20 Mart'04
Sayı: 2004/03


  Kızıl Bayrak'tan
  Saldırıları işçi sınıfını ve kitleleri örgütleyerek karşılayalım!
  Cam sektöründe sözleşme imzalandı...
  Fatura işçi ve emekçilere kesildi
  Emperyalist tekellerin önündeki tüm engeller kaldırılıyor
  Kürt-Arap çatısması yalanı...
  Devlet terörüne karşı devrimci mücadeleye!
  Düzen partilerine oy vermeyelim, hesap soralım!
  BDSP seçim çalışmalarından...
  BDSP seçim çalışmalarından...
  Kent gerçeği ve belediyeler!
  Düzenin muhalefet boşluğu ve CHP'nin yeri
  13 Mart'ın ardından...
  Liberal solun yerel seçim perişanlığı.../3
  CHP'den "Güçbirliği"ne geçişlerin anlamı ve sınırları
  BES Genel Kurulu yapıldı...
  Sermayenin "sosyal savaş"ına karşı Avrupa emekçileri 2-3 Nisan'da alanlarda!
  İspanyol halkı gerici oyunları bozdu!
  İspanya'daki saldırıların gerisinde kim var?
  Kıraç'ta patronların sömürü ağı evlere girdi...
  Bültenlerden...
  BEKO işçisi saldırılarla karşı karşıya!
  Dizayn Teknik Plastik Boru fabrikasında kuralsız sömürü
  Süreç bize önemli görev ve sorumluluklar yüklüyor
  Cejra Newroz piroz be!..
  Güney Batı halkımızın haklı direnişinin yanındayız!
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Hiçbir güç işçilere ulaşmamızı
engelleyemedi

“Düzenin seçim oyununu bozalım!” şiarıyla yürüttüğümüz çalışmanın en önemli yönlerinden birini de seçim bildirgemizin fabrikalara ulaştırılması oluşturuyor. Şimdiye kadar bölgemizde onlarca fabrikaya ve işçi servislerine bildirgemizi dağıttık. Bu çalışma önümüzdeki günlerde de sürecek.

Her zamanki dağıtımlardan farklı olarak bu kez devrimci şiarlarımızın ve taleplerimizin yazılı olduğu önlükler giyerek sesli propaganda eşliğinde yaptığımız dağıtımlar oldukça etkili oldu. İyi organize edildiği koşullarda fabrika önü dağıtımlar kısa süreli bir eyleme dönüşüyor, bu da işçilere güven veriyor. Bu tarz dağıtımlar işçileri etkileyip onlara güven verdiği gibi patronları da korkutuyor olmalı ki, hemen hemen bütün fabrikalarda değişik engellerle karşılaştık.

Dağıtımımızın engellenmek istendiği fabrikalardan biri de Kıraç’ta bulunan Boybo fabrikası. Günde 12 saat çift vardiya çalışan ve yaklaşık 500 işçinin bulunduğu fabrikada yoğun bir sömürü var. Biz sabah fabrikanın önüne gidip sesli ajitasyon eşliğinde bildirgelerimizi dağıtmaya başladık. Kısa bir süre sonra fabrika müdürleri, şefler ve güvenlikçilerden oluşan 10-15 kişilik bir grup üzerimize saldırıp bizi engellemeye çalıştı. Biz de bunun üzerine onlara anladıkları dilden yanıt verdik. İşçiler araya girip kavganın büyümesini engellediler. Biz de bu olay üzerinden ajitasyonla işçilere yöneldik. Bizi engellemek isteyenlerin tek amacının, işçilere dayatılan kuralsız sömürünün devam etmesi olduğunu, işçilerin örgütlenip bilinçlenmesini istemediklerini, bunların patronların parlı uşaklığını yaptığını güçlü vurgularla anlatmaya giriştik. İşçiler bundan oldukça etkilendiler. Bu olay işçiler arasında günlerce sohbet ve tartışma konusu olmamızı sağladı. Birkaç gün sonra da aynı fabrikanın diğer vardiyasına dağıtım yapmaya gittik. İlk başta güvenlikçiler oldukça yumuşak bir tarzda burada dağıtım yapmanın yasak olduğunu söylediler. Bu arada bizi jandarmaya ihbr ettiklerini farkettik. Kısa bir süre sonra güvenlikçiler bu kez yanlarında birer köpekle geldiler. Onlar geldiklerinde işçilerin tamamı çıkmış, bizim de işimiz bitmişti. İlk gittiğimizde yaşananlardan sonra bir daha gitmemizin işçilerin güvenini arttırdığını söyleyebiliriz.

