23 Kasım '02
Sayı: 46 (86)


  Kızıl Bayrak'tan
  Emek düşmanı ve Amerikancı hükümet işbaşında
  İşçi sınıfına yeni saldırıların adı: "Acil eylem planı"
  Savaş ve yıkım programında hızlı icaat
  Sendika bürokatlarının yeni hükümet karşısındaki tutumu...
  "İş Kanunu Ön Tasarısı" saldırısı yüzyıllık kazanımlarımızı hedefliyor
  İş güvencesi yasası işçı kıyımının gerekçesi yapılıyor...
  "İş güvencesi" aldatmacası ve sermayenin kural tanımazlığı
  Yeni hükümetin sınıfa yönelik saldırı hazırlığı
  1 Aralık'ta alanlara!
  Sefaköy Emperyalist Savaş Karşıtı Platform Girişimi oluşturuldu...
  Seçimler ve sol hareket...
  Türk Metal çetesi satış sözleşmesini imzaladı
  Türk-İş Başkanlar Kurulu toplantısının gösterdikleri...
  ÖO 5. Ekibinden İmdat Bulut şehit düştü...
  Kıbrıs sorununa emperyalist çözüm
  AKP hükümeti...
  Emperyalist savaşı engellemek için mücadele saflarına!
  Ekim Gençliği'nden...
  Afrika'dan yükselen çığlık: Açlık, hastalık, ölüm!
  Dünyadan...
  Blix Bağdat'ta...
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Sefaköy Emperyalist Savaş Karşıtı Platform Girişimi oluşturuldu...

“Kahrolsun emperyalist savaş!”

Gün geçtikçe emperyalist savaşa bir adım daha yaklaşıyoruz. Dünyada emperyalist savaş karşıtı eylemler gün geçtikçe yükseliyor, yankı buluyor. Ülkemizde de bu eylemlilikler henüz zayıf da olsa kendini göstermeye başladı. Gençlik başta olmak üzere, kimi kitle örgütlerinin yapmış oldukları basın açıklamaları bunun göstergesi. Bu çerçevede 1 Aralık’ta bazı büyük illerde kitlesel mitinglere hazırlanılıyor. Bu tür eylemleri güçlendirmek, işçi ve emekçi kitlelerin eylemli tepkisini örgütlemek görevi en başta biz komünistlerin omuzlarında. Bu çerçevede Sefaköy bölgesinde emperyalist savaş karşıtı platformu kurmayı hedefledik. Öncelikle kısa bir çağrı metnini yöre derneklerine, kahvelere, partilere götürdük. Konuyla ilgili sohbet ettik ve onları bu amaçla yapacağımız oplantıya davet ettik.

Toplantı günü çağrı yaptığımız kurum ve partilerden hiç kimse gelmedi. Yalnızca semtten insanlar geldi. Toplantı yapacak ve kararlar çıkaracak bir bileşime sahip olduğumuz için toplantıyı yapma kararı verdik. Öncelikle kurmayı hedeflediğimiz platform konusunda netleşmemiz gerektiği üzerine konuştuk. Ardından oluşturulan platformun nasıl bir mücadele hattı izleceğini tartıştık. Tartışmalar sonucunda, bölgemizde emperyalist savaş karşıtı bir platformun oluşturulmasına karar verdik. Ardından neler yapabileceğimiz tartıştık. Katılımcılar düşüncelerini ortaya koydular. Hemen hepsi kabul edildi.

