23 Nisan 2005
Sayı: 2005/16 (16)


  Kızıl Bayrak'tan
  Hükümet krizinden kriz hükümetine
  1 Mayıs’ta Kadıköy’deyiz!
  TKiP İstanbul İl Komitesi’nden 1 Mayıs çağrısı
  BDSP’den 1 Mayıs için çağrı
  Sendika bürokratlarının 1 Mayıs’ı
devrimci özünden arındırma çabası
sürüyor
  Faşist saldırılara karşı
1 Mayıs’ta alanlardayız!
  “İşçiler birlik, halklar kardeş olmalı!”
  Sağlık emekçileri iş bıraktı
  “Maliye emekçileri bu yasayı uygulamayacak!”
  Kıbrıs sorunu, Ermeni soykırımı, Öcalan’ın yeniden yargılanması
ve AB
  Erdoğan kasap Şaron'un huzuruna
çıkmaya hazır!
  Emekçilere düşmanlığın sembolü: Turgut Özal
  Ulusal sorun ve Kürt hareketi/11 : “Tarihi Ortadoğu sentezi”: BOP ekseninde “karma demokrasi”
 Ekvadorlu emekçiler rejime geri adım
attırdı
Emperyalist güçler arası çatışma BM
üzerinden dışa vuruyor

 İstanbul Liseli Gençlik Platformu 1 Mayıs pikniğinde buluştu

 Geleceğimiz ve özgürlüğümüz için
1 Mayıs’a!
 Ankara BDSP’nin 1 Mayıs çalışmalarından
İzmir BDSP’nin “1 Mayıs’a Doğru Birlik
ve Dayanışma Pikniği”
Adana BDSP’nin 1 Mayıs çalışmaları
Özerk demokratik üniversite için
1 Mayıs’ta alanlara!
ODTܒde eylem ve etkinlikler
Basından
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Ankara BDSP'nin 1 Mayıs çalışmalarından...

Birleşik, kitlesel ve devrimci 1 Mayıs için!

Bu yılki 1 Mayıs çalışmasını erken bir tarihte gündemimize aldık. Mart'ın son haftasında bütün güçlerimizin katıldığı bir toplantı gerçekleştirdik.

Toplantıda bu yılki 1 Mayıs'ı nasıl ele almamız gerektiği üzerine bir dizi tartışma ve konuşma yapıldı. Daha çok kampanya gündemlerinde karşılaştığımız sorunlar ele alındı. Bunların en başında kampanya çalışmasının tek yönlü ele alınması, çalışmanın materyal dağıtımından ibaret görülmesi, merkezi politik hattın farklı çalışma alanlarının kendi özgün sorunları ile birleştirilememesi vb. bir dizi sorun enine boyuna tartışıldı. Toplantının ikinci bölümünde ise kitle çalışması ve örgütlenme sorunları üzerine tartışmalar yapıldı. Farklı çalışma alanlarındaki yoldaşlarımızın çeşitli deneyimlerini somut örneklerle anlatmaları tartışmaların canlı bir atmosferde geçmesini sağladı.

İkinci olarak, hedeflenen kitlenin politikalarımıza nasıl kazanılabileceği üzerinde duruldu. Kampanya çalışmasının tek yanlı ve özellikle materyal dağıtımı olarak ele alınmaması, eylem ve örgütlenme çalışmalarıyla bir bütünlük oluşturacak şekilde planlanması gerektiğinin altı çizildi. Son dönemde nispeten canlanan sınıf mücadelesinin ortaya çıkardığı bazı olanakların değerlendirilmesi ve daha ileriye taşımak için bu yılki 1 Mayıs'ın bir fırsat yarattığı vurgulandı. Komünistlerin bu imkanları değerlendirmek için, görevlerini hakkıyla yerine getirmeleri, daha yoğun ve tempolu bir çalışmayı omuzlamaları gerektiği belirtildi.

Toplantının ardından pratik faaliyete başladık. Materyallerimizin erken bir tarihte elimize ulaşması çalışmamazı oldukça rahatlattı. Nisan'ın ilk ve ikinci haftasında genel propaganda ve ajitasyon faaliyeti yürüttük.

