27 Eylül'03
Sayı: 2003 (10)


  Kızıl Bayrak'tan
  Irak'a asker göndermek Türkiye ve Ortadoğu halklarına karşı savaş ilanıdır!
  Irak halkıyla omuz omuza emperyalist işgal koalisyonuna karşı direnişi büyütelim!
  İşgal taşeronlarının son manevraları ve bağımsız devrimci faaliyetin artan önemi
  Emperyalistler arası pazarlık kızışıyor..
  Sendika ağaları sendika kürsülerini emperyalist savaşın hizmetine sunuyor!
  Irak halkı katledilerek "özgürleştiriliyor",...
  Savaş kundakçılarının yalanlarının üstü örtülemiyor
  Gençliğin kampanyası sürüyor!
  Sınıfa ihanetin hesabı sorulmalıdır!
  Türkiye: Satılığa çıkarılmış bir ülke!
  Özelleştirme saldırısının yeni dönemi/2
  Katliamın 4. yılında Ulucanlar direnişi...
  Ulucanlar direnişi: Devrimin ve devrimin partisinin yenilmezliğine kanıt!
  Ulucanlar katliamının 4. yılında şehitlerimizi andık...
  On'lara sözümüz var...
  Emperyalistler arası pazarlık ve uzlaşmalar Irak halkının direnişini kıramayacaktır!
  İkinci intifadanın üçüncü yılı... Filistin direnişi sürüyor!
  Dünyada sınıf hareketi...
  Bültenlerden...
  Özel savaş ve KADEK...
  Dersini alanlar Irak'a asker gönderecek
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Kampanyamız eylemlerle büyüyor!

Ekim Gençliği’nin Irak işgaline ve okulların sermayenin çiftliğine dönüşmesine karşı başlattığı kampanya tüm hızla diğer illere yayılıyor. Ekim Gençliği’nin kampanyasına üniversitelerden ve liselerden destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. Kampanyalarının gençliğin temel gündemlerini tuttuğunun bilincinde olan genç komünistler bu çalışmalarını da eylemli bir hat üzerinden yürütüyorlar. Komünistler şu ana kadar dört ilde basın açıklaması yaptılar. Okullar kapalı olduğu için birçok ilde kampanya çalışması okulların açılmasıyla birlikte başlayacak. Komünistler kampanyaları süresince Türkiye’nin dört bir yanını eylem alanı haline getirmeyi amaçlıyorlar.

Ankara:

13 Eylül Cumartesi günü Yüksel Caddesi’nde saat 12.00’de bir basın açıklaması yapan Ankara Ekim Gençliği çalışanları açıklamalarında; Irak’ta ve okullardaki işgallere göz yummayacaklarını ilan ettiler. Kampanya hakkında kısa bir bilgi veren genç komünistlerin basın açıklaması metni sık sık atılan sloganlarla kesildi. Yaklaşık 40 kişinin katıldığı basın açıklamasında kampanyanın gençlik açısından öneminin altı çizildi. “Gençliğin sözü söz; Irak’ta işgalci okulda müşteri olmayacağız!/Ekim Gençliği” pankartının açıldığı eylem, slogan ve alkışlarla bitirildikten sonra Yüksel Caddesi’nde BDSP broşürleri dağıtıldı.

Adana:

13 Eylül Cumartesi günü bir basın açıklaması da Adana’da gerçekleştirildi. Adana Ekim Gençliği çalışanları tarafından İHD Adana Şubesi önünde gerçekleştirilen basın açıklaması başlatılan kampanyanın Adana cephesinden tanıtımı niteliğindeydi. Eylemde bayraklar ve “Gençliğin sözü söz Irak’ta işgalci okulda müşteri olmayacağız!/Ekim Gençliği” imzalı pankart açıldı. Basın açıklamasında, kampanya çalışmasının Adana’da da başlatıldığının altı çizilirken, atılan sloganlarla ve yükseltilen bayraklarla adeta “İşgalcilere izin verilmeyecek!” denildi.

