28 Haziran'03
Sayı: 25 (115)


  Kızıl Bayrak'tan
  Temel demokratik hak ve özgürlükler için mücadeleyi yükseltelim!
  İnsanca yaşamaya yeten asgari ücret için mücadeleye!
  Herkese iş, tüm çalışanlara iş güvencesi!" talebini yükseltelim!
  Özelleştirme yağma ve talandır!
  Yolsuzluk boydan aşıyor, komisyon ancak diz boyuna ulaşmış!..
  Af isteyenler terörle susturulmaya çalışılıyor
  Diyanete değil, eğitime ve sağlığa kadro!
  Krizin faturasını kapitalistler ödesin!
  İşçi ve emekçi eylemlerinden...
  Geçmişe sırtını dönenlerin geleceği yoktur!..
  Devlet güdümlü Sivas katliamının 10. yılı...
  Türkiye ABD askeri işgaline açıldı...
  Selanik zirvesi: Yeni saldırı kararları
  Almanya: Metal işçilerinin grevi kararlılıkla sürüyor
  Direniş, ABD'nin Irak hesaplarını boşa çıkarıyor!
  Hiçbir yere çıkmayan yol
  Avrupa'da sosyal hak gasplarına karşı mücadele sertleşiyor!
  Amerika-Taliban işbirliği yeniden başlıyor
  Kanımızı emmelerine artık izin vermeyeceğiz!
  Ücretli köleliğe ve kölelik yasasına hayır!
  Ellere var...
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
İşçi ve emekçi eylemlerinden...

TEKEL işçileri eylemlerini sürdürüyor

20 Haziran günü İstanbul AKP Maltepe İlçe örgütü önünde eşleri ve çocuklarıyla toplanan yaklaşık 300 TEKEL işçisi özelleştirme saldırısını protesto etti.

Açıklama yapan Tek Gıda-İş Sendikası 2 No’lu Şube Başkanı Kesim Karaaslan özelleştirmenin talan olduğunu belirterek “Bizi izlemeye devam edin. TEKEL’imizi sattırmayacağız, fabrikalarımızda yatıp kalkacağız, işyerlerimizi çepeçevre kucaklayacağız. Biz bu yola baş koyduk, geri dönmeyeceğiz!” dedi. “TEKEL üzerinde oynanan oyunları bozacağız!” yazılı pankart açan işçiler sık sık hükümet karşıtı slogan attılar.

“Sadaka değil insanca ücret!”

25 Haziran günü Unkapanı TEKEL Genel Müdürlüğü önünde toplanan ESM üyesi emekçiler, sermayenin kamu alanındaki yasal düzenlemelere ve hükümetin yüzde 5’lik sefalet zammına karşı bir eylem yaptı.

ESM İstanbul Şubesi pankartının açıldığı eylemde “Sadaka değil insanca ücret!”, “TEKEL’in özelleştirilmesi vatana ihanettir!”, “TEKEL halkındır sattırmayacağız!” yazılı dövizler taşındı. Sık sık “İşçi-memur el ele genel greve!”, “Toplu görüşme değil toplusözleşme!” sloganlarının atıldığı eylemde ESM Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Ümit Sever bir basın açıklaması yaptı. Sever, “Biz kamu emekçilerine ve işçilere dayatılan sıfır ve yüzdelik ücret artışlarına karşı işçilerle birlikte mücadele etmeliyiz. Bugüne kadar eylemlerde attığımız işçi memur el ele genel greve sloganını hayata geçirmenin tam zamanıdır. Bunun için konfederasyonlarımızı, işçi memur ayrımı yapmadan ortak eyleme, genel greve çağırıyoruz” dedi. Yaklaşık 70 emekçinin katıldığı eylem akşam saat 18:00’de Mecidiyeköy Metro önünde yapılacak oturma eylemine çağrı yapılarak bitirildi.

Sağlık emekçileri eylem yaptı

25 Haziran’da sağlık alanında yaşanan uygulamaları protesto etmek amacıyla Şişli Etfal Hastanesi önünde biraraya gelen yaklaşık 50 emekçi bir basın açıklaması yaptılar. Açıklamayı SES Şişli Şubesi adına Figen Suer okudu. Suer, “Ülkenin yarısına sağlık ve sosyal güvenlik hizmeti veren SSK’yı işçilerin elinden gaspederek, SSK hastanelerini işletmeye çevirmek tarihi bir hatadır. Yıllardır yolsuzluklarla savaşacağını söyleyen başbakanların, bakanların, milletvekilleri ve bürokratlara karşı biz emekçiler olarak onurluca mücadele ettik ve etmeye devam edeceğiz” dedi. Eylemde “Tasarruf teşvik fonlarımız hemen ödensin!” şiarlı pankart açılırken “Hastaneler halkındır satılamaz!”, “Sefalet ücreti istemiyoruz!” sloganları atıldı.

