20 Ağustos 2005
Sayı: 2005/33 (33)


  Kızıl Bayrak'tan
  Sınıfa güven kazandıran bir çalışma
  Erdemir işçisi yağmacılara
karşı nöbette
   Özelleştirmeler ve uygulanmayan
mahkeme kararları
  Belediye Gelirleri Kanun Taslağı
yasalaşmayı bekliyor
  Özelleştirmeye karşı mücadele ve sorunları
İşsizliği kapitalizm üretiyor
Deprem öldürdü, kapitalizm
süründürüyor!
  KESK’in “eylem” takvimi!
  Görüşmelerden çekilip greve hazırlanılmalı!
  Tersanelerde iş cinayetleri biz sessiz
kaldıkça devam edecek!..
Örgütlenelim ve ayağa kalkalım!
  Kapitalist barbarlık bebeklerimizi de
katlediyor!
  Emekçi kadın özgürlük ve eşitlik, yani sosyalizm ister!
  Mamak II. Kültür ve Sanat Festivali
deneyimi (Orta sayfa).
  Başarılı ve coşkulu bir festival
  Siyonist işgalciler Gazze Şeridi’ni
boşaltıyor
  İran’a ABD-İsrail tehdidi

  İşgalcinin gölgesinde yapılan anayasa
pazarlıkları tıkandı

  Bush yönetimi “arka bahçe”deki askeri
yığınağı arttırıyor
  Bir gezi ve anlattıkları
  ODTܒde soruşturma saldırısına karşı
kampanya
  Taban inisiyatifleri üzerine /Kamu Emekçileri Bülteni
  Şoven gericiliğin
hizmetindeki aydınlar
  Genç İşçi Bülteni'nden
  Çernobil, kanser ve devlet gerçeği...
  Tekirdağ F Tipi'nde saldırılar
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

KESK'in ‘eylem' takvimi!

KESK, Eğitim-Sen'in kapatılmasına karşı gerçekleştirilen eylemlerden sonra durağanlaşmış, salonlarda yapılan basın açıklamalarına sıkışmıştı. Toplu görüşme süreci öncesinde de bu durum değişmedi. Toplu görüşme sürecine ilişkin hiçbir sendika şubesi üyelerine dönük çalışma yapmadı ya da üye inisiyatifini harekete geçirici program oluşturmadı. Geçen senelerde önden başlayan ve toplu görüşmeye hazırlık mahiyetindeki ‘eylem' takvimi de ancak 11 Ağustos günü açıklandı. Merkezden hazırlanıp sendika şubelerine gönderilen ‘eylem' takvimi çerçevesinde yapılacak etkinliklerin amaçları işyerlerinde herhangi bir ön çalışmaya konu edilmediği gibi, sonrasında ne yapılacağı, bir başka ifadeyle talepler karşılanmadığında nasıl bir hat izleneceği, devlet de dahil kimse tarafından ciddiye alınmayan basın açıklamalarının nereye evrileceği de orta yerde bırakıldı. Dahası sadece Ankara özgülünde yapılacak etkinlik takvimi netleştirildi, oysa görüşme süreci Türkiye'deki bütün kamu emekçilerini ilgilendirmektedir.

KESK Genel Başkanı İ. Hakkı Tombul görüşme öncesi Mülkiyeliler Birliği'nde yaptığı basın açıklamasında öne çıkaracakları talepleri: Grevli-toplusözleşmeli sendika hakkı; sosyal hakların günün koşullarına uygun hale getirilmesi ve sosyal güvenlik hakkının korunması; en düşük memur maaşının 950 YTL olması, eşit işe eşit ücret olarak belirlediklerini ifade etti.

KESK, grevli-toplusözleşmeli sendika hakkı için önceki haftalarda Kamu-Sen'e ve Memur-Sen'e çağrıda bulunmuş, CHP milletvekilleriyle görüşmüştü. Geçen haftada boş durmayan KESK, Türk-İş Genel Başkanı Salih Kılıç'la görüştü. Yapılan görüşmede Salih Kılıç memurların grevli-toplusözleşmeli sendika hakkını savunduklarını ve memurların yanında yeraldıklarını belirtti.

Öncelikle şu gerçeği unutmamak gerekiyor; grev yapmanın tek koşulu örgütlenmiş sınıftır. Sınıfı örgütlemediğiniz sürece yasaların öngördüğü ölçülerde grev hakkının olması güvence değildir. Türkiye'de işçi sendikalarının grev yapma hakları bulunmaktadır; ancak grev kararları sermaye düzeninin karar mercileri tarafından ‘ülkenin menfaatlerine' uygun değildir argümanlarıyla ertelenmekte, fiilen grev yapmak imkansız hale getirilmektedir. Dahası sendika bürokrasisinin özel çabasıyla rehavete sürüklenen sınıfın, çok özel koşullar oluşmadığı sürece, sermaye düzeninin saldırılarını göze alarak kendiliğinden grev yapması da zorlaşmaktadır. Az-çok sendikaların örgütlü olduğu alanlarda durum bu iken, sendikal örgütlemenin olmadığı işletmelerde durum çok daha kötüdür.

