16 Haziran'01
Sayı: 13


  Kızıl Bayrak'tan
  Kızıl Bayrak 7 yaşında!..
  9 Haziran mitinginin gösterdikleri
  Yeni Ölüm Orucu ekipleriyle direnişi büyütüyoruz!
  ÖO Direnişi 240. gününde sürüyor
  KESK yönetiminin yasak savma çizgisi...
  Kamu emekçileri hareketi
  Meclisten geçen "ek bütçe" krizin faturasıdır!
  Sınıf ve emekçi hareketi
  Özelleştirme saldırısı ve TELEKOM işçilerinin mücadele platformu
  Aymasan işçileri işçi sınıfı adına direndikleri bilinciyle hareket etmelidir!
  Gençlik
  Krizi burjuvazi değil işçi sınıfı ve emekçiler yönetiyor
   Uluslararası hareket
  "Kararlıyız, kazanacağız"
  '84'ten '01'e bir gelenektir zindanlarda direniş!
  Süleyman Yeter davası sürüyor...
  Mücadele Postası

  Tüm yazılar

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Ankara mitinginden gözlemler...


9 Haziran Ankara yürüyüşü ve mitingi, daha önceki merkezi eylemlerden farklılıklar taşısa da, güçlerin yeniden toparlanmasında önemli bir etki yaratmıştır. Bu eylemle hücre karşıtı toplumsal muhalefetin yeniden kendine geldiğini söyleyebiliriz.

“Diyalog başlatılsın, ölümler durdurulsun mitingi”, Ölüm Orucu eyleminin dışarı ayağına ışık tutmaktadır. En başta dışarıdaki hareketin yeni güçlere ulaşmadaki güçsüzlüğü görülmektedir. Diğerlerini de şöyle sıralayabiliriz. Reformist partilerin katılımda yeterince çaba göstermediği, sendika ve DKÖ’lerin katılımda temsili düzeyi geçemedikleri, alana taşıdıkları insan sayısına baktığımızda görülmektedir. Devrimci güçler de varolan sınırlı güçlerini alana taşımanın ötesine geçememişlerdir. Tutsak yakınları ise TUYAB, TAYAD vb. üzerinden kitle taşımışlardır.

Başını İHD’nin çektiği ve toplam 14 kurumun imza attığı Ankara mitingi için, diğer illerde (İstanbul hariç) yeterince bir alt çalışmanın yapılmadığı açık bir biçimde görülmektedir. Başta KESK olmak üzere, diğer sendikalardan temsili düzeyde bir katılım sağlanmıştır. Daha beş gün öncesinde binlerce KESK üyesi emekçi Ankara’da sahte sendika yasasına karşı militan bir eylem yapmıştır. Hücre karşıtı eylemliliğe bu kadar sınırlı katılmaları ise düşündürücüdür.

Sermaye devletinin emeğe dönük saldırılarıyla, hapishanedeki tutsaklara yönelik saldırıları arasındaki bütünlüğe karşın bir paralellik kurulamamaktadır. Her ne kadar sendikaların başını reformist ve hain bürokratlar tutuyor olsalar da, bu bir gerekçe değildir. Nasıl ki, İMF uşağı sermaye devletinin saldırıları topyekûn ise, emek cephesinin ve toplumsal muhalefetin karşı koyuşu da topyekûn olmak durumundadır.

8. ayını dolduran Ölüm Orucu eylemi bitirilememiş, devrimci tutsaklar bir türlü teslim alınamamıştır. Son olarak CMUK’un 399. maddesine dayandırılarak 18 Ölüm oruççusunun tahliye edilmesine rağmen, direniş yeni katılımlarla devam etmektedir. Dışarıdaki süreç biraz durgun olsa da, son Ankara eylemi güçlerin biraz toparlanmasını ve yeniden kendine güvenini getirmiştir. Beraberinde kurumların ve siyasi yapıların duruşlarının göstergesi olmuştur. Yapılması gereken, bundan sonra yapılacak etkinlik ve eylemliliklere daha sonuç alıcı bir çalışmayla hazırlanabilmektir.

