20 Mart'04
Sayı: 2004/03


  Kızıl Bayrak'tan
  Saldırıları işçi sınıfını ve kitleleri örgütleyerek karşılayalım!
  Cam sektöründe sözleşme imzalandı...
  Fatura işçi ve emekçilere kesildi
  Emperyalist tekellerin önündeki tüm engeller kaldırılıyor
  Kürt-Arap çatısması yalanı...
  Devlet terörüne karşı devrimci mücadeleye!
  Düzen partilerine oy vermeyelim, hesap soralım!
  BDSP seçim çalışmalarından...
  BDSP seçim çalışmalarından...
  Kent gerçeği ve belediyeler!
  Düzenin muhalefet boşluğu ve CHP'nin yeri
  13 Mart'ın ardından...
  Liberal solun yerel seçim perişanlığı.../3
  CHP'den "Güçbirliği"ne geçişlerin anlamı ve sınırları
  BES Genel Kurulu yapıldı...
  Sermayenin "sosyal savaş"ına karşı Avrupa emekçileri 2-3 Nisan'da alanlarda!
  İspanyol halkı gerici oyunları bozdu!
  İspanya'daki saldırıların gerisinde kim var?
  Kıraç'ta patronların sömürü ağı evlere girdi...
  Bültenlerden...
  BEKO işçisi saldırılarla karşı karşıya!
  Dizayn Teknik Plastik Boru fabrikasında kuralsız sömürü
  Süreç bize önemli görev ve sorumluluklar yüklüyor
  Cejra Newroz piroz be!..
  Güney Batı halkımızın haklı direnişinin yanındayız!
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Adana’da seçim çalışması...

İşçi ve emekçilerle buluşuyoruz!

Düzen partileri işçi ve emekçileri çeşitli vaat ve yalanlarla kandırmaya çalışıyorlar. Biz komünistler ise düzeni ve tüm düzen partilerini bulunduğumuz her alanda teşhir ediyoruz. Hak ve özgürlükleri kazanmanın ve korumanın biricik yolunun mücadele olduğu gerçeğini en geniş işçi ve emekçi kitlere anlatmak için yoğun bir çalışma sürdürüyoruz.

Fabrika çalışmalarımız

Seçim çalışmamızın temel hedefi sınıf çalışmamızı güçlendirecek bir çalışmanın yürütülmesidir. Sınıf kitlelerine seslenmek, işçi sınıfının devrimci programını tanıtmak, güncel ve temel taleplere dayalı bir mücadele çağrısı yapmak öncelikli hedeflerimizden birisidir. Fabrika önlerinde talep ve devrimci şiarlarımızı yükseltmek yönündeki çabamız işçiler tarafından yoğun bir ilgiye konu oluyor.

Özbucak, Güney Sanayi, Tekel ve Bossalar gibi Adana’nın büyük ve temel fabrikalarına çeşitli talep ve şiarların yazılı olduğu “Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu” imzalı önlüklerimizle girerek, iş çıkışlarında ajitasyon konuşmaları eşliğinde bildirilerimizi işçilere ulaştırıyoruz. “Düzenin seçim oyununu bozalım! Çözüm devrimde kurtuluş sosyalizmde!” şiarımız işçilerin hemen dikkatini çekiyor. İşçilerin bizim diğerlerinden farklı olduğumuzu ve “sizler bizdensiniz” demeleri ve sıcak bakışları bunu anlatıyor.

Bossalar’a gittiğimizde Bossa işçilerinin eylemlerinde sürekli kullandığı şiar olan “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!” ve bizim attığımız “Bossa işçisi yalnız değildir!”, “Kahrolsun sendika ağaları!” şiarlarını haykırmamız işçilerin bizi tanımalarını sağlıyor. Tekel ve Özbucak’tan birçok eski devrimci işçi bizimle temas kuruyor. Sınıfa dönük çalışmamıza kesintisiz bir biçimde devam edeceğiz.

