6 Nisan'02
Sayı: 13 (53)


  Kızıl Bayrak'tan
  Filistin kazanacak!
  İşgale karşı direniş ve dayanışma!
  Dizginsiz vahşet, kahramanca direniş!
  Filistin halkına destek eylemlerinden...
  Bölge halklarına karşı suç ortaklığı
  KESK Genel Kurulu'na doğru...
  "Zafer bize armağan edilmeyecek..."
  İsrail halkı karşı koymalı
  Siyonist işgal ve vahşet karşısında devletler seyirci halklar öfkeli
  1 Mayıs'ta mücadele alanlarına!
  "Genel grev-genel direniş!"
  İhanete yanıt eylem alanında verilir
  Almanya'da göç yasası kabul edildi
   HADEP ve tasfiye süreci
   "F tipi vahşetine karşı çıkmak bir insanlık sorumluluğudur"
   Öykü...
   Küresel saldırıya, savaşa hayır!
   Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Siyonist işgal ve vahşet karşısında
devletler seyirci halklar öfkeli

Katiller tüm dünyada lanetleniyor

Siyonist katillerin arkasında Amerikan emperyalizmi duruyor. Filistin’e yönelik işgal saldırısı, Ortadoğu’ya yönelik emperyalist işgal planlarına ışık tutuyor. Katil ABD katil İsrail’i destekliyor, çünkü Filistin direnişinin ezilmesinin Ortadoğu’ya yönelik emperyalist saldırganlığın yolunu düzleyeceğini sanıyor.

İşçilerin, emekçilerin, halkların tepkisine, başta İsrail ve Amerika olmak üzere, katliama seyirci kalan AB ve diğer emperyalist barbarlar da maruz kalıyorlar. Sadece siyonist vahşet değil, emperyalist saldırganlık da lanetleniyor.

Filistin halkının görülmemiş bir vahşetle katliama uğratılması, türlü yollarla aşağılanmaya çalışılması, sadece Ortadoğu’da değil, katliamın baş destekçisi ABD başta olmak üzere emperyalist metropollerde de büyük tepkilere, protesto gösterilerine yol açıyor.

Filistin halkıyla dayanışma yayılıyor

Amerika Afganistan’da bir ateş yaktı. İsrail bu ateşle Filistin’i bir kez daha tutuşturdu. Amaçları, bu emperyalist savaşın alevleri ve dumanları arasında halkların özgürlük tutkusunu boğmaktı. Filistin direnişini ve onun şahsında tüm direniş tutkularını yoketmekti. Ama şimdi tüm dünyadan binlerce, onbinlerce yürek Filistin’de atıyor. Tüm dünyada ezilenler yüreklerini çıkarıp bu ateşe, Filistin halkının yüreğinin yanına fırlatıyor.

Türkiye’de de işçiler, emekçiler, öğrenciler Filistin halkıyla dayanışmayı yükseltiyorlar.

Katil İsrail’in “stratejik” suç ortağı Türk devleti, tank ihaleleriyle katliama destek verirken, Türkiye’nin işçileri, emekçileri, öğrencileri, demokratik kitle örgütleri Filistin’deki katliamı ve Türk devletinin utanç verici desteğini engellemek için ayağa kalkıyor, harekete geçiyorlar. Siyonist katilleri, emperyalist destekçilerini lanetliyorlar.

Lübnan’dan Mısır’a, Irak’tan Sudan’a hemen tüm Ortadoğu ülkelerinde halk sokaklara dökülmüş durumda. Siyonist barbarlık protesto ediliyor. Filistin’le dayanışma yükseltiliyor. Ve hemen tüm eylemlerde İsrail’in yanısıra Amerikan emperyalizmine duyulan öfke ve tepki alanları zaptediyor.

Ülke dışındaki Filistinliler yaşadıkları ülkelere intifada ateşini taşıyorlar. Nerede yaşarlarsa yaşasınlar yüreklerinin, beyinlerinin Filistin’de ve özgürlükte olduğunu gösteriyorlar.