Kitleye giderken araçlarımız neler olmalıydı, hangi araçları daha etkili kullanabilirdik? Etkili bir kitle çalışmasında çeşitli araçların bir arada kullanılmasın önemi açıktı. Bu çerçevede platformun temel bileşenlerinden biri olan Sefaköy İşçi Kültür Evi’ne çok iş düşüyordu. Tartışmalar canlı bir ortamda gerçekleşti. Herkes birşeyler yapmanın heyecanını duydu. Sonuç olarak toplantıda şu kararlar alındı:

* Emperyalist savaşı teşhir eden film gösterimlerinin yapılması.
* Emperyalist savaşların teşhir edildiği fotoğraf sergisi.
* Platform girişimi imzalı emperyalist savaş karşıtı bir özel sayının hazırlanması. Bunu mahalle ve semtlerde, evler ve pazarlarda dağıtımını örgütlemek. Bunun için dağıtım gruplarının örgütlenmesi.
* Savaş üzerine bir anket çalışmasının yapılması.
* 30 Kasım’da dia gösterimi yapılması. Ve bu tarihte yapılacak etkinliği 1 Aralık eylemiyle birleştermek.
* Savaş karşıtı sokak tiyatrolarının hazırlanması. Fabrika önlerinde, pazar yerlerinde ve kurumlarda skeçler sergilemek. Bunun için alan içi afişlerin hazırlanması.
* Emperyalist savaş karşıtı imza kampanyasının örgütlenmesi.
* 1 Aralık eylemine kitlesel katılımın örgütlemesi.

Emperyalist savaş karşıtı bir mücadelenin yükseltilmesinin hayati önemi yeterince açık. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Seçim çalışmalarının birikim ve kazanımlarına yaslanarak faaliyetimizi sürdürüyoruz.

Sefaköy’den komünistlerAdana’da “Emperyalist Savaşa Karşı
Gençlik Platformu” kuruldu

Adana’da içinde liseli, dersaneli ve üniversiteli öğrencilerin bulunduğu emperyalist savaş karşıtı bir gençlik platformu oluşturuldu. İçinde Ekim Gençliği, Yeni Demokrat Gençlik, Adana Gençlik Derneği Girişimi, DLMK, ADLB/G, Özgür Gençlik, Kaldıraç, SDP, Dev-Lis olmak üzere dokuz yapının bulunduğu platform savaş karşıtı eylem ve etkinliklerine başladı. İHD Adana Şubesi’nde yapılan bir basın toplantısıyla hem platformun kuruluşu, hem de başlatılan imza kampanyası kamuoyuna duyuruldu.

İmza kampanyası metni:

TBMM’ye,

ABD emperyalizmi Irak’a müdahale için bir gerekçe ararken, Türk devleti de bu tümüyle gerici, haksız, kıyıcı ve yıkıcı olan savaşta oynayacağı rolle ilgili ABD ile yaptığı pazarlıkları sürdürüyor. Biz emekçi çocuklarının, gençlerin kanı ve canı üç kuruşa satışa çıkarılıyor. Türkiye Amerikan emperyalizminin çıkarları doğrultusunda savaşa sürüklenirken, yaşayacağımız can kayıplarının yanı sıra savaşın ekonomik faturası da bize kesilerek, bizleri daha fazla yoksulluğun, sefaletin içerisine itecek, bu da yaşayacağımız yıkımı daha da derinleştirecektir.

Biz gençler olarak yanı başımızdan, İncirlik’ten kalkan uçaklarla kardeş Irak halkının katledilmesine, bu emperyalist savaşla başta Ortadoğu olmak üzere tüm dünyanın ateşe verilmesine karşı çıkıyor, Amerikan askeri olmayı reddediyoruz.

Taleplerimiz:

* Emperyalist savaş durdurulsun!
* Amerikan emperyalizminin çıkarları için ölmek ve öldürmek istemiyoruz!
* İncirlik Üssü kapatılsın!

Adana Emperyalist Savaş Karşıtı
Gençlik PlatformuEmperyalist savaşa, emperyalist köleliğe, emperyalist kültüre karşı mücadeleye!