1 Mayıs çalışmamız yoğun olarak devam ediyor. Afişlerimizi Ankara'nın hemen her yerine yaptık. İlk önce Mamak bölgesine 500 adet afiş yaptık. Bu kadar erken bir tarihte 1 Mayıs çalışmasına başlamamız semtte olumlu bir etki yarattı. Afişlerimiz uzun bir süre semti süsledi. Yanısıra şehir merkezinde de afiş çalışması kesintisiz bir şekilde sürdü. Batıkent, Yüzüncüyıl, Balgat, Eskişehir Yolu'na yaklaşık 500 afiş ; Dikimevi, Cebeci, Kurtuluş, Kızılay, Sıhhiye bölgesine 400-450 civarı afiş; Dikmen'e 200 kadar afiş yaptık. Faşist bir güruh bizi engellemeye çalıştı ve polise ihbar etti.

16 Nisan günü Kızılay'da önce toplu halde Ekim Gençliği dergi satışı ve ardından Kızılay civarına Ekim Gençliği'nin 1 Mayıs afişleri yapıldı.

Genel olarak faaliyetimiz ilgiyle karşılandı. Afiş çalışmamızın büyük bir kısmını bitirmiş bulunuyoruz. Az sayıda kalan afişimizi ise önümüzdeki günlerde diğer etkinlik afişleri ve 1 Mayıs'a çağrı afişleriyle birlikte kullanacağız.

Afiş çalışmamızın arkasından merkezi bildirimizin dağıtımına başladık. 17 Nisan günü OSTİM'de bildirilerimizin dağıtımını yaptık. Metrodan çıkan işçilerle sohbetler eşliğinde dağıtımımızı gerçekleştirdik. 900 kadar bildiriyi dağıttık. Akşam ise Balgat'ta tekstil fabrikalarının yoğunlukta olduğu bölgede dağıtımımızı devam ettirdik. İlk fabrikadaki dağıtımı bitirdikten sonra ikinci fabrikada dağıtımımızı sürdürürken polis geldi. Dağıtımımızı engellemeye çalıştı fakat bir sonuç alamadı. Dağıtımımızı bitirdikten sonra bizi biraz tutacaklarını söylediler. Biz ise gideceğimizi, onları beklemek gibi bir zorunluluğumuzun olmadığını söyledik. Bunun üzerine zor kullanmaya kalktılar, biz de onların zoruna zorla cevap verdik. Hem onların bizi gözaltına almasına direniyor, hem de sloganlarımızı haykırıyorduk. Bir arkadaşımızı polis arabasına zorla soktular, fakat kısa bir süre sonra serbest bırakmak zorunda kaldılar. Burada da engellemelere karşın 500 bildirimizi bitirdik.

19 Nisan günü ise MİTAŞ çıkışına 250 adet bildiri dağıttık. 20 Nisan günü Bentderesi'ne büyük fabrikaların servis kalkış noktalarına bildiri dağıtımını gerçekleştirdik. Ardından Ulus'ta işe giden emekçilere bildirilerimizi ulaştırdık. 1000 adet bildiri hemen bitti. 21 Nisan günü Sincan Organize'de çalışan işçilere bildirilerimizi (500 adet) dağıttık. Dağıtımımız sırasında işçilerle sohbet ettik. İşçileri 1 Mayıs'ta BDSP pankartı altında buluşmaya davet ettik. Ayrıca 5 bin civarında bildiriyi Mamaklı emekçilere ulaştırdık. Afiş çalışmamız gibi bildiri çalışmamızı da büyük ölçüde bitirdik. Önümüzdeki günlerde üniversitelerde çalışan işçi ve emekçiler ile Türk Traktör fabrikasına dağıtım yapacağız.

1 Mayıs'a yönelik çalışmalarımız genel propaganda-ajitasyon çalışması dışında farklı çalışma alanlarında yerel ve özgün araçlar kullanılarak devam ediyor. Bu yönüyle bakıldığında zengin bir çalışma yaptığımızı söyleyebiliriz. Merkezi materyallere bağımlı kalmadan her alanın özgül sorunlarını işleyen yerel materyallerin kullanılması, çalışmanın düzeyini göstermesi bakımında hayli anlamlı. Ayrıca çalışma salt bu materyallerin kullanılmasına sıkıştırılmadı. Bu araçların kullanımının yanısıra işçi ziyaretleri ve semtlerde ev ziyaretleri gerçekleştirildi.

