15 Haziran'02
Sayı: 23 (63)


  Kızıl Bayrak'tan
  AB ve ABD emperyalizminin kıskacında Kıbrıs
  Derinleşen istikrarsızlık tablosu ve düzenin çözümsüzlüğü
  Sahte tartışmaların ardındaki gerçekler
  İSDEMİR işçisi işyeri komitelerini kurdu!
  DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplandı...
  Öncüden yoksunluk işçilerin belini büküyor
  Birleşik Metal-İş Genel Temsilciler Kurulu toplantısı ve devrimci görevler
  Sınavsız üniversite, parasız eğitim hakkı istiyoruz!
  Arafat dayatmalara boyun eğiyor
  Gelişme tarihi içinde ve kapitalizmde futbol
  Kapitalizm ve futbol
  Emperyalist stratejilerin kıskacında Türkiye
  TC, AB ve ortaya çıkan çekişmenin gerçek anlamı...
   TMMOB 37. Genel Kurulu toplandı...
   Almanya'da paralı eğitime ve eğitimde özelleştirmeye karşı kitlesel eylemler...
   Avrupa'da paralı eğitim karşıtı eylemler...
   Sefaköy İşçi Kültür Evi açılmadan kapatıldı...
   "Yurtsever Gençlik"ten zorbalık!..
   Enternasyonalle kurtulur insanlık!..
   Komünist kadın önder Clara Zetkin'in anısına...
   Burada, bu kuytuda bir gün
   Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Paralı eğitime karşı öfke orta öğrenime de yayılıyor...

Hamburg’ta orta öğrenim gençliği alanlardaydı

Almanya’nın Hamburg eyaletinde Hıristiyan Demokrat Parti CDU ve faşist Schill partisinden oluşan sağcı senato, yeni bir yüksek öğrenim yasası hazırlıyor. Hazırlanan bu yeni yasa paralı eğitim ve okuldan atılmayı kolaylaştırma gibi maddeleri içeriyor. Üniversite öğrencileri bu gerici saldırıya karşı bir haftalık bir eylem planladılar. Büyük bir olasılıkla eylemler boykotla sürecek.

Liberal parti FDP’nin okullardan sorumlu bakanının öğrenim sahasında kısıtlamalara gidileceğini açıklaması üzerine, Hamburg’da orta öğrenim gençliği de mücadele alanlarına çıktı. Eğitim alanında kısıtlamalara gidilmesi Pazartesi günü onbinlerce öğrenci, veli ve öğretmen tarafından protesto edildi, "Alev ve ateş olimpiyatlar için değil, alev ve ateş eğitim için" şiarı altında tüm kente yayılan eylemlilikler yaşandı. Şehrin değişik semtlerinde veya okul önlerinde toplanarak yürüyen göstericiler izleyenleri de protestolarına katılmaya çağırdı. Bunda büyük başarı da elde edildi.

Şehrin değişik yerlerinde başlayan 14 yürüyüş kolu, yıldız yürüyüşü ile miting alanına ulaştıklarında, kitle 70 binin çok üzerindeydi. Protestocular okullardan sorumlu eyalet bakanının istifasını istediler.

Bu protesto gösterisi, 1997 yılındaki yüksekokul gençliğinin eylemleri ve 1994 yılında hükümetin tasarruf paketine karşı yürüyen 50 bin öğrencinin katıldığı eylem dışta tututulursa, orta öğrenim gençliğinin en kitlesel ve tüm eğitim kurumlarıyla ortak hareket ettikleri bir eylem oldu.