Semt çalışmalarımız

Semt çalışmalarımız da aralıksız olarak devam ediyor. Şakirpaşa Mahallesi’nde yaklaşık 3 bin, Meydan ve Dumlupınar mahallelerine ise 2500 bildiri dağıttık. Seçim bürolarımızın bu mahallelerde olması nedeniyle çalışmamız büyük ölçüde buralarda yoğunlaşmış durumdu. Ayrıca diğer emekçi mahallerinde de seçim bildirgemizi dağıtıyoruz. Kiremithane 750, Denizli 600, Akkapı 600, Yeşilevler 750 ve Yurt Mahallesi’ne 700 kadar bildiri dağıttık. Şakirpaşa’daki seçim büromuzun semt pazarı içerisinde olması bizim için bir avantaj. Ajitasyon konuşmaları yaparak, bildirilerimizi dağıtarak kitleye sesleniyoruz. Gülpınar’daki seçim büromumuzun da Salı Pazarı’nda olması yine aynı imkanı bize sunuyor. Bu pazarlarda bildiri dağıtmamız ve ajitasyon konuşmaları yapmamız kitlenin ilgisini çekiyor. Ayrıca bu pazarlarda önlüklü ve ktlesel tarzda bildiri dağıtıp gazete satışları yapıyoruz.

Seçim bürolarımızda toplantılar örgütlüyoruz. Gülpınar Mahallesi’ndeki seçim büromuzda 17 Mart günü bir toplantı yaptık ve seçimlere niye katıldığımızı anlattık. Ayrıca aynı mahallede 19 Mart günü, Şakirpaşa büromuzda ise 23 Mart günü birer şenlik düzenleyeceğiz.

Adana BDSP çalışanlarıMamak’ta seçim faaliyeti...

Kitle ilişkileri geliştirmede anlamlı mesafe

Mamak’ın emekçi mahallerinde sürdürdüğümüz seçim çalışması bir dizi farklı araç ve yöntemle devam ediyor. Gelişen her türlü eylem ve etkinliği seçim çalışmasının bir parçası olarak değerlendirmeye çalışıyor ve bu eksende kitlelerle daha güçlü bağlar kurmayı hedefliyoruz. Şimdiden binlerce bildiriyi emekçilere ulaştırdık. Bir dizi afişi belli periyodlarla kullanıyoruz.

Bunların yanı sıra Mart ayı gündemlerini de seçim çalışmalarına paralel bir şekilde planlayıp örgütlüyoruz. Bu eksende yürüyen çalışmaların yarattığı olanakları seçim çalışmasına kanalize ediyoruz. Muhtarlık seçimleri, 8 Mart etkinlikleri, yozlaşma ve dejenerasyon gündemli yapılan toplantılar vb. süreçlerde yakalanan ilişkiler üzerinden bir dizi ev toplantısı gerçekleştirdik. Ev veya kurum ziyaretlerinde seçimle birlikte bir takım yerel gündemler ve sorunları da politik bir bütünlük içerisinde tartışma olanağı yakalayabildik.

Ayrıca seçim bürosuna gelen gençlerle kurduğumuz anlamlı birliktelikleri hem seçim çalışması açısından bir güce dönüştürebildik, hem de eylemliklere taşıyabildik. Seçim çalışması boyunca gelişen her soruna müdahale edebilme düzeyini yakalayabilmemiz ve bu müdahalelerin bölgede yaşayan insanlar ve kurumlar şahsında yarattığı olumlu etkiler seçim çalışmalarımıza da yansıdı. Bir önceki seçimlerden edindiğimiz deneyimler materyal dağıtımını aşan bir faaliyet düzeyi yakalamamızı sağladı. Genel süreçlere müdahalede atıl kalmamızın yarattığı olumsuzlukları bugün için büyük oranda aşmış durumdayız. Bu eksende yarattığımız etki dolaylı yoldan olsa da seçim çalışmalarına yansıyor.