Önümüzde bir işçi pikniği ve merkezi 1 Mayıs etkinliği var. Etkinliğimizin kitlesel geçebilmesi için çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırmış bulunuyoruz.

Ankara/ BDSP

------------------------------------------------------------------------------------------

Mamak BDSP'nin 1 Mayıs çalışmalarından…

“Sosyal yıkım saldırılarına ve emperyalist saldırganlığa karşı 1 Mayıs'ta BDSP ile alanlara!”

1 Mayıs'a kısa bir zaman kalırken, Mamak BDSP olarak işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma gününü kazanmak için 1,5 ayı bulan bir süredir bu gündeme yoğunlaşarak faaliyetimizi sürdürüyoruz. 1 Mayıs faaliyetimizi güçlü bir kitle çalışması üzerinden yükseltme bakışaçısıyla hareket ediyoruz. Mart ayının son günlerinde bu bakışaçısıyla oluşturduğumuz 1 Mayıs komiteleriyle çalışmalarımızı coşkuyla sürdürüyoruz. 1 Mayıs gündemiyle yüzlerce emekçinin kapısını çaldık ve yaşanan sorunlara karşı onları kavgaya çağırdık. Mamaklı işçi-emekçilere ulaşabileceğimiz tüm semtler üzerinden planlama yaptık.

Ajitasyon-propaganda araçlarımızın tümünü buralara ulaştırmayı hedefledik. Bugüne kadar bölgede tümü elden olmak üzere 3500 bildiri dağıttık. Oldukça olumlu tepkilerle karşılaştık. 1 Mayıs üzerine yüzlerce emekçiyle konuştuk. Şirintepe bölgesinde ve Mamak'ta iki kez 1 Mayıs komite toplantısı gerçekleştirdik. Bu toplantıya bölgedeki tüm emekçileri çağırma ve onları 1 Mayıs sürecine katma düşüncesiyle hareket ettik. Bu 1 Mayıs sohbeti için “Sosyal yıkım saldırılarına ve emperyalist saldırganlığa karşı 1 Mayıs'ta BDSP ile alanlara!” şiarlı 500 adet el ilanını bildirilerimizle birlikte, tek tek emekçilerle konuşarak dağıttık. Bölgedeki tüm işçi ve emekçileri, gençliği, kadınları 1 Mayıs'ta mücadeleye ve alanlara çağırdık.

Yaptığımız komite toplantısına 17 kişi katıldı ve canlı bir tartışma atmosferi yakalandı. Yürüteceğimiz çalışmanın amacını, hedeflerimizi ve 2005 1 Mayıs'ının önemini tartıştık.

BDSP'nin 1 Mayıs çağrı afişlerini 750 adet yaparak tüm bölgeyi afişlerimizle donattık. Bölgede ilk 1 Mayıs afişini Nisan'ın ilk haftasında yapmış olduğumuz için afişlerimiz günler boyunca bölgedeki tüm işçi ve emekçileri selamladı.

1 Mayıs komitelerimiz sürekli olarak ev ziyaretleri, ev toplantıları düzenliyor. Ve bölgede 30 Nisan'da yapacağımız “Birlik, mücadele ve dayanışma” etkinliğine hazırlanıyor. Tüm Mamaklı emekçileri yoksulluğa, yozlaşmaya ve geleceksizliğe karşı birleşerek tek yumruk olmaya çağırıyoruz.

Ayrıca Tuzluçayır'da çalışmalarını sürdüren 1 Mayıs komiteleri olarak emekçiler ile ev ve işyeri toplantılarına devam ediyoruz. Bu eksende bir hafta önce işyerlerinde buluştuğumuz inşaat işçisi arkadaşlar ile tekrar biraraya geldik. Yine çalıştıkları yere giderek bir film gösterimi gerçekleştirdik. İşçilerin çalışma koşullarını ve işsizliği anlatan “İş” adlı filmi hep beraber izledikten sonra çay içip sohbet ettik.

Emekçilerin yaşam alanlarında onlarla buluşmaya devam edeceğiz. Tuzluçayır 1 Mayıs komiteleri olarak buna dönük çalışmaları sürdürüyoruz.

Mamak BDSP