20 Ağustos 2005
Sayı: 2005/33 (33)


  Kızıl Bayrak'tan
  Sınıfa güven kazandıran bir çalışma
  Erdemir işçisi yağmacılara
karşı nöbette
   Özelleştirmeler ve uygulanmayan
mahkeme kararları
  Belediye Gelirleri Kanun Taslağı
yasalaşmayı bekliyor
  Özelleştirmeye karşı mücadele ve sorunları
İşsizliği kapitalizm üretiyor
Deprem öldürdü, kapitalizm
süründürüyor!
  KESK’in “eylem” takvimi!
  Görüşmelerden çekilip greve hazırlanılmalı!
  Tersanelerde iş cinayetleri biz sessiz
kaldıkça devam edecek!..
Örgütlenelim ve ayağa kalkalım!
  Kapitalist barbarlık bebeklerimizi de
katlediyor!
  Emekçi kadın özgürlük ve eşitlik, yani sosyalizm ister!
  Mamak II. Kültür ve Sanat Festivali
deneyimi (Orta sayfa).
  Başarılı ve coşkulu bir festival
  Siyonist işgalciler Gazze Şeridi’ni
boşaltıyor
  İran’a ABD-İsrail tehdidi

  İşgalcinin gölgesinde yapılan anayasa
pazarlıkları tıkandı

  Bush yönetimi “arka bahçe”deki askeri
yığınağı arttırıyor
  Bir gezi ve anlattıkları
  ODTܒde soruşturma saldırısına karşı
kampanya
  Taban inisiyatifleri üzerine /Kamu Emekçileri Bülteni
  Şoven gericiliğin
hizmetindeki aydınlar
  Genç İşçi Bülteni'nden
  Çernobil, kanser ve devlet gerçeği...
  Tekirdağ F Tipi'nde saldırılar
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Kızıl Bayrak'tan...

Sınıf devrimcileri, sınıf hareketinin güncel tablosunun ortaya çıkardığı görev ve sorumluluklar çerçevesinde, sınıf hareketinin sorunlarını tartışmaya/tanımlamaya devam ediyorlar. Kuşkusuz bu görev ve sorumluluklar sadece tartışma/tanımlama sınırlarında kalmıyor. Bu çalışma pratik bir yönelim ve somut bir çabayla birleşiyor.

Sınıfa daha ileriden bir müdahalenin zeminini güçlendirmenin ve sağlamlaştırmanın yolu çok yönlü bir çabanın yoğunlaştırılması ve derinleştirilmesinden geçiyor. Sınıf devrimcileri, sınıf çalışmalarının geldiği düzey ve zeminden hareketle daha ileri adımlar atmanın sorumluluklarıyla karşı karşıyalar. Bu amaçla İstanbul özgülünde bir dizi yerel işçi kurultayları örgütleme girişimini başlatmış bulunuyorlar.

Kuşkusuz bu adımlar henüz çok yeni ve başlangıç aşamasındadır. Ancak, bugünden şunu rahatlıkla ve toklukla ifade edebiliriz ki; sınıf devrimcilerinin sınıf çalışmasında bugünü kadar aldıkları mesafe, kazandıkları deneyim ve yarattıkları birikim böyle bir girişimi başlatmak için fazlasıyla elverişli ve uygundur. Sınıf çalışmasında yoğunlaşmak ve derinleşmek, yaratılan birikim ve deneyimi daha ileri taşımak ve güvencelemek böyle bir adımı zorunlu kılıyor.
Yerel işçi kurultayları örgütleme girişimi, sınıf çalışmasının sadece bir boyutudur. Bugün için sınıf çalışmamız, yerel işçi kurultaylarıyla sınırlanamaz. Bu çok yönlü bir müdahale ve çabayı zorunlu kılıyor. Ancak yerel işçi kurultaylarını asgari bir başarıyla geride bırakmanın, sınıf hareketine daha ileriden müdahale etmenin güçlerini, imkanlarını, araçlarını, yol ve yöntemlerini yaratmanın zeminlerini de güçlendirecektir.

Sınıf devrimcileri, sınıf hareketinin güncel tablosunun yarattığı zorluklara takılmaksızın, hedefleri doğrultusunda ilerlemenin, sınıf zemininde maddi bir güce dönüşmenin çok yönlü görev ve sorumlulukları ile yüzyüzedirler. Sınıf devrimcileri net, açık ve somut hedeflere dayalı yerel işçi kurultayı örgütleme girişimlerini, sınıf hareketine daha etkili, kalıcı ve sonuç alıcı bir müdahale ve somut kazanımlarla geride bırakmalıdırlar. Öyleyse, kendi iddia ve misyonlarına uygun yaratıcı bir çaba, inisiyatif, enerji ve yoğunlaşmayla ilerlemenin tam zamanıdır. Sınıf çalışmasında yeni bir düzey ve dönemin kapısını kapatmak gelinen yerde bir zorunluluktur. Sınıf devrimcileri bu zorlu görevi başarmanın ve yeni bir dönemin kapısını açmanın güncel görev ve sorumluluklarının ağır yükünü omuzlarında taşıyorlar. Bunu başaracaklar da...