23 Nisan 2005
Sayı: 2005/16 (16)


  Kızıl Bayrak'tan
  Hükümet krizinden kriz hükümetine
  1 Mayıs’ta Kadıköy’deyiz!
  TKiP İstanbul İl Komitesi’nden 1 Mayıs çağrısı
  BDSP’den 1 Mayıs için çağrı
  Sendika bürokratlarının 1 Mayıs’ı
devrimci özünden arındırma çabası
sürüyor
  Faşist saldırılara karşı
1 Mayıs’ta alanlardayız!
  “İşçiler birlik, halklar kardeş olmalı!”
  Sağlık emekçileri iş bıraktı
  “Maliye emekçileri bu yasayı uygulamayacak!”
  Kıbrıs sorunu, Ermeni soykırımı, Öcalan’ın yeniden yargılanması
ve AB
  Erdoğan kasap Şaron'un huzuruna
çıkmaya hazır!
  Emekçilere düşmanlığın sembolü: Turgut Özal
  Ulusal sorun ve Kürt hareketi/11 : “Tarihi Ortadoğu sentezi”: BOP ekseninde “karma demokrasi”
 Ekvadorlu emekçiler rejime geri adım
attırdı
Emperyalist güçler arası çatışma BM
üzerinden dışa vuruyor

 İstanbul Liseli Gençlik Platformu 1 Mayıs pikniğinde buluştu

 Geleceğimiz ve özgürlüğümüz için
1 Mayıs’a!
 Ankara BDSP’nin 1 Mayıs çalışmalarından
İzmir BDSP’nin “1 Mayıs’a Doğru Birlik
ve Dayanışma Pikniği”
Adana BDSP’nin 1 Mayıs çalışmaları
Özerk demokratik üniversite için
1 Mayıs’ta alanlara!
ODTܒde eylem ve etkinlikler
Basından
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Faşist saldırılara karşı basın açıklaması...

“İşçiler birlik, halklar kardeş olmalı!”

Mersin'de yaşanan bayrak olayının ardından Trabzon'da peşpeşe gelişen faşist saldırıları protesto etmek amacıyla 17 Nisan günü Hunat Meydanı'nda bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Açıklamaya yaklaşık 60 kişi katıldı. BDSP, ESP, Gençlik Federasyonu, İHD, Pir Sultan Abdal Kültür ve Dayanışma Derneği imzasıyla yapılan basın açıklamasına tüm çağrılara rağmen EMEP, ÖDP gibi reformist çevreler katılmadı. Faşist gericiliğin ve şovenizmin tırmandırıldığı ve buna dayalı her türlü provokasyonun yaratılmaya çalışıldığı şu dönemde reformistler yine sessizlikleriyle düzenin ayrılmaz bir parçası olmaya devam ettiler.

Ülke genelinde 1 Mayıs öncesinde kitlelerde yaratılmaya çalışılan korku ve panik havasının dağıtılması anlamında, özellikle gerici-şovenist etkinin yoğun olduğu Kayseri ili açısından eylem, katılım ve coşku açısından anlamlıydı.

Açıklamada şunlar söylendi: “... Bütün bu gelişmeler 6 ve 10 Nisan'da Trabzon'da, benzer olaylar Samsun, Adapazarı, Sivas, İstanbul'da ve Ordu-Ünye'de yaşandı. Gerici-faşist güruh devrimcilerin üzerine salınmıştır. İlginçtir ki bayrak üzerinden galeyana gelenler ve getirenler; ekonomi, İMF ve Dünya Bankası tarafından yönetilmesine, iç ve dış politikanın ABD ve AB tarafından belirlenmesine, ülkedeki onlarca ABD üssüne, Irak'ta kafalara geçirilen çuvallara ses çıkmayanlardır. Onların bir gün olsun zamlara, işsizliğe, açlığa karşı galeyana gelip sokaklara döküldüklerini göremezsiniz.

