6 Nisan'02
Sayı: 13 (53)


  Kızıl Bayrak'tan
  Filistin kazanacak!
  İşgale karşı direniş ve dayanışma!
  Dizginsiz vahşet, kahramanca direniş!
  Filistin halkına destek eylemlerinden...
  Bölge halklarına karşı suç ortaklığı
  KESK Genel Kurulu'na doğru...
  "Zafer bize armağan edilmeyecek..."
  İsrail halkı karşı koymalı
  Siyonist işgal ve vahşet karşısında devletler seyirci halklar öfkeli
  1 Mayıs'ta mücadele alanlarına!
  "Genel grev-genel direniş!"
  İhanete yanıt eylem alanında verilir
  Almanya'da göç yasası kabul edildi
   HADEP ve tasfiye süreci
   "F tipi vahşetine karşı çıkmak bir insanlık sorumluluğudur"
   Öykü...
   Küresel saldırıya, savaşa hayır!
   Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Filistin halkıyla dayanışma eyleminde üçbini aşkın işçi-emekçi haykırdı:

“Siyonizme ölüm, Filistin’e özgürlük!”

Filistin halkı azgınca süren siyonist katliama rağmen direnişini sürdürüyor. Daha önce de katliamlardan geçirilen, kendi topraklarında tutsak edilen bu yiğit halk, tüm dünyaya özgürlük uğruna nasıl direnileceğini gösteriyor.

Filistin halkının bu onurlu direnişi dünya ölçüsünde yankısını buluyor, emekçi halkların desteğini alıyor. Birçok ülkede Filistin halkıyla dayanışma gösterileri yükseltilirken, katil İsrail protestolarla lanetleniyor. Özellikle son bir haftadır saldırıların daha da azgınlaşması, dünyanın dört bir yanında işçi ve emekçilerin, öğrencilerin, demokratik kitle örgütlerinin sokak gösterilerine, protesto eylemlerine neden oluyor. Ülkemizde bunlardan en anlamlısı ve en kitleseli, İstanbul’daki işçi-emekçi sendikalarının düzenlediği eylem oldu.

3 Nisan’da yapılan eyleme üç bini aşkın işçi ve emekçi katıldı. 1. Levent’te biraraya gelen kitle, “İşçi ve Kamu Sendikaları” imzalı siyah çelengin arkasında oluşturdukları coşkulu ve kitlesel bir kortejle yolu trafiğe kapatarak İsrail Konsolosluğu’na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca “Kahrolsun İsrail!”, “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “Katil İsrail hesap verecek!”, “İşgale hayır, Filistin’e özgürlük!”, “İsrail’e değil, emekçiye bütçe!”, “Katil Şaron, katil Bush!”, “Katil İsrail hesap verecek!”, “Filistin halkı yalnız değildir!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “İşçiler birlik, halklar kardeş olmalı!”, “Tank ihaleleri iptal edilsin!” sloganları atıldı. Özellikle Filistin halkıyla dayanışma içeikli sloganlar gür bir biçimde haykırıldı.

Ayrıca “Emperyalizm döktüğü kanda boğulacak!”, “Emperyalizm Ortadoğu’dan elini çek!”, “Filistin halkının katili Şaron-Bush!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!” vb. dövizler taşındı.

Konsolosluk önüne gelindiğinde; Hava-İş Genel Merkezi, TÜM-TİS Genel Merkezi, DİSK Gıda-İş Genel Merkezi, Haber-İş Sendikası İstanbul 1 No’lu Şube, Basın-İş Sendikası İstanbul Şubesi, Yol-İş Sendikası İstanbul 1 No’lu Şube, Belediye-İş Sendikası Şubeleri, Harb-İş Sendikası İstanbul Şubesi, Petrol-İş Sendikası İstanbul Şubesi, Teksif Sendikası Bakırköy Şubesi, Kristal-İş Sendikası Topkapı Şubesi, Yol-İş Sendikası 2 No’lu Şube, Çimse-İş Sendikası İstanbul Şubesi, TÜMTİS İstanbul Şubesi, KESK İstanbul Şubeler Platformu, DİSK Genel-İş 2. 3, 5, 6, 7 No’lu ve Konut İşçileri Şubesi ve Gıda-İş İstanbul Şubeleri’nin ortak imzalı basın açıklaması metni Levent Dokuyucu tarafından okundu.

