23 Kasım '02
Sayı: 46 (86)


  Kızıl Bayrak'tan
  Emek düşmanı ve Amerikancı hükümet işbaşında
  İşçi sınıfına yeni saldırıların adı: "Acil eylem planı"
  Savaş ve yıkım programında hızlı icaat
  Sendika bürokatlarının yeni hükümet karşısındaki tutumu...
  "İş Kanunu Ön Tasarısı" saldırısı yüzyıllık kazanımlarımızı hedefliyor
  İş güvencesi yasası işçı kıyımının gerekçesi yapılıyor...
  "İş güvencesi" aldatmacası ve sermayenin kural tanımazlığı
  Yeni hükümetin sınıfa yönelik saldırı hazırlığı
  1 Aralık'ta alanlara!
  Sefaköy Emperyalist Savaş Karşıtı Platform Girişimi oluşturuldu...
  Seçimler ve sol hareket...
  Türk Metal çetesi satış sözleşmesini imzaladı
  Türk-İş Başkanlar Kurulu toplantısının gösterdikleri...
  ÖO 5. Ekibinden İmdat Bulut şehit düştü...
  Kıbrıs sorununa emperyalist çözüm
  AKP hükümeti...
  Emperyalist savaşı engellemek için mücadele saflarına!
  Ekim Gençliği'nden...
  Afrika'dan yükselen çığlık: Açlık, hastalık, ölüm!
  Dünyadan...
  Blix Bağdat'ta...
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Türk-İş Başkanlar Kurulu toplantısının gösterdikleri...

İşbirliğine, uzlaşmaya ve ihanete devam...

Türk-İş Başkanlar Kurulu’nun geçtiğimiz hafta Ankara’da yaptığı toplantı Türk-İş’in uzlaşmacı ve işbirlikçi kimliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Türk-İş’in başına çöreklenmiş bürokrat takımının koltuk kavgası, başkanlık çekişmeleri toplantının ana gündemini oluşturdu. Öte yandan kurulan yeni saldırı hükümeti ve İş Kanunu’nun çıkması durumunda Türk-İş’in alacağı tavır konusunda yapılan açıklamalar, Bayram Meral’in giderayak sarfettiği sözler, gelecek saldırılarda da Türk-İş’in gerçek niyetini ortaya koyuyordu.

Başkanlar Kurulu’nun açılış konuşmasını yapan Türk-İş Genel Sekreteri Hüseyin Karakoç, TİSK Başkanı Refik Baydur’un yaptığı açıklamalara karşı, işçinin emeğiyle oynayanlara Türk-İş’in gerekli yanıtı vermekten geri durmayacağını bildirdi. Zira Baydur, “Büyük bir işçi grubu arkadaşımızın işinden ve ekmeğinden olacağını şimdiden belirtmek istiyorum” diyerek, yeni iş yasasının, iş güvencesinin yürürlülük tarihi olan 15 Mart 2003’ten önce yasalaşmadığı takdirde işten atmalara yolaçacağı tehdidini savurmuştu. Baydur hükümeti bir an önce kendi sınıfsal çıkarlarına hizmet için iş başına davet etmektedir..

Baydur’un sınıfsal konumu gereği bu kadar kararlı ve uzlaşmaz tutumuna karşı Türk-İş bürokratları nasıl bir tutum almışlardır? Sınıf adına söz söyleme hakkına sahip olan bu hainler takımı her zamanki gibi uzlaşma ve diyalog yolu ile kazanılmış hakları koruyacakları nutku atmışlardır. Çözümün diyalogda olduğunu söylemişlerdir.

Refik Baydur’un iş yasasını dayatan ve işçileri tehdit eden açıklamalarına Hüseyin Karakoç, “Türk-İş sorunların diyalog yoluyla çözülmesinden yanadır. Ancak işçinin ekmeğiyle oynamaya kalkışanlara diyalog yolu kapalıdır” cevabını vermekle yetiniyor. Ancak Karakoç’un gerçek niyetini anlamak için Başkanlar Kurulu toplantısına ve Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Salih Kılıç’ın açıklamalarına da bakmak gerekiyor. Toplantıda başkanların “1475 sayılı iş yasasında yapılmak istenen değişikliklerinde işverenle diyalog yoluyla gerçekleştirilmesini” talep ettikleri bildiriliyor. Salih Kılıç ise Baydur’un açıklamalarını talihsizlik olarak değerlendirerek Türk-İş’in alacağı tavır konusunda “o gün gelince ne yapacağımızı söyleriz” diyerek, uzlaşmacı ve işbirlikçi bir tutum takınılacağınışimdiden belirtiyor.

AKP’nin tek başına iktidara gelmesinin istikrar açısından olumlu olduğunu iddia eden Karakoç’a sormak gerekiyor. İşçi ve emekçilere saldırı için daha ilk günden kolları sıvayan, İMF’ye bağlılık yemini eden, patronlara hizmette kusur etmeyen AKP hükümetinden çıkmayacak mı bu saldırı yasası? İMF politikalarını dayatanlarla nasıl bir diyaloğa ve uzlaşmaya gideceksiniz? Bayram Meral gibi ruhunuzu sermayeye satarak, onunla uzlaşma masalarında işbirliği yaparak mı?

İşçi sınıfı siz ve sizin gibilerin sendikalar üzerinde oynadığınız oyunun farkındadır ve saltanatınızı tuzla buz edecek güce de sahiptir. Yeter ki biriken tepki ve öfkeleri eyleme dönüşebilsin. Gün gelecek, işbirlikçiliğinizin ve uzlaşmalarınızın hesabını soracaktır.