28 Mayıs 2005
Sayı: 2005/21 (21)


  Kızıl Bayrak'tan
  Her yerde devlet terörü ve her yerde saldırı!
  Ordu buyurdu, cüppeliler ipi çekti,
Eğitim-Sen’e kapatma kararı verildi
  Yargıtay'ın Eğitim-Sen kararı; İnkar politikasına devam!
  Eğitim emekçilerinin eylemlerinden
  Kapatma kararına karşı eğitim emekçileri alanlarda
  Seydişehir direnişi
  İSDEMİR’de TİS kazanımla sonuçlandı
  Kamu TİS görüşmeleri başladı
  İşten atılan Coca-Cola işçileri direnişte!
  AKP hükümeti Beyaz Saray yolunda...
  Yeni Türk Ceza Kanunu 1 Haziran’da yürürlükte
  Derviş evine döndü!
  Güney Kürdistan sorunu üzerine
tamamlayıcı düşünceler/2
(Orta sayfa)
  KESK Kongresi/Yüksel Akkaya
  Arap halkı Sünni-Şii çatışmasına
sürüklenmek isteniyor
  Caferi’yi ağırlayan işbirlikçiler
Washington’daki efendilerine
yaranmaya çalışıyor

  Kontra şefleri koruyan Bush yönetimi Havana ve Caracas’ta protesto
edildi

  Özbekistan; Emekçi halkların örgütlü gücü
zorba diktatörlerden hesap soracaktır!
  Almanya’da eyalet seçimleri ve SDP’nin çöküşü
  Bir kez daha “savaş” üzerine
  İ.Ü.'’nde militan yaz okulu eylemi
  Sakarya’da faşist saldırılara karşı yürüyüş
  19 Aralık davası
  İşçi Kültür Evleri; Etkin bir kampanya hazırlığı
içindeyiz
  Basından
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Sakarya'da faşist saldırılara karşı yürüyüş...

“Faşizme karşı omuz omuza!”

Son süreçte faşistler devrimci, demokrat ve yurtsever öğrencilere sözlü ve fiili saldırılarda bulunuyorlar. Birkaç gün önce faşistler kampüs içerisinde yine devrimci öğrencilere saldırdılar. Bunun üzerine 21 Mayıs günü Sakarya Üniversite'sinden öğrenciler bir yürüyüş gerçekleştirerek AKM önünde bir basın açıklaması yaptılar.

“Baskılar bizi yıldıramaz!” pankartının açıldığı eylemde “Faşizme karşı omuz omuza!”, “Yaşasın halkların kardeşliği”, “Bıji bıratiya gelan!”, “Parasız, bilimsel, anadilde eğitim!” yazılı dövizler taşındı. Halkın da ilgi gösterdiği eylemde dövizlerdeki şiarların yanısıra “Kahrolsun ABD emperyalizmi!” “YÖK, polis, medya, bu abluka dağıtılacak!”, “YÖK kalkacak, polis gidecek, üniversiteler bizimle özgürleşecek!” sloganları atıldı.

Basın açıklamasında, saldırganların mücadele edenleri “vatan haini” ilan ettiği, oysa tersine halkını ve vatanını gerçekten seven ve bunun için de emperyalizme karşı savaşan onurlu gençlik olduğu vurgulandı. Yapılan tüm baskılara rağmen bu uğurda bedeller ödendiği ve yeni bedeller ödemekten çekinilmeyeceği dile getirildi. Saldırganları iyi tanıması, provokasyonlara gelmemesi için halka çağrıda bulunuldu.

Sakarya özgülünde kitlesellik bakımından başarılı olarak nitelendirilebilecek olan eylemin bir takım eksiklikleri de vardı. Yürüyüş mesafesinin kısa olması, yer ve saat konusunda yaşanan yanlışlıklar (bundan dolayı bazı arkadaşlar katılamadı), kortej güvenliğinin sağlanması için önceden inisiyatif geliştirilmemesi göze çarpan eksiklikler arasındaydı. Eyleme yaklaşık 80 kişi katıldı.

Önümüzdeki süreçte daha geniş güçleri faşist saldırılara karşı harekete geçirme sorumluluğuyla hareket edeceğiz.

Faşizme geçit vermeyeceğiz!

Sakarya/Ekim Gençliği

-----------------------------------------------------------------------------------------

Sakarya Üniversitesi'nde yine faşist saldırı...

Haftalardır süren faşist saldırılara bir yenisi daha eklendi. Sakarya'da gerginliğin artması bahar şenliğinde halay çeken 6 arkadaşımıza faşistlerin saldırısı ile başlamıştı. İHD'de yapılan basın açıklaması sonrasında arkadaşlarımıza yönelik sözlü saldırılarla şovenist histeri tırmandırıldı.

Dersliklere girerek arkadaşlarımıza sözlü saldırıda bulunan faşist beslemeler 17 Mayıs günü sınava girmek üzere Teknik Eğitim Fakültesi önüne gelen biri Ekim Gençliği okuru iki öğrenciye sataştılar. 20-25 kişilik ülkücü-faşist güruh “Size okulda siyaset yaptırmayız, sizi yaşatmayız” vb. tehditler savurdular. Arkadaşların bu tehditlere karşılık vermesi üzerine yumruk ve tekmelerle saldırdılar. Kafalarına ağır darbe alan arkadaşlarımız “Faşizme karşı omuz omuza!” sloganıyla Teknik Eğitim Fakültesi binasına sığındılar.

