16 Haziran'01
Sayı: 13


  Kızıl Bayrak'tan
  Kızıl Bayrak 7 yaşında!..
  9 Haziran mitinginin gösterdikleri
  Yeni Ölüm Orucu ekipleriyle direnişi büyütüyoruz!
  ÖO Direnişi 240. gününde sürüyor
  KESK yönetiminin yasak savma çizgisi...
  Kamu emekçileri hareketi
  Meclisten geçen "ek bütçe" krizin faturasıdır!
  Sınıf ve emekçi hareketi
  Özelleştirme saldırısı ve TELEKOM işçilerinin mücadele platformu
  Aymasan işçileri işçi sınıfı adına direndikleri bilinciyle hareket etmelidir!
  Gençlik
  Krizi burjuvazi değil işçi sınıfı ve emekçiler yönetiyor
   Uluslararası hareket
  "Kararlıyız, kazanacağız"
  '84'ten '01'e bir gelenektir zindanlarda direniş!
  Süleyman Yeter davası sürüyor...
  Mücadele Postası

  Tüm yazılar

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Süleyman Yeter davası sürüyor...


Süleyman Yeter’in işkenceyle katledilmesiyle ilgili davada, avukatların olay yerinde keşif yapılması talebi mahkeme heyeti tarafından kabul edilmedi.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren duruşmada müdahil avukatlarından Ercan Kanar, Yeter’in öldürülmesiyle ilgili hazırlık soruşturmasını yürütenlerin gereken titizliği göstermediğini belirtti. Kanar, olay mahal olan Terörle Mücadele Şubesi’nde inceleme yapılmadığına, Yeter’in cesedinin bulunduğu yerde fotoğraf çekilmediğine dikkat çekti ve olay mahallinde keşif yapılmasını talep etti. Mahkeme, olay yerinde keşif talebini keşif süresinin dolduğu ve herhangi bir delil elde etme imkanı olmadığı gerekçesiyle, sanık polis M.Y’nin tahliye edilmesi talebini ise suçun niteliği dolayısıyla reddetti. Duruşma 9 Temmuz’a ertelendi. Duruşmaya katılanlar sloganlar atarak dağıldılar.
İstanbul İHD’nin açıklaması...

Barıştan korkmak savaş tacirlerinin işidir!


(Futbol Turnuvasına müdahaleyi kınıyoruz)

Adana’da Halkın Demokrasi Partisi İl Örgütü tarafından her yıl düzenlenen “Barış ve Kardeşlik Futbol Turnuvası”na bu yıl “bölücülük” gerekçesiyle müdahale edilmesini, 117 futbolcunun gözaltına alındıktan sonra Adana Devlet Güvenlik Mahkemesi’ne sevk edilmesini, sporun barışa ve kardeşliğin gelişmesine sağlayacağı katkıdan korkan ve barışı engellemek isteyen güçlerin bir eylemi olarak değerlendiriyoruz.

Spor, tüm dünyada bedenin gelişiminin yanı sıra halklar arasında barış köprüsü görevi ve kardeşliğin gelişimine sağladığı katkı nedeniyle özel bir öneme sahiptir. Futbol da spor branşları içerisinde en yaygın olanıdır.

Hemen hemen tüm şirket ve partilerin turnuvalar düzenlediği bir dönemde HADEP’in düzenlediği Futbol Turnuvası’na polis müdahalesini, futbolcuların gözaltına alınması ve turnuvayı düzenleyen Halkın Demokrasi Partisi Adana İl Başkanı ve İl Sekreteri’nin tutuklanmasını anlamak ve tasvip etmek mümkün değildir.

Barış ve Kardeşlik Futbol Turnuvası’na yapılan müdahaleyi, futbolcuların ve görevlilerin gözaltına alınmasını kınıyor, tutuklanan Halkın Demokrasi Partisi İl Başkanı ve İl Sekreteri’nin derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.

Kazanan barış ve kardeşlik olacak.

12 Haziran 2001
TTB’nin açıklaması...

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi
yargılamasında sonuç: Davanın reddi...


Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin 22 Aralık 2000 tarihinde yaptığı basın açıklaması anılarak “Amacı Dışında Faaliyet Göstermek” gerekçesiyle açılan dava sonuçlanmıştır. Dava açıldığını 16.05.2001 tarihinde öğrendiğimiz sürecin ilk duruşması 28.05.2001’de yapılmış, ikinci duruşmada (11.06.2001) sonuç olarak savcının da davanın reddi talebi olmuş ve davanın reddine karar verilmiştir.

Söz konusu davada Merkez Konseyi avukatlarının yanı sıra, Türkiye Barolar Birliği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul, İzmir, Ankara Baro Başkanları savunmada yer almışlardır.

Duruşmalarda Merkez Konseyi üyelerinin konuşmalarında da belirttikleri gibi bu sürecin iki temel vurgusu vardır:

1- Böyle bir davanın açılmış olması Türkiye, Türkiye’de hukuk ve meslek örgütlerinin işlevlerinin kavranma düzeyi adına üzücü olmuştur. Bu özel süreçte tavrımızın haklılığı her gün doğrulanmaktadır.
2- Türk Tabipleri Birliği dün olduğu gibi bundan sonra da elinden geldiğince bir meslek örgütü olarak görüşlerini açıklayan, değerleri korumaya ve geliştirmeye çalışan bir çaba içinde olacaktır.

