27 Mart'04
Sayı: 2004/04


  Kızıl Bayrak'tan
  Bir seçim dönemiyle birlikte ayrışan konumlar, netleşen saflar!
  Sermaye hükümeti grev hakkını gaspediyor...
  Ekonomi düzeliyor yalanları sürüyor...
  Bir anketin gösterdikleri ve gizledikleri
  Faşist katil Haluk Kırcı serbest...
  Newroz'un gösterdikleri...
  Newroz kutlamaları
  BDSP seçim çalışmalarından...
  BDSP seçim çalışmalarından...
  BDSP seçim çalışmalarından...
  BDSP seçim çalışmalarından...
  BDSP seçim çalışmalarından...
  Liberal solun yerel seçim perişanlığı.../4 "Sosyalist" reformizm ya da sosyal-demokrasi
  Irak'ı harabeye çeviren işgal birinci yılında...
  Irak savaşının 1. yıldönümü... Alanları dolduran yüzbinler ve "barış hareketi"nin çıkmazı
  Dünyada ve Türkiye'de savaş karşıtı eylemler...
  HAMAS'ın dini lideri Şeyh Ahmed Yasin katledildi... Saldırı Filistin halkının direnişçi kimliğinedir
  İzmir'de sınıf hareketi...
  Baskılar artıyor, gençlik susmuyor!
  BİR-KAR 4. Gençlik Kampı 11-17 Nisan tarihlerinde Wuppertal'da yapılıyor...
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Esenyurt’ta aday tanıtım şenliği...

Kitlesel ve coşkulu bir politik etkinlik

Seçim çalışmalarımız bütün yoğunluğuyla sürüyor. Geçtiğimiz hafta yürütülen çalışmalarımız büyük ölçüde aday tanıtım şenliğine göre biçimlendi.
Geçen seçim döneminde bölgemizde bir miting düzenlemiştik. Onun dışında işçi ve emekçilerin kitlesel olarak katılabilecekleri bir organizasyon deneyimi yaşamamıştık. Seçim çalışmamızı bir üst aşamaya yükseltmek için böyle bir aracın devreye sokulmasına ise ihtiyaç vardı.

Şenliğimizin hazırlıklarına iki hafta önce başladık. Öncelikle salonu tuttuk, programın kesinleştirilmesi için harekete geçtik. Programı kesinleştirdikten sonra şenlik davetiyelerimizi hazırladık. Davetiyelerimizi iki haftadır seçim çalışmaları sırasında bağ kurduğumuz bütün işçi ve emekçilere ulaştırmayı planladık. Planlarımız bir parça aksamış olsa da kısa zamanda önemli sayıda davetiyeyi işçi ve emekçilere ulaştırmayı başardık. Bu arada bütün bölgeyi şenlik afişlerimizle donattık.

Etkinliğimize başlamadan önce salonu pankart ve dövizlerimizle baştan aşağı süsledik. Bu arada salon önünde müzik yayını yapıldı. Yoldan geçen emekçilere bildirgemizi ve davetiyelerimizi vererek etkinliğimize çağırdık.

Başlama saati geldiğinde yaklaşık 400 işçi ve emekçi salonda yerlerini almıştı. İşçi sınıfının mücadelesinde, devrim ve sosyalizm kavgasında şehit düşenler için saygı duruşuyla etkinliğimize başladık. Saygı duruşunun bitiminde okunan şiirin ardından sunucu yoldaşlar Irak işgaline ve Newroz’a değinen kısa birer metin okudular. Daha sonra seçimleri işçi ve emekçiler açısından değerlendirmek ve BDSP’nin seçime ilişkin tutumunu aktarmak üzere bir yoldaşımız söz aldı.

Konuşmada düzen partilerinin emekçilerin sorunlarını çözmek gibi bir niyetlerinin ve yeteneklerinin olmadığı, onların asıl amacının yağma ve ranttan pay kapmak olduğu, işçi ve emekçilerin onların yalanlarına kanmaması gerektiği vurgulandı. Bu oyunu bozmanın yolunun mücadeleden geçtiği, BDSP’nin de esas olarak işçi ve emekçileri mücadeleye çağırmak için seçimlere katıldığı ifade edildi. Ayrıca birinci yılını dolduran Irak işgali vesilesiyle işçi ve emekçilerin emperyalizme karşı mücadele sorumluluklarına, bu doğrultuda Haziran ayında İstanbul’da yapılacak NATO zirvesine karşı şimdiden hazırlıklı olmak gerektiğine vurgu yapıldı.

