16 Mart '02
Sayı: 10 (50)


  Kızıl Bayrak'tan
  İşgal, katliam ve terör politikasına karşı ölümüne direniş sürüyor!
  Halkların katili Cheney Türkiye'den defol!
  Sahte tartışmalar değil birleşik-militan mücadele!
  Büyüyen öfke ve çözüm arayışı
  Sendikal ihanete karşı tabanın örgütlü sesini yükseltelim!
  "Salonlarda değil, alanlarda mücadele etmek istiyoruz!"
  Türkiye'de 8 Mart eylemleri...
  "Anadilde eğitim hakkı"na tutuklama!..
  8 Mart ve burjuva toplumunda kadın hakları
  Hücresinden sıyrılan kadın...
  Emekçi kadını sınıf mücadelesi saflarına kazanacağız!...
  Yurtdışında 8 Mart etkinlikleri...
  Susurluk ordu ve devlettir!
  Direniş tüm saldırılara rağmen kararlılıkla devam ediyor
  Bültenlerimizden...
  Filistin direnişinin öğrettikleri...
  Kürt halkının dostlarına!..
  Fırtınayla gelenler
  Sınıfı örgütlemede her türlü araç ve yöntemi kullanmalıyız!
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan

Baharın bir başka önemli günü, Newroz yaklaştı. Ortadoğu halklarında özgürlüğün, daha da önemlisi, özgürlük uğruna mücadelenin simgeleştirildiği/yüceltildiği bir gün Newroz.

Newroz ateşleri ne kadar gür yakılabilirse o kadar uzaktan görülebilecektir. Bir halkın baskıya ve zora, zulme ve sömürüye karşı direnişi ne kadar güçlü tutulursa o derece etkili ve başarılı olabilecektir.

Newroz gibi bir bayrama, bir özel güne sahip olan bölgemiz, hali hazırda, denilebilir ki halk direnişlerinin hiç sönümlenmediği tek bölgesi durumundadır. Ateş Kürdistan’da küllenmeye yüz tutarsa Filistin’de harlanıyor, Filistin’de alevler biraz yatıştığında Türkiye’de, ve bu böyle devam edip gidiyor.

Çünkü bölgemiz yerel diktatörlüklerin yanı sıra emperyalist haydutların da gözünü diktiği, baskının, sömürü ve zulmün halkların başından eksik olmadığı bir yer. Bugünse, bir yandan İsrail’in azgınlaşan saldırıları, diğer yandan ABD emperyalizminin saldırı tehditleriyle kızıştırdığı daha kapsamlı bir savaş ortamına hızla sürüklenmekte.

Filistin halkının onurlu direnişi, bu koşullarda, bölge halkları açısından daha bir önem kazanmış bulunuyor. Şimdi Newroz ateşleri Filistin mevzilerinde tutuşturuluyor. Emperyalist saldırı tehdidi altındaki tüm Ortadoğu halkları gibi Türkiye halklarının da bu ateşi görmesi, algılaması ve ona güç katması gerekiyor.

Yine aynı koşullar nedeniyle bu yılki Newroz kutlamalarının da çok daha güçlü geçmesi için çaba gösterilmeli. Çünkü emperyalist saldırganlığı dizginlemenin yolu, halkların direniş kararlılığının gösterilebilmesinden geçmektedir.

***

Ekim Gençliği’nin 51. (Mart) sayısı çıktı. Bayi ve kitapçılardan edinilebilir. Gazetemizin bu sayısında yazı yoğunluğu nedeniyle iktibas yapamıyoruz.