Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
Ekim 2002
Sayı: 54
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  Seçim oyununu boşa çıkarmak için görev başına!
  Sermayenin çözümü seçimde, gençliğin çözümü devrimde!.
  Yeni dönem artan sorunlarla başladı
  ODTÜ'de alternatif açılış şenliği örgütledik!
  Yeni dönem çalışması; görev ve sorumluluklar
  Bir Amerikancı düzen partisi olarak CHP
  İÜ açılış şenliklerine kitlesel katılım
  Seçimler, reformist blok ve parlamentarist hayaller
  Geleceğimize sahip çıkalım!
  Emperyalist saldırganlığı ve savaşı durduralım!
  Kürt gençliğine çağrımızdır: Düzenin oyunlarını bozalım!
  ABD'nin savaş hazırlıkları ve Türk burjuvazisinin hesapları
  Ulucanlar: Görkemli bir direnişin adı
  Düzenin "yeni" kahramanları
  Hacıbektaş şenliğinde yoldaşça paylaşım
  Yaz dönemi çalışmamız
  Bu şehir ayağa kalkacak bir gün...
  Üniversitelerde polis, idare ve sivil faşist işbirliğine son!
  Bir emperyalist baskı ve sömürü birliği: AB
  Tüm Filistinli çocuklara...
  Üretime katılmanın önemi
  YTÜ'de dağıtılan bildiriden...
  Okur mektupları 
 
Düzenin “yeni” kahramanları

Açlık sınırında yaşayan emekçilerin, işsizler ordusunun, eğitim hakkı elinden alınan işçi-emekçi çocuklarının karşısına çıkan düzenin yeni kahramanları pervasızca yalanlarını haykırıyorlar.

Önce konserleriyle alanları dolduran, sonra da herkese iş, her ile üniversite, öğrencilere kitap, vergilerin kaldırılması, İMF karşıtı bir ekonomik program vb. iddialarla halkın önüne bir kurtarıcı edasıyla çıkan Cem Uzan... Emperyalizme kölece bağımlı işbirlikçi tekelci burjuvazinin hüküm sürdüğü, özelleştirmelerle işsizler ordusunun çığ gibi büyüdüğü Türkiye’de herkese iş vaadediyor. Şu anda mevcut üniversitelerde bile nitelikli öğretim görevlileri yokken, üniversiteyi kazanmasına rağmen parasızlık yüzünden birçok öğrenci okuyamazken, üniversite mezunu olmak vasıflı işsiz olmak dışında bir anlam taşımazken, daha çok üniversite vaadi veriliyor. Vergi kaçakçılığında önde giden, tescilli bir soyguncu ve azgın sömürü çarkının bir parçaı olan Cem Uzan, bu kimliğiyle düzenin yeni kahramanlarından...

Bir diğer kahraman YTP ile seçimlere giren İsmail Cem. Daha önce DSP’nin bakanı olarak sürdürdüğü yıkım politikalarını şimdi parti ismini değiştirerek, İMF-Amerika uşaklığı için yeminler ederek devam ettirmek istiyor. Halka sunduğu tek yenilik ise parti ismindeki “yeni” kelimesi olsa gerek.

BTP başkanı Haydar Baş ise örgütlenme merkezi olan Karadeniz’de yoğun bir seçim çalışması yürütüyor. Karadenizli olduğu için, bölge halkına sunduğu vaatlerin ardı arkası kesilmiyor. Bölgeye yatırımlar yaparak sanayii geliştirme, işsizlik sorununun önüne geçme gibi... Karadeniz’de sanayi yatırımı tarım ürünleriyle bağlantılı olacakmış. IMF’nin koyduğu kotalarla şu anda ülkenin ihtiyacını bile karşılayamayacak seviyede düşük üretim yapılırken, bunun nasıl mümkün olacağı üzerine bir şey söylemiyor. Bu yalan vaatlerin yanı sıra dini de istismar ederek oy potansiyelini artırmaya çalışıyor.

Diğer seçimlerde olduğu gibi iktidara gelindiğinde ise verilen sözler unutulacak.

Biliyoruz ki emperyalist-kapitalist sistem işçi ve emekçilerin boynuna dolanmış bir zincirdir. Bu zincirin halkaları ise emperyalizm, onun ülkemizdeki ayağı işbirlikçi burjuvazi, onların varlığının güvencesi olan ordu ve planlananların uygulayıcısı parlamentodan oluşmaktadır. Parlamentoya girme hevesindeki yeni partilerin sözde İMF’ye karşıtlıkları, oy toplama oyunundan ibarettir.

Çözüm düzen partilerine oy vermekte değil, işçi sınıfının devrimci programı etrafında örgütlü mücadelededir. Biz halka bir çiçek gibi sunulan vaatlerin aslında boynumuza dolandırılan zinciri örtmek için kullanılan yapma çiçekler olduğunu biliyoruz. Ve bu zincirleri koparmak için mücadele edeceğiz.

Ekim Gençliği okurları/Trabzon