İstanbul:

13 Eylül Cumartesi günü kampanyaya destek basın açıklamalarından biri de İstanbul Ekim Gençliği çalışanları tarafından İHD İstanbul Şubesi’nde gerçekleştirildi. Saat 13.00’te yapılan basın açıklamasında; “İşgale destek verenler ve okullarımızı sermayeye peşkeş çekenler bu kampanyamızdan korksunlar. Çünkü biz sözümüzü tutacağız! Tıpkı bizimle birlikte söz veren 100 bin kişi gibi. Irak’ta işgalci okulda müşteri olmayacağız!” denildi. Basın emekçilerinin sorularını da yanıtlayan genç komünistler, “Kampanya sırasında girilmedik tek ev, söz alınmadık tek bir insan kalmayacak!” dediler. Açıklama imza föyünün ve kampanya afişinin İHD şubesine bırakılmasının ardından bitirildi.

Edirne:

15 Eylül Pazartesi günü kampanyaya destek açıklamalarından biri de Edirne’den geldi. Edirne Ekim Gençliği okurları SES Edirne temsilciliğinde basın açıklaması yaparak kampanyayı kendi yerellerinde tanıttılar. Edirne’de kampanyanın başlangıç adımını atan genç komünistler yaptıkları açıklamada “Bir söz de bizden!” dediler. Edirne’yi hem politik, hem pratik açıdan kuşatma altına alacaklarının altını çizen çalışanlarımız basın metninin okunmasının ardından açıklamalarını bitirdiler.

Çalışmaları hızlandıralım
kampanyaya destek olalım!

Bir başlangıç olan bu açıklamalar gençliğin tamamına kampanyamızı tanıtma hedefiyle büyütülecek. Yapılan her çalışmayı eylemli süreçlerle yanıtlayacağız. Kampanyamız gençliğin sözünü alma hedefinde emin adımlarla yürüyecek. Tüm çalışma alanlarındaki okurlarımızdan ve yoldaşlarımızdan kampanyayı kendi yerellerinde örmek için adım atmalarını bekliyoruz. Ayrıca yukarıdaki illerin dışında Antakya’da 5 bin, İzmit’te 3 bin söz alınmış bulunuyor.

İzmir, Trabzon, Çanakkale, Kayseri, Kırşehir, Zonguldak, Sivas, Antalya, Eskişehir’de de söz alma çalışmalarının ilk adımları atıldı. İlerleyen günlerde bu illerde yürütülen çalışmalarımızı yayınımıza yansıtacağız.

Genç komünistlerin kampanyasına destek büyüyor. Bu da politik ve pratik olarak kampanyanın isabetliliğini ortaya koyuyor.

Destekler kampanyaya, adımlar sokağa!

Gençliğin sözü söz Irak’ta işgalci,
okulda müşteri olmayacağız!

Ekim GençliğiSöz veriyoruz!..

Irak’ta işgalci,
okulda müşteri olmayacağız!

Kardeş halka sıkılacak tek kurşunumuz,
emperyalizm için dökülecek tek damla kanımız yok!

Geçtiğimiz dönemde, ABD emperyalizmi, ülkesindeki krizi aşmak, dünya hükümranlığını güçlendirmek için tüm ezilen halklara karşı kanlı bir savaş başlattı. Bu savaşın yeni cephesi, kardeş Irak halkının toprakları oldu. Hiçbir hukuki dayanağa sahip olmayan ABD, onbinlerce masum Iraklıyı bombalarla katletti, onbinlercesini evlerinden alarak ve başlarına çuval geçirerek toplama kamplarına kapattı. ABD’nin kanlı suç dosyasının Irak’ta nasıl kabardığını gözlerimizle gördük.

Ancak Irak halkı teslim olmadı. Birkaç besleme itin dışında milyonlarca insan tek yürek, tek vücut olup haykırdı: ABD defol! Hiçbir halk, kendi topraklarında esir olmayı, köle haline getirilmeyi kabul edemez.

