16 Haziran'01
Sayı: 13


  Kızıl Bayrak'tan
  Kızıl Bayrak 7 yaşında!..
  9 Haziran mitinginin gösterdikleri
  Yeni Ölüm Orucu ekipleriyle direnişi büyütüyoruz!
  ÖO Direnişi 240. gününde sürüyor
  KESK yönetiminin yasak savma çizgisi...
  Kamu emekçileri hareketi
  Meclisten geçen "ek bütçe" krizin faturasıdır!
  Sınıf ve emekçi hareketi
  Özelleştirme saldırısı ve TELEKOM işçilerinin mücadele platformu
  Aymasan işçileri işçi sınıfı adına direndikleri bilinciyle hareket etmelidir!
  Gençlik
  Krizi burjuvazi değil işçi sınıfı ve emekçiler yönetiyor
   Uluslararası hareket
  "Kararlıyız, kazanacağız"
  '84'ten '01'e bir gelenektir zindanlarda direniş!
  Süleyman Yeter davası sürüyor...
  Mücadele Postası

  Tüm yazılar

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Yeni Ölüm Orucu ekipleriyle
direnişi büyütüyoruz!


20 Ekim 2000 tarihinde DHKP-C, TKP(ML), TKİP ve 09.12.2000 tarihinde TKP/ML, MLKP, TİKB, MLSPB, TDP, Direniş Hareketi, DY davasından tutuklular ve hükümlüler olarak başta F tipi hapishanelerin kapatılması olmak üzere değişik demokratik taleplerle başlatmış olduğumuz direnişimize 11 Mayıs 2001, 15 Mayıs 2001, 20 Mayıs 2001 ve 27 Mayıs 2001 tarihlerinde çıkarmış olduğumuz yeni Ölüm Orucu ekipleriyle devam ediyoruz.

20.10.2000 ve 09.12.2000 tarihinden bu yana onlarca arkadaşımızı kaybettik, onlarca arkadaşımız zorla müdahale, bilerek yapılan yanlış tedavilerle sakat bırakılmıştır. Taleplerimizin çözümüne ilişkin hiçbir somut adım atılmamaktadır. Yalan ve demagojilerle kamuoyu aldatılmaya ve oyalanmaya devam ediliyor. Değişik tarihlerde başlatmış olduğumuz Ölüm Orucu direnişimize yeni gruplar ekleyerek cevap vermek zorunda bırakılıyoruz. Başka bir seçenek bırakılmamaktadır. Taleplerimiz kabul edilene kadar direnişimiz sürecektir. Ya F tipi hücre sisteminin tecrit, izolasyon, siyasal-sosyal-yaşamsal hak gaspları, insanlık dışı uygulamalar son bulacak ya da tabutlarımız çıkmaya devam edecek.

Adalet Bakanlığı direnişimiz karşısında acz içerisindedir. Direnişimizin kendiliğinden biteceği üzerine hesaplar yapmaktadır. Bu boşuna bir beklentidir. İşte buna cevabımız yeni Ölüm Orucu ekiplerimizdir. Adalet Bakanlığı’nın direnişimiz karşısında kamuoyunu aldatmaya yönelik Terörle Mücadele Yasası’nın 16. maddesinde yapmış olduğu “değişiklik”, tutsakların lehine olmayıp, tecrit ve izolasyonu pekiştiren, yasal hale getiren uygulamalardır. Ayrıca “İnfaz Hakimliği ve İzleme Kurulları” tutsakların lehine olan uygulamalar olmayıp, düşüncelerimizi teslim almaya yönelik, yaşamsal hak gasplarını meşrulaştıran düzenlemelerdir.

Biz yukarıda adı geçen davalardan tutsaklar olarak 11 Mayıs 2000, 15 Mayıs 2000, 20 Mayıs 2000 ve 27 Mayıs 2000 tarihlerinde gruplar halinde çıkarmış olduğumuz Ölüm Orucu ekiplerine, 3 HAZİRAN 2001 TARİHİNDE YENİ ÖLÜM ORUCU EKİPLERİMİZİ EKLEYEREK DİRENİŞİMİZİ DAHA DA BÜYÜTÜYORUZ.

Direnişimiz taleplerimiz kabul edilene kadar sürecektir.

Taleplerimiz:

1- Mimari değişiklik yapılmadan, bir ve üç kişilik hücreler kapatılmadan, tutuklu ve hükümlüler olarak koşulsuz bir arada yaşamamız sağlanmadan tecrit kalkmış olmaz. Tecrite son verilmelidir.
2- Düşüncelerimizi yok etmek için getirilen bütün yasaklar ve uygulamalar kaldırılmalıdır.
3- Taleplerimiz insani, haklı, meşru ve demokratiktir.
4- Zorla müdahale işkencedir. Sakat bırakmak suçtur. Onlarca insanımız işkence ile sakat bırakıldı. Geçmişi olmayan, düşünmeyen duruma getirildi. Zorla müdahale işkencesine son verilmelidir.

