20 Mart'04
Sayı: 2004/03


  Kızıl Bayrak'tan
  Saldırıları işçi sınıfını ve kitleleri örgütleyerek karşılayalım!
  Cam sektöründe sözleşme imzalandı...
  Fatura işçi ve emekçilere kesildi
  Emperyalist tekellerin önündeki tüm engeller kaldırılıyor
  Kürt-Arap çatısması yalanı...
  Devlet terörüne karşı devrimci mücadeleye!
  Düzen partilerine oy vermeyelim, hesap soralım!
  BDSP seçim çalışmalarından...
  BDSP seçim çalışmalarından...
  Kent gerçeği ve belediyeler!
  Düzenin muhalefet boşluğu ve CHP'nin yeri
  13 Mart'ın ardından...
  Liberal solun yerel seçim perişanlığı.../3
  CHP'den "Güçbirliği"ne geçişlerin anlamı ve sınırları
  BES Genel Kurulu yapıldı...
  Sermayenin "sosyal savaş"ına karşı Avrupa emekçileri 2-3 Nisan'da alanlarda!
  İspanyol halkı gerici oyunları bozdu!
  İspanya'daki saldırıların gerisinde kim var?
  Kıraç'ta patronların sömürü ağı evlere girdi...
  Bültenlerden...
  BEKO işçisi saldırılarla karşı karşıya!
  Dizayn Teknik Plastik Boru fabrikasında kuralsız sömürü
  Süreç bize önemli görev ve sorumluluklar yüklüyor
  Cejra Newroz piroz be!..
  Güney Batı halkımızın haklı direnişinin yanındayız!
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Düzen partilerine oy vermeyelim, hesap soralım!

İşçi sınıfının mücadele bayrağı altında birleşelim!

Pendikli işçiler, emekçi kardeşler!

Her seçim döneminde olduğu gibi bu seçimlerde de Amerikancı sermaye partileri emekçileri yeniden hatırladılar. Günlerdir boş vaatlerle bizleri kandırmaya çalışıyorlar. Altyapı sorunlarını çözeceklerini, işsizliğe, yoksulluğa çözüm bulacaklarını, halkın sosyal kültürel ihtiyaçlarını karşılayacaklarını, bu arada tapu sorununuzu çözeceklerini söylüyorlar.

Yalan söylüyorlar! Sizlerden gerçekleri gizliyorlar!

Bütçeden yerel yönetimlere ayrılan pay son derece düşüktür ve bunun da büyük kısmı yerel yönetimleri elinde tutan hırsız takımının cebine gitmektedir. Bu durumda altyapı, ulaşım, kültürel vb. ihtiyaçları karşılamak gerçekten olanaklı mıdır?

Yerel sorunlarımız gerçekte genel sorunlarımızın bir parçasıdır ve tümünün kaynağı aynıdır: Sömürüye ve soyguna dayanan sermaye düzeni. Çözüm, bu kaynağa yönelmekten, derin toplumsal eşitsizliklere dayalı bu düzeni aşmaktan geçmektedir.

Bu toplumda gerçek iktidar sermaye sınıfının elindedir. Sorunlarımızın çözümü için kullanılabilecek temel kaynaklar ve zenginlikler bu sınıfın tekelindedir. Bu tekel parçalanmadıkça, bu kaynaklar ve zenginlikler tüm toplumun hizmetine sunulmadıkça, sorunlarımızın köklü ve kalıcı bir çözümü de olanaklı değildir.

Yaşadığımız toplum, zenginler ve yoksullar, patronlar ve işçiler, sömürenler ve sömürülenler olarak ikiye ayrılmıştır. Asalak sömürücü takımı bir avuçtur, ama zenginlikleri ve iktidarı elinde tutmaktadır. Bu nedenle toplumun ezici çoğunluğunu oluşturan biz emekçilere hükmetmekte, bizi iliklerimize kadar sömürmekte, yaşam boyu boğuşup durduğumuz sayısız sorunla yüzyüze bırakmaktadır. Bu durumda, üstelik sömürü çarkı her geçen gün daha hızlı işliyorken, toplumsal eşitsizlik her geçen gün daha fazla artıyorken, işsizliği, yoksulluğu, evsizliği ve tüm öteki sorunları çözmek olanaklı mıdır?

