28 Haziran'03
Sayı: 25 (115)


  Kızıl Bayrak'tan
  Temel demokratik hak ve özgürlükler için mücadeleyi yükseltelim!
  İnsanca yaşamaya yeten asgari ücret için mücadeleye!
  Herkese iş, tüm çalışanlara iş güvencesi!" talebini yükseltelim!
  Özelleştirme yağma ve talandır!
  Yolsuzluk boydan aşıyor, komisyon ancak diz boyuna ulaşmış!..
  Af isteyenler terörle susturulmaya çalışılıyor
  Diyanete değil, eğitime ve sağlığa kadro!
  Krizin faturasını kapitalistler ödesin!
  İşçi ve emekçi eylemlerinden...
  Geçmişe sırtını dönenlerin geleceği yoktur!..
  Devlet güdümlü Sivas katliamının 10. yılı...
  Türkiye ABD askeri işgaline açıldı...
  Selanik zirvesi: Yeni saldırı kararları
  Almanya: Metal işçilerinin grevi kararlılıkla sürüyor
  Direniş, ABD'nin Irak hesaplarını boşa çıkarıyor!
  Hiçbir yere çıkmayan yol
  Avrupa'da sosyal hak gasplarına karşı mücadele sertleşiyor!
  Amerika-Taliban işbirliği yeniden başlıyor
  Kanımızı emmelerine artık izin vermeyeceğiz!
  Ücretli köleliğe ve kölelik yasasına hayır!
  Ellere var...
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Avrupa’da sosyal hak gasplarına
karşı mücadele sertleşiyor!

Avrupa’nın hemen her ülkesinde demokratik ve sosyal haklara yönelik saldırılar yoğunlaşarak devam ediyor.İşçi ve emekçilere “reform” adı altında dayatılan bu hak gasplarına karşı başta Fransa ve Almanya olmak üzere hemen her yerde grevlerle cevap veriliyor.

Doğu Almanya’daki metal ve çelik işçilerinin “35 saatlik iş haftası” talebi ekseninde gelişen grevler ise batıdaki işçileri de kapsayarak genişliyor. Sermayenin işçi sınıfının dişediş mücadelelerle kazandığı hakları ortadan kaldırma hazırlığını en kararlı biçimde karşılayanlar Fransız işçileri oldu. Her defasında yüzbinlerce işçi sokağa çıkarak sermaye sahiplerine ve hükümete geçit vermeyeceklerini haykırdılar.

Tüm veriler Avrupa’nın önümüzdeki dönemde giderek yoğunlaşan, yaygınlaşan ve sertleşen bir sosyal mücadele arenası haline geleceğini gösteriyor.Şühpesiz tekelci burjuvazi de boş durmuyor. Tekelci sermayenin işbaşındaki hükümetleri, sendika bürokratları ile işbirliği halinde, sınıfın giderek sertleşen eylemlerini dizginlemek ve kırmak için her yola başvuruyorlar. Çoğunlukla bunu başarıyorlar da. Özellikle Almanya’daki gibi sözde sol-sosyal demokrat iddialı hükümetler, kendilerinin etkin olduğu, en büyük sosyal dayanakları olan sendikaların da aktif desteğiyle, bunu nispeten daha kolay başarıyorlar. Günümüzde işten atmaların çok yaygın olması, işini korumanın işçiler için yakıcı bir sorun haline gelmesi bunda ayrıca rol oynuyor.

Geçtiğimiz Pazartesi günü Almanya’nın Köln kentindeki binlerce işçinin çalıştığı Ford fabrikası işçilerinin Başbakan Schröder’in Ford’u ziyareti sırasında gösterdikleri son derece zayıf tepkileri, aslında tepkisizlikleri, bunun somut bir örneğidir ve düşündürücüdür. Ford gibi büyük bir işletmenin işçilerinden, reform adı altında peşpeşe sosyal hak gasplarını hedefleyen saldırı paketleri çıkartarak, 16 yıllık Kohl hükümetine bile rahmet okutan, sermaye yanlısı bir sosyal yıkım hükümeti olduğu artık iyice açığa çıkan bugünkü hükümetin başbakanını az-çok anlamlı bir protesto ile karşılamaları beklenirdi. Ne yazık ki böyle olmadı. Schröder Ford işçilerince yalnızca, o da çıkışta, “düdük sesleri” ile protesto edildi.

Bu arada bir grup ileri işçi Schröder’in Ford’u ziyaretine anlamlı bir protesto ile yanıt vermek için belli çabalar da ortaya koydular.İleri işçilerin bu çabalarına Köln BİR-KAR olarak biz de imkanlarımız ölçüsünde destek sunduk. Belli katkılar yaptık. Örneğin yaygınca dağıtılmak üzere bir bildiri kaleme alındı. Bu bildiri ortaklaşa olarak Schröder’in Ford fabrikasını ziyaret ettiği gün erken saatlerde dağıtıldı. Bu sınırlı ve yetersiz çaba, çok uzun süredir suskunluğa gömülen bu fabrikadaki sol potansiyel adına bir ilk çıkış olarak herşeye rağmen anlamlı olmuştur.

Köln BİR-KAR/AlmanyaFrankfurt’ta panel...