Açıklamada, Filistin topraklarını işgal eden İsrail’in bir soykırım uyguladığı, ABD’nin Ortadoğu’daki planlarını uygulaması için tetikçi rolünü üstlendiği söylendi. Türkiye’yi yönetenlerin de İsrail ve ABD ile işbirliği yaparak bu katliama ortak olduğu ve ikiyüzlü davrandığı vurgulandı. İsrail ile imzalanan ekonomik, siyasi ve askeri tüm anlaşmalara son verilmesi, diplomatik ilişkilerin kesilerek Filistin halkının desteklenmesi gerektiği söylendi.

Açıklama sık sık, “Katil Şaron İsrail’den defol!”, “Siyonizme ölüm, Filistin’e özgürlük!”, “Hükümet İsrail’den desteğini çek!”, “Katillere verecek paramız yok!” sloganlarıyla kesildi. Açıklamanın ardından sendika temsilcileri siyah çelengi konsolosluk önüne bıraktılar. “Katil Şaron Filistin’den defol!” sloganı ve alkışlarla eylem sona erdi. Sümerbank işçileri eylem dönüşünde de alkışlarla protestolarını sürdürdüler.

SY Kızıl Bayrak/İstanbulİzmir’de Filistin halkıyla dayanışma eylemleri...

“Filistin halkı yalnız değildir!”

ABD emperyalizminin desteğiyle Filistin’i işgal eden siyonist İsrail kamu emekçileri tarafından lanetlendi. Kamu emekçileri sendikalarının İzmir şubeleri tarafından 3 Nisan’da Konak Sümerbank alanında bir basın açıklaması eylemi gerçekleştirildi. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı eylem oldukça coşkuluydu.

KESK üyesi kamu sendikaları imzalı “Filistin halkı yalnız değildir!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Katil Şaron katliamlara devam ediyor!”, “Şaron Beyrut katliamını unutmadık!”, “Üç kapı-üç kilit açılsın ölümler durdurulsun!” vb. dövizler taşındı. “Katil Şaron Filistin’den defol!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Faşizme karşı omuz omuza!”, “Kahrolsun Amerikan emperyalizmi!”, “Filistin halkı yalnız değildir!”, “Yaşasın Filistin direnişimiz!”, “Katil Şaron, katil Bush!” vb. sloganlar atıldı.

Basın açıklaması metnini okuyan KESK dönem temsilcisi Musa Sever;“Gücün ve güçlünün terörüne adım adım teslim olan bir dünyada, bombalar bizim de üstümüze düşmeden, duvar diplerinde keskin nişancıların kurşunlarıyla ya da kuşatma altındaki bir kentte korku içinde can vermeden, barış ve insanca bir gelecek umudu henüz bütünüyle yok olmadan, sesimizi yükseltelim” dedi.

***

Yasal sol partiler de, Filistin’in İsrail tarafından işgal edilmesini ve katliamları protesto etmek amacıyla, 3 Nisan’da Konak Sümerbank alanında bir basın açıklaması yaptılar. Açıklamalarda; İsrail’in saldırganlığına ve katliamlarına açık destek veren ABD emperyalizminin dünya halklarının düşmanı olduğu, emperyalizmin yüzünü Filistin’de bir kez daha gösterdiği; İsrail’le yapılan ikili anlaşmaların savaşa hizmet ettiği, bu anlaşmaların derhal iptal edilmesi ve planlanan ortak tatbikattan vazgeçilmesi gerektiği söylendi.