Hayır kardeşler, tümü de yalan söylüyorlar! Hizmet ettikleri sermaye sınıfının iktidarı sürsün ve kendileri de bundan paylarına düşeni alsınlar diye sizleri bir kez daha aldatmaya çalışıyorlar. Geçmişte yeterince aldandık, buna artık bir son verelim! Sömürüye ve soyguna, yalana ve aldatmaya dayalı bu çarkı kıralım!

Düzen partilerinin hiçbirine oy vermeyelim!

Düzen partilerine verilecek her oy işsizliğin, yoksullaşmanın artması demektir.

Düzen partilerine verilecek her oy, soyguna, talana, ranta onay vermek demektir.

Düzen partilerine verilecek her oy geleceğimizin karartılmasını kabul etmek demektir.

Kardeşler!

Sizleri kandıran yalnızca sermaye partileri de değildir. Ortada bir de solun birliğini sağladığını iddia eden ‘Güçbirliği’ var. Bu birliği oluşturanlar, düzenin temellerine, temel işleyiş çarkına dokunmadan, salt belediye yönetimlerine gelerek, temel sorunlarınızı çözeceklerini söylüyorlar. Bununla boş hayaller yayıyorlar ve sizleri aldatıyorlar. Umutlarınızı bu düzenin sınırları içine hapsediyorlar. Sizlere mücadele ederek kazanmanızı değil, seçim mekanizmasıyla hak dilenmenizi öğütlüyorlar.

Bunların yaydığı hayallere inanmayınız, seçimlere dayalı çözüm aldatmacasına kanmayınız!

İşçiler, emekçi kardeşler!

Size gerçeği bir tek işçi sınıfı devrimcileri söylüyorlar. Sorunların kaynağına olduğu kadar çözüm yoluna da bir tek onlar dosdoğru işaret ediyorlar. İşçi sınıfı devrimcilerinin oluşturduğu Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu (BDSP), sorunlarınızın gerçek sözcüsü ve çıkarlarınızın gerçek savunucusudur. BDSP oy peşinde değil, fakat işçilere ve emekçilere gerçekleri anlatmak çabasındadır. BDSP, işçileri ve emekçileri birleşmeye, örgütlenmeye ve mücadeleye çağırmaktadır. Çünkü bugün hakları ve talepleri koparıp almanın ve yarın sorunları temelden çözmenin yolu buradan geçmektedir. Öteki herşey ya bir yanılsama, ya da kaba bir aldatmacadır.

BDSP’nin bağımsız sosyalist belediye başkan adayları, işçi sınıfının devrimci temsilcisi olarak, emekçilerin çıkarlarını savunmak, Amerikancı düzen partilerinin maskesini düşürmek, sermayenin saldırıları karşısında emekçileri mücadeleye seferber edebilmek için seçimlere katılıyorlar. Ben de onlardan biriyim. Ben de aynı amaçlar doğrultusunda Pendik ilçesinden belediye başkanlığına adaylığımı koymuş bulunuyorum.

Temel sorunlarımız oyla, seçimlerle çözülmez, bizler önemle ve döne döne bunu söylüyoruz. Çözümün önündeki temel engel, ekonomik kaynakları ve birikmiş zenginlikleri elinde bulunduran sermaye sınıfıdır, bu sınıfın düzeni ve diktatörlüğüdür. Bu düzeni ve diktatörlüğü aşma mücadelesi, bugün hak ve özgürlükleri kazanmanın ve yarın işçilerin ve emekçilerin sosyalist iktidarını kurmanın biricik yoludur. Eşitliğe ve özgürlüğe ulaşmanın, insanca bir yaşama ve insanca yaşanabilir kentlere kavuşmanın, gerçekten demokratik ve katılımcı yerel yönetimler yaratmanın yolu işçi sınıfı iktidarını ve sosyalizmi kurmaktan geçmektedir.

Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu sizleri bu biricik gerçek çözüm doğrultusunda mücadeleye çağırmaktadır!

Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu, bu çözüm doğrultusunda ilerleyebilmek için, sizleri bugünden temel hak ve özgürlüklerimiz uğruna dişe diş bir mücadeleye çağırmaktadır!

