Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
Ekim 2002
Sayı: 54
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  Seçim oyununu boşa çıkarmak için görev başına!
  Sermayenin çözümü seçimde, gençliğin çözümü devrimde!.
  Yeni dönem artan sorunlarla başladı
  ODTÜ'de alternatif açılış şenliği örgütledik!
  Yeni dönem çalışması; görev ve sorumluluklar
  Bir Amerikancı düzen partisi olarak CHP
  İÜ açılış şenliklerine kitlesel katılım
  Seçimler, reformist blok ve parlamentarist hayaller
  Geleceğimize sahip çıkalım!
  Emperyalist saldırganlığı ve savaşı durduralım!
  Kürt gençliğine çağrımızdır: Düzenin oyunlarını bozalım!
  ABD'nin savaş hazırlıkları ve Türk burjuvazisinin hesapları
  Ulucanlar: Görkemli bir direnişin adı
  Düzenin "yeni" kahramanları
  Hacıbektaş şenliğinde yoldaşça paylaşım
  Yaz dönemi çalışmamız
  Bu şehir ayağa kalkacak bir gün...
  Üniversitelerde polis, idare ve sivil faşist işbirliğine son!
  Bir emperyalist baskı ve sömürü birliği: AB
  Tüm Filistinli çocuklara...
  Üretime katılmanın önemi
  YTÜ'de dağıtılan bildiriden...
  Okur mektupları 
 
Yaz dönemi çalışmamız

Yaz çalışmasının hedefleri

Bu yılki yaz kampanyamız üç amaç taşıyordu. Birincisi, işçi gençlik ile öğrenci gençlik arasında bağı kurma ve kuvvetlendirme. İkincisi, yoldaşlarımızı pratik-politik faaliyetimiz üzerinden ilerletme. Üçüncüsü ise, gençliğin genellikle dağınıklık yaşadığı tatil döneminden yeni öğrenim dönemi mücadalesine hazırlanarak çıkmaktı.

Yaz dönemine başlarken merkezi olarak belirlediğimiz sorunlar ekseninde yerellere inisiyatif bırakan bir çalışma örgütledik. Bu sayede farklı bölgelere açılım yapılabildi ve farklı sorunlar işlenebildi. İşsizlik sorunu, genç işçilerin ve öğrencilerin ortak paydası olarak, temel gündemimizdi. Öte yandan, sosyalizmin tek çözüm yolu olduğu doğrultusunda bir propaganda faaliyeti örgütlendi.

Yaygın bir pratik faaliyet örgütledik

Yaz çalışmamızın başında çıkardığımız bildirimizi, bulunduğumuz tüm alanlarda, belirlediğimiz tüm fabrika ve bölgelerde yaygın olarak kullandık. Ajitasyon ve propoganda ile kuşattığımız bölgeleri gazete satışları, ilişki ağları ile toparlamaya çalıştık. Temel olarak tekstil atölyelerine yönelerek belli bölgelerde toplantılar gerçekleştirdik. Fabrika eksenli çalışma perspektifimizi semt çalışması ile birleştirerek asgari düzeyde bir etki yaratabildik.

Ayrıca yaz döneminde pratik-politik faaliyetteki yoğunluğun ifadesi olan 15 günlük özel sayılarımız da bizim açımızdan anlamlı. Bu özel sayıların dağıtımında genelde olumlu tepki almış olmamız da bizim için önemli bir kazanım.

Yaz çalışmasının eksik kalan yanları

Genç işçilerin yoğun olduğu orta ölçekli atölyeler, sanayi siteleri, tekstil fabrikaları ve belli yerelliklerde buna uygun hedeflenmiş semtler çalışma alanlarımızdı. Önemli bir eksikliğimiz, merkezi materyallerin yanında bölgeye özgü materyaller kullanmamamız oldu. Genelde genç işçi ve emekçilerin sorunları ile bir fabrikadaki sorunlar arasındaki ilişkileri göstererek o fabrikadaki işçilere anlatabilmek, bize çok daha olumlu sonuçlar sağlayacaktı. Denebilir ki yerel inisiyatifler yaratıcılıklarını yeterince kullanamadı.

Ayrıca belli bölgelerde çalışma zaman zaman planlandığı biçimde yürütülemedi, buna zamanında müdahale edilemeyince sorunlar arttı. Bu zayıflık hızlı bir şekilde aşılmaya çalışıldıysa da, bir çalışmanın önündeki en büyük engelin onu kendiliğindenci bir sürece bırakmak olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu çerçevede bölgeye dair müdahele zayıflayabiliyor, ayrıca kendi güçlerimizin bir dağınıklığa düşmesi de söz konusu olabiliyor. Güçlerimizin politik olarak eğitilmesi noktasında da daha planlı davranabilmek gerekiyordu. Gene de, bu konuda da olumlu sonuçlar alınmış, belli bir ilerleme kaydedilmiştir.

Başarılı her kampanya yeni adımlarımıza güç katacaktır

Belirli bölgelerde çeşitli sorunlar yaşansa da, toplamından bakıldığında, yaz döneminde ciddi bir faaliyet örebildik. Ama yine de yapabileceklerinin altında bir düzey tutturduğunu söylemek gerekiyor. Sonuçta başarılı bir çalışmanın sadece yaz dönemine sıkışmış bir faaliyet ile mümkün olmadığının bilincindeyiz. Yaz çalışması ve dönem içinde yaptığımız çalışmaların birbirini besleyen ve geliştiren bir yönü olduğu muhakkak. Olumlu geçen bir yaz çalışması seneye iyi başlamamızı ve güçlü bir faaliyet örebilmemizi kolaylaştırır. Tersinden, sene içinde yaptığımız çalışmalar yaz dönemindeki faaliyetimizin de gücünü belirleyecektir. Nitekim geride kalan öğrenim yıl içinde paralı eğitim gündemi üzerinden örgütlediğimiz çalışmamızın yakaladığı başar, yaz dönemi çalışmamızın da güçlerini hazırlamıştır. Ayrıca, bu seneki yaz çalışmamız geçen seneki yaz dönemi çalışmasının derslerinden beslenebilmiştir.

Okullarımız açılmış bulunuyor. Yaz dönemi çalışmamızdan aldığımız güçle yeni döneme daha atılgan ve önüne ileri hedefler koyan bir şekilde girebilmek gerekiyor. Sınıf devrimcilerinin en büyük avantajı, onların işçi sınıfına ve gençliğe dair hissettikleri sorumluluk bilinciyle hareket edebilmesidir. Bu bilinçle geleceği kazanmak ellerimizdedir!