27 Mart'04
Sayı: 2004/04


  Kızıl Bayrak'tan
  Bir seçim dönemiyle birlikte ayrışan konumlar, netleşen saflar!
  Sermaye hükümeti grev hakkını gaspediyor...
  Ekonomi düzeliyor yalanları sürüyor...
  Bir anketin gösterdikleri ve gizledikleri
  Faşist katil Haluk Kırcı serbest...
  Newroz'un gösterdikleri...
  Newroz kutlamaları
  BDSP seçim çalışmalarından...
  BDSP seçim çalışmalarından...
  BDSP seçim çalışmalarından...
  BDSP seçim çalışmalarından...
  BDSP seçim çalışmalarından...
  Liberal solun yerel seçim perişanlığı.../4 "Sosyalist" reformizm ya da sosyal-demokrasi
  Irak'ı harabeye çeviren işgal birinci yılında...
  Irak savaşının 1. yıldönümü... Alanları dolduran yüzbinler ve "barış hareketi"nin çıkmazı
  Dünyada ve Türkiye'de savaş karşıtı eylemler...
  HAMAS'ın dini lideri Şeyh Ahmed Yasin katledildi... Saldırı Filistin halkının direnişçi kimliğinedir
  İzmir'de sınıf hareketi...
  Baskılar artıyor, gençlik susmuyor!
  BİR-KAR 4. Gençlik Kampı 11-17 Nisan tarihlerinde Wuppertal'da yapılıyor...
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Kızıl Bayrak'tan

Yerel seçim dönemini geride bırakıyoruz. Sınıf devrimcileri için seçim çalışmaları önemli bir deneyim ve birikim yarattı. Bu çalışmayla birlikte ciddi kazanımlar ve sonuçlar elde ettik. Denebilir ki kitle çalışmamızda yeni bir düzey yakaladık ve çalışma kapasitemiz anlamlı bir gelişme gösterdi. Ortaya çıkan bu tablo, faaliyetin daha da güçlendirilmesi ve kökleştirilmesi yönünde sistemli, planlı ve ısrarlı bir çalışmayı zorunlu kılıyor.

Birbuçuk aya sığdırılan bu çok yönlü çalışmanın toplam bir muhasebesini yapmak ve somut kazanımları kacılaştırmak güncel bir görev olarak önümüzde duruyor. Kuşkusuz bu çalışmanın bir dizi eksikliği ve zayıflığı içinde barındırdığı göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak tüm bu yetersizliklere ve ortaya çıkan muazzam imkanların yeterince değerlendirilememesi gerçeğine rağmen, asıl üzerinde durulması gereken yön çalışmanın aldığı mesafedir. Bu konudaki ilerleme tartışmasız bir gerçeği ifade ediyor. İddia ve hedeflerimizin kazanılmasında, bu ilerleme önemli imkan ve fırsatlar sunmaktadır.

Önümüzde 1 Mayıs ve ardından Haziran ayında İstanbul’da yapılacak NATO zirvesi gündemleri bulunmakta. Sınıf devrimcileri açısından bu iki gündem büyük bir önem taşımaktadır. Seçim çalışmasının ardından yeniden iki aya yayılan soluksuz bir çalışmanın içinde olacağız. Bu yoğunluk kaçınılmaz olarak çalışmanın kapsamını ve kapasitesini daha da büyütmeyi zorunlu kılıyor. Önümüzdeki faaliyet planını buna uygun planlamalı, tüm güç ve olanaklarımızla bu gündemlere yüklenmeli ve dönemi kazanmalıyız.

Kuşkusuz faaliyetimizin yönü tümüyle sınıf hareketini devrimci bir temelde güçlendirmenin ve geliştirmenin esaslarına uygun, atacağımız her adım bunu sağlamlaştırmaya yönelik olmalıdır. Zira sınıf hareketinin önünü açmayan hiçbir gelişme, sınıf mücadelesinin geleceği bakımından tayın edici olmayacaktır. Elbette sınıf devrimcileri bu temel gerçeğin tümüyle bilincindeler. Kendi görev ve sorumluluklarına bu persfektifle yaklaşmaktadırlar. Hiçbir güncel gelişme bu temel perspektifi karartmamalıdır.

***

Kızıl Bayrak gazetemizin toplu ciltlerinin 16. sayısı çıktı. Okurlarımız bugüne kadar çıkan tüm ciltleri ve 16. cildi Eksen Yayıncılık’tan ve gazetemizin temsilciliklerinden temin edebilirler.