Tüm bunların genel materyal çalışmasından daha büyük bir anlamı oldu bizim için. Yeni imkanlar yakalamakla birlikte asıl olarak kitle ilişkileri geliştirmede anlamlı mesafe aldık. Burada belirleyici olan bir takım genel ve yerel gündemlerin seçim çalışması ile bağlarını doğru tarzda kurmak oldu. Bu bağlantının doğru kurulmasının, genel olarak yapılan materyal çalışmasından daha etkili ve güçlü sonuçlar yaratabildiğini gördük. Geriye kalan bir haftalık süreçte yine birebir ev ve kurum ziyaretleri, şenlik ve yoğunlaştırılmış materyal çalışmaları ile faaliyetimizi sürdüreceğiz.

Mamak BDSP çalışanları/AnkaraDüzenin soyguncu-rantçı partilerine
geçit vermeyelim!

Mamak’ta yılların birikimi ve deneyimi üzerinden sürdürdüğümüz devrimci siyasal faaliyetimiz yerel seçimler sürecinde de kesintisiz devam ediyor. Sınıf devrimcileri olarak işçi sınıfının bağımsız devrimci çizgisini temsil eden BDSP’nin devrimci programını kitlelere taşıyoruz. Tam da bu eksende karşımıza düzenin sağında ya da solunda konumlanan ve özü itibarıyla sermayenin çıkarlarını temsil eden kokuşmuş sermaye uşağı partiler ve onun zor aygıtı polis dikiliyor.

Faaliyet yürüttüğümüz Tuzluçayır semtinde devrimci siyasal çalışmanın uzun yıllar boyunca kesintiye uğramaması devrimci bir gelenek yaratmıştır. Bu durum bir dizi olanak yaratıyor. Seçim gibi gündemlerde her ne kadar düzenin etkisi tam olarak kırılamasa da, yer yer düzene ve onun gerici-faşist partilerine dönük öfke sokağa yansıyabiliyor. Gençliğin tepkisi bu süreçlerde pratik bir tutuma dönüşebiliyor.

Geçtiğimiz hafta sonu AKP aracının mahallede propaganda yaparak dolaşmasına mahalleli gençler müdahale etti. Propaganda aracı taşlanarak mahallenin dışarısına kadar kovalandı. Bu ilk tepkinin ardından bölgeye hazırlıklı gelen gerici-faşist güruhun sopalarla gençlere saldırması öfkenin büyümesine yolaçtı. Bu gerici-faşist güruh karşılarında 30 kişiyi görünce çareyi kaçmakta buldular, polise sığınmak zorunda kaldılar. Olayın CHP seçim bürosunun önünde cereyan etmesine rağmen hiçbir CHP’li dışarı çıkmadı. Tersine gençlere tepki gösterdiler. Karakola sığınan AKP’li çetenin polisten yardım istemesi üzerine 5 genç gözaltına alındı. Olayı duyan polis amirleri “hepsini alın on-onbeş gözaltı istiyorum” diye tehdit savurdu. Olaya polisin müdahalesi sırasında CHP’lilerin gençleri polise gösermesi insanları iyice öfkelendirdi. İnsanlar CHP bayraklarını ve afişlerini söküp seçim bürosuna giderek tepkilerini gösterdiler. Parti yöneticileri bu öfkeyi yatıştırmak amacıyla alelacele “gençleri sahiplenmek” adına karakola gittiler.

Saldırıları duyar duymaz gözaltına alınan gençlere ilk olarak sahip çıkan ve bu amaçla karakola giden iki arkadaşımız da hiçbir gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı. Bu arkadaşlarımız AKP aracına yapılan müdahale sırasında olay yerinde olmamalarına rağmen gözaltına alındılar.

