Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
Ekim 2002
Sayı: 54
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  Seçim oyununu boşa çıkarmak için görev başına!
  Sermayenin çözümü seçimde, gençliğin çözümü devrimde!.
  Yeni dönem artan sorunlarla başladı
  ODTÜ'de alternatif açılış şenliği örgütledik!
  Yeni dönem çalışması; görev ve sorumluluklar
  Bir Amerikancı düzen partisi olarak CHP
  İÜ açılış şenliklerine kitlesel katılım
  Seçimler, reformist blok ve parlamentarist hayaller
  Geleceğimize sahip çıkalım!
  Emperyalist saldırganlığı ve savaşı durduralım!
  Kürt gençliğine çağrımızdır: Düzenin oyunlarını bozalım!
  ABD'nin savaş hazırlıkları ve Türk burjuvazisinin hesapları
  Ulucanlar: Görkemli bir direnişin adı
  Düzenin "yeni" kahramanları
  Hacıbektaş şenliğinde yoldaşça paylaşım
  Yaz dönemi çalışmamız
  Bu şehir ayağa kalkacak bir gün...
  Üniversitelerde polis, idare ve sivil faşist işbirliğine son!
  Bir emperyalist baskı ve sömürü birliği: AB
  Tüm Filistinli çocuklara...
  Üretime katılmanın önemi
  YTÜ'de dağıtılan bildiriden...
  Okur mektupları 
 
YTÜ’de dağıtılan bildiriden...

“Bizlere dayatılan geleceksizliğe karşı
hep beraber ‘hayır’ diyelim!”

Yaklaşık bir buçuk milyon arkadaşımız arasından belki “evet, bunu istiyordum” diyerek; belki de “ne yapalım, puanım bu kadarına yetiyordu” diyerek geldik. Biraz kendi emeğimiz ve çabamızla, AOBP, ÖSS gibi engelleri aşarak; biraz da anne ve babalarımızın katlandığı büyük sıkıntılarla geldik. Ama sorunlarımız bitmedi. Bu sefer de yüz milyonları bulan harçları ödeyebilmek, kalabilecek uygun bir yer bulabilmek, hiç tanımadığımız bir şehirde yaşamaya alışmak gibi sorunlarla yüzyüze kaldık. (...)

Biz diyoruz ki; başta YÖK Yasa Tasarısı olmak üzere tüm paralı eğitim uygulamalarına karşı hep beraber “hayır” diyelim. Her düzeyde parasız eğitim hakkı için YÜRÜYELİM.

Biz diyoruz ki; birer akademik bilim kurumu olması gereken üniversitelerimizi ticarethaneye dönüştürmeye çalışan bu zihniyete karşı hep beraber “hayır” diyelim. Eşit, parasız, bilimsel, anadilde eğitim şiarı ile Özerk-Demokratik Üniversitelerimiz için YÜRÜYELİM.

Biz diyoruz ki; başta üniversite bileşenleri olmak üzere toplum üzerindeki baskılara karşı hep beraber “hayır” diyelim. Temel demokratik hak ve taleplerimiz için YÜRÜYELİM.

Biz diyoruz ki; emperyalistlerin çıkarları için girişilen bu kirli savaşa karşı hep beraber “hayır” diyelim. ABD askeri olmamak için YÜRÜYELİM.

Biz diyoruz ki; emperyalistlerin askeri, siyasi veya iktisadi her türlü müdahalesine karşı hep beraber “hayır” diyelim. İşçilerin birliği, halkların kardeşliği için YÜRÜYELİM.

Biz diyoruz ki; bizlere dayatılan örgütsüzlüğe karşı hep beraber “hayır” diyelim. İşçi sınıfının devrimci programı altında BİRLEŞELİM.

Biz diyoruz ki; bizlere İMF programları ile açlık ve yoksulluk dayatanlara, seçimde çözüm arayanlara karşı hep beraber “hayır” diyelim. İşçi sınıfının devrimci programı altında SAVAŞALIM.

Biz diyoruz ki; bizlere dayatılan geleceksizliğe karşı hep beraber “hayır” diyelim. Düzen partilerine oy vermeyelim, hesap soralım. İşçi sınıfının devrimci programı altında KAZANALIM.

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!