ARSIVANA SAYFA
 
06 Ocak '01
SAYI: 01
İçindekiler
Kızıl Bayrak'tan
Tüm güç ve olanaklar seferber edilmelidir!...
Direniş sürüyor, zafer bizimdir!
20 yıldır teslim alamadılar asla teslim alamayacaklar!
Zindan katliamı: Bir kontr-gerilla operasyonu
Devrim yürüyüşümüz daha da güçlenecek!..
2001 kavga yılı olacak!
2001 yıkım programına karşı direnişi örelim!
2000'de sınıf hareketi...
"Hakkımızı ancak mücadele ederek alabiliriz"
Ücret asgari, sefalet azami!
Kontra devlet katliamda kirli medya psikolojik savaşta
Faşizmin zindanlarında katledildiler!
Katliam ve direniş/1
Devrimciler ölmez, devrim davası yenilmez!
Katliamı protesto gösterileri
Zindanlardaki direniş, sokaklarda büyütülüyor!
Yurtdışında katliamı protesto gösterileri
Zindan direnişine uluslararası destek
Tutsak temsilcileri ile heyetler arasında yapılan görüşmeler
PKK-Devrimci Çizgi Savaşçıları: Devrimci tutsaklar teslim alınamaz!
Zindan direnişiyle uluslararası dayanışma
Vahşi işkenceler, kırılamayan devrimci irade!
Bu vahşet zulüm düzeninin çöküşünün de habercisidir!
Mücadele Postası


Bu sayının
PDF formatını download
etmek için tıklayın 
 

Türkiye zindanlarındaki katliama karşı Uluslararası Dayanışma Organizasyonu’nun ortak açıklaması:

Türkiye'deki tutuklularla dayanışma!

(...)
Bizler; Siyasi Tutuklularla Uluslararası Dayanışma Örgütleri olarak, Türkiye'de siyasi tutukluların vermiş oldukları bu mücadelerini destekliyoruz. Bizler; izolasyonun siyasi tutukluları yok etmek için kullanılan çok sistematik bir işkence olduğunu biliyoruz. Bizler; hükümetlerin "modern cezaevi" sözü verirken, yalan söylediklerini de biliyoruz. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınması için kendisine konulan bir şart ise, cezaevlerini Avrupa standartlarına göre düzenlemesi idi. Bugün ise; Avrupa hükümetleri yaşanan kanlı "reform" karşısında sessizliklerini korumaktalar. Bu reformu gerçekleştirmekle görevli Türk başbakan Ecevit "Terörist yuvalarını temizledik" diyebiliyor. Bize göre; yaşanan bu katliamdam bizzat Avrupa Hükümetleri de sorumludur.

Bilindiği gibi, ne zaman tutuklulara karşı bir yaptırım uygulanmak istenilse, önce yalan propagandasına başvurulur. Böylece; yapılacak insan hakları ihlallerinin zemini yaratılmış olur. Türk devletinin basın ve politikacıları şimdi bu yönteme başvurarak herkesi; tutukluların kendi örgütleri tarafından eyleme zorlandıklarını ve bu askeri müdahalenin ise onları kurtarmak için yapıldığına inandırmaya çalışmaktalar.

Tüm siyasi tutukluların cezaevlerinde birlikte yaşamaları, örgütlenmeleri, kendilerini politik olarak eğitmeleri, gardiyan ve polis baskısına karşı kendilerini korumaları ve savunmaları, onların hem hakkı ve hem de görevleridir. Siyasi tutukluların cezaevlerinde insanca yaşam koşullarına sahip olmalarının yolu, toplu ve kolektif bir yaşamdan geçmektedir. İşte bunun için Türkiye'deki siyasi tutuklular mücadele vermekteler. Siyasi tutukluların bu ortak dayanışmalarını kırmak, dünyadaki tüm hükümetlerin temel hedefleridir. Türkiye'de yaşanan katliam da bu hedef için yapılmıştır.

Türk cezaevlerinde bulunan Yoldaşlar!