Newroz’la ilgili olarak, Kürt halkının kurtuluşunun teslimiyetçilerin peşinden gitmekle değil Newroz’un direnişçi kimliğine sahip çıkmakla mümkün olduğuna değinildi. Seçim sonrasında işçi ve emekçilerin yoğun bir mücadele gündemlerinin olduğuna; kölelik yasalarına karşı, seçimden sonra yoğunlaşacak saldırılara karşı, hak gasplarına ve baskılara karşı mücadeleyi yükseltme ihtiyacına, 1 Mayıs’ı ve NATO karşıtı gösterileri örgütlemek için harekete geçmek gerektiği vurgulandı.

Konuşma salondan atılan sloganlar eşliğinde bitirildi. Ardından BDSP’nin Esenyurt Belediye Başkan adayı Yılmaz Yak alkışlarla kürsüye geldi. Yılmaz Yak, kısa ve canlı bir konuşmayla emekçilerin karşı karşıya olduğu kimi sorunlara değindi, bunların çözümünün sermayeden beklenemeyeceğini, gerçek çözümün işçi ve emekçilerin mücadelesiyle mümkün olabileceğini vurguladı. İşçi ve emekçileri işçi sınıfının adaylarını desteklemeye çağırdı.

Ardından sahneye sanatını işçi ve emekçilerin mücadelesine adamış, kalemi, sözü ve gitarıyla mücadeleye omuz vermiş kültür-sanat emekçisi Bilgesu Erenus çıktı. Bilgesu Erenus savaşa, zindan direnişlerine ve işçi sınıfının mücadelesine ilişkin ezgileri çaldı, söyledi.

Bilgesu Erenus’un ardından sahneye çıkan Grup Yel türkü ve marşlarıyla etkinliğimize renk kattı. Şenliğe katılanlar Grup Yel’in türküleriyle halaya durdular.

Son olarak Esenyurt İşçi Kültür Evi Halkoyunları Topluluğu çıktı ve davul zurna eşliğinde aylardır yürüttükleri çalışmanın ürünlerini sergiledi. Halkoyunları topluluğunun gösterisi beğeniyle izlendi. Ardından bir kez daha hep birlikte halaya duruldu. Etkinliğimiz halaylara eşlik eden mücadele çağrıları ve sloganlarla bitirildi.

Makel işçileri ve Kıraç İşçi Derneği Girişimi etkinliğimizi birer mesajla selamladılar.

Aday tanıtım şenliğimizi belli bir başarıyla gerçekleştirdiğimizi söyleyebiliriz. Gerek katılım, gerekse politik düzey olarak öngördüğümüz hedefleri boşa düşürmedik. Görüşlerini aldığımız katılımcı işçi ve emekçilerin çoğu etkinlikten memnun kalmışlardı. Bazıları ise kimi aksaklıklara ilişkin düşünce ve önerilerini dile getirdiler. Konuşmaların programın başında, müzik ve halk oyunlarının ise programın sonunda yığılmış olması eleştirildi, daha iyi bir düzenleme yapılabileceği belirtildi.

Eksiklik ve aksaklıklar elbette oldu. Ama önemli olan, bölgemizde bu türden bir etkinliği ilk kez düzenlediğimiz halde belli bir başarıyı sağlayabilmemizdir. Eksikliklerimizden öğrenerek daha iyisini yapma kararlılığına sahibiz.

Esenyurt BDSP çalışanlarıEtkinliğin sunuş metninden...

“Esenyurt’tan bir bayrak yükselttik. Sefaköy’den, İkitelli’den, Gazi’den, Alibeyköy’den, Gülsuyu’ndan, Ümraniye’den, Pendik’ten; İstanbul’dan, Ankara’dan, Adana’dan, İzmir ve Hacıbektaş’dan bir bayrak yükselttik.

Bu bayrak sermayenin seçim oyununu bozmak için; düzen partilerinin yalanlarını yüzlerine vurmak için; işçi ve emekçilere doğruları anlatmak, onları gerçek çözüme, devrim ve sosyalizme çağırmak için yükseltildi.

Bu bayrak seçimlere bağımsız adaylarla katılan Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu’nun bayrağıdır.

Bu bayrakta işçi sınıfının devrimci programı yazılıdır.

Bu bayrak devrim ve sosyalizmin kızıl bayrağıdır.”Esenyurt ve Kıraç seçim faaliyeti...