Merkez Konseyi duruşmalar boyunca gerek örgüt içi, gerekse örgütümüz dışından dayanışma çabalarını memnuniyetle karşılamıştır. Görüldüğü kadarıyla bundan sonra da daha fazla dayanışmamız, ortak davranmamız; isteklerimiz ve birlikte oluşturduğumuz değerler için mücadeleyi sürdürmemiz gerekmektedir. Türk Tabipleri Birliği’nin hedefleri ve önüne koyduğu program da bu mücadeleyi somutlamaktadır.

Dayanışmamızı en yaygın ve etkili biçimde 18.06.2001 tarihinde Bursa’da yapılacak olan ve dört meslektaşımız hakkında “yetkili merciinin emrine uymamak” gerekçesiyle açılmış bulunan duruşmada bir kez daha göstereceğimizi düşünüyoruz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

Bursa Duruşması İçin Buluşma Yeri:
Bursa Tabip Odası
Gazcılar Cad. Petek Bozkaya İşhanı No:213 BURSA
Saati: 08:30
HABER-SEN Genel Merkezi’nin açıklaması...

Telekom çalışanlarına olağanüstü hal ilan edildi


Avını gözyaşları içinde büyük bir iştahla yutan timsah misali, küresel sermaye de gelişmekte olan ülkelerin yoksulluğuna gözyaşı döküyormuş gibi numaraya yapıp bu ülkelerin tüm zenginliklerini bir bir yutuyor. Bu oyunda büyük bir sansasyon süreci yaşayan Telekom şimdi, tavassut yoluyla eline geçirmiş oldukları hakimiyetlerini kaybetmeme ihtirası ile ipe sapa gelmez fütursuz birçok uygulamayı çalışanlara dayatmak peşindedir. İşte size ilginç bir örnek. Türk Telekom Marmara Bölge Müdürü Oğuz ÖZELMAS ve Md. Yrd. Recep Şahin imzasıyla 01.06.2001 tarihinde yayınlanan bir tamimde, telefon tahsilat ve pazarlama hizmetlerinin yürütüldüğü servislerden istenenler;

- Öğlen tatilinde çalışma sürdürülecek.
- Yemeğe çıkılmayacak.
- Mesai bitimi diye bir şey yok. Müşteri son buluncaya kadar çalışmaya devam edilecek.
- Cumartesi-Pazar mesaiye gelinecek.
- Fazla mesai ücreti ödenmeyecek.
- Gerekirse mesaide geçen süreler için hafta içinde izin verilecek.
- Her kademedeki yönetici sıkı bir denetim ve takip yürütecek.

Bölge müdürü çalışma hayatına ilişkin Anayasal maddeleri (Mad.18 “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz, angarya yasaktır.” Mad. 50 “dinlenmek çalışanların hakkıdır, ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin haklar ve şartları kanunla düzenlenir”) bir tarafa atmış ve kendini tam bir derebeyi gibi görerek yasa üstü uygulamalar talep ediyor. Bu talepler, Türkiye’nin 6’ya bölünmüş Telekom İdari Bölgelerinde de kabul görmüş olmalı ki, birçok yerde buna benzer toplantılar yapılmakta ve buna benzer uygulamalara gidilmektedir. Telekom’da tam bir olağanüstü hal ilan edilmiş durumda. Ortaçağın mutlakiyetçi idare biçimi gündeme oturtularak, kendi başlarını ön plana çıkarmak adına, çalışanlar köle olarak görülüp kanı sömürülmek istenmektedir. Bu yoldaki amaca laşmak için de her amaç mübah görülmektedir.

Demokratik hak ve özgürlükler için mücadele veren sendikamız bu çağdışı uygulamalara asla izin vermeyecektir. Çalışanların, Anayasal ve diğer iç yasal düzenlemelerden doğan hakları olan;

- Dinlenme hakkı engellenmeyecektir.
- Yapılan fazla çalışmalar için ek mesai ücreti ödenecektir.
- Kamu yararını koruyacak zorunlu çalışmalar dışında keyfi çalışmalar yaptırılamayacaktır.
- Yaşamak için temel ihtiyaç olan öğlen yemeği yenecektir.
- Yasaların öngördüğü çalışma koşulları içerisinde, insanca bir çalışma ortamı sağlanacaktır.
Bunu sağlamaya yönelik demokratik eylem ve etkinliklerimizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Çalışanlarımızı ve kamuoyunu bu çağdışı uygulamalara karşı verdiğimiz mücadeleye destek vermeye çağırıyoruz.

HABER-SEN Genel Merkezi
HABER-SEN Genel Merkezi’nin açıklaması...

Polisin tecavüzüne uğrayan Kaze Özlü ile ilgili
basın açıklaması..


12 Haziran tarihinde İHD Adana Şubesi’nde, polisler tarafından evinde tecavüze uğrayan Kaze Özlü’yle ilgili bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamada işkence, tecavüz gibi olayların her yerde uygulandığından bahsedilerek şunlar söylendi:

“Bu olaylar artık münferit olaylar olmaktan çıkmış, insan yaşamını tehdit eden insan hakları ihlallerine dönüşmüştür. Bizler bu nedenden dolayı sorumlular hakkında gerekli mercilere suç duyurusunda bulunmakla birlikte tüm bu olumsuzlukları siz değerli kamuoyuyla paylaşmak istedik.”

SY Kızıl Bayrak/Adana