İşte Filistin; kurşunlara, tanklara, kirli oyunlara rağmen vatanı için direnen gencecik insanlar.

İşte Irak; masa başında değil sokakta sürdürülen özgürlük mücadelesi.

Kolayca zafer ilan eden ABD, şimdi her gün çoğalan asker ölümleri karşısında acizleşmiş durumda. Bağdat’a kahraman edasıyla giren Amerikan askeri artık korkuyu ve dehşetli bir korkuyu yaşıyor, birçok askerin delilik sınırında olduğu haberleri geliyor.

Ve emperyalist ABD, tam da bu anda, kuyruğunu kapana kıstırdığı bir zamanda, bizim kanımıza göz dikti. Üç beş kuruşluk kredilerle bu ülkenin gençlerini satın almayı ve kalkan olarak kullanmayı hesaplıyor. İşbirlikçi iktidar, bu konuda çoktan ikna olmuş durumda, hatta asker gönderme teklifinin Türkiye’den geldiği bizzat Amerikalılarca söylendi.

Hükümet, ordu ve TÜSİAD, ellerini ovuşturarak atılacak kemiklerin hesabını yapıyorlar. Onlar için orada ölecek olan kardeşlerimizin ve evlatlarımızın zerrece önemi yoktur. Savaşa gönderilen onların çocukları değil bizleriz. Ve biz, neyin önemli olduğunu onlardan iyi biliyoruz.

Söz veriyoruz:

Burjuvaların kasalarına girecek dolarlar, bizim canlarımızın yanında hiçbir şey ifade etmiyor. Onların kirli ve kanlı paraları için, Ortadoğu’daki kokuşmuş ortaklıkları için ölmeyeceğiz. Kardeş bir halkın topraklarında işgalci olmayacağız, aynı kaderi paylaştığımız Iraklı kardeşlerimize kurşun sıkmayacağız!

Eğitim hakkımız elimizden alınmak isteniyor!

Sermaye devleti, bir yandan kanımızı Amerikan işgalcilerine pazarlarken, bir yandan da okullarımızı, okuma hakkımızı ellerimizden alıyor. Hazırlanan YÖK yasası ile üniversiteler şirketlere, öğrenciler de müşteriye dönüştürülüyor. Üniversitenin her türlü olanakları, kalkınmaya destek adı altında sermayeye bedavaya peşkeş çekiliyor. Emekçi semtlerindeki okullarda öğrenimi sürdürmek her geçen gün daha da zorlaşırken, sınıf mevcutları yetmişleri, seksenleri hatta yüzleri bulurken, üstelik, bunun nedeni “kaynak sıkıntısı” olarak gösterilirken, devlet utanmadan “Özel Okullara Destek” kampanyası başlatarak 15 trilyonu hiçbir karşılık gözetmeden burjuvaziye gümüş tepside sunuyor.

-Bu 15 trilyonu sağlamak için hükümet, okullarımızı satışa çıkardı. Listeler hazırlandı, okullarımız müşterilerini bekliyor.

Söz veriyoruz:

Üniversiteleri sermayenin arka bahçesi haline getiren, öğrencileri müşteri, okulları şirket olarak düzenleyen YÖK yasasına geçit vermeyeceğiz, on binlerce genç, okul, sıra yüzü göremezken, emekçi semtlerindeki okullara kaynak ayrılmazken, “Özel Okullara Destek” adı altında 15 trilyonun sermayeye peşkeş çekilmesini, kaynak için okullarımızın satılmasını kabul etmeyeceğiz!

Bu ülkenin namuslu emekçileri,

geleceğini emperyalist-kapitalist barbarlıkta değil,

kendi mücadelesinde bulacağını bilen gençleri
söz vermelidirler:

Irak’ta İşgalci, Okulda Müşteri Olmayacağız!

Ekim Gençliği