İzmir’den bir komünist
Kırşehir’den 9 Haziran mitingine coşkulu katılım


ÖO Direnişi’nde kritik bir evredeyiz. Faşist devlet kirli ve kanlı oyun ve manevralarıyla bu süreci kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Devrimci tutsaklar ise 4. ve 5. Ölüm Orucu ekipleriyle devlete bir kez daha karşılık verdiler. Dışarıda da devletin oyun ve manevralarını boşa çıkarabilmek amacıyla yeni bazı girişimler mevcut. Bu girişimlerden biri de 9 Haziran mitingi oldu. Katılımcı kuruluşların sayıca fazla olmasına rağmen bu miting, diğer eylemlere göre katılım ve coşku açısından
zayıfgeçti.

Bizler Kırşehir özelinden katılımı güçlendirebilmek için DKÖ’leri, siyasi partileri ve evleri dolaşarak mitinge çağrı yaptık. Ayrıca belirtmek gerekir ki, ilerici devrimci kamu emekçileri de mitinge katılım için çaba gösterdiler.

Birçok siyasi parti ve sendika, eylem programı ve içeriğinin altına imza atmalarına rağmen, pratikte herhangi bir çaba göstermediler. Uygulanan basınç da sonucu değiştirmedi.

Yerelimiz açısından 9 Haziran eylemine, kısa süreli ön hazırlığa rağmen bir otobüs kaldırarak gidişimiz bir olumluluktu.

Kırşehir’de hareket ettiğimiz kamu emekçileri, öğrenciler ve duyarlı insanlarla beraber “Hücre ölümdür geçit vermeyeceğiz!”-Kırşehir iHD imzalı pankartla Hipodrom’da yerimizi aldık. Daha sonra İHD’nin merkezi kararına uyarak kendi parkartımızı kaldırıp genel merkezin pankartı arkasında dövizlerimizle yeraldık.

Yürüyüş sırasında ve alanda İHD merkez yöneticilerinin yasak koymasına rağmen, “İçerde, dışarda hücreleri parçala”, “Devrimci tutsaklar teslim alınamaz!”, “Devrim şehitleri ölümsüzdür!”, “Yaşasın Ölüm Orucu Direnişimiz!”, “Bedel ödedik, bedel ödeteceğiz!” gibi sloganları haykırdık, halaylar çektik.

Bir SYKB okuru/Kırşehir
Çeşitli ülkelerden kuruluşlar, kitle örgütleri ve partilerin ortak çağrısı:

“Tecrit ve izolasyona derhal son verilmelidir!”


Türkiye’deki devrimci tutsakların F tipi hücre uygulamalarına karşı sürdürdükleri Ölüm Orucu devam ediyor. Her gün birkaç devrimci ve yakınının öldüğü bir ortamda devlet sessizliğini devam ettiriyor. “Pazarlık yapmayız” derken daha çok ölüm isteyen devletin bu tutumunun insan yaşamını hiçe sayan bir uygulama olduğu açıktır. Biz aşağıda imzaları olan kitle örgütleri olarak Türkiye Cumhuriyeti devletine çağrımız şudur:

1) F tipi IMF’nin hapishaneleridir, tecrit ve izolasyona yöneliktir. Tecrit ve izolasyon kabul edilemez, derhal son verilmelidir.

2) Tutukluların talepleri insani ve demokratiktir, kabul edilemez değildir. Bu anlamda sorunun çözümü için devlet derhal tutuklu temsilcileriyle görüşmelere başlamalıdır.

3) Tutuklular ölüm orucuna başlarken tedavi kabul etmeyeceklerini beyan etmişlerdir. Bilincin kapalı veya açık olduğu durumlarda zorla müdahaleye son verilip, insanların sakat bırakılması engellenmelidir. Zorla müdahale ile insanları sakat bırakmak insanlık suçudur. Ölümleri engellemek tamamen devletin sorumluluğundadır.

İmzalayan kurumlar ve kuruluşlar:

