28 Mayıs 2005
Sayı: 2005/21 (21)


  Kızıl Bayrak'tan
  Her yerde devlet terörü ve her yerde saldırı!
  Ordu buyurdu, cüppeliler ipi çekti,
Eğitim-Sen’e kapatma kararı verildi
  Yargıtay'ın Eğitim-Sen kararı; İnkar politikasına devam!
  Eğitim emekçilerinin eylemlerinden
  Kapatma kararına karşı eğitim emekçileri alanlarda
  Seydişehir direnişi
  İSDEMİR’de TİS kazanımla sonuçlandı
  Kamu TİS görüşmeleri başladı
  İşten atılan Coca-Cola işçileri direnişte!
  AKP hükümeti Beyaz Saray yolunda...
  Yeni Türk Ceza Kanunu 1 Haziran’da yürürlükte
  Derviş evine döndü!
  Güney Kürdistan sorunu üzerine
tamamlayıcı düşünceler/2
(Orta sayfa)
  KESK Kongresi/Yüksel Akkaya
  Arap halkı Sünni-Şii çatışmasına
sürüklenmek isteniyor
  Caferi’yi ağırlayan işbirlikçiler
Washington’daki efendilerine
yaranmaya çalışıyor

  Kontra şefleri koruyan Bush yönetimi Havana ve Caracas’ta protesto
edildi

  Özbekistan; Emekçi halkların örgütlü gücü
zorba diktatörlerden hesap soracaktır!
  Almanya’da eyalet seçimleri ve SDP’nin çöküşü
  Bir kez daha “savaş” üzerine
  İ.Ü.'’nde militan yaz okulu eylemi
  Sakarya’da faşist saldırılara karşı yürüyüş
  19 Aralık davası
  İşçi Kültür Evleri; Etkin bir kampanya hazırlığı
içindeyiz
  Basından
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Ordu buyurdu, cüppeliler ipi çekti, Eğitim-Sen'e kapatma kararı verildi...

Mühürlerinizi kırarak kurduk, mahkeme kararlarınızı yırtarak savunacağız!

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bir yılı aşkın süren hukuk oyununun sonunda Eğitim-Sen'i kapatma davasına son noktayı koydu. Sendikanın tüzüğünde yeralan “anadilde eğitim” talebi gerekçe yapılarak alınan bu kararla yüzbinlerce eğitim emekçisinin örgütlenme hakkı gaspedildi. Bu kararla kamu emekçilerinin büyük bedellerle kurdukları ve türlü saldırılara karşı bugüne kadar yaşattıkları sendikalarına kilit vuruldu.

Eğitim-Sen'i kapatma kararını mahkemeler değil düzenin temel yönetici gücü olan ordu vermiştir. Mahkemelere de bu kararı uygun zamanda ve koşullarda tescilleme görevi düşmüştür. Amaç işçi ve emekçilere gözdağı vermek ve teslim almaktır. Amaç kurulu düzene tam teslim olmuş sendikalar yaratmak ve aksi yönde davranma eğiliminde olanları faşist zorbalıkla cezalandırmaktır. Amaç inkar ve imha politikaları karşısında Kürt halkını yalnızlaştırmaktır. Amaç özerk-bilimsel-demokratik ve ana dilde eğitim mücadelesini boğmak, ezilen yığınları karanlığa ve yozluğa mahkum etmektir.

Eğitim-Sen'i kapatmakta amaç bu kadar açıkken ve saldırı yaklaşık bir yıldır gündemde iken yazık ki karşı koyacak güçte bir mücadele cephesi oluşturulamamıştır. Bundan dolayı 200 bin emekçinin örgütlü olduğu bir sendikayı kapatmaya yeltenenler cesaret bulmuşlardır. Dolayısıyla Eğitim-Sen'in kapatılması kararının sorumluluğunu sermaye iktidarıyla aynı ölçüde, Eğitim-Sen'i sahiplenmekten uzak duran ve AB hayalleriyle avunan KESK yönetimi ile işçi sendikalarının başındaki hain sendika ağaları birlikte paylaşmaktadırlar.

Fiili-meşru mücadeleyle kurulan mevziler ancak fiili-meşru mücadeleyle savunulabilir. Sınıf mücadelesinin bu basit gerçeği, bu saldırıyla birlikte yeniden kanıtlanmıştır. Eğitim-Sen'i kuran ve iktidarın türlü saldırısına ve yasalarına rağmen bugünlere getiren kamu emekçilerinin iradesi mühürleri olmalıdır. Böyle bir irade olmaksızın ve yasal-icazetçi bir sendikacılık anlayışıyla Eğitim-Sen'leri ne kurmak ve ne de yaşatmak mümkündür. Kapatma kararı bu bakımdan son derece uyarıcı bir ders olmuştur.

Sınıf mücadelesinin bu basit gerçeklerinin bilincinde olan ve fiili-meşru mücadele geleneğine sahip çıkan kamu emekçileri için kapatma kararının herhangi bir meşruluğu yoktur. Eğitim-Sen geçmişte nasıl savunulduysa bundan sonra da öyle savunulacaktır. Geçmişte sendikanın kapısına konulan mühürler nasıl kırıldıysa, bu son kapatma kararı da öyle çöpe atılacaktır.

Sosyalist Kamu Emekçileri işte bu bilinçle, başta kamu emekçileri olmak üzere tüm işçi ve emekçileri, sermayenin bu faşist saldırısına karşı kapatma kararını tanımayarak Eğitim-Sen'i sahiplenmeye ve fiili-meşru mücadele bayrağını yükselterek direnişe geçmeye çağırmaktadır.

Sosyalist Kamu Emekçileri