Bu esnada okul dışından gelen ülkücü faşistler arkadaşlarımıza tekrar saldırmak üzere fakülte önünde toplandılar. Jandarma ve ÖGB'ye haber verildiğini öğrenince dağılmak zorunda kaldılar. Jandarma ve özellikle ÖGB'nin demokrat, devrimci öğrencilere yönelik saldırılar sözkonusu olduğu zaman işi yavaştan alma tutumu yine kendini gösterdi. Olaydan bir saat sonra geldiler. Faşistlerin dağılmasından sonra rektörlüğün önüne gelen ÖGB, saldırıya uğrayan arkadaşların ısrarı üzerine, hem okula hem de jandarmaya suç duyurusunda bulundu.

Sakarya Üniversitesi/Ekim Gençliği

-------------------------------------------------------------------------------------------

İzmir'de İbrahim Kaypakkaya anması...

“Umutlarımız, geleceğe dair inancımız ve düşlerimiz teslim alınamaz!”

İbrahim Kaypakkaya İzmir'de yapılan ortak bir eylemle anıldı. 18 Mayıs günü Konak Sümerbank önünde Partizan, DHP, BDSP, ÖMP, Devrimci Hareket, DEHAP ve ESP tarafından bir eylem yapıldı. Eylemde önce İbrahim Kaypakkaya şahsında devrim şehitleri anısına saygı duruşu yapıldı. “Devrim şehitleri ölümsüzdür!”, “Katil devlet hesap verecek!”, “Faşizme karşı omuz omuza!”, “Yaşasın devrimci dayanışma!” sloganları atıldı.

Yapılan açıklamada; her türlü uzlaşmayı, dönekliği, teslimiyeti ellerinin tersiyle iteleyen Denizler'in, Mahirler'in özgür, sömürüsüz geleceğe uzanan zorlu yolun mihenk taşları oldukları vurgulanırken, ser verip sır vermeyen bir önder olarak tarihe geçen yiğit devrimci İbrahim Kaypakkaya'nın düşünceleriyle hala yaşamaya devam ettiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca Kürt halkının dervimci belleğine “Dörtler” olarak geçen Fehrat Kurtay, Eşref Yanık, Mahmut Zengin ve Necmi Öner'in 17 Mayıs 1982'de Diyarbakır zindanından zulmün saraylarını ateşe verdiği de vurgulandı. Açıklama, “Umutlarımız, geleceğe dair inancımız ve düşlerimiz teslim alınamaz! Yakın tarihimiz bunun en somut tanığıdır” denildi. Eylem şiirlerin ve devrimci marşların hep bir ağızdan okunmasıyla bitirildi. Eyleme yaklaşık 100 kişi katıldı.

Kızıl Bayrak/İzmir

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ereğli Eğitim Fakültesi Öğrencileri Platformu kuruldu

ZKÜ'ye bağlı Ereğli Eğitim Fakültesi öğrencileri geçtiğimiz günlerde Ereğli Eğitim Fakültesi Öğrencileri Platformu'nu kurdular. ZKÜ Merkez Kampüs öğrencileri yaşadıkları sorunları eylemlerle dile getirmelerine rağmen Ereğli'deki üniversite öğrencilerinde sene başından bu yana sessizlik sürmekteydi. Zonguldak'taki bir dizi eylemliliklere Ereğli'deki öğrenciler zaman zaman katılım gösterseler de, politik bir faaliyetin yürütüldüğü söylenemez.

Ereğli öğrencileri artık platformlarıyla daha güçlüler. Platform kuruluşunun “bayrak olayı”na denk gelmesinden dolayı estirilen şovenist histeriye karşı ilk olarak “Şovenizme geçit yok!” şiarlı pullar fakülte içerisine, çevresine ve mahallelere yaygın bir şekilde yapıldı. Platform bundan sonra da çalışmalarını sürdürecek. Kuruluşu her ne kadar dönem sonuna denk gelse de, Ereğli öğrencilerinin mücadelesinde yeni bir mevzi kazanıldığını söyleyebiliriz.

Karadeniz Ereğli'den Ekim Gençliği

-------------------------------------------------------------------------------------------

Genç İşçi Bülteni fabrikalarda ses olmaya devam ediyor...

1 Mayıs'ın ardından çalışmamıza devam ediyoruz. 1 Mayıs'ta yakaladığımız olumlu tabloyu daha da güçlendirmek için yeni sayımızın dağıtımını tamamladık.

Bültenimiz belli bir periyoda girmiş durumda. Ayrıca farklı araçlarla da çalışmamızı besleyerek güçlendirme çabası içinde olduk. Alanlarımızda bülten okuru diyebileceğimiz güçlere ulaşmaya başladık. Ayrıca bülteni yakın çevresine götürme sorumluluğunu hisseden bir dizi işçi çevresi oluşmuş durumda. Bu tablo kesintisiz ve ısrarlı bir çabanın ürünüdür. Son sayısında aldığımız bir dizi olumlu tepkiyle beraber yeni sayımızın da hazırlıklarına başlamış olduk.

İşçi sınıfı savaşacak, sosyalizm kazanacak!

Genç İşçi Bülteni çalışanları