28 Mayıs 2005
Sayı: 2005/21 (21)


  Kızıl Bayrak'tan
  Her yerde devlet terörü ve her yerde saldırı!
  Ordu buyurdu, cüppeliler ipi çekti,
Eğitim-Sen’e kapatma kararı verildi
  Yargıtay'ın Eğitim-Sen kararı; İnkar politikasına devam!
  Eğitim emekçilerinin eylemlerinden
  Kapatma kararına karşı eğitim emekçileri alanlarda
  Seydişehir direnişi
  İSDEMİR’de TİS kazanımla sonuçlandı
  Kamu TİS görüşmeleri başladı
  İşten atılan Coca-Cola işçileri direnişte!
  AKP hükümeti Beyaz Saray yolunda...
  Yeni Türk Ceza Kanunu 1 Haziran’da yürürlükte
  Derviş evine döndü!
  Güney Kürdistan sorunu üzerine
tamamlayıcı düşünceler/2
(Orta sayfa)
  KESK Kongresi/Yüksel Akkaya
  Arap halkı Sünni-Şii çatışmasına
sürüklenmek isteniyor
  Caferi’yi ağırlayan işbirlikçiler
Washington’daki efendilerine
yaranmaya çalışıyor

  Kontra şefleri koruyan Bush yönetimi Havana ve Caracas’ta protesto
edildi

  Özbekistan; Emekçi halkların örgütlü gücü
zorba diktatörlerden hesap soracaktır!
  Almanya’da eyalet seçimleri ve SDP’nin çöküşü
  Bir kez daha “savaş” üzerine
  İ.Ü.'’nde militan yaz okulu eylemi
  Sakarya’da faşist saldırılara karşı yürüyüş
  19 Aralık davası
  İşçi Kültür Evleri; Etkin bir kampanya hazırlığı
içindeyiz
  Basından
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Kapatma kararına karşı eğitim emekçileri alanlarda...

“Eğitim-Sen kapatılamaz!”

İstanbul...

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararıyla 25 Mayıs günü Eğitim-Sen'in kapatma davası sonuçlandı. Bu karar üzerine İstanbul'daki Eğitim-Sen şubeleri Taksim Gezi Parkı'nda saat 17:00'de bir basın açıklaması yaptı. Eylemde “İstanbul Eğitim-Sen Şubeleri” ve “Eğitim-Sen kapatılamaz!” şiarlı diğer şube pankartları açıldı. “Sokakta kurduk, sokakta kazanacağız!”, “Zafer direnen emekçinin olacak!”, “Yaşasın sınıf dayanışması!”, “İşçi memur elele genel greve!”, “Sözleşmeli köle olmayacağız!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbrimiz!” sloganları eylem boyunca sıklıkla atıldı. Oturma eylemine geçildikten sonra Grup Yorum'la birikte marşlar söylendi. “Yürüyüş hakkımız engellenemez!” sloganının atılması üzerine sendika bürokratları devreye girerek eylemin formatının oturma eylemi olduğu, hiç kimsenin bunun dışına çıkmaması ve alınan karara uyulması gerektiği yönünde söylemlerle slogana müdahale ettiler. KESK MYK üyesinin okuduğu basın açıklamasında Eğitim-Sen'e açılan kapatma davasının siyasi bir karar olduğu belirtilerek; “Tarih, nasıl TÖS'ü ve TÖB-DER'i kapatan zihniyeti mahkum ettiyse, Eğitim-Sen'i kapatmak isteyenler de bir gün mutlaka tarih önünde mahkum olacaktır” denildi. Yapılan diğer konuşmaların ardından saat 18:30'a doğru eylem sona erdi. Eyleme 500 kişi katıldı.

Kızıl Bayrak/İstanbul

İzmir...

Eğitim-Sen'li emekçiler Yargıtay'da sonuçlanan mahkeme kararını protesto etmek için 25 Mayıs günü sokağa çıktılar. Saat 17:00'de Konak eski Sümerbank önünde toplanan eğitim emekçileri Konak Meydanı'na doğru “Eğitim-Sen'i kapattırmayacağız!” pankartı arkasında yürüyüşe geçtiler.

Yaklaşık 300 eğitim emekçisinin önü Konak Meydanı girişinde kolluk güçleri tarafından kesildi. Ancak yapılan pazarlıklar sonucu barikat biraz daha geriye alındı. Büyükşehir Belediyesi önünde oturma eylemi yapan eğitim emekçilerine hitaben yapılan konuşmada; “Buradan bizleri susturmak isteyen güç odaklarına bir kez daha sesleniyoruz; yüz yıllık eğitim emekçilerinin örgütlü mücadelesini engelleyemeyeceksiniz. Eğitim emekçilerinin sesini, milyonlarca öğrenci ve velinin umudu olan Eğitim-Sen'i susturamayacaksınız!” denildi. Yaklaşık bir saat süren eylem boyunca, “Sokakta kurduk, sokakta savunacağız!”, “Eğitim-Sen'e uzanan eller kırılır!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” vb. sloganlar atıldı.

