6 Eylül'03
Sayı: 35 (125)


  Kızıl Bayrak'tan
  Türk devleti işgal taşeronluğuna hazırlanıyor!
  Demokratik hak ve özgürlükler için mücadeleyi yükseltelim!
  Ordu ve hükümet ABD'ye uşakça sadakatini gösterme telaşında
  ABD emperyalizmi Irak halklarını birbirine kırdırmaya hazırlanıyor
  1 Eylül'ün gösterdikleri
  1 Eylül eylemlerinden...
  İkinci yılında 11 Eylül...
  ABD saldırganlığı halkların direnişi karşısında çaresiz
  Kölelik yasası ve sınıf hareketi
  Her düzeyde parasız, bilimsel, demokratik ve laik eğitim!
  Irak'ta ne oldu biliyor musunuz?
  Ağartıoğlu direnişi üzerine...
  Kamuda toplu görüşme oyununu bozalım... Seyirci değil taraf olalım!
  Gizli genelgenin açık sonuçları ve görevlerimiz...
  Barış ve Kürdistan halkına dayatılan "barış"...
  İşçi sınıfına, özgürlüğe ve sosyalizme adanmış bir yaşam: Julius Fuçik
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan

Kapatılması gündemde olan Bakırköy Sümerbank işçileri, işyeri önünde yaptıkları eylemde hem fabrikalarının tasfiyesine karşı çıktılar, hem de Irak’a asker gönderme çabalarını protesto ettiler. 26 Eylül’de özelleştirme ihalesine çıkacak olan TEKEL’de çalışan işçiler Adana’da AKP il binasına yürüdüler, işyerlerinin satışına izin vermeyeceklerini açıkladılar, genel grev çağrısı yaptılar. Kısa bir süre önce sendikalaşan Ünifil Elekrik’te 4 kişi işten atıldı, işçilerin işten atmalara karşı mücadelesi sürüyor. Ve nihayet ODTÜ’de Oleyis’de örgütlü 95 işçi, sendikanın yetkisini düşürmek için işten atıldı.

Son bir günün gelişmeleri üzerinden derlediğimiz bu haberler bile sermayenin, her vesileyle ve bir an bile durmaksızın işçilere, emekçilere saldırdığını gösteriyor. Özeleştirmeler adım adım yaşama geçirilirken başta sendikal örgütlenmeleri dağıtmak üzere çok çeşitli nedenlerle işten atmalar ve hak gaspları yaşanıyor. Fakat buna karşın sınıf hareketi de içten içe kaynıyor. İşçiler imkan buldukları yerde ve zamanda bu saldırıları yanıtlama çabası içinde olduklarını ortaya koyuyorlar.

Küçük ya da büyük hangi işyerinde olursa olsun, saldırının muhatabı durumundaki işçilerin en ufak bir direnme çabası dahi sınıf hareketinin geleceği açısından son derece önemlidir. Geleceğin sınıf hareketini buralarda inşa edeceğimizi bilmeli, direniş ve eylemlere bu sorumlulukla yaklaşmalı, mücadele kıvılcımlarını güçlendirmek ve yaymak için elimizden gelen çabayı göstermeliyiz.

***

Sermaye devletinin saldırıların hedefinde bir kez daha emekçi çocukları var; üniversite harçlarına bir kez daha yüzde 25 oranında zam yapıldı. Bu arada İlköğretim Yönetmeliği’nden “eğitim parasızdır” ibaresi” çıkartılıp atıldı. Bütün bunları Irak’a asker gönderme hazırlıklarıyla bir arada düşündüğümüzde ortaya şu sonuç çıkıyor; sermaye, emekçi çocuklarına “paranız yoksa okumayın, onun yerine gidin Irak’ta Amerika için ölün, öldürün” demeye getiriyor.

Okulların açılış tarihinin yaklaştığı, aynı zamanda Irak’a asker gönderme kararının giderek ete kemiğe büründüğü şu günlerde gençliğin öfke ve dinamizmini “okulda müşteri, Irak’ta işgalci olmayacağız” şiarı etrafında örgütlü mücadeleye sevketmek sınıf devrimcilerinin en önemli güncel görevlerinden biridir.