23 Nisan 2005
Sayı: 2005/16 (16)


  Kızıl Bayrak'tan
  Hükümet krizinden kriz hükümetine
  1 Mayıs’ta Kadıköy’deyiz!
  TKiP İstanbul İl Komitesi’nden 1 Mayıs çağrısı
  BDSP’den 1 Mayıs için çağrı
  Sendika bürokratlarının 1 Mayıs’ı
devrimci özünden arındırma çabası
sürüyor
  Faşist saldırılara karşı
1 Mayıs’ta alanlardayız!
  “İşçiler birlik, halklar kardeş olmalı!”
  Sağlık emekçileri iş bıraktı
  “Maliye emekçileri bu yasayı uygulamayacak!”
  Kıbrıs sorunu, Ermeni soykırımı, Öcalan’ın yeniden yargılanması
ve AB
  Erdoğan kasap Şaron'un huzuruna
çıkmaya hazır!
  Emekçilere düşmanlığın sembolü: Turgut Özal
  Ulusal sorun ve Kürt hareketi/11 : “Tarihi Ortadoğu sentezi”: BOP ekseninde “karma demokrasi”
 Ekvadorlu emekçiler rejime geri adım
attırdı
Emperyalist güçler arası çatışma BM
üzerinden dışa vuruyor

 İstanbul Liseli Gençlik Platformu 1 Mayıs pikniğinde buluştu

 Geleceğimiz ve özgürlüğümüz için
1 Mayıs’a!
 Ankara BDSP’nin 1 Mayıs çalışmalarından
İzmir BDSP’nin “1 Mayıs’a Doğru Birlik
ve Dayanışma Pikniği”
Adana BDSP’nin 1 Mayıs çalışmaları
Özerk demokratik üniversite için
1 Mayıs’ta alanlara!
ODTܒde eylem ve etkinlikler
Basından
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Kapitalist sömürüye ve kölelik uygulamalarına karşı

Geleceğimiz ve özgürlüğümüz için 1 Mayıs'a!

İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs yaklaşıyor.

İşçi sınıfı olarak sömürüsüz bir dünya kurma isteğimizi haykırdığımız gün olan 1 Mayıs'ı, bu yıl her geçen gün daha da ağırlaşan çalışma ve yaşam koşulları ile karşılıyoruz.

Sefalet ücretlerine ve kapitalist köleliğe karşı 1 Mayıs'a!

Çalışma koşullarımız her geçen gün ağırlaşırken, aldığımız ücretler gün geçtikçe eriyor. Açlık sınırının 500 milyona dayanmasına rağmen patronların bizlere reva gördükleri asgari ücret 350 milyon. Aldığımız bu ücretle bırakalım insanca bir yaşam sürmeyi, asgari ihtiyaçlarımızı bile karşılamamız mümkün değil.

Bundan 119 yıl önce 1 Mayıs'ı yaratan sınıf kardeşlerimizin 8 saatlik iş günü için verdikleri mücadele de halen güncelliğini koruyor. Öyle ki artık çalışma saatleri günde 10-12 saati çoktan aşmış durumda. Sigortasız çalışma yasadışı olmasına rağmen birçoğumuz, özellikle de genç sınıf kardeşlerimiz sigortasız olarak çalıştırılıyor.

Bir buçuk yıl önce çıkartılan ve adına Yeni İş Yasası dedikleri kölelik yasası ile artık patronlar için alınıp satılabilen, kiralanabilen, çalışma süreleri, saatleri ve yeri belli olmayan birer köleyiz.

Tüm bu yaşadıklarımızın kaderimiz olmadığını göstermek, insanca çalışma ve yaşam koşulları için sesimizi yükseltmek, taleplerimizi haykırmak için 1 Mayıs alanında yerimizi alalım!

Özelleştirmelere ve SSK'nın tasfiyesine karşı 1 Mayıs'a!

Patronları temsil eden hükümetler mezarda emeklilik ve kölelik yasalarının ardından geçtiğimiz aylarda SSK hastanelerini sermayeye peşkeş çekmek için hazırlıklarını hızlandırdılar. Yasal düzenlemeleri hızla tamamlayarak sağlık hakkımızı tamamen gaspetmeye hazırlanıyorlar. Ardından ise, kıdem tazminatı hakkımızı ortadan kaldırmayı, emeklilik yaşını daha da yükselterek ölene kadar birer köle gibi çalışmamızı planlıyorlar. Alınterimizden ödediğimiz vergilerle varolan SEKA, PETKİM, TÜPRAŞ, TEKEL, THY, TELEKOM gibi kurumları özelleştirerek sermayeye peşkeş çekiyorlar.

Bugüne kadar dişe diş mücadeleler ile kazandığımız haklarımızın gaspedilmesine izin vermemek, yeni haklar uğruna mücadelemizi büyütmek için 1 Mayıs alanında yerimizi alalım!

