16 Haziran'01
Sayı: 13


  Kızıl Bayrak'tan
  Kızıl Bayrak 7 yaşında!..
  9 Haziran mitinginin gösterdikleri
  Yeni Ölüm Orucu ekipleriyle direnişi büyütüyoruz!
  ÖO Direnişi 240. gününde sürüyor
  KESK yönetiminin yasak savma çizgisi...
  Kamu emekçileri hareketi
  Meclisten geçen "ek bütçe" krizin faturasıdır!
  Sınıf ve emekçi hareketi
  Özelleştirme saldırısı ve TELEKOM işçilerinin mücadele platformu
  Aymasan işçileri işçi sınıfı adına direndikleri bilinciyle hareket etmelidir!
  Gençlik
  Krizi burjuvazi değil işçi sınıfı ve emekçiler yönetiyor
   Uluslararası hareket
  "Kararlıyız, kazanacağız"
  '84'ten '01'e bir gelenektir zindanlarda direniş!
  Süleyman Yeter davası sürüyor...
  Mücadele Postası

  Tüm yazılar

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 

12 Haziran İstanbul KESK eylemi...

Eyleme 2 bin kişi katıldı


Kamu emekçileri saat 14:00’den itibaren Beyazıt Meydanı’nda toplanmaya başladılar.

İ.Ü. Merkez Kampüsü’nden pankart ve sloganlarla kamu emekçilerinin eylemine destek vermek üzere alana gelmek isteyen öğrecilere polis izin vermedi. Öğrenciler pankartlarını kapatarak okuldan çıktılar ve kamu emekçilerinin arasına katıldılar.

Eylem, Beyazıt Meydanı’ndan Sultanahmet’e doğru pankart, döviz ve sloganlarla yürüyüşe geçilmesiyle başladı. Yürüyüş sırasında 1000’i bulan katılım, oturma eylemine geçildiğinde 500’e düştü.

Sultanahmet Parkı’na varıldığında, Ankara’dan KESK MYK’sından gelecek haberlere göre seyri belirlenen oturma eylemi başlatıldı. Burada KESK MYK Üyesi Bayram Keskin bir basın metni okudu ve yasakçı yasayı hiçbir zaman kabul etmeyeceklerini belirtti. Oturma eylemi sırasında kitle halaylar çekti ve mücadele sloganlarını haykırdı.

Saat 17.00’ye doğru yasanın mecliste o gün gündeme alınmadığı haberinin gelmesi üzerine, eylemlerin yasanın meclisteki durumuna göre belirleneceği ve oturma eyleminin sonlandırıldığı duyuruldu. Eylem sloganlarla bitirildi.

Eylemde; “Zafer direnen emekçinin olacak!”, “Çetelere kıyak, emekçiye dayak, bu abluka dağıtılacak!”, “Sahte sendika yasasına hayır!”, “İçerde, dışarda hücreleri parçala!”, “Faşizme karşı omuz omuza!” sloganları atıldı.

SY Kızıl Bayrak/İstanbul
12 Haziran Ankara KESK eylemi...

Uzlaşmacılığa karşı öfke!


KESK'in sahte sendika yasasına karşı başlattığı eylemler devam ediyor. 12 Mayıs Salı günü Ankara'da yaklaşık 2 bin emekçinin katılımıyla bir eylem gerçekleştirildi. Eylem diğer illerden gelen sendika temsilcileriyle birlikte Güvenpark'ta ve iş bırakarak oturma biçiminde yapıldı. Eyleme saat 10 10 civarında emekçilerin sendika şubelerinin önlerinde toplanıp Güvenpark'a sloganlar eşliğinde yürümesi ile başlandı. KESK Genel Başkanı’nın Meclise gitmesinin ardından emekçiler de Güvenpark'da Sami Evren'in dönüşünü sloganlar ve halaylar eşliğinde beklediler.

Bu arada bazı devrimci ve ilerici kamu emekçileri, reformist sendika yönetiminin oyununa gelinmemesi yönünde alandaki emekçilerle konuşmalar yaptılar. Sami Evren'in gelmesine yakın ses aracının önüne doğru ilerlenerek, burada devrimcilerle birlikte hem hücre karşıtı, hem de sendika ağalarının uzlaşmacı tutumlarına yönelik sloganlar sıklıkla atıldı. Bunun üzerine ses aracının önünde barikat kuran bazı reformist sendikacılar, atılan sloganlara müdahale ederek ilerici sendika üyeleri ve devrimcilere hakarete varan sözler sarfettiler ve yer yer tartaklamaya kalktılar. Ancak bu tutum atılan sloganları ve direniş yolundaki kararlı duruşu değiştirmedi.

