ARSIVANA SAYFA
 
06 Ocak '01
SAYI: 01
İçindekiler
Kızıl Bayrak'tan
Tüm güç ve olanaklar seferber edilmelidir!...
Direniş sürüyor, zafer bizimdir!
20 yıldır teslim alamadılar asla teslim alamayacaklar!
Zindan katliamı: Bir kontr-gerilla operasyonu
Devrim yürüyüşümüz daha da güçlenecek!..
2001 kavga yılı olacak!
2001 yıkım programına karşı direnişi örelim!
2000'de sınıf hareketi...
"Hakkımızı ancak mücadele ederek alabiliriz"
Ücret asgari, sefalet azami!
Kontra devlet katliamda kirli medya psikolojik savaşta
Faşizmin zindanlarında katledildiler!
Katliam ve direniş/1
Devrimciler ölmez, devrim davası yenilmez!
Katliamı protesto gösterileri
Zindanlardaki direniş, sokaklarda büyütülüyor!
Yurtdışında katliamı protesto gösterileri
Zindan direnişine uluslararası destek
Tutsak temsilcileri ile heyetler arasında yapılan görüşmeler
PKK-Devrimci Çizgi Savaşçıları: Devrimci tutsaklar teslim alınamaz!
Zindan direnişiyle uluslararası dayanışma
Vahşi işkenceler, kırılamayan devrimci irade!
Bu vahşet zulüm düseninin çöküşünün de habercisidir!
Mücadele Postası


Bu sayının
PDF formatını download
etmek için tıklayın 
 


Köln’de faşist katliamı protesto eylemine
5 bin kişi katıldı

Sermaye devletinin Ölüm Orucu’nun 61. gününde zindanlardaki siyasi tutsaklara karşı gerçekleştirdiği kanlı operasyon yurtdışında da nefretle karşılanıyor. Faşist devlete karşı öfke büyüyor. Saldırı kitlelerde büyük bir duyarlılık yarattı. Zira bunun devrimci tutsakların şahsında işçi ve emekçilerin gelecek umutlarını yok etmeyi, insanlık onurunu ayaklar altına almayı amaçlayan bir saldırı olduğu biliniyor.
Bu kanlı ve alçakça saldırıyı protesto etmek için Köln’de günlerdir bölgesel eylemler yapıyorduk. 23 Aralık tarihinde de bir protesto yürüyüşü ve mitingi düzenlemeyi kararlaştırdık. Yürüyüşe öncekilerden daha büyük bir katılımın olacağını bekliyorduk. Beklenen de oldu.
Hemen herkesi heyecanlandıran kitlesel bir katılım gerçekleşti. Kortejler oluşturulup yürüyüş başladığında katılım 5 bini bulmuştu. Yürüyüş kolunun en önünde ÖO ile Dayanışma Komitesi pankartı bulunuyordu. Arkasında ise şehitlerimizin resimleri taşınıyordu. Bunu, sürecin sahibi partilerin etkili kortejleri izliyordu. Kitle öfkeli ve yumruklar sıkılıydı. Coşkulu bir kalabalık vardı. Katliamcı devlete duyulan kin ve öfke doruktaydı. Atılan her slogan faşist TC’nin suratına bir şamar gibi iniyordu. Devrimci tutsakların yiğitçe direnmeleri, birer birer kendilerini feda etmeleri boşa gitmiyordu. Çünkü öldükçe çoğalıyorlardı. Biz, onlar kalleşçe katlettikçe çoğalıyorduk.
Yürüyüş, başından sonuna kadar hiç canlılığını kaybetmedi. Sloganlar hiç susmadı. Öfke yüründükçe büyüdü. Miting alanı olan Dom’a geldiğimizde heyecen ve coşku doruğa çıktı. Bir büyük patlamaya dönüştü.
Miting, yapılan konuşmalar ve okunan mesajlar ile sona erdi.
Mitinge komünistler olarak başarılı bir katılım sağladık. İki günlük sürede yaptığımız çalışmayla 500 kişiyi kendi kortejimiz üzerinden yürüyüşe kattık. Kortejimizin en önünde partimizin ambleminin işlendiği kızıl bayraklarımız, arkasında partimizin ismi yazılı bir pankartımız bulunuyordu. Havada sıkılı yumruklarımız ile “Yaşasın Ölüm Orucu Direnişimiz!”, “Devrimci tutsaklar onurumuzdur!”, “İçerde, dışarda hücreleri parçala!”, “Direne direne kazanacağız!”, “Faşist devlet hesap verecek!”, “Bedel ödedik, bedel ödeteceğiz!” sloganlarını haykırdık
30 Aralık: Köln’de bölgesel yürüyüş ve miting

