28 Mayıs 2005
Sayı: 2005/21 (21)


  Kızıl Bayrak'tan
  Her yerde devlet terörü ve her yerde saldırı!
  Ordu buyurdu, cüppeliler ipi çekti,
Eğitim-Sen’e kapatma kararı verildi
  Yargıtay'ın Eğitim-Sen kararı; İnkar politikasına devam!
  Eğitim emekçilerinin eylemlerinden
  Kapatma kararına karşı eğitim emekçileri alanlarda
  Seydişehir direnişi
  İSDEMİR’de TİS kazanımla sonuçlandı
  Kamu TİS görüşmeleri başladı
  İşten atılan Coca-Cola işçileri direnişte!
  AKP hükümeti Beyaz Saray yolunda...
  Yeni Türk Ceza Kanunu 1 Haziran’da yürürlükte
  Derviş evine döndü!
  Güney Kürdistan sorunu üzerine
tamamlayıcı düşünceler/2
(Orta sayfa)
  KESK Kongresi/Yüksel Akkaya
  Arap halkı Sünni-Şii çatışmasına
sürüklenmek isteniyor
  Caferi’yi ağırlayan işbirlikçiler
Washington’daki efendilerine
yaranmaya çalışıyor

  Kontra şefleri koruyan Bush yönetimi Havana ve Caracas’ta protesto
edildi

  Özbekistan; Emekçi halkların örgütlü gücü
zorba diktatörlerden hesap soracaktır!
  Almanya’da eyalet seçimleri ve SDP’nin çöküşü
  Bir kez daha “savaş” üzerine
  İ.Ü.'’nde militan yaz okulu eylemi
  Sakarya’da faşist saldırılara karşı yürüyüş
  19 Aralık davası
  İşçi Kültür Evleri; Etkin bir kampanya hazırlığı
içindeyiz
  Basından
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Eğitim emekçilerinin eylemlerinden...

“Sokakta kurduk, sokakta kazanacağız!”

İstanbul...

24 Mayıs günü hizmet üretiminden gelen gücünü kullanan eğitim emekçileri “sevk” alarak işbıraktılar ve alana çıktılar. Eylem İstanbul'da Ayasofya önünde saat 12:30'da 700 civarında eğitim emekçisinin toplanmasıyla başladı. Kitle coşkulu bir şekilde slogan atarak Sultanahmet Adliyesi'ne doğru yürüdü. Yürüyüş sırasında trafik akışı engellenmemeye çalışıldı. Kısa süren yürüyüş Adliye'nin yanındaki parkta son buldu.

Sık sık “Eğitim-Sen kapatılamaz!”, “Yaşasın demokrasi mücadelemiz!”, “Sokakta kurduk, sokakta kazanacağız!”, “Anadil haktır, engellenemez!”, “Parasız eğitim, parasız sağlık!” sloganları atıldı. Basın açıklamasını Eğitim-Sen 8 No'lu Şube Başkanı okudu. Konuşmalarda, eğitim emekçilerinin tüm engellemelere rağmen örgütüne ve direniş geleneğine sahip çıkacağı vurgulandı.

Kızıl Bayrak/İstanbul

İzmir...

24 Mayıs günü İzmir Konak Pier karşısında biraraya gelen 500 kadar eğitim emekçisi sloganlar atarak ve alkışlarla Konak Büyükşehir Belediyesi'ne kadar yürüdü.

Alkış ve sloganlar eşliğinden yapılan basın açıklamasından sonra Tüm Bel- Sen'in oturma eylemine destek verildi. Tüm Bel-Sen adına yapılan açıklamada; toplusözleşme dönemine girildiği andan bugüne kadar geçen sürede taleplerinin dikkate alınmadığı ve işveren tarafından yok sayılmaya çalışıldığı, sonuca ulaşana kadar eylemlere devam edileceği ifade edildi. Daha sonra eylemler ve süreç hakkında bilgi verildi. Burada da atılan sloganlardan sonra Eğitim-Sen‘in eylemi sona erdi.

Eylemde sık sık “Direne direne kazanacağız!”, “Eğitim-Sen kapatılamaz!”, “Eğitim-Sen'i biz kurduk, kapattırmayız!”, “Kölelik yasasına hayır!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Baskılar bizi yıldıramaz!” sloganları atıldı.

Kızıl Bayrak/İzmir

Antep...

24 Mayıs günü gerici kadrolaşmaya, kamusal alanın tasfiyesine ve Eğitim-Sen'in kapatılmak istenmesine karşı Antep Eğitim-Sen Şubesi tarafından bir eylem gerçekleştirildi. Sendikalarının önünden pankartları, dövizleri “Eğitim-Sen kapatılamaz!” ve “Kadrolaşmaya hayır!” yazılı önlükleri ile yürüyüşe geçen eğitim emekçileri Adliye önüne geldiler. Sık sık “Faşizme karşı omuz omuza!”, “Susma haykır, anadil haktır!”, “Parasız eğitim, parasız sağlık!”, “Baskı, sürgün değil insanca yaşamak istiyoruz!” sloganlarının atıldığı eyleme yaklaşık 250 kişi katıldı.

Eğitim-Sen Antep Şube Başkanı Mehmet Bozgeyik basın açıklamasında hükümete seslenerek “Onlarca eğitim emekçisini hangi gerekçelerle görevden aldınız, yerlerine kimleri atadınız? Yanıt bekliyoruz” dedi. 12 Mart faşizminin TÖS'ü, 12 Eylül faşizminin TÖB-DER'i kapattığı ifade edilerek, tüm bu baskılara rağmen yeniden örgütlenen eğitim emekçilerinin sendikası Eğitim-Sen'i yine aynı zihniyetin kapatmak istemesine vurgu yapıldı. Okunan basın açıklamasının ardından eylem sona erdi.