Sami Evren'in saat 17.00 civarında gelip yasanın oylanmasının bir hafta daha ertelendiğini duyurması ile beraber kamu emekçileri tepkilerini “Uzlaşmacı sendika İistemiyoruz!”, “Uzlaşmaya değil, kazanmaya geldik!”, “Uzlaşma yok, direniş var!”, “Gemileri yaktık, geri dönüş yok!”, “Kahrolsun sendika ağaları!” sloganları ile gösterdiler. Daha emekçiler alandan ayrılmadan sendika yöneticileri araçlarına binerek adeta kaçtılar. Bundan sonra KESK MYK'sının toplanacağı Eğitim-Sen 1 No’lu Şube önüne yürünmeye başlandıysa da geç kalınması ve sayının azalması bunu engelledi.

SY Kızıl Bayrak/Ankara
İzmir KESK eyleminde kamu emekçileriyle konuştuk...

“Biz emekçiler kendi yasalarımızı ancak birlik,
beraberlik ve mücadeleyle koyabiliriz”


-Sahte sendika yasası hakkında ne düşünüyorsunuz? Saldırı nasıl püskürtülebilir?

Tarım Gıda-Sen üyesi: Şu andaki yasa tasarısı, mevcut durumumuzu daha da geri götüren bir tasarı. Yasaklarla dolu. Bazı sendikaların örgütlenmesinin önünde engel olan, barajlarla ödenti konusunda sınırlama getiren, son derece yasakçı ve gerici bir tasarı. En önemlisi de grev ve toplusözleşme hakkını içermemesi. Grevsiz, toplusözleşmesiz sendika olmaz. Sendikalarımız herhangi bir dernekten farksız kılınmaya çalışılıyor.

Bu yasakçı yasa KESK’in 11 yıllık şanlı direnişini devam ettirmesiyle, diğer demokrasi güçlerinin bize destek vermesiyle püskürtülebilir. Ancak biz o zaman grevli ve toplusözleşmeli sendika hakkına sahip olabiliriz. Burada diyoruz ki; kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!.
Katılımdaki zayıflığın nedeni eylemin aniden gelişmiş olmasıdır. Bir günlük çalışmanın sonucu bu.

Enerji-Yapı Yol Sen üyesi:
Yargının aldığı bir takım iptal kararları var. Bu kararlara dayanarak hükümetin sendika yasası çıkaracağını beklemiyoruz. Bize danışmadan, görüşlerimizi almadan çıkacak her türlü yasaya karşı çıkıyoruz. Bize silahımız olan grev hakkını vermeden, kalkıp da gelin sizle sözleşme yapalım demenin hiçbir anlamı yok.

Direneceğiz, 4 Mart’ta direndik, geçen hafta Polatlı’da direndik, en sonunda yine Kızılay’ı zaptettik. Bu ülke bizimdir, hiçbir şekilde İMF’ye, Amerika’ya sattırmayacağız. Sonuna kadar direneceğiz. Sonunda tutuklama, ölüm ve idam edilmek de olsa direneceğiz. Beni yokederlerse, ben namusumla, şerefimle, onurumla yokolacağım. Nasıl olsa benim bayrağımı benden devralanlar olacaktır.

Tüm Banka-Sen üyesi: Bu saldırı emperyalistlerin saldırısından başka bir şey değildir. Bunlar her zaman insanları boyunduruk altına sokup düzenlerini sürdürmek istiyorlar. Egemenler kendi yasalarını dayatmak istiyorlar. Biz emekçiler ise kendi yasalarımızı ancak birlik, beraberlik ve mücadeleyle koyabiliriz.

Bu saldırılar ancak 18. yüzyılda yaşayan büyük insan Marks’ın ortaya koyduğu enternasyonalizmle püskürtülebilir. Sınırlar kalkacak, kitleler buluşacak, üreten insanların, emek verenlerin gücü birleştiği zaman aşılmayacak engel kalmayacaktır.

Eğitim-Sen 4 No’lu Şube Başkanı: Yasa tasarısında grev ve toplusözleşmenin olmaması bizim için en büyük dezavantaj. Grevli ve toplusözleşmeli bir sendikayı düşünemiyor ve kabul etmiyoruz. Sadece bu kadar da değil. Bu yasanın içinde daha değişik yasakçı anlayışlar da var. Alt komisyonda bazı değişikler oldu ama, örneğin 20 kişiden az çalışanın olduğu yerlerde işyeri temsilciliği oluşturamıyorsunuz. Bu bizce demokratik değil. Çünkü 3 kişilik, 5 kişilik işyerlerindeki arkadaşların örgütlenmemesi anlamına geliyor. Bu ve buna benzer birçok olumsuzluğu taşıyan bir yasa tasarısı bu. Bu yüzden kabul etmiyoruz.