Eyleme TİS görüşmelerinin sürdüğü İG Bau üyesi inşaat işçilerinin, hizmet sektörü ver.di sendikası üyesi kamu emekçilerinin, posta çalışanlarının da sembolik desteği anlamlıydı. Ayrıca öğrenci temsilciliği bu eylemde önemli bir rol oynadı. Eylem sermayenin ve hükümetinin saldırılarına karşı koymanın örgütlü ve birlikte mücadele etmekten geçtiğini bir kez daha açıkça gösterdi.
Hamburg’da öğrenci sayısının artmasına rağmen öğretmenlerin sayısı azalıyor. Örneğin, emeklilik yoluyla boşalan öğretmenlerin yerine yenileri getirilmiyor. Senatonun özelleştirme planları çerçevesinde 30 Haziran’da okullar emlakçılara verilecek. Senato bunlardan 20 milyon Euro kazanç elde etmeyi planlıyor. Daha şimdiden bir okul satıldı, diğerinin 1. katı McDonalds’a kiralandı. Önümüzdeki 2 yılda meslek ve çırak okulları, sermaye çevreleriyle işbirliği yapılarak özelleştirilecek. Kamu okulları yerine özel okulların tartışıldığı 2006 yılında olimpiyatlara aday olan Hamburg senatosu öğrencilere 3. spor dersi sözü verdi. Bununla spor öğretmeni yerine, verilen makbuzlarla öğrenciler özel spor kulüplerine gönderilecek.BİR-KAR öğrenci gençlikle omuz omuza...
orta öğrenim gençliği alanlardaydı

Kuzey Ren Wesfalya yükseköğrenim gençliğinin haklı ve meşru taleplerini desteklemek için bizler de 8 Haziran’da Düsseldorf’ta alanlardaydık..

Dünya halklarını yoksulluğa, açlığa mahkum eden DTÖ’nün GATS anlaşması ile sürdürdüğü kapsamlı ve yoğun saldırıların bir ayağını oluşturan eğitim sektöründe kısıtlamalara, özelleştirmelere, paralı eğitime karşı öğrenci gençlik ile omuz omuza yürüdük. Yürüyüş boyunca, "Kamu eğitimi özelleştirilmek isteniyor!”, “Eğitim meta değildir!" içeği taşıyan ve yerli ve yabancı işçiler öğrenci gençliğin sürdürdükleri mücadeleyi destekleme çağrısi yapan BİR-KAR imzalı Almanca bildirileri dağıttık.

Paralı eğitime karşı Kuzey Ren Westfalya eyaletinde başlayan ve yoğunlaşan öğrenci eylemleri giderek Almanya’nın diğer eyaletlerine yayıldı. İspanya, Belçika, Avusturya gibi diğer Avrupa ülkelerinde de aynı amaçla protesto gösterileri gerçekleştirilmektedir.

Avrupa’da öğrenci gençliğin işçi ve emekçilere dönük saldırının bir parçası olan paralı eğitim saldırısına karşı yükselttiği bu haklı mücadeleye her yerde sahip çıkmalı, desteklemeli ve katılmalıyız.

BİR-KAR/Kuzey Ren WestfalyaBerlin: Paralı eğitime karşı 30 bin kişi yürüdü

Almanya’da onbinlerin katılımıyla gerçekleşen kitle gösterileri yayılarak devam ediyor. Metal ve inşaat sektöründe gerçekleşen gösteri ve grevlerin ardından bu kez de öğrenci gençlik meydanlara çıkmış durumda. 12 Haziran’da Berlin’de Eğitim ve Bilim Sendikası’nın çağrısı üzerine yapılan gösteriye 30 binin üzerinde öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı. Buradaki gösteriye paralel olarak, ana okullarında yapılan kısıtlamalara ve özelleştirmelere karşı yapılan salon toplantısına 15 binin üzerinde hizmet sektöründe çalışan emekçi katıldı. Her yıl düzenlenen bu toplantıya hiçbir zaman bu kadar katılım olmamıştı. Salona sığmayan binlerce emekçi dışarıda kaldı.

Mayıs ayında emperyalist dünyanın başı haydut Bush’u ağırlayan Berlin sokakları, 25 Haziran’da, Alman Sendikalar Birliği (DGB), Eğitim ve Bilim Sendikası (GEW), Ver-di Sendikası’nın çağrısı üzerine, paralı eğitime, eğitimde yapılan kısıtlamalara, hizmet sektöründe kısıtlamalara ve özelleştirmeye karşı yeniden onbinlerin katılacağı bir gösteriye tanıklık edecek.

