23 Nisan 2005
Sayı: 2005/16 (16)


  Kızıl Bayrak'tan
  Hükümet krizinden kriz hükümetine
  1 Mayıs’ta Kadıköy’deyiz!
  TKiP İstanbul İl Komitesi’nden 1 Mayıs çağrısı
  BDSP’den 1 Mayıs için çağrı
  Sendika bürokratlarının 1 Mayıs’ı
devrimci özünden arındırma çabası
sürüyor
  Faşist saldırılara karşı
1 Mayıs’ta alanlardayız!
  “İşçiler birlik, halklar kardeş olmalı!”
  Sağlık emekçileri iş bıraktı
  “Maliye emekçileri bu yasayı uygulamayacak!”
  Kıbrıs sorunu, Ermeni soykırımı, Öcalan’ın yeniden yargılanması
ve AB
  Erdoğan kasap Şaron'un huzuruna
çıkmaya hazır!
  Emekçilere düşmanlığın sembolü: Turgut Özal
  Ulusal sorun ve Kürt hareketi/11 : “Tarihi Ortadoğu sentezi”: BOP ekseninde “karma demokrasi”
 Ekvadorlu emekçiler rejime geri adım
attırdı
Emperyalist güçler arası çatışma BM
üzerinden dışa vuruyor

 İstanbul Liseli Gençlik Platformu 1 Mayıs pikniğinde buluştu

 Geleceğimiz ve özgürlüğümüz için
1 Mayıs’a!
 Ankara BDSP’nin 1 Mayıs çalışmalarından
İzmir BDSP’nin “1 Mayıs’a Doğru Birlik
ve Dayanışma Pikniği”
Adana BDSP’nin 1 Mayıs çalışmaları
Özerk demokratik üniversite için
1 Mayıs’ta alanlara!
ODTܒde eylem ve etkinlikler
Basından
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Sosyal yıkım saldırılarına ve emperyalist saldırganlığa karşı,

1 Mayıs'ta alanlara!

2005 1 Mayıs'ını emperyalist saldırganlığın ayyuka çıktığı koşullarda karşılıyoruz. ABD önce Afganistan'ı ardından Irak'ı işgal etti. Üçüncü yılına giren işgal günleri boyunca emperyalistlerin ölüm kusan silahları hiç susmadı. ABD emperyalizmi 100 bin Iraklı kardeşimizi katletti.

Katil Bush, 100 yıl sürecek savaş tehdidiyle dünya halklarına gözdağı veriyor. Emperyalist ABD'nin hedefinde yeni ülkeler var. Irak'ta zafer kazanması durumunda sırada İran, Suriye, Kuzey Kore vb. var...

İşgalcilerin tüm dünyada demokrasiyi hakim kılmak amacıyla yola çıktıkları, koca bir yalandır. Gerçekte tek dertleri dünya üzerindeki iktisadi ve siyasi hegomanyalarını pekiştirmektir. İşgal edilen ülkelerin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına el koymak ve siyasi egemenliklerini pekiştirmektir.

Ülkemizde bulunan üsleri, hava limanlarını, emperyalist ABD'nin hizmetine sunan Türk sermaye devleti emperyalist savaşın işbirlikçisidir.

2005 1 Mayıs'ı emperyalist işgal politikasına ve işbirlikçilere karşı mücadele şiarlarını haykırdığımız bir gün olmalıdır!

Türkiye burjuvazisi, işçi-emekçilere dönük saldırılara her gün bir yenisini ekliyor. İşçi ve emekçilerin uzun mücadeleler sonucunda kazandıkları haklar bir bir gaspediliyor. İşçileri birer Ortaçağ kölesi haline getiren yeni İş Yasası çıktı. SSK, sağlık ve emeklilik kurumlarıyla birlikte tasfiye edildi. Yeni emeklilik yasasıyla işçi ve emekçilerin kazanılmış hakları tümden yokedilmek isteniyor. Sermayenin hedefi, “paran kadar hizmet”e dayanan piyasa mantığını yaşamın her alanına hakim kılmaktır.

Kamu emekçilerinin iş güvenliğini ortadan kaldıran, esnek çalışmayı yaygınlaştıran, sözleşmeli personel saldırılarıyla sendikal örgütlenme yokedilmek isteniyor. ‘Paran kadar eğitim, paran kadar sağlık' saldırısı gündemleştiriliyor. İşçi ve emekçilere hizmet veren sosyal kurumlar bir bir tasfiye ediliyor.