Avukatların, ailelerin, kitle örgütlerinin ve duyarlı mahalle sakinlerinin gözaltıları duyması ile karakolun önünde bir kamuoyu oluşturuldu. Birçok kurum temsilcisi ve mahalle sakini gece geç saatlere kadar karakolun önünde arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını bekledi. Yine birebir nezarethanede arkadaşlarımızı ziyaret eden birçok duyarlı dostumuz oldu. Tabii tüm bunların yanı sıra bizleri oy potansiyeli olarak gören bir dizi CHP’li bürokrat ve belediye başkan adayları da karakolu yol eylediler, avukat gönderdiler. Fakat seçim dönemi değil de sıradan bir süreç olsaydı bu duyarlılığı göstermeyeceklerdi. Daha önce aynı mahallede defalarca gözaltına alındığımızda, tartaklandığımızda, tutuklandığımızda bu sermaye partilerinin kıllarını bile kıpırdatmadıklarını çok iyi biliyoruz.

Sonuç olarak, gençlerimize sahip çıkmak amacı ile karakola giden iki arkadaşımız dahil olmak üzere toplam 7 arkadaşa “siyasi amaçlı darp”tan dava açıldı.

Mamak BDSP çalışanları/AnkaraSincan’da seçim faaliyeti...

Ulaşılmadık işçi ve emekçi bırakmayacağız!

Yaygın bir dağıtım faaliyeti yürütüyoruz. Dağıtımlarımızı BDSP imzalı önlüklerimizi giyerek ve ajitasyon konuşmaları eşliğinde yapıyoruz. Dağıtımlarda işçi ve emekçilerle bire bir ilişki kurmaya çalışıyoruz. Onları seçim büromuza davet ediyoruz. Büromuza gelen işçi ve emekçilerle daha çok seçim oyununu ve çeşitli temel ve güncel sorunları konuşuyoruz.

Dağıtım faaliyetimiz yeni alanlara genişleyerek sürüyor. Pazar dağıtımlarının en sonuncusunu Lale semti pazarında gerçekleştirdik. 500 adet seçim bildirisini kısa sürede dağıttık. 12 Mart günü ise Gaziosmanpaşa pazarında 300 bildiriyi dağıttıktan sonra Sincan İşçi Bülteni’nden 350 adet OSB’de kurulu OPAL Tekstil’e dağıttık. Ardından Törekent’e 250 bildirge ve 250 adet bildiri dağıttık. 13 Mart günü Atatürk Mahallesi’ne 450 seçim bildirgesini ulaştırdık. Bildiri ve bildirge dışında afişlerimizi SOB’a ve Sincan merkeze yaygınca yaptık. Bir gün sonra ise Ostim’i afişledik.

15 Mart günü Sincan’daki işçi servislerine bültenimizin dağıtımını yaptık. Seçim büromuzun karşısındaki elektrik kuyruğuna 300 adet bildiri dağıttık. Ayrıca Erkunt işçilerine bildirilerimizi ulaştırdık.

17 Mart günü gecekondulardan kurulu Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde kapıları çalarak 100 adet bildiri dağıttık. Böylece emekçilerle yüzyüze görüşme imkanımız oldu. 18 Mart günü Cimşit ve Pınarbaşı mahallelerine bildirilerimizi ulaştırdık. Yine aynı gün Sincan merkeze ve tren istasyonu çıkışında binlerce bildiri dağıttık.

Dağıtımlarımız Sincan’da ulaşılmadık işçi ve emekçi bırakmamak hedefiyle sürüyor. Bu hafta sonu seçim büromuzda bir film gösterimi ve sohbet toplantısı yapacağız. Etkinliğimizin duyurusu için 200 adet afişi merkezi yerlere astık. Ayrıca işçi servislerine el ilanlarının dağıtımını yaptık.

Çalışmalarımız dağıtım faaliyetlerimizin yanı sıra önümüzdeki hafta pilot olarak belirlediğimiz mahallelerde ev ziyaretleri biçiminde devam edecek.

Sincan BDSP çalışanları