Pendik Bağımsız Sosyalist Belediye
Başkan Adayı Melek Altıntaş

İrtibat Büroları:

Kurtköy Seçim Bürosu: Kurtköy-Sanayi Mah. Mutlu Sk. No: 32 (Kavi Kablo Fabrikası karşısı)

Aydos Seçim Bürosu: Ertuğrulgazi Mah., Pazar Sk. No: 34 PendikGülsuyu BDSP...

Polis terörü faaliyetimizi engelleyemeyecek!

8 Mart çalışmasının geride kalmasıyla birlikte, çalışmanın ağırlığını toplantılara verdik. Yapılan toplantılarda seçim platformumuzu anlatma imkanı bulduk. Mahallenin tümüne ve uzun sayılabilecek sohbetlerle ulaştırılan bildirgemiz üzerinden belli tartışmalar yapma fırsatı yakaladık.

Seçim bürosu etkinlikleri

Seçim bürosunda geçtiğimiz hafta dört etkinlik gerçekleştik. Bunlardan ilki 12 Mart günü gerçekleşti ve gazetemiz okuru 20 işçi ve emekçi katıldı. Okurlarımıza çalışmamızın durumu ve önümüzdeki dönem planlamalarımız hakkında bilgi verildi. Çalışmayla ilgili öneri ve eleştirileri alındı. 14 Mart günü ise iki etkinlik vardı. Saat 13.00’de “Su damlasına sığdırılan yaşam” adlı film gösterimi yapılırken, aynı gün saat 17.30’da “BDSP kendini anlatıyor!” başlığı altında bir söyleşi gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir adayımız Ali Kaya Esen ve Pendik adayımız Melek Altıntaş’ın da bulunduğu toplantıya 40 kişi katıldı.

“Seçimlere neden bağımsız adaylarla giriyoruz? BDSP solu mu bölüyor? Demokratik Güçbirliği solu temsil edebilir mi? ‘Dürüst’, ‘namuslu’ başkanlar sorunlarımızı çözebilir mi? BDSP neyi kazanmak istiyor?” başlıkları altında düzenlenen söyleşi canlı tartışmalara konu oldu ve yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının hazırlık çalışması için BDSP çalışanları 100’den fazla afişi emekçileri etkinliğe çağırmak için kullandılar. Ayrıca 300 el ilanı dağıtıldı, kahve konuşmaları yapıldı. Son seçim bürosu etkinliği ise daha önce yapılan “Gülsuyu’nda eğitim sorunları” toplantısının devamı niteliğindeydi. 16 Mart günü sabah yapılan toplantıya Kaşkarlı Mahmut İlköğretim Okulu’nda çocuğu okuyan kadınlar katıldı. Toplantıya Pendik adayımız Melek Altıntaş d katıldı. Veliler söz konusu okulda yaşanan sorunların çözümü için bir imza kampanyası başlatmaya karar verdiler.

Şenliğe hazırlık...

Bu haftaki en temel etkinliği Elisa Cem Düğün Salonu’nda düzenleyeceğimiz aday tanıtım şenliği oluşturuyor. Şu ana kadar şenlik çalışması için 1000 afiş yapıldı. 100’e yakın iç salon afişi kulanıldı. Kapı kapı dolaşan onlarca BDSP çalışanı mahalle emekçilerini etkinliğe davet etti. Bu arada şenlik çalışması sırasında BDSP çalışanları polisin müdahalesiyle karşılaştı. Polisin aşağılayıcı ve saldırgan bir tutumla kimlik sorması nedeniyle kimlik göstermeyi reddeden BDSP çalışanlarıyla polis arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında polislerden biri silah çekti. Büyükşehir adayımızın olay yerine gelmesine rağmen önce polis bir çalışanımızı kendisine vurduğu gerekçesiyle gözaltına almaya çalıştı. Daha sonra ise bir okurumuz, hakkında arama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Okurumuzla birlikte senkent Polis Karakolu’na giden adayımız Ali Kaya Esen ve Maltepe temsilcimiz karakolda bir süre tutuldular ve daha sonra serbest bırakıldılar.

Metin Adıyaman isimli okurumuz şu anda TEM’de gözaltında. Tüm bu engelleme ve yıldırma çabalarına rağmen afiş çalışmasını bitiren BDSP çalışanları kapı kapı dolaşarak emekçileri şenliğe davet ediyorlar.

Gülsuyu BDSP çalışanları