Ölüm Oruçları başladığı günden itibaren Köln kenti politik bir areneya dönüştürülmüştü. Köln sokakları adeta her gün yeni yürüyüşçülerle tanıştı. Dom önünde binlerce kişi ile birebir kurulan ilişki ile faşist TC teşhir edildi. Devrimci tutsakların direnişleri anlatıldı. Faşizmin zindanlarda gerçekleştirdiği katliamdan sonra da eylemler halen dinmeden sürüyor.
30 Aralık günü Köln sokaklarında bir kez daha faşizme, onun katliamcı devletine karşı öfke vardı. Yağan yağmura rağmen kent merkezindeki büyük ve kalabalık alanlardan geçen kitle yürüyüş güzergahı boyunca hiç susmadan faşist ve katil devlete karşı sloganlarını haykırdı.
En önde ÖO ile Dayanışma Komitesi arkasında DETUDAK pankartları taşınıyordu. Ardından sırayla TKİP, DHKP-C, TKP(ML) yerlerini almışlardı. Onları DETUDAK’ın diğer bileşenleri olan parti ve örgütler izliyordu.
Yürüyüş boyunca öndeki araçtan hiç aralıksız Almanca konuşma okundu. Konuşmada Türk devletinin faşist ve katliamcı yüzü, F tipi saldırısı teşhir edilirken, Alman işçi ve emekçilerine “Bizi teslim alamayacaksınız!”, “Öleceğiz ama hücrelere girmeyeceğiz!” diyerek devrimci onurları ve kimliklerini korumak için bedenlerini açlığa yatıran, ölümüne bir direniş sergileyen devrimci tutsakların seslerine kulak vermeleri için destek çağrısı yapıldı.
Yürüyüş yine Dom’un önünde yapılan bir mitingle ve yapılan konuşmalarla sona erdi. Yürüyüşe ayrıca Alman ve İranlı devrimciler de destek sundular.
Şimdi 6 Ocak’ta Frankfurt’ta yapılacak olan yürüyüşe tüm ilişkilerimizi ve çevremizi katmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.
TKİP taraftarı işçiler/Köln
Berlin’de katliamı protestolar...

Katil devlet hesap verecek!

Faşist sermaye devleti katliamcı yüzünü bir kez daha gösterdi. Bizler katliamın haberini duyar duymaz Ölüm Orucuyla Dayanışma Komitesi olarak biraraya gelerek, Berlin Türk Konsolosluğu önünde, “Katil devlet katletti!”, “Yaşasın Ölüm Orucu Direnişimiz!” yazılı pankartlarımızla bir protesto mitingi yaptık. Yaklaşık yarım saat süren mitingden sonra 500 metre kadar yürünerek eylem bitirildi.

Aynı gün akşam saat 18:00’de Türkiyeliler’in yoğun oturduğu bir semtte 200 kişilik bir katılımla yeni bir yürüyüş düzenlendi. Ölüm Orucuyla Dayanışma Komitesi olarak 3-4 saatlik bir zaman diliminde örgütlenen bu yürüyüş başarılı geçti.

20 Aralık günü katliamları lanetlemek, Ölüm Orucu Direnişi’ni sahiplenmek için bir yürüyüş daha düzenledik. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı yürüyüş boyunca “Katil devlet hesap verecek!”, “Faşizmi döktüğü kanda boğacağız!”, “Devrimci tutsaklar onurumuzdur!”, “Yaşasın siper yoldaşlığı!” sloganları coşkulu olarak atıldı. Yürüyüş boyunca sloganlar hiç susmadı, kitle çok coşkuluydu. Yürüyüşümüz yapılan mitingle sona erdirildi.

