15 Haziran'02
Sayı: 23 (63)


  Kızıl Bayrak'tan
  AB ve ABD emperyalizminin kıskacında Kıbrıs
  Derinleşen istikrarsızlık tablosu ve düzenin çözümsüzlüğü
  Sahte tartışmaların ardındaki gerçekler
  İSDEMİR işçisi işyeri komitelerini kurdu!
  DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplandı...
  Öncüden yoksunluk işçilerin belini büküyor
  Birleşik Metal-İş Genel Temsilciler Kurulu toplantısı ve devrimci görevler
  Sınavsız üniversite, parasız eğitim hakkı istiyoruz!
  Arafat dayatmalara boyun eğiyor
  Gelişme tarihi içinde ve kapitalizmde futbol
  Kapitalizm ve futbol
  Emperyalist stratejilerin kıskacında Türkiye
  TC, AB ve ortaya çıkan çekişmenin gerçek anlamı...
   TMMOB 37. Genel Kurulu toplandı...
   Almanya'da paralı eğitime ve eğitimde özelleştirmeye karşı kitlesel eylemler...
   Avrupa'da paralı eğitim karşıtı eylemler...
   Sefaköy İşçi Kültür Evi açılmadan kapatıldı...
   "Yurtsever Gençlik"ten zorbalık!..
   Enternasyonalle kurtulur insanlık!..
   Komünist kadın önder Clara Zetkin'in anısına...
   Burada, bu kuytuda bir gün
   Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan

Geçen sayımızda sivil inisiyatif adına yapılan AB gündemli toplantı ve açıklanan kararlar nedeniyle kimi meslek kuruluşu ve demokratik kitle örgütünün imzacılar arasında bulunmasını yadırgamış ve eleştirmiştik. Bunlardan TMMOB, daha sonra yaptığı bir yazılı açıklama ile başkanı Kaya Güvenç’in söz konusu metni imzalamadığı gibi toplantıya da katılmadığını duyurmuş bulunuyor. Bu açıklamanın bazı bölümlerini bu sayımızda yayınlamış bulunuyoruz. Ancak geçen sayımızdaki eleştirilerimiz için de kendilerine bir özür borcumuz var. Sivil inisiyatif toplantısı ve açıklaması ile gazetemizin yayın tarihinin ardarda gelmesi nedeniyle TMMOB’un açıklamasına zamanında ulaşamamaktan kaynaklanan bir eksiklik ve yanlışlıkla yüzyüze kalmış olduk. Açıklamada ortaya koydukları tutumdan dolayı da kendilerini kutluyoruz.

* * *

Sınıf mücadelesi tarihimizde önemli bir olayın, 15-16 Haziran’ın yıldönümündeyiz. Bugün sınıf hareketi bu tarihi gelişmenin çok uzağında ve gerisinde görünse de, o, öneminden hiçbir şey yitirmeden tarihteki ve hafızalardaki yerini koruyor. Ve Türkiye işçi sınıfının bugünkü birikimi 15-16 Haziranları da aşacak bir düzeye çoktan ulaşmış durumda. Kastettiğimiz siyasal önderliktir. 15-16 Haziran devrimci bir örgüt ve önderlikten yoksunluk koşullarında yaratılmıştır. Yarın devrimci önderlik altında işçi sınıfımız elbette onu kat kat aşacak eylem ve zaferlere imzasını atacaktır.

* * *

9 Haziran’da açılışı yapılmak için hazırlanan Sefaköy İşçi Kültür Evi, 7 Haziran günü Küçükçekmece emniyetinden gelen polislerce “izinsiz kahve açılacağı” bahanesi ile daha açılmadan kapatıldı. Kurumda bulunan 3 kişiyi de gözaltına aldı. Ertesi gün savcılıktan serbest bırakılan arkadaşların olayla ilgili anlatımları ve basın açıklaması metni iç sayfalarımızda yer alıyor. Sistemin sınıfa ve emekçi kitlelere yönelik daha genel iktisadi, sosyal, siyasal saldırıların yanı sıra, sendika, dernek, kültür evi gibi kurumlarına yönelik de sık sık yıldırma operasyonlarına giriştiği biliniyor. Ancak, bu güne dek pek çok kurum benzer saldırılardan nasibini almasına rağmen varolan kurumların engellenmesi mümkün olmadığı gibi yeni girişimlerin önü de alınabilmiş değildir. Çeşitli il ve bölgelerde arardına faaliyete geçen işçi kültür evleri de bugüne dek engellenemediği gibi bundan sonra da engellenemeyecektir. Kızıl Bayrak olarak Sefaköy İşçi Kültür Evi girişimcilerinin arkasındayız.