2005 1 Mayıs'ı ekonomik ve sosyal saldırılara karşı topyekûn mücadele şiarlarını haykırdığımız bir gün olmalıdır!

Kamu emekçisi arkadaş,

Kamu emekçileri hareketindeki uzun yıllardan beridir devam eden gerileme süreci ve yaşanan kısır döngü kamu emekçilerinin mücadele azmini zayıflatmıştır. Kamu emekçileri hareketinin bir diğer zaafiyet alanı ise, bürokratların parçalı bakışının yarattığı sonuçlardır. Eğitim-Sen, SES ve BES işkollarında yürütülen mücadeleyi, KESK'in yönetiminin topyekûn mücadeleye çevirme noktasında hiçbir çaba içinde olmaması bu durumun en bariz örneğidir.

Türkiye'de sınıf mücadelesinin önündeki en büyük engellerden biri sendika bürokrasisidir. Bugün fiili-meşru mücadele çizgisinden uzaklaşmış, uzlaşmacı, masabaşı sendikacılık çizgisine denk düşen KESK bürokratizmi ile karşı karşıyayız. KESK bürokratları, 1 Mayıs'a reformist-icazetçi gözlüklerle bakmaktadırlar. Sınıfsal bakışaçısıyla bakılmadan 1 Mayıs'ın anlamı ve önemi asla kavranamaz.

KESK bürokratları 1 Mayıs'a hazırlık çalışmasını her sene olduğu gibi son haftaya bırakacaklardır. Bu bir yanıyla da, bürokratların yıllardır devam ettirdikleri günü kurtarma tutumlarının doğal bir sonucudur. Dün yaptıkları, 2005 1 Mayıs'ında yapacaklarının açık göstergesidir.

Devrimci, öncü kamu emekçileri 1 Mayıs'a hazırlık sürecinde işyerlerini faaliyetlerinin merkezine koymalıdırlar. Hedef, en geniş kamu emekçileri kitlesine ulaşmak olmalıdır. 1 Mayıs'a bulunduğumuz alanlar üzerinden hazırlık komiteleri kurup, müdahale etmeliyiz. Tüm gücümüzle işçi sınıfı ve emekçilerin devrimci 1 Mayıs'ı için seferber olmalıyız!

Sermaye tüm işçi-emekçilere topyekûn bir savaş açmış durumda. Saldırıların püskürtülmesi ise ancak birleşik, devrimci, topyekûn bir mücadele hattıyla mümkün olabilir.

Birleşik, kitlesel, devrimci bir 1 Mayıs için görev başına!

-----------------------------------------------------------------------------------------

Adana BDSP'nin 1 Mayıs çalışmaları...

1 Mayıs'ta sermayeden hesap sormak için alanlarda olacağız!

İşçi ve emekçileri 1 Mayıs'ta alanlara taşıyabilmek için Çukurova'da bildiri, afiş, etkinlikler vb. faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. BDSP imzalı merkezi afişlerimizi; Akkapı, Meydan, Dumlupınar, Dağlıoğlu, Obalar Caddesi, Şakirpaşa, Denizli, Yurt Mahallesi, Baraj Yolu, Karşıyaka, Yüreğir Köprüsü, Metro Köprüsü ile Bossa, Özbucak, Tekel fabrikalarının etrafı, Güney Sanayi ve Şakirpaşa Sanayi'ye, çarşı merkezine yaygın olarak yaptık. Afişlerimizi yaparken polisler tarafından sık sık engellenmeye çalışıldık. Fakat amaçlarına ulaşacak bir bahane bulamadılar. Faaliyetimize insanların ilgisi oldukça yoğundu. Üç liseli arkadaş bizleri desteklediklerini ve 1 Mayıs'a mutlaka geleceklerini söylediler. Birkaç kişi ise yanımıza gelerek afişlerimizden istediler. Onlarla 1 Mayıs'ı ve son dönemdeki gelişmeleri konuştuk.