Boybo dışındaki birçok fabrikada da bizi engellemeye çalıştılar, ama hiçbirinde bildirgemizi işçilere ulaştırmamızı engelleyemediler.

BDSP çalışanları/EsenyurtEsenyurt Talatpaşa’da aday
tanıtım toplantısı

İşçi sınıfının bağımsız devrimci tutumuyla girdiğimiz seçimlere dönük çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmanın bir parçası olarak geçtiğimiz hafta sonunda Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’ndeki seçim irtibat büromuzda aday tanıtım toplantısı gerçekleştirdik.

Toplantıdan önce yoğun bir çalışma içine girdik. Seçim bildirgelerimizi kullanmaya başlamadan önce anketlerle bölgeyi taramıştık. Bu çalışma, bölgedeki insanları yakından tanımamızı, eğilimlerini öğrenmemizi sağladı. Bu arada etkin bir şekilde gazete satışı yapıldı. Her hafta bölgede 50 gazete tüketecek bir düzeye ulaşıldı. Bildirgemiz çıktıktan sonra çalışmamızda onu kullanmaya başladık. Sabah işçilerin işe gidiş güzergahlarında bildirgemizi dağıttık. Ayrıca semtin büyük bir kısmına bildirgemizi tek tek kapıları çalarak, insanlarla yüz yüze sohbet ederek, kendimizi onlara tanıtarak ulaştırdık. Bütün bu çalışmalar semtte tanınmamızı sağladı. Aday tanıtım toplantısından hemen önceki günlerde de yaklaşık 350-400 davetiyeyi kapıları tek tek çalarak dağıttık, işçi ve emekçileri etkinliğimize ccedil;ağırdık.

Talatpaşa küçük bir mahalle olmasına rağmen toplantıya 50 kadar işçi ve emekçi katıldı. Ev kadınlarının eşlerinden bağımsız olarak toplantıya gelmeleri, ilgiyle izleyip tartışmalara katılmaları ayrıca anlamlıydı. Toplantı, aday arkadaşımız Yılmaz Yak’ın kendini tanıtan konuşmasıyla başladı. Yılmaz Yak, seçimlere hangi amaçla girdiğimizi, işçi ve emekçilerin seçimlerde nasıl bir tutum alması gerektiğini vurguladı. Peşinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Ali Kaya Esen söz aldı. Ali Kaya Esen içten ve etkili konuşmasını, işçi ve emekçileri hakları için devrimci program etrafında örgütlü mücadeleye çağırarak tamamladı.

Daha sonra etkinliğimizi büromuzun dışına taşıdık. Seçim bürosunun önünde marşlarımızı söyledik, halaylarımızı çektik. Dışarıya dönük etkinliğimizi gün boyunca sesli propaganda eşliğinde sürdürdük.

Talatpaşa seçim çalışmamız gün geçtikçe temposunu arttırıyor. Emekçilerle ve gençlerle ilişkilerimiz giderek gelişiyor. Seçim döneminden sonra buradaki çalışmamızı 1 Mayıs çalışmasıyla daha üst bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz.

Esenyurt BDSP çalışanlarıSefaköy’de seçim çalışmaları...

Sınıfın devrimci bağımsız adaylarını destekleyim!

Seçim çalışmalarımız yoğunlaşarak sürüyor. Seçim sürecinin ikinci haftasında ev toplantıları, kadın toplantısı, kahve toplantıları yaptık, bildirgeleri pazarda megafonla ajitasyon-propaganda eşliğinde dağıttık. İşçi ve emekçi evlerinde gerçekleştirdiğimiz toplantılarda seçime yönelik politikalarımızı ve işçi sınıfının alması gereken tutumu anlattık. Toplantılar oldukça verimli oldu. Bu süreçte tanıştıklarımızla ilişkilerimizi daha bir sağlamlaştırarak, bu sayede yeni güçlere ulaştık.

