28 Mayıs 2005
Sayı: 2005/21 (21)


  Kızıl Bayrak'tan
  Her yerde devlet terörü ve her yerde saldırı!
  Ordu buyurdu, cüppeliler ipi çekti,
Eğitim-Sen’e kapatma kararı verildi
  Yargıtay'ın Eğitim-Sen kararı; İnkar politikasına devam!
  Eğitim emekçilerinin eylemlerinden
  Kapatma kararına karşı eğitim emekçileri alanlarda
  Seydişehir direnişi
  İSDEMİR’de TİS kazanımla sonuçlandı
  Kamu TİS görüşmeleri başladı
  İşten atılan Coca-Cola işçileri direnişte!
  AKP hükümeti Beyaz Saray yolunda...
  Yeni Türk Ceza Kanunu 1 Haziran’da yürürlükte
  Derviş evine döndü!
  Güney Kürdistan sorunu üzerine
tamamlayıcı düşünceler/2
(Orta sayfa)
  KESK Kongresi/Yüksel Akkaya
  Arap halkı Sünni-Şii çatışmasına
sürüklenmek isteniyor
  Caferi’yi ağırlayan işbirlikçiler
Washington’daki efendilerine
yaranmaya çalışıyor

  Kontra şefleri koruyan Bush yönetimi Havana ve Caracas’ta protesto
edildi

  Özbekistan; Emekçi halkların örgütlü gücü
zorba diktatörlerden hesap soracaktır!
  Almanya’da eyalet seçimleri ve SDP’nin çöküşü
  Bir kez daha “savaş” üzerine
  İ.Ü.'’nde militan yaz okulu eylemi
  Sakarya’da faşist saldırılara karşı yürüyüş
  19 Aralık davası
  İşçi Kültür Evleri; Etkin bir kampanya hazırlığı
içindeyiz
  Basından
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Kızıl Bayrak'tan...

Son günlerde saldırılar artmaya devam ediyor. Devlet eliyle şovenist histeri dalgası kudurganlık düzeyinde tırmandırıldı, faşist güruhların tasmaları çözülerek linç girişimleri tertiplendi. Üniversiteli gençliğe polis denetiminde ve desteğinde satırlı, bıçaklı ve silahlı saldırılar artarak devam ediyor. Kürdistan'da kirli savaş yeniden tırmandırılıyor. Binlerce asker ve köy korucusuyla Kürt kentlerinde operasyonlar başlatılıyor. Kürt halkını imha ve inkar politikası devam ediyor.

SEKA'dan sonra 23 Mayıs sabahı Seydişehir Alüminyum Fabrikası'nın önü 1500 polis ve 4 bin jandarma tarafından ablukaya alınarak işçilere ve işçi yakınlarına cop, biber gazıyla azgınca saldırıldı. Onlarca işçi ve işçi yakını yaralandı. Devlet terörünü yasalaştıran yasalar bir bir meclisten geçiriyor. Genelkurmay'ın talimatıyla Eğitim-Sen'in kapatılma davası kabul ediliyor. Devletin göstermelik çıkardığı AB'ye uyum yasalarının kağıt üzerinde kaldığını birçok uluslararası kurum dile getiriyor.

Sermaya devleti bu çok yönlü saldırılarının hukuksal zeminlerini güçlendirmeye devam ediyor. Meclis, gece-gündüz demeden sermayenin talep ettiği yasaları peşpeşe çıkarmak için canla başla çalışıyor. Kuşkusuz bu yasaların bir kısmı sermayenin güncel ihtiyaçları gereği çıkarılıyor. Ancak asıl önemli bir kısmı ise gelecekteki sınıf ve kitle mücadelelerini önünü bugünden kesmeye dönük hazırlıkların gerektirdiği ihtiyaçtan kaynaklanıyor.

Sermaye devletinin bu hazırlıkları boşuna değil. Yıllardır süren sermaye devletini tahkimatı operasyonlarının devam etmesi geleceğe hazırlanmaktan başka bir anlama gelmiyor. Yukardaki saldırı tablosu bu gerçeği ortaya koyuyor.

Ancak bu saldırılara karşı bugün giderek yaygınlaşan bir sınıf ve kitle tepkisi var. Tüm bu saldırıları boşa çıkarmak mümkün, dahası zorunludur. Bunun yolu ise, SEKA'dan sonra Seydişehir Alüminyum işçilerinin direnişiyle bir kez daha ortaya çıkan sınıf ve kitle mücadelesinin ihtiyaçlarına yanıt vermekten geçiyor. Birleşik, militan ve devrimci bir sınıf hareketi yaratmak için her yerde ve alanda mücadeleyi yüksetmek güncel ve ertelenemez bir görevdir.

Sınıf devrimcileri bu görevi başarıya yerine getirmek için her alanda ve çok yönlü bir yüklenmeyle karşı karşıyadırlar.