15 Mayıs'04
Sayı: 2004/19 (11)


  Kızıl Bayrak'tan
  Emperyalist NATO Zirvesi'ne geçit vermeyelim!
  Genelkurmay, NATO'dan gelecek taleplere karşılık verebilmek için yeni düzenlemelere başladı...
  Emperyalist NATO Zirvesi'ne karşı etkin ve başarılı bir kampanya için!
  Fason YÖK yasası meclisten geçti...
  İşbirlikçilerin yanında yeralanlar "Denizler'in mirasını" sahiplenemezler!
  1 Mayıs'ın aynasından dayanaksız hayaller
  Belediye toplusözleşmelerinde esnek çalışma dayatması...
  Emperyalist NATO müdahalesi için hazırlanan zemin... "Bosna trajedisi" nasıl yaratıldı?
  Irak'ta dünyaya sırıtan emperyalizmin kanlı dişleridir!
  Küstah haydut takımı Iraklılar'dan özür diliyor...i
  Irak'ta işkence yaygın ve sistematik...
  Diyarbakır, Guantanamo ve Ebu Garip...
  SHP solculuğu
  Küba'ya karşı yeni provokasyon
  Dünya Bankası Kongo'da yağmur ormanlarını yağmalıyor
  Fransa'da büyüyen sözde "anti-semitizm"!..
  Ekim Gençliği'nden...
  Bültenlerden...
  Kürdistan'daki siyasal akımlar-2
  Ya dünyamız dev bir çöplüğe dönüşecek, ya da kapitalizm tarihin çöplüğüne gömülecek!
  Direniş: Yaşama sanatı!
  Emperyalist saldırı, BOP ve NATO Zirvesi
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Kızıl Bayrak'tan

Emperyalizmin işgal güçlerinin Irak’ta uyguladığı işkencelerin teşhir olduğu ve tüm dünyadan yoğun tepkiler aldığı bu günlerde, NATO zirvesine karşı eylem ve etkinlikler daha bir önem kazanmakta.

Amerika, gerek Irak gerekse bölgedeki daha geniş bir alanda hayata geçirme planları yaptığı BOP projesini uygulayabilmek için NATO’yu devreye sokmaya hazırlanıyor. NATO’yu oluşturan Avrupalı emperyalistlerin ABD emperyalizmiyle çelişkileri bir yana, aslında BOP olarak adlandırılan bölge tüm emperyalist güçlerin ağzını sulandıran bir enerji deposu barındırdığı için, NATO, bölgeye müdahale konusunda son derece istekli görünüyor. Amerika liderliğinde ya da değil, bölge zenginliklerini bölge halklarının elinden almak için her tür silahlı müdahaleye hazırlanıyorlar.

Sayfalarımızda, NATO’nun yapısı, yönelimleri, halklara karşı işlediği suçlar ve benzerini işleyen yazılar yer alıyor. NATO üzerinden tanımlanan bu her şey, elbette, aslında onu oluşturan, bu örgüt çatısı altında ortak bir saldırganlık tutumu içine giren emperyalist dünyayı anlatıyor. Dolayısıyla da, bugün, İstanbul’da yapılacak toplantı nedeniyle “NATO’ya karşı” mücadele olarak tanımlanan da, aslında, anti-emperyalist mücadelenin ta kendisi oluyor.

Türkiyeli komünistler, devrimciler, ilerici-demokrat güçler, “NATO’ya geçit yok!” şiarı altında eylem için bir araya gelmeye çalışıyor. Emperyalizme karşı tüm güçlerin bir araya toparlanabilmesi, hiç kuşkusuz olumlu bir gelişme. Ne var ki, bugün, bu toparlanmanın “devrimci” bir önderlik etrafında gerçekleştiğini, dolayısıyla, platformun “anti-emperyalizminin” bilimsel bir çerçeveye oturtulduğunu söylemek mümkün değil. Yani, gerek ideolojik-politik, gerekse pratik mücadele yönelimi açısından çeşitli zaaflarla malul bir platformdur ortaya çıkan. Fakat komünistler olarak, buna rağmen bu platformda yer almayı ve birlikte yapılacak tüm etkinliklere aktif biçimde katılmayı gene de önemli görüyoruz. Ancak anti-emperyalist mücadelenin doğru bir hatta örgütleneblmesi için de kendi özgün faaliyetimizin yoğun bir kampanya halinde örgütlenmesi gerekiyor. Bu ikili görevin başarıyla sürdürülebillmesi, tüm kadro ve taraftarlarımızın durumun ve görevlerimizin bilinciyle hareket edebilmesine bağlı olduğu açık.

Emperyalist NATO’ya İstanbul’u dar etmek için ileri!..