Emperyalist saldırganlığa karşı 1 Mayıs'a!

Ülkemizde bunlar yaşanırken tüm dünya üzerinde de emperyalistlerin ezilen halklara yönelik saldırıları aralıksız olarak devam ediyor. Yanıbaşımızda Irak ve Filistin halklarına uygulanan vahşet devam ediyor. Bugünlerde ise emperyalistler, tüm dünyaya hakim olmak adına katliamlarına yenilerini eklemeye hazırlanıyorlar.

Yaşanan bu barbarlığa karşı direnen halklarla dayanışmayı yükseltmek için, halkların kardeşliğini bir kez daha ve daha güçlü bir şekilde haykırmak için 1 Mayıs alanında yerimizi alalım!

Geleceğimiz ve özgürlüğümüz için 1 Mayıs'a!

Biz işçi ve emekçileri ezen, sömüren, kanımızı emen bu kapitalist sömürü düzenine karşı, hayatı üreten işçi sınıfının gerçek gücünü göstermek için, işçilerin birliği, halkların kardeşliği için 1 Mayıs alanında yerimizi alalım. OSB-İMES İşçileri Derneği saflarında buluşalım!

OSB-İMES İşçi Derneği

-----------------------------------------------------------------------------------------

Küçükçekmece BDSP'nin 1 Mayıs çalışmaları...

1 Mayıs alanlarına!

Birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs yaklaşırken çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz hafta Genç İşçi Bülteni'ni fabrikalara dağıttık. Olumlu tepkiler aldık. Genç İşçi imzalı kuşlarımızı Güneşli, Yeni Bosna ve Topkapı'da kullandık. Ayrıca bültenin 1 Mayıs'a yönelik afişlerini de yaygın bir şekilde yaptık. Bu arada iki fabrikada 1 Mayıs gündemli iki toplantı gerçekleştirdik.

Sefaköy ve Şahintepe'de 1 Mayıs gündemiyle çeper ilişkilerimizin katıldığı toplantılar gerçekleştirdik. Toplantılarda dünyada ve Türkiye'de işçi sınıfı mücadelesinin genel bir değerlendirmesini yaptık. 2005 1 Mayıs'ını, Devrimci 1 Mayıs Platformu'nun amacını, komünistlerin bu yıl 1 Mayıs politikasını ve görevlerini anlattık. Belli tartışmaların yapıldığı bu toplantılar oldukça verimli geçti.

BDSP imzalı afişlerimizi yaygınca yaptık. Ayrıca 7 bini fabrikalar ve atölyelere olmak üzere bildirilerimizin büyük bir bölümünü bitirdik. Önümüzdeki hafta çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.

İşçi sınıfı savaşacak, sosyalizm kazanacak!

BDSP/Küçükçekmece

-----------------------------------------------------------------------------------------

Pendik BDSP'nin çalışmalarından...

Sınıfa seslenen yoğun bir çaba!

1 Mayıs yaklaşıyor. Çalışma alanlarımızda 1 Mayıslar'ı 2 Mayıslar'a taşımak için yoğun bir çaba harcıyoruz. Bölgemizde Petrol-İş Sendikası'nda örgütlenme çalışması yürüten Tibet işçileri direnişte. Farklı sektör ve fabrikalarda da örgütlenme çalışmaları sözkonusu. Buralara 1 Mayıs çerçevesinde müdahale etmeye çalışıyoruz. Tibet işçileriyle 1 Mayıs üzerine tartışmalar yapıyor, 1 Mayıs'a katılımın anlam ve önemini anlatıyoruz.

Sanayi işçilerinin geneline ise merkezi 1 Mayıs afişleri ve bildirilerimizle sesleniyoruz. Önümüzdeki hafta ise fabrikaların kendi özgün sorunlarıyla ilgili bildirilerimizi ulaştıracağız.

Az sayıda da olsa bölgemizde örgütlü fabrikalar bulunuyor. 1 Mayıs toplantılarında çokça atıp tutan sendika bürokratları işçileri 1 Mayıs'a taşımak için anlamlı hiçbir çalışmanın içerisine girmiş değiller. En ilerisi 1 Mayıs'a çağrı yapan afişlerini sendika şubelerinin ve işyeri temsilciliklerinin panolarına asmakla yetiniyor. Gerek direnişte olan Tibet işçilerinin başarısı, gerekse 1 Mayıs'a geniş katılım sağlamak için bu fabrikalara yaptığımız kimi müdahaleler sendika bürokrasisine/bürokratik anlayışlara çarpıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar müdahalelerimiz devam edecektir. Sendika bürokratları işçi sınıfına ihanet ettiği o koltuklarından sökülüp atılacaktır.

Pendik/BDSP