24 Mayıs'03
Sayı: 20 (110)


  Kızıl Bayrak'tan
  Saldırıları püskürtmek için gerici barikatlar aşılmalıdır!
  Sendika ağaları, sermaye sınıfı ve hükümetle kolkola
  Kölelik yasasına karşı mücadelenin yakıcı görev ve sorunları
  Kamu TİS'leri sürüncemede
  Zorunlu tasarrufların gaspı sürüyor!
  Onbinlerce işçi Ankara'da biraraya geldi...
  Türk-İş Ankara mitingi...
  Saldırılar ve kölelik yasası üzerine Deri-İş Genel Başkan Yardımcısı...
  Sermaye hükümeti İMF'den tam not aldı...
  Müşteri değil, öğrenciyiz!
  Filistin direnişini boğma planları...
  Özelleştirme saldırısının son perdesi
  Emperyalist terör ters tepiyor
  Irak'a bahşedilen "demokrasi"den sömürgeci yönetim çıktı
  Fransız burjuvazisinin emeklilik hakkına saldırısı ve emekçilerin büyük tepkisi
  Powell'ın Almanya ziyareti...
  Yaklaşan G8 zirvesi ve emperyalist şeflerin telaşı
  Pişkanlık ve ötesi...
  Anadolu Yakası İşçi-Emekçi Platformu Bülteni'nden...
  Adana Öncü İşçi-Emekçi Platformu kuruldu!
  Hürriyet'in "F tipi mucizesi"
  Beterin de beteri var
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan

AKP hükümeti Perşembe akşamı kölelik yasasını meclisten geçirerek işçi ve emekçilere yönelik en büyük saldırılardan birinin altına imza atmış oldu. Bu yaman sermaye uşakları bununla da kalmayacak, İMF-TÜSİAD programının diğer saldırı programlarını da büyük bir gözüpeklikle peşpeşe hayata geçirmek için ellerinden geleni ardına koymayacaklardır.

Bunda şaşıracak bir şey yok. Bunun için hükümete geldiler; herbirinin kabarık yolsuzluk dosyaları ve bulaştıkları pislikler bu nedenle bir anda hasıraltı edildi. Sermayenin bu uşağa, bu uşağın ise sermaye iktidarının desteğine ihtiyacı var. Bu karşılıklı çıkar birliğinin üstünü örtmek, emekçi kitleleri sahte kutuplaşmalara alet etmek için alevlendirilen tartışmaların saman alevi gibi yanıp sönmesi de bu nedenledir.

Kölelik yasasının meclisten kazasız belasız geçirilmesi tabii ki önemli bir meseledir. Bu yasa sınıf hareketi için ciddi bir darbedir. Fakat hiçbir şey bitmiş değil. Asıl mücadele, asıl hesaplaşma şimdi başlıyor.

Hiç kuşkusuz ki, kölelik yasalarının hazırlanması aşamasında sermaye ile suç ortaklığı yapan, yasalar bir bir meclisten geçirilirken meclis yollarını aşındırıp karalara bürünmekten, içi boş nutuklarla gün geçirmekten başka bir şey yapmayan sendika ağaları bu saldırılarda doğrudan pay sahibidir. Ve dolasıyla hesaplaşmanın hedeflerinden bir diğerini de bu hain takım oluşturmaktadır. Er ya da geç, yaptıkları ihanetin hesabını vereceklerdir.

Özelleştirmelere karşı ayağa kalkan işçiler İzmir ve Ankara’dan sonra bu Pazar günü, Bursa’da, ardından ise İzmit’te bir miting düzenleyecekler. Ankara mitingi bir kez daha öncü-ileri sınıf güçlerinin ve sınıf devrimcilerinin bu hava boşaltma amaçlı mitinglere en etkin biçimde katılma görevinin ne denli acil olduğunu gösterdi. Meydanı onlara terketmemeli, sendika bürokratlarının heveslerini kursağında bırakmalıyız. Yalnızca meydanları değil, sendikaları da onların gerici tekelinden kurtarıp gerçek bir mücadele aracı kılma yönündeki çabalarımıza hız vermeliyiz. Bunun içinse tüm gücümüzle sınıf çalışmasına yüklenmeliyiz.

15-16 Haziran’ı bu bilinçle karşılayalım.

***

E-mail adresimizde değişiklik oldu. Yeni e-mail adresimiz: kb1@tnn.net şeklinde değişmiştir.