Sosyal haklara kapsamlı saldırı

Kapitalizmin beşiği Avrupa’da ikinci emperyalist dünya savaşı sonrasında yaşanan göreli kalkınma ve refah dönemi geride kalalı çok oldu. Avrupa tekelleri, geri kalmış ülkelerden aktardıkları devasa servet ve zenginlikten bazı kırıntıları kendi işçi ve emekçilerini susturmanın aracına dönüştürdüler, böylece onları uzun yıllar durağanlığa mahkum etmeyi başardılar. Bu çerçevede Avrupa’da nispi de olsa, sosyal devlet anlayışı ve bunun ifadesi uygulamalar vardı. Sermayeyi bu tür hakları tanımaya zorlayan elbette işçi ve emekçilerin mücadeleleriydi. Çok daha belirleyici olansa, Sovyetler Birliği’nin alternatif bir toplumsal sistemin temsilcisi olarak varlığı, bunun oluşturduğu muazzam basınçtı .

Bugün gelinen yerde, Avrupa tekelci sermayesi, sınıf mücadelesini dizginlemenin, işçi ve emekçilerin sosyalizme yönelmelerini önlemenin bir aracı olan bu politika ve uygulamalardan tümüyle vazgeçmiş bulunuyor. Yüzüne taktığı sahte sosyal devlet peçesini yırtıp atmış durumda. İşçi ve emekçiler artık tekelci kapitalizmin dizginsiz sömürücü karekteri ve barbarlığıyla karşı karşıyadırlar. Dönem işçi ve emekçilerin dişe diş mücadelelerle kazandığı demokratik ve sosyal hakların budanması ve giderek ortadan kaldırılması dönemidir.

Avrupa tekelleri tam bir ittifak halinde, bu eksenli kapsamlı ve acımasız bir saldırı başlatmışlardır. Bu saldırılarda Almanya başı çekmektedir. Sosyal devlet anlayışı ve uygulamalarının örneği olarak bilinen Almanya’da son dönemde “reform” adı altında hazırlanan saldırı paketleri ile bu durum sona erdiriliyor.

Bu saldırıların önü kesilmezse eğer, işçi ve emekçiler cephesinde sosyal bir yıkımın yaşanması kaçınılmaz hale gelecektir. Yerli ve yabancı işçi ve emekçileri söz konusu saldırılar hakkında aydınlatmak ve bu saldırılara karşı mücadeleye teşvik etmek için yoğun bir çaba sarfetmek günümüzde yaşamsal bir önem kazanmıştır.

BİR-KAR olarak bir süredir sürekliliğin ifadesi sayılabilecek bu yönlü bir çaba sarfetmekteyiz. Sosyal hak gasplarına karşı işçi ve emekçileri uyaran, yerli dillerden onlara seslenen bildiriler, bültenler çıkartmakta, bilgilendirme toplantıları ve paneller yapmaktayız.

Sosyal hak gasplarına karşı bir panel de 15 Haziran günü Frankfurt’da gerçekleştirildi. Bu panelin Türkiye işçi sınıfının mücadele tarihinde bir kilometre taşı niteliği taşıyan 15-16 Haziran direnişiyle aynı günde yapılmasışüphesiz ki anlamlıydı. Söz konusu etkinlik Türkiye’den ATİK ve ATİF, Almanya’dan MLPD ile ortaklaşa gerçekleştirildi. Etkinliğe yaklaşık 80 kişi katıldı. Ağırlıklı olarak sermayenin uluslararası planda cereyan eden saldırılarını ve bunun hemen tüm ülkelerde yaşanan demokratik ve sosyal hak gasplarına dikkatin çekildi ve buna karşı mücadele çağrısı yapıldı. Panel katılımcılar için oldukça yararlı oldu.

Önümüzdeki günlerde BİR-KAR, Frankfurt Halkevi ve Sol Tartışma Platformu’nun birlikte düzenleceği ve Almanya’da iş başında olan hükümetin “Agenda 2010” adıyla hazırladığı yeni saldırı paketini konu alan yeni bir panel gerçekleştirilecektir.

BİR-KAR çalışanları/FrankfurtStuttgart BİR-KAR’ın
15-16 Haziran etkinliği

Stuttgart BİR-KAR çalışanları olarak 22 Haziran günü 15-16 Haziran Direnişi ile ilgili bir etkinlik planladık. Çalışmalarımıza bir ay önce başladık. Yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalıştık. Türkiyeli emekçilere yönelik 850 çağrı bildirisi dağıttık, yoğun ev ziyaretleri gerçekleştirdik, ulaşılabilecek her yere ulaşmaya çalıştık.

Etkinliğimize 100’ü aşkın emekçi katıldı. Bu sayı beklentilerimizin altındaydı. Havanın aşırı sıcaklığı katılımı etkiledi. Yine de biz sıcağı gerekçe göstererek etkinliğimize katılmayan emekçileri yadırgadığımızı ifade etmek istiyoruz. Bir yandan emperyalist saldırgınlık diğer yandan sosyal yıkım politikaları gibi önemli gündemler varken 33 derece sıcaklığın bir gerekçe olmaması gerektiğini düşünüyoruz.

Dünyanın her yerinde sermaye ve onun uşakları daha çok ezmek, katletmek ve böylece daha çok sömürebilmek için gece-gündüz, sıcak-soğuk demeden çalışıyorlarsa, aynı şekilde bu saldırıları püskürtmek, sınıfsız ve sınırsız bir dünya kurmak için bizlerin de gece-gündüz, soğuk-sıcak demeden kendi sorunlarına ve geleceğine sahip çıkması gerekiyor. Bu bakışla şartlara göre değil ihtiyaçlara göre faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.

Etkinliğimize katılarak destek olan tüm dostlarımıza, Ağlama Salkım Söğüt tiyatro grubuna, Paris Gençlik Korosu’na, Lauda Folklör Ekibi’ne teşekkür ederiz.

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!

BİR-KAR çalışanları/Stuttgart