Afişlerimizi yaygın bir şekilde yaptıktan sonra bildiri dağıtımlarımızı hızlandırdık. Özbucak, Güney Sanayi, Başer Tekstil ve Tekel'in değişik vardiyalarına bildirilerimizi dağıtarak 1 Mayıs çağrılarımızı yaptık. Diğer fabrikalara, işletmelere ve semtlere dönük bildiri dağıtımlarımız sürüyor. 24 Nisan'da yapacağımız 1 Mayıs pikniğimizin çalışmalarını da olabildiğince yaygın bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ev ziyaretleriyle insanlara ulaşmaya, onlarla sohbet etmeye çalışıyor ve pikniğimize davet ediyoruz. Ayrıca 29 Nisan'da bir basın açıklaması yapacağız.

1 Mayıs çalışmamız başlamadan önce yaptığımız toplantıda 1 Mayıs'ın güncel anlam ve önemini tartışarak sürece daha hazırlıklı girmeye çalıştık. Toplantının sonunda çalışmalarımıza katılacak arkadaşlarla birlikte1 Mayıs çalışmalarımızı planladık ve planlamamıza uygun bir şekilde faaliyetlerimizi hayata geçirdik. Önümdeki kalan kısa sürede de buna uygun davranacağız. 1 Mayıs'ta tüm gücümüzle sermayeden hesap sormak için alanlarda olacağız.

BDSP Adana

------------------------------------------------------------------------------------------

Çukurova Üniversitesi'nde 1 Mayıs çalışmaları...

Çukurovalı genç komünistler olarak 1 Mayıs'a hazırlanmaya devam ediyoruz. Emperyalist barbarlığın katmerlenerek arttığı, özelleştirme saldırısının hızlandığı, ticari eğitimin adım adım hayata geçirildiği, AB aldatmacasıyla sahte demokrasi nutuklarının atıldığı günümüzde 1 Mayıs daha özel bir önem taşıyor. Bu bilinçle hareket ediyor, çalışmalarımızı buna göre planlayarak ortaya daha büyük iddialar koymaya çalışıyoruz. Sermayenin ve emperyalist haydutların tüm dünya halklarına yönelttikleri savaş ilanına yanıtı alanlarda vermeli ve 1 Mayıs'ı bir hesaplaşma gününe çevirmeliyiz.

Bütün bunlar ışığında planladığımız 1 Mayıs çalışmalarımıza ilk önce kendi güçlerimiz ve çevremizdeki arkadaşlarla yaptığımız bir toplantıyla başladık. Yaygın bir ajitasyon-propaganda çalışması için ayrıntılı bir planlama yaparak hemen çalışmalarımıza başladık. Fakültelerin önlerinde Ekim Gençliği ve Kızıl Bayrak stantlarımızı açarak gençlikle birebir ilişkiye geçmeye, onlarla sohbet ederek 1 Mayıs'ı anlatmaya çalışıyoruz. Ekim Gençliği'nin merkezi afişlerini okulun geneline yaygın bir şekilde yapıyoruz. Afişlerimiz öğrenciler tarafından ilgiyle karşılanıyor. Ayrıca BDSP'nin 1 Mayıs afişlerini de okulumuza taşıyoruz. Hazırladığımız “Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm!”, “1 Mayıs'ta alanlara!”, “Bıji yek Gulan-Yaşasın 1 Mayıs!”, “Yaşasın devrim ve sosyalizm-1 Mayıs'ta alanlara!” şiarlı Ekim Gençliği imzalı pankartlarımızı öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu yerlere asarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Yerelimizde çıkarttığımız, “Gençlik partiye, devrime, sosyalizme! Kurtuluş devrimde kurtuluş sosyalizmde!”, “Diplomalı işsiz olmamak için 1 Mayıs'ta alanlara!”, “Geleceğimiz için Ekim Gençliği'yle 1 Mayıs'ta alanlara!”, “Eşit, parasız, bilimsel, anadilde eğitim! Sermaye defol, üniversiteler bizimdir!” şiarlarının yeraldığı, altlarında “1 Mayıs'ta alanlara!” yazan Ekim Gençliği imzalı afişlerimizi okulun değişik yerlerine yaptık. BDSP ile birlikte yapacağımız 1 Mayıs pikniğimize insanları taşımak için davetiye satışlarımız sürüyor. Ayrıca 28 Nisan günü okulda Ekim Gençliği olarak 1 Mayıs şenliği yapma kararı aldık ve çalışmalarına başladık.

Kendi yerelimizden 1 Mayıs alanına olabildiğince fazla kitle taşımak ve saldırılar karşısında bir tutum almalarını sağlamak için tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm!

Ekim Gençliği/Çukurova Üniversitesi