BİR-KAR/BerlinAvusturya’da öğrenci eylemleri

Paralı öğrenim ve eğitimde özelleştirmeler, sadece Almanya’nın değil fakat tüm Avrupa’nın gündemi durumunda. Örneğin İspanya uzun zamandır buna ilişkin eylemlerle çalkalanıyor. Önümüzdeki hafta Sevilla’da yapılacak AB zirvesinin temel gündemlerinden birini de yine bu konu oluşturuyor.

Paralı eğitim uygulamasına karşı protestoların yükseldiği ülkelerden biri de Avusturya oldu. Avusturya’da tüm Nisan ayına boykotlar damgasını vurdu. Sadece eğitimin paralı hale getirilmesine değil, yeni Üniversiteler Yasası’na karşı da protestolarda bulunan üniversite gençliği yalnız değildi. Öğretim üyeleri de aynı nedenle boykotta bulundular. Öğrenciler ve eğitim görevlileri, paralı öğrenimin kaldırılması, bu arada yabancı öğrencilere de yerli öğrencilerle yasal eşitlik sağlanması taleplerini ileri sürdüler.

Avusturya’da öğrenim geçen yıldan beri paralı hale getirildi. Öğrenciler 363.36 Euro harç ödüyorlar. Yabancı öğrencilerden ise bu miktarın tam iki katı alınıyor. Sadece öğrenimin paralı olması değil, buna bağlı olarak yeni üniversite yasası ile üniversitelerin demokratik yapıları da yokedilmek isteniyor. Buna karşı 24 Nisan’da profesörler, eğitim görevlileri, öğrenciler tüm Avusturya’da yürüyüşler yaptılar. Aynı tarihte başkent Viyana’da 20 bin öğrenci, üniversitelerde araştırma yapmanın güçleşmesini ve eğitim düzeyinin düşmesini protesto için boykot yapan öğretim üyeleriyle dayanışma için boykota gitti.Emperyalist savaşa karşı eylem...

Cenevre’de öfkeli protesto yürüyüşü

Filistin’de emperyalist destekli siyonist katliam ve kıyım devam ediyor. Katliama seyirci kalan emperyalistler ikiyüzlü bir tutumla gelişen kitle hareketinin önününü de almaya çalışıyorlar. Fakat tüm engellemelere rağmen Siyonist İsrail çeşitli eylem ve etkinliklerle protesto ediliyor, her yerden Filistin halkıyla dayanışma şiarları yükseltiliyor.

Bugüne kadar emperyalist savaş ve saldırganlığa karşı bir dizi eyleme ve etkinliğe sahne olan İsviçre’nin Cenevre kentinde son olarak 8 Haziran’da kitlesel bir yürüyüş yapıldı. Yürüyüş için önden iyi bir hazırlık yapıldı. Eylem birçok kurum ve kuruluşun desteğiyle organize edildi. Yaygın bir şekilde afiş, bildiri, çağrı metinleri kullanıldı. Gazetelere ilanlar verildi.

Yürüyüşte ABD-İsrail savaşını teşhir eden, Filistin halkıyla dayanışmayı öne çıkaran pankart ve dövizler taşındı. BİR-KAR olarak bizler de bu yürüyüşte yerimizi aldık, materyallerimizi kullandık, pankartımızı açtık. Oldukça canlı geçen yürüyüşe 2 bin kişi katıldı. Bu sayı beklenenin altındaydı, geçmişteki yürüyüşlere çok daha güçlü katılımlar olmuştu.

Türkiyeliler’in eyleme katılımı her zamanki gibi çok azdı. Yürüyüş boyunca savaş ve ABD karşıtı sloganlar öne çıktı. Yürüyüşün başlangıç ve bitiş yerlerinde savaşı teşhir eden ve Filistin halkıyla dayanışmayı ifade eden mesajlar verildi. Yürüyüş olumlu bir havada sona erdi.

Kahrolsun emperyalist savaş!
Yaşasın enternasyonal dayanışma!

BİR-KAR/Cenevre