“Bayrak provokasyonlarıyla tırmandırılan gerici saldırıların asıl hedefi biz işçi ve emekçileriz. Bir avuç asalak ‘vatan, millet, devlet' edebiyatıyla toplumsal muhalefeti susturmak, Kürt halkına yönelik inkârcı politikaları sürdürmek, sınıf ve emekçi hareketini gerici bir kuşatmayla sarıp boğmak istiyor. Dolayısıyla bu saldırılara karşı durmak en başta işçi ve emekçilerin görevi, insan hakları savunucularının ise var oluş nedenidir.”

Açıklamada “Kahrolsun şovenizm!”, “İşçiler birlik, halklar kardeş olmalı!”, “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “1 Mayıs'ta alanlara!” sloganları atıldı. Basın açıklaması 1 Mayıs çağrısı ile bitirildi.

BDSP/Kayseri

-----------------------------------------------------------------------------------------

İzmir: “Faşist saldırılara sessiz kalmayacağız!”

Mersin'den sonra Trabzon'da devam eden şovenist-faşist saldırılar İzmir'de yapılan eylemlerle protesto edildi. İlk olarak çeşitli kurumlar ve partiler 7 Nisan günü Konak Sümerbank önünde bir basın açıklaması yaptılar.

Devrimci güçler, demokratik kitle örgütleri ve bazı reformist çevrelerin katıldığı ortak basın açıklaması ise 12 Nisan günü saat 12.30'da Konak Kemeraltı girişinde yapıldı. “Faşist ve şovenist saldırılara sessiz kalmayacağız!” pankartının açıldığı eylemde yapılan açıklamada “saldırılara inat sokağın sesi olmaya devam edeceğiz” denildi. Saldırıları lanetleyen sloganlarla eylem bitirildi.

Kızıl Bayrak/İzmir

------------------------------------------------------------------------------------------

Bursa'da faşist kudurganlık protesto edildi

Faşist saldırganlığı protesto etmek ve 1 Mayıs'a çağrı yapmak için 16 Nisan günü, 40 kişinin katılımıyla, Fomara'daki AKP İl Başkanlığı'ndan Bursaray Osmangazi İstasyonuna kadar yürüyüş yapıldı. “Faşizme ve şovenizme karşı 1 Mayıs'ta alanlara!” pankartının açıldığı eyleme, Partizan, BDSP, ESP, DEHAP, SDP, HÖC ve Köz katıldı. “Faşizme karşı omuz omuza!”, “Yaşasın devrimci dayanışma!” sloganları atıldı. Yapılan açıklamada saldırılara karşı 1 Mayıs'a çağrı yapıldı. Açıklamanın okunmasının ardından Trabzon'da dağıtılan TAYAD bildirileri ortak bir şekilde dağıtıldı.

Kızıl Bayrak/Bursa

------------------------------------------------------------------------------------------

Fransa'da şovenist histeri ve faşist saldırganlığa tepki

Trabzon'da devrimcilerin linç edilme girişiminin ardından, Fransa'daki devrimci güçler biraraya geldiler. Alınteri, Atılım, Devrimci Demokrasi, İşçi-Köylü, Kızıl Bayrak, Haklar ve Özgürlükler Cephesi adına bir bildiri çıkartıldı ve eylem çağrısı yapıldı. 16 Nisan günü için eylem kararı alındı. Türkiyeliler'in yoğun yaşadığı Paris'in Strasbourg St Denis Mahallesi'nde yürüyüş yapıldı. Faşist saldırı ve devlet terörünü teşhir eden sloganlar coşkulu bir şekilde atıldı.

Yürüyüş boyunca Türkçe ve Fransızca bildiriler dağıtıldı. Kısa bir yürüyüşden sonra kitle pankart açarak eylemi başlattı. Eylem alanında tekrar Fransızca ve Türkçe bildiriler ve şiirler okundu, sloganlar atıldı. Eyleme yaklaşık 200 kişi katıldı. Trabzon'da yaşananların yeni Maraş ve Sivaslar'ın hazırlığı olduğu, bu saldırılarla emekçi halkın sindirilerek mücadelenin önünün kesilmesinin amaçlandığı belirtildi. Bu provokasyonları boşa çıkarmanın yolunun örgütlenmekten ve birlikte mücadele etmekten geçtiği vurgulandı.

Kızıl Bayrak/Fransa