1 Aralık’ta alanlara!

Yaklaşan bir felaketin, emperyalist bir savaşın ön günlerindeyiz. Bu savaş, başını ABD’nin çektiği emperyalist haydutların yeni bir talan ve sömürgeleştirme savaşıdır. Dün Kore’de, Vietnam’da, Cezayir’de, Kamboçya’da, Panama’da, Somali’de, Yugoslavya’da, Afganistan’da ve daha pek çok yerde yapılanlar, bugün Ortadoğu’da yapılacak, kardeş halkların kanı akıtılacak. Ne için? Zengin petrol yatakları üzerinde hakimiyet kurmak, halkları soyup soğana çevirmek için. Bu haksız savaş tüm dünya halkları ve işçi ve emekçiler için daha fazla kölelik, daha fazla kan, daha fazla gözyaşından başka bir şey getirmeyecektir. Dünya halklarına açılan bu savaşı ancak yine dünya halkları ve işçi sınıfı engelleyebilir.

Sermaye iktidarının eliyle Türkiye, bu kirli savaşın içine çekilmeye, emperyalist emellere alet edilmeye çalışılıyor. Zaten yıllardır bu kirli savaşın üssü olarak kullanılıyor ülkemiz. Türkiye’deki üslerden kalkan uçaklar günübirlik olarak Irak halkının üstüne bomba yağdırıyor. Sermaye iktidarı ABD’nin her türlü kirli işlerini yerine getiriyor. Şimdi de gençlerimizin, çocuklarımızın canı üzerinden kan pazarlığı yapıyor. Gelinen yerde eperyalist haydutlar ve onların işbirlikçi uşakları artık bizden çocuklarımızı da istiyorlar. Bu nedenle Türkiye’li işçi ve emekçiler olarak bize düşen görev ve sorumluluklar daha yakıcı bir önem taşıyor.

Evet, bir savaşa daha sürükleniyoruz. Bir savaş daha! Masum insanların katledileceği, kadınlara tecavüz edileceği, kentlerin yerle bir olacağı, gençlerin elini kana boyayacağı, emperyalist çıkarlar için ölüp öldüreceği haksız ve kirli bir savaş! Böyle bir savaşa sessiz kalabilir miyiz? Böyle bir savaşa onay verebilir miyiz? Böyle bir savaşa alet olabilir miyiz? Hayır demek yetmiyor. Yanıtımız hayırsa, gücümüzü birleştirmenin, sesimizi daha gür haykırmanın zamanıdır artık. Yanıtımız hayırsa, sömürü, yıkım ve savaş üzerine kurulu emperyalist kapitalist düzeni ortadan kaldırmalıyız. Unutmayalım ki, seslerimizi ve gücümüzü birleştirip bu haydut takımının karşısına dikilmezsek yeni savaşlara, daha büyük yıkımlara ve kıyımlara onay vermiş oluruz.

Bizler emperyalist haydutların çürümüş kapitalist düzenlerine, onların kokuşmuş yoz kültürüne, haksız ve kirli savaşlara ve her türlü köleliğe ve kölece dayatmaya mecbur değiliz. Bugün dünyanın dört bir yanında yüzbinlerce emekçi bu savaşı durdurmak için alanları dolduruyor. Dünyada yükseltilen bu emperyalist savaş karşıtı bayrağı ülkemizde de yükseltmenin zamanı geldi de geçiyor.

Biz Sefaköy Emperyalist Savaş Karşıtı Platform Girişimi olarak emperyalist savaşı durdurmak için bir adım atıyor, gücümüzü birleştirmeye çalışıyoruz. Bulunduğumuz her yerde gücümüzü gösterelim, savaş karşıtı mücadeleyi yükseltelim. Bu çerçevede tüm emekçileri 1 Aralık’ta yapılacak olan emperyalist savaşa karşı mitinge güç vermeye, insanca yaşanılır bir dünya ve özgür yarınlar için mücadele etmeye çağırıyoruz.

Amerikan askeri olmayacağız!
Çocuklarımızı ölmeye, öldürmeye göndermeyeceğiz!
Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği!
Kahrolsun emperyalist savaş!

Sefaköy Emperyalist Savaş Karşıtı
Platform Girişimi