17 Mayıs'03
Sayı: 19 (109)


  Kızıl Bayrak'tan
  Köleleştirme saldırısına karşı tüm sınıf güçleri harekete geçirilmelidir!
  Kölelik yasası daha da ağırlaştırılarak meclisten geçiyor!
  Saldırılara karşı yapılan eylemlerden...
  Saldırılara karşı yapılan eylemlerden...
  Saldırılara karşı eylemler yaygınlaşıyor!
  Sınıf hareketinin yükselme eğilimi ve sendikal ihanete karşı tutum
  15-16 Haziran Direnişi yol göstermeye devam ediyor!
  Maliye Bakanı'ndan emek düşmanı inciler...
  ABD'nin Ortadoğu planları, Türkiye ve Kürtler...
  Müşteri değil, öğrenciyiz!
  Birleşik-militan mücadeleyi yükseltelim!
  ABD, BM Güvenlik Konseyi'ne yağma tasarısını sundu...
  Amerikan özgürlüğü = Açlık!..
  Filistin halkını toplama kamplarına götürecek yol "haritası"
  İsrail'in nükleer gücü...
  Fransa ve Avusturya'da büyük eylem, grev ve genel grev dalgası...
  Avusturya'da son elli yılın en büyük işçi grevi
  Savaş hakikaten bitti mi?
  Gençliğin ortak açıklaması: MGK uzantısı ADKF üniversiteden defol!
  Mezarlık tipi zindan: Yeraltı zindanı
  KADEK'in geleceği...
  Fikret Başkaya...
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
İzmir mitinginde işçilerle özelleştirme ve kölelik
yasası üzerine konuştuk...

“Özelleştirmeye karşı sonuna kadar direneceğiz!”

- Meclisten 32 maddesi geçen yasa tasarısı hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

1. PETKİM işçisi: Bu tasarı işçilerin uzun mücadeleleri sonucu kazandığı hakları gaspediyor ve geriletmeye çalışıyor.

Kurye işçisi: Bu tasarı 30 kişiden az işçileri kapsamadığından bize hiçbir faydası dokunmuyor. Patronlar bizden günde milyarlarca lira para kazanıyorlar. Ama bize kalan dişe bile dokunmuyor. Patronlar bize bir faydası olmayan bu tasarıyı bekliyorlar.

2. PETKİM işçisi: Petrol-İş olarak, işçi sendikaları olarak kendi sınıflarına ihanet etti denilemez, ama emekçiye de ulaşılamadı. Hedefimiz yasa çekilene kadar Ankara’dan gitmemek. Bu yasa işçi sınıfını yüz yıl geriye götürecek.

- PETKİM uzun zamandan beri özelleştirilmeye çalışılıyor. Özelleştirmelere karşı ne yapmayı düşünüyorsunuz?

1. PETKİM işçisi: Özelleştirmeye karşı sonuna kadar direneceğiz, onlar PETKİM’in kapısından dahi içeri giremeyecekler.

2. PETKİM işçisi: Biz özelleştirmeyi emperyalizme para aktarma mekanizması olarak görüyoruz. Bu ülkenin sanayisi, ana damarları ve temel kaynakları uluslararası emperyalizme peşkeş çekilmeye çalışacak. Böyle bir bağımsızlıktan söz edilemez.

Kurye işçisi: Sadece TEKEL fabrikası Türkiye’nin %5’ini oluşturuyor. Bunu bildikleri halde peşkeş çekiliyor. Buna rağmen aynı kişileri seçiyorsak hata bizde. Bu eylemleri sık sık, iş bırakarak, fabrikalarda yatarak yapmalıyız.

- Diğer sendikalarla ortak hareket etme konusunda ne yapmalıyız?

1. PETKİM işçisi: Diğer sendikalarla ortak hareket edilmeye çalışılıyor. Ayrıca PETKİM özelleştirilirse bu sadece PETKİM işçisini etkilemekle kalmaz Aliağa halkını da etkiler.