İnönü seçim bürosunda yaptığımız “İşçiler seçimi tartışıyor!” konulu toplantı ise çeşitli iş kollarından (matbaa, belediye, mobilya, metal vb. sektörler) katılan işçilerle gerçekleşti. Toplantı sıcak sohbetlerin yaşandığı bir havada geçti. İşçilerin zaman zaman “Peki gerçekleri nasıl anlatacağız, nasıl biraraya geleceğiz!”, “Düzen partileri insanları bir paket makarnaya muhtaç hale getirmiş, böyle yöntemlerle oy satın alıyorlar” türünden çeşitli sorular sordular, görüşlerini dile getirdiler. Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu olarak bu tür ayak oyunlarından yola çıkarak düzen partilerinin teşhirini yapmamız gerektiğini, sınıfın politikasını ısrarlı ve uzun soluklu bir çalışmayla kitlelere götürmemiz gerektiğini belirttik. Sonuçta işçi ve emekçilerinseçimlerin çözüm olmayacağını bildiğini, fakat dağınık ve örgütsüz bir işçi sınıfının düzene yedeklenmek zorunda kaldığını vurguladık. Konuşmamızın sonunda işçi ve emekçilere BDSP etrafında birleşme, örgütlü mücadeleye katılma çağrısı yaptık.

Seçim şenliğimiz için çıkardığımız biletlerimizi bölgedeki evlere, işyerlerine, belediye müdürlüklerine sözlü ajitasyon-propaganda eşliğinde ulaştırıyoruz. “Düzen partilerine oy yok! Soyguncu-rantçı sermaye uşaklarından hesap soralım!/BDSP” imzalı afişlerimizi ise Yeni Bosna’da yaygınca yaptık.

İnönü BDSP çalışanlarıÜmraniye BDSP...

Çalışmalarımızı yeni alanlara yayıyoruz!

Ümraniye bölgesinde yürüttüğümüz seçim çalışmamız artan bir tempoyla devam ediyor. Materyallerimizi semtlerde daha yaygın bir şekilde kullanmaya başladık. Bölgemizde bulunan Emek, Yeni Çamlıca, Sultanbeyli mahallelerinde 2500 adet bildirge dağıtıp, kahvelerde ajitasyon konuşmaları yaptık.

Seçim büromuzun bulunduğu bölgede varolan ilişkilerle daha yakından kaynaşmak ve onlarla birlikte bölgedeki daha çok insanla tanışmak için belli planlamalar yaptık. Seçim büromuzda gerçekleştirdiğimiz etkinlikler bu kaynaşmayı sağlayan araçlardan biriydi. 14 Mart akşamı bir film gösterimi ve müzik dinletisi gerçekleştirdik. (Teknik bir sorundan kaynaklı filmi değiştirmek zorunda kaldık. Yılmaz Güney’in “Umut” filmi yerine, gözaltında kayıpları ve faili meçhul cinayetleri anlatan “Boran” belgeselini izledik). Müzik dinletisiyle başlayan etkinliğimiz, belgesel filmin izlenmesiyle devam etti. Ardından belgeselle bağlantı kurularak, günümüzde yaşanan faili meçhul cinayetlere ve gözaltında kayıplara değinen bir konuşma yapıldı, film hakkında ve günümüzde yaşanan bu tür olaylarla ilgili insanlarındüşünceleri alındı. Oldukça canlı geçen etkinliğimize 30 kişi katıldı.

Ümraniye BDSP çalışanlarıSermayenin seçim oyunu karşı emekçileri bilinçlendirmeye devam edeceğiz!

28 Mart yakınlaşırken seçim çalışmalarımız devam ediyor. Soyguncu-rantçı düzen partilerini teşhir etmek, çözümün devrimde kurtuluşun sosyalizmde olduğunu göstermek için sokak sokak bildirilerimizi dağıtıyor, afişlerimizi asıyoruz. İşçi ve emekçileri Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu etrafında birleşmeye ve örgütlenmeye çağırıyoruz.

Hüseyingazi’de bin, Dikmen’de bin ve Batıkent’te 5 bin bildirge ve aday bildirisi dağıttık. Hüseyingazi ve Dikmen’de çok sıcak karşılandık. Çoğunlukla işçi ve emekçilerin oturduğu bu iki semtte dostlarımızla buluştuk, bildirgelerimizi verdik ve seçim üzerine verimli tartışmalar yaptık. Batıkent’te önlüklerimiz ve ajitasyon konuşmalarıyla bildirge ve aday bildirilerimizi dağıttık. Her çaldığımız kapının ardından düzenin çarkları arasında ezilen, verdikleri oyların onların yaşamında hiçbir şey değiştiremeyeceğini bilen yaşlı amca, teyze ve işsiz gençler çıktıkça, çalışmalarımızı daha bir şevkle sürdürüyoruz.

Bir BDSP çalışanı/Ankara