Yoğun bir genel propaganda faaliyeti yürütüyoruz

21 Mart’tan önceki hafta tamamıyla şenliğe kilitlendik. “Düzenin seçim oyununu bozalım, çözüm devrimde, kurtuluş sosyalizmde” şiarıyla hazırlanan şenlik davetiyelerimizi seçim çalışması sırasında ulaştığımız ve daha önceden mevcut olan tüm ilişkilerimize ulaştırarak onları şenliğe davet ettik. 1000 kadar şenliğe davet afişini tüm bölgede kullandık. Aracımızla dolaşarak sesli propagandayla şenliğimizi duyurduk, gazete satarak, bildirge vererek ilişki kurduğumuz bütün insanlara davetiyemizi ulaştırdık. 8-10 kişilik ekip halinde, BDSP önlüklerimizle ve devrimci marşlarla, türkülerle, şiarlarımızla hazırlanmış propaganda kasetini de kullanarak yürüttüğümüz çalışma oldukça ilgi uyandırdı.

Yoğun bir hazırlıktan sonra şenliğimize 400 civarında bir katılım oldu. Etkinlikten sonra gelen ilişkilerimizin çoğuyla tek tek konuşup programı nasıl bulduklarını sorduk, eleştirilerini aldık.

Burjuva partilerin ve adaylarının Esenyurt’ta yürüttükleri şaşaalı propagandalardan usanan işçi ve emekçilerin çoğu, özellikle sol eğilimli bölgelerde, devrimci propagandamızdan etkilendiler. Bazı emekçiler “bizi bunlardan kurtarın” ya da “Esenyurt’u hırsızlara, faşistlere bırakmayın” gibi sözlerle çalışmamıza duydukları sempatiyi ortaya koydular. Bazı bölgelere daha önce astığımız pankartlara ek olarak yeni pankartlar astık. “Kölelik yasaları geri çekilsin!”, “Tüm NATO ve ABD üsleri kapatılsın!”, “Düzen partilerine oy verme!” gibi şiarların bulunduğu pankartlarımızın da ilgi çektiği gözlendi.

Aday tanıtım afişlerimizi ve diğer afişlerimizi çalışma yürüttüğümüz semtlere ve E-5’e yoğun olarak yaptık. Afiş yaparken bir yerde düzenin kolluk güçlerinin, birçok yerde ise düzen partilerinin engelleme çabalarıyla karşılaştık. İbret verici olan şey, tescilli düzen partileri afişlerimizin üstünü kapatmakla yetinirken CHP, DSP gibi solcu geçinenlerle düzen soluna terfi etmeye çalışan “güçbirliği” partilerinin gelip tehdit etmeye yeltenmeleri, afiş yapmamızı fiilen engellemeye çalışmalarıydı. Bu da onların gerçek yüzlerini bir kez daha gösterdi.

Son günlerde gündüzlerimiz yoğun bir afişleme çalışmasıyla geçiyor. Akşamları da aday bildirgelerinin dağıtımını ve gazetemizin satışını yapıyoruz. Şu ana kadar Balıkyolu’ndaki servis duraklarında 1500’e yakın bildirge dağıttık. “Bildirgemizin ulaşmadığı ev kalmayacak” hedefi ile bütün mahalleleri sokak sokak gezip bildirge bırakıyoruz. Zamanın daralması nedeniyle bazı sokaklarda yüzyüze dağıtım yerine yaygın dağıtım yapıyoruz. Semt pazarında yaptığımız dağıtımda ise 1000 bildirge tükettik. Pazar dağıtımında, seçim dönemi dolayısıyla sürekli ellerine bir şeyler tutuşturulan insanların bunlara karşı duyarsızlaştığını, ancak sesli ajitasyonun halen etkili olduğunu gözlemledik.

Genel propaganda için hazırlanmış “Düzenin seçim oyununu bozalım! Çözüm devrimde kurtuluş sosyalizmde!” ve “Kahrolsun sermaye diktatörlüğü, yaşasın sosyalist işçi-emekçi iktidarı!” şiarlarının yer aldığı afişlerimizden 2 bin kadarını kullandık. Ayrıca iki ayrı aday tanıtım afişimizi Esenyurt, Kıraç, Küçükçekmece’den Beylikdüzüne kadar E-5 güzergahına ve sanayi bölgelerine yoğun bir şekilde yapıyoruz.

Yürüttüğümüz siyasal çalışma tempolu bir biçimde sürüyor.

Esenyurt ve Kıraç BDSP çalışanları