6 Haziran 2001
DHKP-C, TKP(ML), TKİP, TKP/ML, TİKB, Direniş Hareketi, TDP, MLKP, DY, MLSPB Davalarından Tutsaklar Adına

Ercan Kartal, Cemal Çakmak, Muharrem Kurşun, Hacı Demirkaya, Can Ali Türkmen, Ramazan Sadıkoğlu, M. Aytunç Altay, Yunus Aydemir, Nizamettin Doğan, Hasan Demir
9 Haziran mitingi notları...


“Diyaloga Davet Platformu” tarafından düzenlenen miting için sabah 10:00 civarında Ankara Hipodrom’da diğer illerden gelenlerle birleşilip kortejler oluşturulmaya başlandı.

Kortejler sırayla şöyleydi:

“Yaşam hakkına saygı ölümleri durdurun” pankartıyla Diyaloğa Davet Platformu (DBP, HADEP, ÖDP, SİP, DİSK, KESK, TMOB, Halkevleri, İHD, ‘68’liler Vakfı, PSAKD, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Dernekleri imzalarını taşıyan pankart bulunuyordu), İHD, TUYAB, TAYAD, DETAK, TMMOB, KESK SES Ankara Şube, BES Ankara Şube, ÖMP, Alınteri, Beksav, Atılım, DMP, Devrimci Demokrasi, Direniş, Partizan, Kızıl Bayrak, Kaldıraç, Devrimci Mücadele, ODAK , SOKAK, Köz, Halkevleri, Genç Umut, Ankara Üniversiteler Öğrenci Koordinasyonu, İstanbul Üniversiteleri Öğrenci Koordinasyonu, Anti Kapitalist, EMEP, HADEP (Tunceli ve Diyarbakır’dan da gelinmişti), SİP ve ÖDP.

“Tecrit ve izolasyon kaldırılsın, görüşmeler başlatılsın!”, “Yaşama hakkına saygı!”, “Devrimci irade teslim alınamaz!”, “F tipi yaşama hayır!”, “Tecrite ve işkenceye son!” şiarları, platformun kararı gereğince tüm kortejlerde taşınan pankartların ortak şiarlarıydı.

Yürüyüş boyunca sloganlar hiç susmadı. Sık sık “İçerde dışarda hücreleri parçala!”, “Yaşasın Ölüm Orucu Direnişimiz!”, “Devrimci tutsaklar onurumuzdur!”, “Devrim şehitleri ölümsüzdür!”, “Katil devlet hesap verecek!” sloganları atıldı.

Devletin kolluk güçleri ise alan etrafında atları, köpekleri, panzerleri ve bilimum diğer önlemiyle hazır haldeydiler.

Eyleme 3.500 civarında bir katılım gerçekleşti.

Miting saygı duruşu, konuşmalar ve müziğin ardından saat 16:00 civarında bitirildi.

SY Kızıl Bayrak/Ankara
9 Haziran mitinginde tutsak yakınları da yerlerini aldılar...

“Katil devlet hesap verecek!”


9 Haziran’da Ankara’da düzenlenen mitingde biz de TUYAB olarak yerimizi aldık. Mitinge kısa bir süre içinde hazırlanmış olmamıza rağmen özellikle İstanbul’dan iyi bir katılım sağladık. Hipodrom’da diğer illerden gelen ailelerle de buluşarak, “Tecrit ve izolasyon kaldırılsın! Ölümler durdurulsun!” TUYAB imzalı pankartımızı açtık. Önlüklerimizi ve kızıl bantlarımızı takıp dövizlerimizi açtık. Şehitlerimizin fotoğraflarını taşıdık.

Yürüyüş kortejindeki yerimizi alarak Abdi İpekçi Parkı’na doğru yürüyüşe başladık. Yürüyüş boyunca “İçerde, dışarda hücreleri parçala!”, “Katil devlet hesap verecek!”, “Devrimci tutsaklar onurumuzdur!”, “Yaşasın Ölüm Orucu Ddirenişimiz!”, “Devrimci irade teslim alınamaz!”, “Bedel ödedik, bedel ödeteceğiz!” vb. sloganlarını kararlı bir şekilde haykırdık.

Miting alanına sloganlarımızla girdik ve sıcağa rağmen burada da disiplinli bir duruşla sloganlarımızı haykırdık. Kürsüde yapılan konuşmaları slogan ve alkışlarla destekledik.

Bu eylemle devrimci tutsakların içeride ölümüne sürdürdükleri direnişin, dışarıdaki sesi, öznesi olduğumuzu herkes bir kez daha gördü.

Direniş zaferle taçlanana kadar çalışmalarımızı ve eylemliliklerimizi sürdüreceğiz.

Bir TUYAB çalışanı