Saldırıyı püskürtebilmenin yolunu zaten 4 Mart ‘98’de göstermiştik. Direndiğimiz zaman bunu başarabiliyoruz. Yine aynı şekilde devam edeceğiz.
12 Haziran İzmir...

Kararlılık ve öfke dolu eylem!


Sahte sendika yasasının mecliste görüşüldüğü gün KESK’e bağlı sendikalar da 14.30’da Konak Sümerbank önünde toplanmaya başladılar. 500 civarında kamu emekçisinin katıldığı oturma eyleminde, “Sahte sendika yasasına hayır!”, “Zafer direnen emekçinin olacak!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Devlet güdümlü sendikaya hayır!”, “Genel grev genel direniş!”, “Meydanlar bizimle özgürleşecek!”, “Direne direne kazanacağız!” sloganları atıldı.

Oturma eylemi sırasına konuşan KESK İzmir Şubeler Platformu dönem sözcüsü; sahte sendika yasasına karşı büyük ve genel bir direniş yaratıldığını, mücadelenin aynı kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Eylemde yasaya karşı aldığı ihanetçi tutumundan dolayı Türk Kamu-Sen teşhir ve protesto edildi. Eylem, kararlılığı ve öfkeyi ifade eden sloganlarla sona erdi.

SY Kızıl Bayrak/İzmir
Antalya’da KESK eylemleri...


Geçtiğimiz hafta kamu çalışanları cephesinden oldukça hareketli geçti.

7 Haziran Perşembe günü sevk eylemi için Eğitim-Sen önünde toplanıldı. Sloganlar eşliğinde yolu trafiğe kapatarak ilerleyen kitle, dışardan katılımlarla da çoğalarak, Cumhuriyet Meydanı’na girdi. Yaklaşık 500 kişinin katılımıyla burada bir basın açıklaması yapıldı.

Ertesi gün Kışlahan Oteli önünde yapılan basın açıklamasında, 7 Haziran’da Ankara ve Mersin’de yaşanan saldırı ve gözaltılar protesto edildi. Basın açıklamasına örgütlü emekçilerin desteği yetersiz, sokaktaki işçi-emekçilerin ilgisi ise olumluydu.

12 Haziran’da ise “ANAP, DYP, DSP il binalarına siyah çelenk bırakma” eylemi gerçekleştirildi.
Eylem sürecinde dikkate değer noktalardan bir, “Yaşamı Savunma" mitinginin geçiştirilmesi oldu. KESK’in kendi imzasının da bulunduğu bu mitinge katılım yönündeki tutumu ateletle dahi açıklanamayacak düzeydeydi.

Dikkate değer bir diğer nokta ise eylemlere kolluk güçlerinin ilgi göstermemesiydi.

Kızıl Bayrak okurları/Antalya
12 Haziran KESK eylemlerinden...


Eskişehir: İki Eylül Caddesi tek yönü trafiğe kapatılarak Selami Vardar İş Merkezi’ne yüründü. “Sahte sendika yasasına hayır!”, “İMF defol, bu memleket bizim!” sloganları atıldı. KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü, “Eylemlerimizi engellemek için yasadışı deniliyor. Eğer yasal olmak emekçilere baskı uygulamaksa, yasal olmak uluslararası sermayeye ülkeyi peşkeş çekmekse, yasal olmak grevsiz toplusözeşmesiz sendikayı dayatmaksa, yasal olmak insanları açlık sınırının altında yaşatmak demekse, kamu emekçileri yasadışılığa devam edeceklerdir” dedi.

Samsun: Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen eyleme yaklaşık 350 emekçi katıldı. TMMOB’un da destek verdiği eyleme polis saldırarak 6 kamu emekçisini gözaltına aldı, birçok kamu emekçisi yaralandı.

Sivas: 11 Haziran’da yapılan eylem Hükümet Meydanı’nda gerçekleşti. Eylemde “Toplusözleşme hakkımız, grev silahımız!”, “Bu yasa meclisten geçmeyecek!”, “Direne direne kazanacağız!” sloganları atıldı.

Kayseri: Mimar Sinan Parkı’nda oturma eylemi yapılarak yasa protesto edildi.
Sınıf hareketinden kısa kısa...


