12 Temmuz'03
Sayı: 27 (117)


  Kızıl Bayrak'tan
  Uşaklığı sindirenlerin uşak muamelesinden yakınma hakkı olamaz!
  İŞKUR yasası Meclis'ten geçti...
  "Stratejik uşağın" kırılan "onur"u!
  Sağlık emekçilerinin işgüvencesi ortadan kaldırılıyor...
  "Reform" adı altında sağlık hizmetleri özelleştiriliyor
  Herkese parasız, yaygın ve eşit sağlık hizmeti!
  İşçi ve emekçi eylemlerinden...
  Birleşik Metal-İş Sendikası 1 No'lu Şube Genel Kurulu yapıldı...
  DİSK Tekstil 1 No'lu Şube Genel Kurulu yapıldı
  KESK'in evrimi: Fiili- meşru mücadeleden yasaların ardına/2
  Ekim Gençliği'nden...
  Geleceğimiz için elele mücadeleye!
  Emperyalist tehditler yeniden İran üzerinde yoğunlaştı
  "Yol haritası" ve son gelişmeler
  Emperyalist işgalciler Irak direnişi karşısında çözüm ve çıkış bulamıyor
  Uzanları bitirmek için İmar Bankası'na el konuldu...
  Faşist rejim zindan cephesinde tecridi ağırlaştırıyor ve yeni saldırılara hazırlanıyor
  Direnişteki Ağartıoğlu deri işçileri kardeşlerimize...
  Çiğli İşçi Kültür Sanat Evi'nin 1. kuruluş yılı etkinliğin yüzlerce emekçinin katılımıyla gerçekleşti...
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
DİSK Tekstil 1 No’lu Şube Genel Kurulu yapıldı

DİSK Tekstil 1 No’lu Şube’nin Genel Kurulu yaklaşık 150 delegenin katılımıyla 6 Temmuz günü gerçekleştirildi. Kurula DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ve DİSK Tektil Genel Başkanı Kazım Doğan da katıldı.

Genel Kurul demokrasi şehitleri için saygı duruşuyla açıldı ve 1 No’lu Şube Başkanı Muharrem Kılıç’ın konuşmasıyla başladı. Muharrem Kılıç konuşmasında; DİSK Tekstil’in ve genel olarak DİSK’in yeni çıkan iş yasasına karşı ve işyerlerinde, işverenlerin her gün önlerine çıkardıkları sorunlara karşı sürekli mücadele içerisinde olduklarını söyledi.

Muharrem Kılıç’ın ardından Süleyman Çelebi uzun bir konuşma yaptı. Konuşmasında kısaca hükümet ve işverenin taleplerinin kabul edilemez olduğunu söyledi ve bu koşullarda “Artık bizden sosyal diyalog beklemesinler” dedi. Ayrıca konfedarasyonlarla birlik konusunda Muharrem Kılıç, “artık tek müttefikimiz var, o da KESK’tir!” derken; Süleyman Çelebi, başta Türk-İş olmak üzere tüm konfederasyonların, kendilerini ve işçi sınıfını aldattıklarını söyleyerek, bundan sonra DİSK’in hiç kimseyle birlik yapmayacağını söyledi.

Serbest kürsüye geçildiğinde, Ankara’da yeni örgütlenen Aytemizler’den bir işçi konuşma yaptı. Konuşmacı; Aytemizler’in örgütlenme sürecinde ve sonrasında sendikadan kaynaklanan ciddi sorunlar yaşadıklarını belirtti. 125 işçinin işten çıkarıldığını; Ankara’da sendika şubesi olmadığı için Aytemizler’le ilgilenen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı olan Muharrem Kılıç’ın Ankara’ya çağrıldığını, Başkan’ın ancak 15-20 gün sonra gelebildiğini; sözleşme sürecinde işyerinin, işçilerin sorunlarını bilmeden, TİS taslağının işçilere sorulmadan, danışılmadan hazırlandığını. Şube Başkanı’nın özellikle üretiminin belli bölümlerinde durmasının ardından (ki bundan da Muharrem Kılıç sorumludur) atılan işçilerinin geri alınması için başlatılan direnişin bitirilmesi içinirişimde bulunduğunu söyledi. Aytemizler işçisinin bu konuşmasına karşı Muharrem Kılıç yeniden söz alarak; işverenin, iş olmadığı için bazı bölümleri kapattığını ve bu yüzden işçi çıkardığını söyledi. Ayrıca kongre sürecinin yoğunluğuna rağmen 2-3 gün içinde Ankara’da olduğunu söyledi.

Muharrem Kılıç’ın konuşmasının ardından DİSK Tekstil Genel Başkanı Kazım Doğan yine bu çerçevede bir konuşma yaptı. Aytemizler işçisi Muharrem Kılıç’ın verilerinin ve söylediklerinin doğru olmadığını ve eksik olduğunu belirterek cevap hakkı istedi. Ancak bu istek Kazım Doğan’ın etkisiyle kurulun oturumunu yöneten Divan tarafından reddedildi. Bunun üzerine Aytemizler’den gelen yaklaşık 6-7 kişilik işçi grubu slogan atarak salonu terketmek istedi. Grup, Süleyman Çelebi tarafından engellendi. Ardından bu duruma ilişkin Süleyman Çelebi bir konuşma yaptı. Konuşmada “Böylesi zor bir dönemden geçerken kapris yapmanın, kızıp küsmenin anlamı yok. Hiç kimse kongre salonunu terkedemez. Bu nedenle sizi kınıyorum ve eleştiriyorum. Herkesin DİSK geleneğine uygun davranması gerek” dedi. Bu konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Sccedil;imlerin sonucu önceden belliydi. Muharrem Kılıç’ın yeniden başkan adayı olduğu tek bir listeyle girildi. Seçimi bu liste kazandı.

Genel Kurul salonuna asılan pankartlar şunlardı; “Günü kurtaran değil geleceği inşa eden siyaset!”, “Küresel sermayeyi emek durdurur!”

SY Kızılbayrak/Sefaköy