Kızıl Bayrak/Antep

Zonguldak...

Zonguldak Eğitim-Sen Şubesi 24 Mayıs günü Madenci Anıtı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasında kapatılma kararı protesto edilirken “Eğitim-Sen kapatılamaz!”, “Direnen direne kazanacağız!”, “Zafer direnen emekçinin olacak!” sloganları atıldı.

Yapılan açıklamanın ardından SES Bartın Şube üyesi üç emekçinin Kars, Bitlis ve Gümüşhane'ye yapılan sürgün kararına karşı Zonguldak Adliyesi'ne toplu olarak gidilerek suç duyurusunda bulunuldu. Burada Kars'a sürgün kararı çıkartılan SES üyesi bir emekçi konuşarak, sendikal faaliyetlerinden dolayı böyle bir karar alındığını, buna karşı mücadele edileceğini belirtti.

Geçtiğimiz aylarda Zonguldak Devlet Hastanesi'nde tek göğüs cerrahı olarak görev yapan SES üyesi Özgür Nizam için de sürgün kararı çıkartılmıştı. Emekçiler topladıkları 10 bin imza ve yaptıkları eylemlerle geri adım attırmışlardı.

Ekim Gençliği/Zonguldak

Antakya...

24 Mayıs günü Antakya Eğitim-Sen Şubesi tarafından kapatma davası ile ilgili Ulus Meydanı'nda bir basın açıklaması düzenlendi. Yaklaşık 75 kişinin katıldığı açıklamada; “Eğitim alanında siyasal kadrolaşmanın yoğunlaştığı, hukuk dışı, anti-demokratik uygulamaların her alanda yaygınlaştığı bir dönemde Eğitim-Sen'i susturmak ve yüzbinlerce eğitim ve bilim emekçisinin sesini kısmak için yoğun bir çaba harcanıyor. ... Ancak eğitim ve bilim emekçileri mücadelelerini sürdürerek Eğitim-Sen'i kurmuş ve bugünlere getirmiştir. Sendikamızın kapatılma davasını örgütlenme özgürlüğüne ve demokratikleşmeye yapılmış bir darbe olarak görüyoruz “denildi.

Ayrıca 28 Mayıs günü Adana'da, ABD'nin İncirlik'i kullanma anlaşmasını protesto etmek için yapılacak olan eyleme çağrı yapıldı. Sık sık “Zafer direnen emekçinin olacak!”, “Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız!”, “Eğitim-Sen kapatılamaz”, “Katil ABD Ortadoğu'dan defol” sloganları atıldı.

Kızıl Bayrak/Antakya

------------------------------------------------------------------------------------------

Ankara'da emekçiler Güvenpark'a yürüdü...

“Zafer direnen emekçinin olacak!”

Eğitim-Sen'in kapatılmasına ilişkin davanın reddedilmesi üzerine red kararı savcılık tarafından ikinci kez Yargıtaya götürülmüştü. 25 Mayıs'ta kararı görüşen Yargıtay Hukuk Genel Kurulu oy çokluğuyla (45'e 6 oyla) Ankara 2. İş Mahkemesi'nin verdiği kararı esastan bozdu.

Kararın açıklanması üzerine eğitim emekçileri 16.30'da Eğitim-Sen 1 No'lu Şube önünde biraraya gelmeye başladılar. Eylem saatinde Ankara polisi tarafından tek kelimeyle Kızılay işgal edildi. Her bir caddenin başına panzerler yerleştirilerek eylem fiilen etkisiz kılınmaya-yaptırılmamaya çalışıldı. Eğitim-Sen önünden Güvenpark'a doğru yürüyüşe geçen 400 eğitim emekçisi Ziya Gökalp Caddesi'ni trafiğe kapattı. Polisin barikat kurması üzerine oturma eylemi gerçekleştirildi. Oturma eylemi sonrasında barikat kaldırıldı ve iki yönlü yolun bir yolu trafiğe kapatılarak, uzun zamandan sonra ilk defa Kızılay Meydanı kullanılarak, Güvenpark'a gidildi.

Güvenpark'a girildiğinde eyleme katılanların sayısı 750'ye ulaşmıştı. Burada Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaattin Dinçer tarafından basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasında Eğitim-Sen'in bilimsel, demokratik, laik, anadilde eğitim hakkını savunduğu ve bundan sonra da savunmaya devam edeceği belirtildi. Alaattin Dinçer bundan sonra yapılacakları, daha çok hukuksal mücadele boyutunu öne çıkararak dillendirdi. Uluslararası kararların önceliğine vurgu yaparak, devleti Anayasa'nın 90. maddesine uymaya çağırdı. Dinçer hem sendika olarak hem de her bir üyeleri adına AHİM'e dava açacaklarını ve yüklü miktarda tazminat kazanacaklarını belirtti. Basın açıklamasında “Eğitim-Sen kapatılamaz!”, “Zafer direnen emekçinin olacak!”, “Sokakta kurduk, sokakta savunacağız!” sloganları atıldı. Basın açıklamasından sonra yarım saatlik bir oturma eylemi gerçekleştirildi. Oturma eyleminden sonra eylem sona erdi.

Kızıl Bayrak/Ankara