Socialist Labour Front-Bangladesh, National Workers Federation-Bangladesh, Anti Imperialist League-Belgium, FGB-Belgium, League for defense of human rights in Benin, CEPRASPO-Brazil, Compatriot network group-Burma, Grassroots womens discussion Congolais-Kongo, Congolese zouth for peace and recontstruction-Kongo, Frente unidopeople-Greece, Union of working people-Greece, All-India peoples resistance forum-India, Britan, Tenaganita-Malaysia, FAC-MLN-Mexico, Support Committee for peoples war in Nepal, Latin American Center-Hollanda, Abrakabo-Holland, GATT watchdog-New Zealand, Anakbayan-Philippines, Gabriela-Philippines, Kilusang magbubukid ng Pilipina-Philippines, Tayland, Peoples Core-USA, North star compass-USA, ATİK (Almanya Türkiye İşçiler Konfederasyonu), AGİF (Almanya Göçmen İşçiler Federasyonu), İKM (İdil Kültür Merkezi), Bir-Kar (İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği Platformu), ADHK (Almanya Demokratik Haklar Federasyonu), ÖZTUDAK (Özgürlük Tutsaklarıyla Dayanışma Komitesi), Mücadele Birliği, İKM (İzolasyon İşkencesine Karşı Mücadele Komitesi), ADHK (Avrupa Demokratik Halklar Konfederasyonu), Yaşamda Atılım, Devrim Yolunda İşçi-Köylü, Kızıl Bayrak, Alınterimiz, Devrimci Demokrasi, Kurtuluş Yurtdışı Temsilciliği, Duisburg Gençlik ve Kültür Derneği, Hagen Gençlik ve Kültür Derneği, Köln Halklarla Dayanışma ve Kültür Derneği, Ausburg Enternasyonal Kültür Merkezi, Ulm Tohum Kültür Merkezi, Stuttgart Tohum Kültür Derneği, Berlin Türkiyeli İşçiler Derneği, Hamburg Kültür ve Dayanışma Derneği, Göttingen ve Çevresi, Türkiyeli Halkevi, Hannover Özgür Bakış Halkevi, Wiesbaden ve Çevresi Türkiyeli İşçiler Derneği, Frankfurt DSB Kültür Derneği, O. Ramstdat Türkiyeli İşçi Gençlik Derneği, Alzey Pir Sultan Abdal Derneği, Koblenz Gençlik ve Kültür Derneği, İşçi ve Kültür Derneği (Köln) Enternasyonal Kültür Derneği (Hamburg), Enternasyonel Halkevi (Berlin), Enternasyonal Halkevi (Bielefeld), Yapı Kültür Evi (Dortmunt), Türk İşçi ve Gençlik Kültür Derneği (Duisburg), Türk İşçi Derneği (Frankfurt), Göçmen İşçiler Kültür Derneği (Stuttgart), İşçi ve Göçmen Kültür Derneği (Ulm), Uluslararası Dostluk Derneği (Manheim), Gençlik Evi (Düsseldorf), Yeni Gün Kültür Merkezi (Nürnberg), Özgür Gençlik Yurtdışı Temsilciliği, Halklarla Dayanışma Derneği (Paris), Voralberg Tohum Kültür Merkezi, Wörgül Yıldız Dostluk Merkezi, Umut Kültür Merkezi, Viyana Türkiyeli İşçilerDerneği, Zürich Halkevi, Yıldız Gençlikevi (Basel), Arnheim Türkiyeli İşçiler Derneği, Türkiyeli İşçiler-Öğrenciler Derneği (Den-Haag), Roterdam İşçiler Derneği, Deutsche Kommunistische Partei, Kultur Unt Solidaritat (Hamburg), Kürdistan Halkevi (Hamburg), Kürdistan Volkhaus (Hamburg), Freif FraUn, Mesopotamien eV. (Hamburg), Mig Zentrum (Viyana), Gençlik Evi (Linz), Kommunistschen Student Innen Verbaund, Revlutionen Kommunistische Liga, Prison Wacth International Wien, Linz Kültür Derneği, Duisburg Göçmen İşçiler Merkezi, Terniz Wolks Kültür Verein, Viyana Yüz Çiçek Açsın Derneği, Anadolu Halk Kültür Dernekleri, Avusturya Göçmen İşçiler Derneği, Londra Halkevi, Aile İnisiyatif Komitesi, Östterreichische Bewegung Gegen Den Krieg, Prison Wacth Internasyonal Wien, ATİGF (Avusturya Türkiyeliİşçi Gençlik Federasyonu), ATİF (Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu), İTİF (İsviçre Türkiyeli İşçiler Federasyonu), HTİF (Hollanda Türkiyeli İşçiler Federasyonu), Köln Gençlikevi, Londra Gençlikevi, Paris Gençlikevi, Linz Gençlikevi, Ludwigsburg Gençlikevi, Berlin Gençlikevi, Köln MLPD