Tüm bunlara ek olarak AKP, grevli-toplusözleşmeli sendika hakkını, işgüvencesi gibi kazanımları pazarlık konusu etmek için gündeme getirmeye hazırlanmaktadır. Personel Rejimi Yasa Tasarısı da mevcut istihdam biçimlerini ortadan kaldırıp, esnek istihdam biçimlerini öngören yasal düzenlemenin adıdır. İşgüvencesi ve esnek istihdam üzerinden pazarlık yürütülmesi, fiilen sendikal mücadelenin bitirilmesidir. Sözleşmeli personel uygulaması emekçilerin işsizlik kırbacı altında çalıştırılmasıdır.

Ücretleri İMF belirliyor

Üç yıldır yürütülen toplu görüşmelerde ücret artışları üzerine yapılan tartışmalarda sendikaların görüş ve talepleri hiçbir şekilde dikkate alınmamaktadır. İMF memurlarının direktifleri doğrultusunda mali politikaya yön veren Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir. Bu yıl da İMF öngördüğü ücret artışını açıkladı. Buna göre 2006'da %7.4, 2007'de %6.4 ve 2008'de %3.5 ücret artışı öngörülmektedir. Her ne kadar ücret artışlarının toplu görüşmeden önce açıklanmış olması sendikalarda rahatsızlık yaratmış olsa da, bu mevcut durumu değiştirmeyecektir. Hükümetin İMF ile yaptığı stand-by anlaşmasının öngördüğü sınırlarda bir artış yapılacaktır. Kamu emekçileri hareketi, AKP hükümetini zorlayıcı, yapılan anlaşmaları geçersiz kılıcı bir mücadele hattında yükselmediği sürece kamu emekçileri yoksulluk sınırının altında yaşamaya devam edecektir.

-------------------------------------------------------------------------------

KESK'in açıkladığı ‘eylem' takvimi:

19 Ağustos: Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması,
22 Ağustos: Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması ve bildiri dağıtımı,
24 Ağustos: Ankara Numune Hastanesi önünde kamu emekçisi kadınların taleplerini içeren basın açıklaması,
26 Ağustos: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması,
29 Ağustos: Çatalhan Defterdarlık Ek Binası önünde basın açıklaması,
31 Ağustos günü Başbakanlık önünde basın açıklaması,
3 Eylül: KESK Danışma Kurulu üyeleri ile YKM mağazası önünde basın açıklaması,
8 Eylül: Kolej Kavşağı'ndan Ziya Gökalp Caddesi'ne yürüyüş yapılacak.
Yine geçen yıl olduğu gibi, Yüksel Caddesi'nde toplu görüşme sürecini izlemek, kurum ve parti temsilcilerini kabul etmek için görüşme masası açılacak.

-----------------------------------------------------------------------------

KESK'ten basın açıklaması...

"Direne direne kazanacağız!"

Kamu emekçilerinin toplu görüşmeleri ve 17 Ağustos depreminin 6. yıldönümü vesilesiyle KESK ve Yapı-Yol Sen Bayındırlık Bakanlığı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. İlk olarak depremde yaşamını kaybedenler anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşu sonrasında Yapı Yol Sen Genel Başkanı Bedri Tekin bir açıklama yaptı. Diğer hükümetler gibi AKP hükümetinin de deprem bahanesiyle rant peşinde olduğunu kaydetti. Zorunlu deprem sigortasının bu amaçla çıkarıldığını ve deprem fonunun kaldırılmasının sosyal devlet ilkesiyle uyuşmadığını ekledi. Ayrıca ücret dengesizliğini en çok kendi işkollarının yaşadığını vurguladı. Bu adaletsizlik giderilmediği takdirde bir eylem takvimini kamuoyuna sunacaklarını dile getirerek açıklamasını bitirdi.

Ardından kürsüye KESK Başkanı İsmail Hakkı Tombul geçti. Görüşmelerdeki son durumu aktardıktan sonra KESK'in taleplerini açıkladı. Memur ücretlerinin en az 950 milyon olmasını, kamu emekçilerine grevli-toplusözleşmeli sendika hakkı tanınmasını istedi. Bu haklar verilmediği takdirde mücadele edeceklerini dile getirdi. Fakat nasıl bir mücadele edileceği sorusu yine açıkta kaldı. Açıklama sırasında ‘Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!', ‘Depremi unutma, unutturma!', ‘Direne direne kazanacağız!', ‘Yaşasın demokrasi mücadelemiz!' sloganları atıldı. Açıklamanın sonunda, görüşmelerin olmadığı günlerde her gün bir işyerinin önünde basın açıklaması gerçekleştirileceği duyuruldu.