- Gündemde olan özelleştirme saldırısını püskürtmek için şube olarak faaliyetleriniz nelerdir?

İbrahim Doğangül (Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı): 4 aydır süren bir kampanyamız var. Bu kampanyada işçileri alanlara toparlamayı hedefliyoruz. Bizler nasıl daha önce fabrikaya girmelerine izin vermediysek, şimdi de vermeyeceğiz. Kaldı ki tabela çakmalarına dahi izin vermeyeceğiz ve temsilcileri işyerimize sokturmayacağız. PETKİM’in özelleştirme kararı kıvılcımı çaktı ve yükseliyor. En son eylemimize biz Aliağa’dan 2 bin kişi ile katıldık ve 7 Haziran’da İzmit’te gerek kendimizi gerekse sınıf hareketimizi genişleteceğiz. Bu yükseliş Petrol-İş’te var ve işveren sokulmayacak. Birikimimiz var ve bunu sonuna kadar kullanacağız. Bir hareketimizle 5-6 bin kişiyi alana çıkartabiliyoruz.

- Özelleştirme saldırısı hakkında ne düşünüyorsunuz?

1. TEKEL işçisi: 31 yıldır TEKEL işçisiyim. Yeni emekli oldum. Ama hala çocuklarımla birlikte özelleştirmelere ve hak gasplarına karşı alanlarda sesimi duyurmaya çalışıyorum.

2. TEKEL işçisi: Özelleştirmeye karşıyız. Sadece kendi adımıza değil, diğer işçi arkadaşlar adına da özelleştirmeye karşı çıkıyoruz. Ve özelleştirmelerin durdurulması için sonuna kadar direneceğiz.

3. TEKEL işçisi: İşçilerin gücüyle özelleştirme durdurulabilirse, sınıfa karşı olan diğer saldırılar da durdurulabilecektir. Sendikaların şimdiye kadar ses çıkarmamaları bir güvensizlik oluşturuyor.

4. TEKEL işçisi: Sıra bize gelinceye kadar farkında değildik. Ancak ne zaman bizlere dokunmaya başladı, biz de işin ciddiyetini kavradık. Eğer işçilerin hepsine ulaşabilirsek, bu saldırıların önüne geçebiliriz.

SY Kızıl Bayrak/İzmirTürk-İş İzmir mitingine 40 bin işçi ve emekçi katıldı...

Sermayenin saldırılarına karşı eylemli birlik!

Türk-İş’in İzmir’de düzenlediğ “İşine, ekmeğine, haklarına, vatana sahip çık” mitingine 40 bin civarında bir katılım gerçekleşti.

Sabah saat 10.00’dan itibaren Cumhuriyet Meydanı ve Alsancak Limanı önünde toplanmaya başlayan işçiler, kortejler oluşturarak mitingin yapılacağı Gündoğdu Meydanı’na doğru yürüyüşe geçtiler. Mitinge Ege bölgesi dışında, Zonguldak’tan maden işçilerinin ve Ankara, Konya, Kayseri, İstanbul gibi bölge dışı illerdeki Yol-İş örgütleri de katıldı. Yol-İş’e bağlı işçiler böylece mitingin en kitlesel katılımını da gerçekleştirmiş oluyorlardı. Yol-İş kortejlerinde, yeni iş yasası saldırısına ek olarak, Köy Hizmetleri’nin kapatılmasını protesto eden döviz ve pankartlara da yer verilmişti.

Petrol-İş ve Tek Gıda-İş’e bağlı işçilerin gündeminde ise, doğal olarak özelleştirme daha ağırlıklı bir yer tutuyordu. Bu kortejlerde de döviz ve pankartlara ek olarak sık sık özelleştirme karşıtı sloganlar atılıyordu. Eyleme baretleriyle gelen GMİS’e bağlı maden işçileri alana, “Geliyor, geliyor, genel grev geliyor!” sloganlarıyla girdiler.

