27 Eylül'03
Sayı: 2003 (10)


  Kızıl Bayrak'tan
  Irak'a asker göndermek Türkiye ve Ortadoğu halklarına karşı savaş ilanıdır!
  Irak halkıyla omuz omuza emperyalist işgal koalisyonuna karşı direnişi büyütelim!
  İşgal taşeronlarının son manevraları ve bağımsız devrimci faaliyetin artan önemi
  Emperyalistler arası pazarlık kızışıyor..
  Sendika ağaları sendika kürsülerini emperyalist savaşın hizmetine sunuyor!
  Irak halkı katledilerek "özgürleştiriliyor",...
  Savaş kundakçılarının yalanlarının üstü örtülemiyor
  Gençliğin kampanyası sürüyor!
  Sınıfa ihanetin hesabı sorulmalıdır!
  Türkiye: Satılığa çıkarılmış bir ülke!
  Özelleştirme saldırısının yeni dönemi/2
  Katliamın 4. yılında Ulucanlar direnişi...
  Ulucanlar direnişi: Devrimin ve devrimin partisinin yenilmezliğine kanıt!
  Ulucanlar katliamının 4. yılında şehitlerimizi andık...
  On'lara sözümüz var...
  Emperyalistler arası pazarlık ve uzlaşmalar Irak halkının direnişini kıramayacaktır!
  İkinci intifadanın üçüncü yılı... Filistin direnişi sürüyor!
  Dünyada sınıf hareketi...
  Bültenlerden...
  Özel savaş ve KADEK...
  Dersini alanlar Irak'a asker gönderecek
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Mensa işçilerine!..

Sınıfa ihanetin hesabı sorulmalıdır!

Mensa’da sendika yönetiminin açık ihanetinin ardından işçiler sendikaya tepki göstererek DİSK Tekstil’den Türk-İş Teksif’e geçişi gündemlerine almış ve 600 civarında işçi bu sendikada örgütlenmiştir. Bu durum karşısında patron geçişlerin önünü kesebilmek için DİSK Tekstil yöneticileriyle birlikte işçilerin üzerinde her türlü oyuna (tüm haklarından vazgeçtiğine dair bir metin imzalatmak, ücretsiz izin ve çıkışlar) başvurmuştur.

Şu anda toplam 400 işçinin çıkışı verilmiş ve 81 işçi de ücretsiz izne gönderilmiştir. SY Kızıl Bayrak’ın 20 Eylül tarihli 37. sayısı için gönderilen röportaj, ibraname ve değerlendirme yazılarından sadece değerlendirme (teknik bir aksaklıktan dolayı röportaj ve ibraname çıkmamıştır) yazısının “Sendika değiştirmek çözüm değildir!” başlığıyla çıkması sendikacıları rahatsız etmiştir.

Adana Öncü İşçi-Emekçi Platformu olarak Mensa işçilerinin yaşadığı bu soruna müdahale etmek üzere bir bildiri kaleme aldık. Bu bildirinin başlığındaki “Sendika değiştirmek çözüm değildir!” ifadesinden dolayı bildiri dağıtımı sırasında kimi işçilerin müdahalesiyle karşılaştık. Yazının içeriğinin taraflı olduğu gerekçesiyle bildiriyi okumak istemediklerini ve dağıtılmasına da izin vermeyeceklerini söylediler. Bizse yazının başlığı üzerinden taraflı olduğumuzu düşünmemeleri gerektiğini, yazının içeriğinin bugün yaşanan sorunun gerçek çözümüne vurgu yaptığını ve bu bilinçle kaleme alınan bir başlık olduğunu ifade ettik. Ancak ortamın daha fazla gerilmemesi için, platform bileşenleri olarak dayatmacı yaklaşmayarak, sözcüleriyle görüüp konuştuktan sonra oradan ayrıldık.