Kızıl Bayrak/Ankara

------------------------------------------------------------------------------

Ankara'da kamu emekçileri yürüdü

15 Ağustos'ta başlayan toplu görüşme öncesinde kamu emekçileri sokaklardaydı. KESK'e bağlı sendikalara üye kamu emekçileri saat 12.30'da Kolej Kavşağı'nda toplandılar. Ziya Gökalp Caddesi'ni tek taraflı olarak trafiğe kapatarak Yüksel Caddesi'nde kurulacak olan toplusözleşme kürsüsüne doğru yürüyüşe geçtiler. Kamu emekçileri, kendilerine yasal olarak tanınmayan toplusözleşme hakkını pek çok şehirde fiili olarak gerçekleştiren Tüm Bel-Sen üyelerine destek oldular. Öncesinde kabul ettiği halde Tüm Bel-Sen ile görüşmeye yanaşmayan Çankaya Belediyesi'nin tutumunu protesto eden belediye emekçileriyle dayanıştılar.

Kolej Kavşağı'ndaki Çankaya Belediyesi binası önünde toplanan emekçiler adına açıklama yapan Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Vicdan Baykara, toplusözleşmeyi pek çok yerde gerçekleştirdiklerini, Çankaya Belediyesi'nde de gerçekleştirmeye kararlı olduklarını söyledi. Daha sonra sözalan KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul, hükümetle yapılacak olan toplu görüşmelerin bir tiyatro oyunundan farksız olduğunu, kamu emekçilerinin toplu görüşmeyi toplusözleşmeye çevirecek gücü ve kararlılığı olduğunu vurguladı.

Yürüyüşe en kitlesel katılımı Tüm Bel-Sen Ankara Şubeleri pankartıyla katılan belediye çalışanları sağladı. KESK'e bağlı sendikalar da yürüyüşte yerlerini aldılar. Yürüyüşe TMMOB da destek verdi. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı yürüyüş Yüksel Caddesi'nde kurulan toplusözleşme kürsüsüne varıldığında sona erdi. Buradan konfederasyon temsilcileri hükümet temsilcileriyle görüşmeye giderken, kalan kitle de bildiri dağıtarak toplu görüşmelerin sonucunu bekledi. Ancak toplu görüşme, toplantı masasındaki oturma düzeni anlaşmazlığı sebebiyle bir sonraki gün saat 10.00'a ertelendi. Saat 16.00'da geri dönen İsmail Hakkı Tombul bir açıklama yaparak, toplantının keyfi bir şekilde ertelenmesini protesto etti.

Kızıl Bayrak/Ankara

---------------------------------------------------------------------------------

KESK eylemlerinden...

"Toplusözleşme hakkımız, grev silahımız!"

İzmir: Kamu emekçileri ile hükümet arasında15 Ağustos'ta başlayan toplu görüşme süreci nedeniyle KESK aynı gün bir basın açıklaması yaptı. Konak eski Sümerbank önünde saat 12:30'da yaklaşık 100 emekçi toplandı. KESK İzmir şubeleri dönem sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, hükümet kamu emekçilerinin taleplerine cevap vermezse eylemlerin giderek büyüyeceği ifade edildi. Ayrıca eylemde ‘Sadaka değil toplusözleşme!', ‘Eşit işe eşit ücret!', ‘Toplusözleşme hakkımız, grev silahımız!', ‘Zafer direnen emekçinin olacak!' sloganları atıldı. (Kızıl Bayrak/İzmir)

Antakya:15 Ağustos günü Antakya KESK tarafından hükümetle yürütülen toplu görüşmelerle ilgili bir basın açıklaması düzenlendi. Yaklaşık 30 kişinin katıldığı açıklamada şunlar söylendi:'Bizler, bu görüşmelerin, toplu sözleşme görüşmeleri olması konusunda ısrarlıyız. Çünkü; toplusözleşme ve grev hakkı, sendikal mücadelenin olmazsa olmaz haklarıdır. Bizler sendikal hak ve özgürlükleri güvence altına alan, çalışanların ortak örgütlenmesine olanak tanıyan bir düzenleme için mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de yarın da sürdürmeye kararlıyız. Kazanılmış haklarımızdan geri adım atmayacağımız, çağdaş kölelik sistemine asla onay vermeyeceğimiz iyi bilinmelidir...' Açıklamada ‘Toplusözleşme hakkımız, grev silahımız!', ‘Sadaka değil toplu sözleşme!' vb. sloganlar atıldı. (Kızıl Bayrak/Antakya)

Bursa: KESK Bursa Şubeler Platformu toplu görüşme süreciyle ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı. 17 Ağustos günü İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapılan eyleme yaklaşık 60 emekçi katıldı. Toplu görüşme süreci boyunca talepleri kabul edilene kadar mücadeleye devam edileceğinin belirtildiği basın açıklamasında ‘Toplusözleşme hakkımız, grev silahımız!', ‘Sadaka değil toplusözleşme!' sloganları atıldı. (Kızıl Bayrak/Bursa)