Saygı duruşundan sonra katliamın boyutunu açıklayan, devrimci tutsakların direnişini anlatan metin okundu. Bundan sonraki süreçte herkesi duyarlı olmaya, yapılacak yürüyüş ve etkinliklere katılmaya dönük çağrıda bulunuldu.

30 Aralık yürüyüşü
30 Aralık Cumartesi günü Ölüm Oruçlarıyla Dayanışma Komitesi ve DETUDAK olarak 200 kişinin katıldığı bir yürüyüş gerçekleştirdik.

Kısa bir zaman diliminde örgütlenen bu yürüyüşün güzergahı olarak, Türkiyeliler’in yoğun oturduğu semtler seçildi. Yol boyunca yapılan konuşmalar ve atılan sloganlarla devletin katliamcı yüzü teşhir edildi. Devrimci tutsakların onurlu ve hayranlık uyandırıcı direnişi anlatıldı. Miting alanına gelindiğinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Kitleye dönük yapılan konuşmanın ardından eylem sona erdirildi.

Devrim şehitleri ölümsüzdür!

TKİP taraftarları/Berlin
Nürnberg’de katliam lanetlendi:

“Bedel ödedik, bedel ödeteceğiz!”

Ölüm Orucu Direnişi’yle dayanışmak için, Alman devrimci kuruluşlarıyla ortak bir eylem kararı aldık. 18 Aralık’ta saat 17:00’de Lorenzkirche’den Gostenhof’a kadar yürüdük. Eyleme 280 kişilik bir katılım oldu. Almanca-Türkçe sloganlarımızı haykırdık. “Hücreler ölümdür, hücreler işkencedir!” pankartımızı ve TKİP imzalı dövizlerimizi en önde taşıdık. Almanca ve Türkçe konuşmalarımızı yaptık. Eylemimiz iki saat civarında sürdü. Hafta içi olmasına ve yağışa rağmen canlı ve militan bir atmosfer egemendi. Yürüyüşümüze Kürt yurtseverler de katıldılar.

19 Aralık sabahı katliam haberini alır almaz herkese haber verdik. Saat 09:00’da kısa bir değerlendirme yaptık. Saat 11.00’de Nürnberg Türk Konsolosluğu önünde korsan eylem düzenledik. Almanca “Ölüm Orucu 61. gününde! Beyaz ölüme hayır! Ölüm Orucu ile dayanışmayı yükseltelim!” yazılı bir pankart açtı Alman arkadaşlar. Konsolosluk kapıyı kapattı. Eylemimiz 30 dakika sürdü. “Katil devlet hesap verecek!”, “Terörist Türkei!”, “İçerde dışarda hücreleri parçala!”, “Hücreler ölümdür, izin vermeyeceğiz!” “Yaşasın Ölüm Orucu Direnişimiz!”, “Çetelerin devleti, yıldıramaz bizleri!”, “Direne direne kazanacağız!”, “Bedel ödedik, bedel ödeteceğiz!” sloganlarını haykırdık.

Aynı gün Nürnberg bölgesinin yerel gazetesine 50 kişilik bir grupla gidip taleplerimizi iletik. Duyarsız olduklarını ve gelişmeleri yansıtmalarını söyledik. Kabul ettiler. 20 Aralık’ta yerel gazetede Nürnberg’deki yürüyüş ile Türkiye’deki katliamın haberi verildi.

20 Aralık’ta Nürnberg şehir merkezinden Türk Konsolosluğu’na doğru yürüyüşe geçtik. ‘Ölüm Oruçlarıyla dayanışmayı yükseltelim!’, ‘Yaşasın Ölüm Orucu Direnişimiz!’, ‘Hücreler ölümdür –işkencedir!’ yazılı Almanca-Türkçe pankartlarımızı taşıdık. Sürece ilişkin sloganlarımızı gür ve canlı bir biçimde attık. Almanca-Türkçe konuşmalar yaptık. Katliamı anlatan güncel konuşmaları kasete çekip kitleye dinlettik. 300 kişilik bir katılım oldu. Kürt yurtseverleri, PSK ve EMEP taraftarları da ilk kez bu eylemimize katıldılar. Konsolosluk karşısında konuşmalarımızı yaptık.

Bir dakikalık saygı duruşunun ardından halaylarımızı çekip, eylemimizi bitirdik.

TKİP taraftarları/Nürnberg