13 Mart'04
Sayı: 2004/02


  Kızıl Bayrak'tan
  Son işçi-emekçi eylemlerinin gösterdikleri
  6 Mart eyleminin gösterdikleri
  6 Mart Ankara mitinginde emekçilerle konuştuk...
  6 Mart eylemi...
  BDSP'nin işçi ve emekçilere Newroz çağrısı...
  Edirne'de Ekim Gençliği okurlarına polis terörü...
  Sağlık emekçileri 10-11 Mart'ta iş bıraktı...
  10-11 Mart eylemlerinden...
  Yerel seçimler ve AKP'nin yalanları
  BDSP seçim çalışmalarından...
  BDSP seçim çalışmalarından...
  BDSP seçim çalışmalarından...
  13 Mart'ta Kızılay'da olacağız!
  Liberal solun yerel seçim perişanlığı.../2
  "Paris Komünü proletarya diktatörlüğü idi"
  8 Mart'ın devrimci özüne sahip çıkalım!
  8 Mart devrimcidir, devrimci kalacak!
  8 Mart eylemleri...
  8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun!
  12 Mart '95... Gazi'de faşist katliam ve devrimci kitle direnişi
  Yerel seçimler ve EMEP'in devrimci imaj çabası
  Geçici Irak Anayasası kabul edildi
  Bağdat ve Kerbela'da katliam...
  Siyonist vahşet tırmanıyor!
  Bültenlerden...
  Yurtsever Kürdistan halkına! Kongra-Gel içindeki gelişmeler
  Basından...
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Kızıl Bayrak'tan

Yerel seçimlere iki hafta kaldı. Düzen partileri seçim çalışmalarına hız verdiler. Her renkten düzen partisi işçi ve emekçileri aldatmanın yol ve yönteminde sınır tanımıyor. Ancak bekledikleri ilgiyi bir türlü göremiyorlar. İşçi ve emekçiler ilgisiz gözlerle gelişmeleri izlemekle yetiniyorlar.

Sınıf devrimcileri de seçim çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürüyorlar. Daha şimdiden önemli kazanımlar sağladılar. Seçimler konusundaki politik-ilkesel açıklık, buna dayalı iddia, güven ve tokluk bu başarının sağlanmasında önemli bir etkendir. Çalışmada sağlanan bu başarı saflarımızda aynı zamanda ciddi bir özgüven ve moral sağlamıştır. Bunun yarattığı etkiyi hissetmemek ve görmemek mümkün değildir. Devrimci bir heyecan ve dönemi kazanma bilinci belirgin bir tarzda güçlenmektedir. Bu kazanımları kalıcılaştırmak ve maddi güçler planında büyütmek en temel ve güncel sorumluluklardan biridir bugün bizim için. Tüm yoldaşlarımız süreci bu gözle ele almalı ve üzerine düşen görev ve sorumlulukları en ileri düzeyde yerine getirmelidir.

Önümüzdeki birkaç aylık süreç yoğun ve tempolu bir çalışmanın yürütüldüğü bir dönem olacaktır. Adeta soluksuz bir çalışma temposu ve kapasitesiyle sürece yükleneceğiz. Bunun gereklerini asgari bir başarıyla yerine getirebilirsek, bir dönem bizim için kesin bir tarzda geride kalacaktır. Gelinen yerde çalışmamız yeni bir düzeye sıçramanın imkanlarını çoğaltmaktadır. Kuşkusuz yeni bir düzeye sıçranmanın kaçınılmaz zorlanma ve sorunlarıyla yüzyüze kalacağız. Ancak bu durum görev ve sorumluluklarımıza daha sıkı sarılmamızı gerektiriyor. Planlı, hedefli, inatçı ve sabırlı bir çalışmayla somut kazanımlarla bu süreci geride bırakmalıyız.

Tüm çalışma alanlarımız ve güçlerimiz devrimci sınıf çizgisi ve programı temelinde ve devrimci bir sınıf pratiği çerçevesinde dönemin ortaya çıkardığı tüm imkan ve fırsaları bu bilinçle değerlendiremelidirler. Dönem etkin, yaygın ve güçlü bir çalışmayı her cepheden örgütlenmenin ve işçi-emekçi kitlelerle buluşmanın muazzam imkanlarını sunmaktadır. Sınıf devrimcileri taşıdıkları tarihi sorumlulukların bilinciyle hareket etmeli ve devrimci sınıf mücadelesinin kazanmasının yolu açmalıdırlar.