“Filistin halkı yalnız değildir!”, “Filistin’de yaşatılan katliama son verilsin!” pankartlarının taşındığı eyleme yaklaşık 200 kişi katıldı. Eylemde; “Filistin halkı yalnız değildir!”, “Kahrolsun Amerikan emperyalizmi!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Katil İsrail Filistinden defol!” sloganları atıldı.

SY Kızıl Bayrak/İzmirFilistin halkına destek eylemlerinden...

Ankara: Ankara’da sendikalar, demokratik kitle örgütleri, yasal sol partiler, öğrenciler ve aydınlar “Filistin Halkıyla Dayanışma Komitesi” oluşturdular. Komite 4 Nisan’da Kızılay’da kitlesel bir eylem gerçekleştirdi. Yoğun polis barikatına rağmen bini aşkın gösterici pankartlar, dövizler ve sloganlarla İsrail siyonizmini lanetlendi.

2 Nisan’da TMMOB üyeleri Filistin halkına destek için bir eylem gerçekleştirdiler.Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde gerçekleştirilen eylemde “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Filistin halkı yalnız değildir!”, “Katil Şaron Filistin’i terket!” sloganları atıldı.

Adana: 3 Nisan’da Uğur Mumcu Meydanı’nda toplanan protestocular İsrail’in katliamlarını lanetleyerek Filistin halkına destek verdiler. Eyleme 500’e yakın kişi katıldı. “Katil Şaron Filistin’den defol!”, “Kahrolsun ABD emperyalizmi!” sloganları atıldı.

İstanbul: Halkevleri 3 Nisan’da Beyoğlu’nda Filistin’e destek eylemi gerçekleştirdi. “Emperyalizm Ortadoğu’dan defol!” yazılı pankart açan 30 kişi, Filistin halkının yanında olduklarını belirten sloganlar attı.

Urfa’da gerçekleştirilen eylemde “Katil Şaron!”, “Neredesin insan hakları!” yazılı dövizler taşındı. Adıyaman’da da Filistin halkına yönelik katliamlar eylemlerle protesto edildi.
İsrail işgaline son!

İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat ve Merkez Kampüsü’nde 2 Nisan günü İsrail’in terörünü ve Filistin’i işgalini protesto eden basın açıklamaları yapıldı.

Saat 12:30’da Fen-Edebiyat Fakültesi’nde yaklaşık 60 kişinin katıldığı ve “İsrail işgaline son!” yazılı pankartının açıldığı açıklamada, İsrail’in barbarlığı teşhir edildi ve Filistin topraklarından derhal çekilmesi vurgulandı.

Daha sonra saat 13:00’te Merkez Kampüs’te 100 kişilik bir kitlenin katıldığı basın açıklamasının ardından İsrail ve ABD bayraklarını yakılarak Filistin’in işgali protesto edildi. (Ekim Gençliği/İstanbul Üniversitesi)Adana İHD: “Katliama seyirci kalmak
insanlık suçudur”

1 Nisan’da İHD binasında İsrail’in Filistin halkına yönelik vahşet saldırısı protesto edildi. Siyasi partiler ve DKÖ temsilcilerinin de katıldığı açıklamada şunlar söylendi:

“Bugün Filistin halkına barbarca saldıran siyonist İsrail, Ortadoğu’da ve ülkemizin de içinde bulunduğu bölgede daha büyük felaketlerin yaşanacağı bir savaşın baş aktörlerinden sadece biridir. Bugün Filistin’de, Ramallah’ta kadınları, çocukları gözlerini kırpmadan katleden anlayış, dün Afganistan’da ve Irak’ta sivilleri bombalayan anlayıştan daha farklı değildir. İsrail işgal ettiği Filistin topraklarını derhal terketmelidir. Bu katliama seyirci kalmak insanlık suçudur.” (SY Kızıl Bayrak/Adana)