Eyleme katılan diğer sendikalar; Tes-İş, Hava-İş, T. Maden-İş, Türk Metal, Orman-İş, Harb-İş, Demiryol-İş, Haber-İş, TÜMTİS, Şeker-İş, Belediye-İş idi. Hemen tüm kortejlerdeki işçiler, pankart, döviz ve sloganlarıyla yeni iş yasası ve özelleştirmeler başta olmak üzere, sermayenin saldırılarını protesto ediyor, bu saldırılar karşısında sessiz kalmayacaklarını dile getiriyorlardı.

Mitinge, Türk-İş’e bağlı sendikalar dışında, temsili düzeyde de olsa KESK’in katılımı söz konusuydu. Mitingte konuşan Türk-İş yöneticileri yine her zamanki gibi esip-savurdular. İş yasasını geri çekmesi için, güya hükümete 3 gün süre tanıdılar. Fakat bu üç günün ardından yasayı nasıl engelleyeceklerine dair somut hiçbir eylem planı ortaya koymadılar. Tek başına bölgesel ve yahut merkez mitinglerin bu kapsamda bir saldırıyı engellemeye yetmeyeceğini, üretimden gelen gücün mutlaka kullanılması gerektiğini bilmelerine rağmen bu konuya konuşmalarında hiçbir biçimde değinmediler.

Yöneticiler sınıfın asıl gücünden böyle yan çizerken, işçi kortejlerinden yükselen “genel grev” sloganları ise sınıf kitlesiyle sendikal bürokrasinin olaylara bakışındaki derin uçurumu ortaya koyuyordu.

SY Kızıl Bayrak/İzmirİSB’den iş yasasına karşı eylem

“İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!”

İstanbul Sendikalar Birliği, 9 Mayıs günü, mecliste görüşülmekte olan 1475 sayılı İş Yasası’na karşı eylem yaptı. AKP binası önünde saat 18:00’de başlayan eyleme 150’yi aşkın işçi ve emekçi katıldı. AKP binasının 150 metre yukarısında toplanmaya başlayan kitle “Kölelik yasası geri çekilsin/İstanbul Sendikalar Birliği” pankartıyla parti binasına doğru yürüyüşe geçti. Parti binasına gelindiğinde polisin barikat kurması üzerine kısa bir gerginlik yaşandı. Kitle bu sırada “Emekçiye değil çetelere barikat!” sloganını attı.

Katılımın az olmasından kaynaklı barikatı aşamayan kitle bulundukları yerde oturma eylemine geçti. Burada İSB adına yapılan basın açıklamasında AKP hükümetinin emek düşmanı politikaları teşhir edildi. Yasanın ne gibi sonuçlar doğuracağı hakkında kısaca bilgi verildi. Bu saldırılara karşı sessiz kalınmaması gerektiği dile getirilerek, işyerlerinden başlayarak birleşik bir mücadele için seferber olunması gerektiği söylendi.

Saat 19:00’a kadar süren eylemde “Kölelik yasası geri çekilsin!”, “Hükümet yasanı al başına çal!”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!”, “Kahrolsun sermaye iktidarı!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” sloganları atıldı.

SY Kızıl Bayrak/İstanbulDİSK İstanbul Şubeleri kölelik yasasını
protesto etti

DİSK İstanbul Şubeleri kölelik yasasına karşı 15 Mayıs günü saat 12:00’de Aksaray Metro önünde bildiri dağıtarak basın açıklaması yaptı. Açıklamada kölelik yasasının yol açacağı yıkım ve sosyal hak gasplarına değinilerek mücadeleye çağrısı yapıldı. “Kölelik yasası geri çekilsin!”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!” sloganlarının atıldığı eylem, metro çıkışı ve çevresindeki insanlara bildiri dağıtılarak bitirildi.

SY Kızıl Bayrak/İstanbul