Bugün Mensa’da yaşanan sorunlara karşı Mensa işçisi kendisine ihanet edenlere elbette tepkisini koymalıdır. Aynı sorun Bossa’larda, Çukobirlik’te, özelleştirilen KİT’lerde de yaşanıyor. Bu sorunların kölelik yasası kapsamında karşımıza çıktığı açık. Ve bu yasayı boşa çıkartacak örgütlenme hattının nasıl olması gerektiğini, kazanımla sonuçlanan onlarca direniş örneği gösteriyor bize. İşçi sınıfı birleşik-örgütlü-bağımsız-militan bir mücadele perspektifiyle bu saldırıları boşa çıkartabilir ancak.

Adana Öncü İşçi-Emekçi Platformu olarak bu bilinçle hareket ediyor ve siz Mensa işçilerini de böyle hareket etmeye çağırıyoruz.

İzmir’de kölelik yasasına karşı direniş bayrağını dalgalandıran Polkima işçileri mücadelelerini zaferle sonuçlandırdılar. Direnişlerinin 60. gününde zafer kazanan 101 Polkima işçisi, böylece kölelik yasasını fiilen işlemez hale getiren ilk direnişçiler oldular. 16 Eylül günü yapılan anlaşma gereğince patron dayatmalarını geri çekti. 17. madde uyarınca işten atılan 21 işçi işe geri alınırken, ücretlere ilk altı ay %16, ikinci altı ay %12 zam öngörüldü.

Kölelik yasasına karşı verilecek mücadelede Polkima işçisi örnek alınmalıdır.

Yaşasın sınıf dayanışması!
Kahrolsun sendika ağaları!
Kölelik yasası iptal edilsin!

Adana Öncü İşçi Emekçi PlatformuAdana Öncü İşçi Emekçi Platformu’nun
Mensa işçilerine çağrısı:

Sendika değiştirmek çözüm değil!

Mensa işçisi arkadaş!

Sermaye sınıfı onlarca yıldır işçi sınıfını birbirine düşürerek, işçilerin birliğini parçalayarak kirli hesaplarını kolayından uygulamaya koymuştur. İşçileri sağcı-solcu, Alevi-Sünni, Kürt-Türk diye bölen işveren de, sendika bürokratları da kendi çıkarlarını gözetmişler, sonuçta hep işçiler zararlı çıkmıştır.

Elbette işçiler kendilerine ihanet edenleri cezasız bırakmamalı, bunlardan hesap sormalı. Sendikaları vareden bizleriz, bizler olmasak sendikalar da olmaz. Aşağıdan yukarıya doğru bir basınç yaratamadığımız ve işçi sınıfı bu gücünü hissettiremediği sürece, hangi sendika olursa olsun bizleri satabileceğini görmek zorundayız.

Kardeşler!

Yıllardan beri sermaye esnek çalışmayı yaşama geçirebilmenin hayallerini kuruyordu ve bu rüyası gerçek oldu. Kölelik yasası çıkartıldı. Ve bu yasaya dayanarak işveren ücretsiz izin uygulamasını dayatabiliyor, mesai ücretlerimizi vermeyebiliyor ve en önemlisi de canının istediği zaman topluca işten çıkartabiliyor. Dün Bossa’da 300 işçinin işine son verileceğini bu yasaya dayanarak sendikaya iletebiliyor. Ve yarın işçileri kapı önüne koyacaktır da. Yasal olarak haklarımızı aramanın mümkünü yok. Çünkü bu yasa kayıtsız-koşulsuz olarak kölece çalışmayı dayatmaktadır. Şimdi soruyoruz sizlere:

Bu yasayı oluşturan “Bilim Kurulu”nda sendikalarımızı temsil eden sözde bilim adamları yok muydu? Bu yasa işveren temsilcileriyle oturulup oluşturulmadı mı? Bu yasa meclisten geçene kadar sendikalarımız ne yaptı ki, uygulamaya konduktan sonra yapsın!