Kızıl Bayrak/İzmir

Antakya...

Kapatma davasının Eğitim-Sen aleyhine sonuçlanmasıyla birlikte Antakya'da da bir eylem gerçekleştirildi. Eğitim-Sen binasında biraraya gelen yaklaşık 150 kişi kortej oluşturarak Saray Caddesi boyunca yolu trafiğe kapatarak yürüyüşe geçti. Oldukça coşkulu olan kitleye halk da alkışlarla destek verdi.

Saat 17:30'da Ulus Alanı'nında bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamada Eğitim-Sen'e açılan kapatma istemli davanın gelişim süreci anlatıldı. “Bugün Eğitim-Sen'i kapatmak isteyen zihniyet ve bu zihniyet karşısında sessiz kalan tüm kesimler, Türkiye demokrasisinin gelecekte yaşayacağı tüm sıkıntıların bir numaralı sorumlusudur... Eğitim işkolunda yetkili sendika olmanın verdiği sorumlulukla yaşamımız, hukuksal süreç ve mücadelemiz kesintisiz devam edecekir. Başta Eğitim-Sen merkez yönetim kurulu olmak üzere, tüm kurumlarımızla süreci takip edeceğiz. Örgütümüze, geleceğimize sahip çıkacağız. Mücadelemiz yükselerek devam edecektir” denildi.

Açıklamadan sonra yarım saatlik bir oturma eylemi gerçekleştirildi. Eylemde sık sık “Erdemir, Telekom, Seydişehir, Eğitim-Sen direniyor!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Zafer direnen emekçinin olacak!” “Eğitim-Sen kapatılamaz!” sloganları atıldı.

Kızıl Bayrak/Antakya

Bursa...

Kapatma kararı üzerine 25 Mayıs günü AVP Tiyatro önünde toplanan eğitim emekçileri “Eğitim-Sen kapatılamaz!” pankartıyla yürüyerek Orhangazi Parkı'nda oturma eylemi yaptılar. Yaklaşık 120 kişinin katıldığı eyleme KESK'e bağlı sendikalar, işçi sendikaları, ÇHD, devrimci gruplar ve reformist çevreler de destek verdi. Eğitim-Sen ve sendikalar adına yapılan konuşmalarda ve destek mesajlarında mücadele kararlılığı öne çıktı. Eylem “Eğitim-Sen kapatılamaz!” sloganıyla bitirildi.

Kızıl Bayrak/Bursa

-------------------------------------------------------------------------------------------

Eğitim-Sen'in kapatılma kararına İstanbul Üniversitesi'nden tepki...

“Eğitim emekçileri yalnız değildir!”

Eğitim Sen'in kapatılması haberi İstanbul Üniversitesi'nde de tepkiyle karşılandı. Haber duyulur duyulmaz, Eğitim Sen'li hocalarımızın da katılacağı bir basın açıklaması örgütlemeye karar verdik.

Birkaç saat içerisinde örgütlenmiş olmasına rağmen eyleme 100'e yakın öğrenci katıldı. Ancak eylemin örgütlenmeye çalışıldığı saatlerde okulda Eğitim Sen'li öğretim görevlilerini bulamadık, Eğitim-Sen'in kapatılmasına karşı ilk eylemi İstanbul Üniversitesi öğrencileri olarak gerçekleştirdik. Hukuk havuzlu bahçede başlayan ve “Eğitim-Sen kapatılamaz!” dövizlerinin taşındığı eylemde “Eğitim emekçileri yalnız değildir!”, “Eşit, parasız, bilimsel, anadilde eğitim!” sloganları atıldı. Ana kapının önünde yapılan basın açıklamasında, “Anadilde eğitime yönelik saldırılar, sağlık ve eğitim alanındaki saldırılardan ve özelleştirme politikalarından bağımsız düşünülemez. Bu saldırıların tamamı bu sistemin uygulamalarıdır” denildi. Daha sonra Eğitim-Sen'in Taksim'de yapacağı oturma eylemine yapılan çağrı ile eylem bitirildi.

Üniversite öğrencileri olarak anadilde eğitim hakkımıza ve öğretim görevlilerinin örgütlenme hakkına sahip çıkıyoruz. Bu mücadelede tüm öğretim görevlilerini de kendi haklarına sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Ekim Gençliği/İstanbul Üniversitesi