Seydişehir Alüminyum işçilerinin
özelleştirmeye karşı eylemi

Seydişehir Aüminyum Tesisleri’nin özelleştirilmesine karşı çıkan işçiler, yemekhanede “yarı çıplak yemek yeme” eylemi gerçekleştirdiler. Öz Çelik-İş Seydişehir Şube Başkanı Muharrem Oğuz yaptığı açıklamada “Bizi meydanlara dökmesinler, dün saçımızı kazıttık, yarın gerekirse başımızı keseceğiz. Bu fabrika bizimdir, bizim kalacak” dedi.

Emlak Bankası çalışanlarından miting

Emlak Bankası’nın kapatılmasına karşı gerçekleştirilen bir dizi eylemliliğin ardından Emlak Bankası çalışanları kapatılmaya karşı bu sefer miting düzenledi. Miting Şişli Abide-i Hürriyet meydanında, “Emlak Bank kapatılamaz” şiarıyla yapıldı. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen banka çalışanları ve emeklileri mitinge katılarak istemlerini haykırdılar. Mitingde konuşan Dernek Başkanı Kemal Ökçün, yaşanan krizlerin faturasının kamu bankalarına kesildiğini ve kamuoyunda yeterince tartışılmadan süratle bazı kararlar alındığını belirtti. Ökçün, “Bankanın bu hızda tasfiye sürecine sokulması akıllara birçok soru getirmektedir. Daha önceki banka tasfiyeleride dikkate alındığında, tasfiyenin propagandasını yapanlar, bankanın alacaklarına sünger çekilmesi yönünde beklentiler olduğunu düşündürmektedir.” dedi.

Adana Tabip Odası’nın İMF politikalarını
protesto açıklaması

Adana Tabip Odası Başkanı Rıza Mete 9 Haziran Cumartesi günü bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Mete, “Yaşanmış bunca acı tecrübeye rağmen hükümet, Şubat sonundan bu yana aynı politiklarda ısrar ederek artık ‘ipleri’ bütünüyle ülke dışına devretmiş, TBMM’de hangi yasanın ne zaman çıkartılacağı direktifleri ile ‘para gönderme’ kıskacında hızını ve yönünü belirlemektedir” dedi. Ayrıca Adana Tabip Odası olarak 30 Haziran’da yapılacak merkez kongreye kadar bir etkinlik düzenleyeceklerini açıkladı.

Seyhan Belediyesi’nde sendikacılardan
süresiz açlık grevi

Seyhan Belediyesi’nde işverenin saldırıları devam ediyor.

İşçilerin işyerleri keyfi bir şekilde değiştirilerek, sürgün edilerek baskı uygulanıyor. Bir hafta önce taşeron işçisi Mustafa Aksadaroğlu süpürgeci olarak işe alınmasına rağmen çöp kamyonunda görevlendirilmiştir. Tecrübesiz olan işçi kamyonun altında kalarak can vermiştir. İşçi fazlası olduğunu söyleyen Belediye Başkanı, ölen işçinin çöp kamyonunda görevlendirilmediğini söyleyerek işçi olmadığı yönünde açıklama yapmaktadır.

Seyhan Belediyesi’nde örgütlü Genel-iş’in 2 No’lu Şube Başkanı Kemal Arslan, 12 Haziranda; işverenin keyfi uygulamalarına karşı, ödenmeyen ikramiye ve sosyal hakların alınması amacıyla, sendika şubesinde açlık grevi eylemi başlattı. Üç şube yöneticisi süresiz olarak, üç temsilci ise dönüşümlü olarak açlık grevine başladılar. Şube yöneticileri işveren sendikayı muhatap kabul edene kadar, TİS'den doğan haklarını alana kadar eylemin büyüyerek süreceğini belirtiyorlar.

Tek Gıda-İş ve TZOB tütün yasasına karşı
ortak tutum alacak

Tütün Yasa Tasarısı’na karşı Türk-İş’e bağlı Tek Gıda-İş ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği ortak hareket kararı aldı. Tek Gıda-İş Genel Başkanı Hüseyin Karakoç ile TZOB Genel Başkanı Faruk Yücel 11 Haziran Pazartesi günü yaptıkları basın toplantısında hükümeti tasarıyı geri çekmeye çağırdı.

İGS işçileri TİS’te sefalet ücreti dayatmasını
protesto etti

İGS işçileri patronun toplusözleşme için dayattığı %10 zammı protesto etti. 13 Haziran 2001 tarihinde saat 13.00’de fabrikanın bahçesinde toplandılar. Sendika temsilcileri toplantıda sözleşmenin uyuşmazlığına ilişkin bilgi verdi. Eylemde sık sık “Susma sustukça sıra sana gelecek!”, “İşçiyiz haklıyız kazanacağız!”, “İşçiler burada işveren nerede!” sloganları atıldı.