Bunu değiştirmek elimizde. İşçi sınıfı kendi bağımsız sınıf tavrını ortaya koymalı. Sermayeye ve sendika bürokratlarına karşı taban örgütlülüklerini yaratmalıdır.

Adana Öncü İşçi-Emekçi Platformu olarak sizleri bağımsız sınıf politikaları ekseninde örgütlenmeye ve mücadele etmeye çağırıyoruz.

Kölelik yasası iptal edilsin!
Özelleştirmeler durdurulsun!

Adana Öncü İşçi Emekçi PlatformuMensa işçisiyle DİSK Tekstil’den istifa üzerine konuştuk...

“İşçilerin tek bir konfederasyon çatısı altında birleşmesi lazım!”

- Neden sendikanızdan istifa ettiniz?

Mensa işçisi: Sendika amacından sapmıştır. Sendikanın görevi işçinin alınterini korumaktır. İşverenin taşeronluğuna bürünüp her istediğine “he” deyip işçinin elindeki bütün haklara göz dikmişse, bu durum karşısında sendika değiştirmekten başka çare yok. Genel merkezden şube yöneticisine kadar hepsi aynı. Tek kurtuluşumuzun sendika değiştirmek olduğuna kanaat getirdik.

İki yıldır kan kusuyoruz. Bizim ikramiyelerimiz kayıt dışı veriliyor. Vergi koparılıyor, sigorta kaçırılıyor. Ve tüm bunlar sözleşmeye aykırı. Sendika temsilcisi patronun veznesi gibi, işçilere elden para dağıtıyor. Çoğu arkadaşımızın parası da ortada yok. Sendikacılar diyor ki, biz parayı ödedik. Paramızı alabilmek için yalakalık yapmak zorunda bırakılıyoruz. Sendikacılar kendi tanıdıklarını işe aldırarak işyerinde hakimiyet kurmaya çalışıyorlar, hem de biz işçilere karşı. Teknik serviste çalışan arkadaşlarımız kayıt dışı gösteriliyor. Sendikacıların işe aldırdığı adamların bir kısmı bellerinde silahlarla fabrikada hiçbir iş yapmadan dolaşıyor. Sendikacıların tetikçiliğini yapıyorlar. Kimsede huzur kalmadı. O kadar sorun yaşadık ki anlatmakla bitmiyor. En son bizlere bir ibraname imzalatmaya kalktılar. Hem de bunu zor kullanarak, işverenle sendikacılar birlikte yapmaya çalıştılar. Bu bizim &oml;lüm fermanımız anlamına geldiği için birçoğumuz imzalamayı reddettik ve TEKSİF sendikasına sığındık. Şu an 20 arkadaşımızı işten çıkardılar. 81 arkadaşımızı da ücretsiz izne gönderdiler. Bizleri açlıkla terbiye etmeye çalışıyorlar, ama biz asla yılmamak gerektiği bilinciyle TEKSİF’de mücadelemizi sürdüreceğiz. Şu an hukuksal işlemler başladı, çalışmalarımıza devam ediyoruz.

- İşyerinde daha önce 200 arkadaşınızın işine son verilmiş. O zaman bir tepki koymadınız mı?

Mensa işçisi: DİSK genel merkezi ile görüşmeye çalıştık, fakat Süleyman Çelebi sağır ve dilsiz kesildi. Şube yönetimi işten çıkarmalara sessiz kalıyor, bizlere sahip çıkmıyor. Onlara da ulaşmaya çalıştık. Sonradan öğrendik ki, bunlar genel merkezin bilgisi dahilinde yaşanıyor.

- Sendika değistirmek sizin için bir çözüm mü?

Mensa işçisi: İşçilerin tek bir konfederasyon çatısı altında birleşmesi lazım. İşverenler nasıl bir çatı altında birleşmiş işçileri eziyorsa, işçilerin de bir çatı altında mücadele etmesi gerekiyor.

SY Kızıl Bayrak/Adana