Bizler, yaşadığınız bu acı dolu saatlerinizde düşüncelerimizle yanınızdayız! Düşüncelerimizle acı çeken ailelerinizleyiz. Özgürlük uğruna şehit düşenleri saygıyla anıyoruz! Mücadeleniz, ülkeniz ve Avrupa için büyük bir anlam taşımaktadr. Bu mücadele sadece cezaevlerine karşı verilen bir mücadele değildir. Bu katliam; "modernleşme" ve "demokrasi" bayrağı altında yapıldı. Bu katliam; Avrupa yolunda olan Türkiye'de, insanların sosyal ve siyasal haklarına ne kadar değer verildiğini de göstemektedir.

22 Aralık 2000
Bilbao, Belfast, Frankfurt, Kudüs, Atina
Gestoras por Amnistia – Basklı Siyasi Tutuklularla Dayanışma Örgütü (Bask Ülkesi)
Coisde – Eski Cumhuriyetçi Siyasi Tutuklular Komitesi (İrlanda)
Libertad! – Siyasi Tutuklulara Özgürlük için inisiyatif (Almanya)
Addameer – İnsan Hakları ve Tutuklulara Yardm Örgütü (Filistin)
Sosyal ve Politik Haklar – Tutuklulara Yardım Örgütü (Yunanistan)Arap Ulusal Kurtuluş Hareketi Güçleri,
Partileri ve Dostları’ndan açıklama...

Katliamı şiddetle kınıyoruz,
Türkiyeli tutsakların yanında olduğumuzu bildiriyoruz!..

Arap Ulusal Kurtuluş Hareketi Güçleri, Partileri ve Dostları, Türkiye güvenlik güçlerinin, Ankara hükümetinin uygulamak istediği yeni hapishane sistemi hücrelere karşı çıkan siyasi tutsakların yaptığı açlık grevini bitirmek amacıyla yaptığı hapishaneler baskınını ve 27 siyasi tutsağın katledilmesini, onlarcasının yaralanmasını şiddetle kınar.

Bu baskıcı uygulama, Türkiye hükümetinin demokratik siyasi güçlere ve ulusal azınlıklara karşı uyguladığı baskıcı anlayışının bir devamıdır. Arap Ulusal Kurtuluş Hareketi Güçleri, Partileri ve Dostları, Türkiye hapishanelerindeki düşünce tutsaklarının yanında olduğunu kararlılıkla bildirir. Türkiye hükümetinden, bu tutsakların serbest bırakılmasını ve insan haklarına saygı gösterilmesi konusunda uluslararası kıstaslara kesin olarak bağlı kalmasını istemektedir.

23 Aralık 2000
Arap Ulusal Kurtuluş Hareketi Güçleri,
Partileri ve Dostları...

Uşak Hapishanesi’nden DHKP-C, TKP(ML), TKİP tutsakları:

“Zaferi şehitlerimizle kazanacağız!”

Merhaba,

Güzün bittiği yerde başladı açlığımız. Ve açlıkla gelecek ölümlerimiz, zaferi muştulayacak biliyoruz.

Kızıl bantları kuşananlarımızın alnındaki aydınlık milyonların beyinlerine ulaşacak. Bir fırtına koparacak, herkes alması gereken yeri bulacak.

Ölüm Oruçları’nda, Buca’da, Ümraniye’de, Ulucanlar’da haykırılan sloganlarımız dillerden dillere ulaşacak.

Ege’nin kadın savaşçıları olarak, İdil’in açtığı yolda MİTRALYÖZLEŞEREK GELİYORUZ.

Ant olsun ki, kızıl bantlarımızın onuruna, analarımızın kan pahası sürdürdüğü kavgaya, halklarımızın özgür ve mutlu gelecek umuduna, davamızın namusuna ant olsun ki, vura öle, öle vura KAZANACAĞIZ!

Alnına kızıl bandı kuşanan tüm dostlarımızın, yoldaşlarımızın alnından öpüyor, hepinizi yaratacağımız devrim umudunun coşkusuyla kucaklıyoruz...

Zaferi şehitlerimizle kazanacağız!

Uşak Hapishanesi
DHKP-C, TKP(ML), TKİP tutsakları