KESK Ankara Şubeler Platformu eylem yaptı

25 Haziran günü KESK Ankara Şubeler Platformu Sakarya Caddesi’nde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Temmuz ayı maaş artışları, nemaların ödenmemesi ve kamusal alanın tasfiyesinin protesto edildiği açıklamaya yaklaşık 300 emekçi katıldı. KESK, ESM ve SES pankartlarının açıldığı eylemde “Adımlar sokağa eller şaltere!”, “İşçi-memur el ele genel greve!”, “Rantiyeye değil emekçiye bütçe!”, “KİT’ler halkındır satılamaz!” sloganları atıldı. Konuşma yapan KESK Ankara Şubeler platformu dönem sözcüsü Özgür Bozdoğan “KESK toplumun bu talandan etkilenecek tüm kesimleriyle beraber bu saldırıya karşı çok net cevap verecektir. Haklı ve meşru taleplerimiz için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

“Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız!”

25 Haziran günü Mecidiyeköy’deki Metro önünde biraraya gelen 300 kamu emekçisi saldırı yasalarını ve sefalet zammını protesto ettiler. KESK ve “Kölelik yasalarına hayır/İstanbul Şubeler Platformu” imzalı pankartların açıldığı eylemde basın açıklamasını KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Hasan Toprak yaptı. Açıklamada “Yeni İş yasası çıkartılarak işçilere kölelik düzeni dayatıldı. Sıra Kamu Yönetimi Temel Kanunu ile Personel Rejimi Reformu’na geldi. Bu iki yasa ile sosyal bir devletin vazgeçilmez görevi olan eğitim ve sağlık gibi kamu hizmetleri özelleştirilecek” denildi. Açıklamanın ardından emekçiler yaklaşık yarım saat süren oturma eylemi yaptı. Eylemde “Zafer direnen emekçinin olacak!”, “Gülbahar Gündüz onurumuzdur!”, “Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız!”, “İşçi-memur elele genel greve!” sloganları atıldı.

Giresun Seka Aksu Kağıt Fabrikası işçileri eylemde

303’ü kadrolu, 153’ü taşeron olmak üzere 456 işçinin çalıştığı Aksu Kağıt Fabrikası işçileri özelleştirilme sürecinin başlaması üzerine eylemlere başladı. İşçiler, ilk olarak fabrika önünde saçlarını kazıtırken, 30 Haziran’da da açlık grevine başlayacaklarını duyurdular. Selüloz-İş Sendikası Giresun Şube Başkanı Mehmet Aydın, işçiler olarak bir takım eylem kararı aldıklarını ifade ederek, alınan kararlar içerisinde ilk olarak saç kazıtma eylemini gerçekleştirdiklerini ifade etti. Giresun ve ülke ekonomisine büyük katkıları olan SEKA Aksu’nun özelleştirme adı altında kapatılmaya çalışıldığını belirten Aydın, “SEKA Aksu Kağıt Fabrikası maalesef 30 Haziran 2003 tarihinde satılması için ihaleye çıkarılıyor. Hükümet, müesseseyi yok pahasına satacak. Biz SEKA Aksu işçileri olarak bu duruma sessiz kalmayacağız” dedi.
30 Haziran 2003 tarihinde yapılacak olan SEKA Aksu Kağıt Fabrikası’nın ihalesine katılmak isteyen, SEKA eski Genel Müdürü Halil Sönmez, fabrika çıkışında işçilerin protestosuyla karşılaştı. Sönmez, ihaleye katılmak için fabrika yönetimine başvururken, idari bina önüne toplanan işçiler, Sönmez’i protesto etti.

KARDEMİR’de grev kararı alındı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ. ile Çelik-İş Sendikası arasında Ocak ayından bu yana devam eden 6. dönem toplu iş sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıka sonuçlanması üzerine sendika, greve gitme kararı aldı. Çelik-İş Genel Merkez yönetiminin yaptığı açıklamada “KARDEMİR’de 3 bin 700 işçi çalışıyor. En düşük işçi maaşı 250, en yükseği ise 500 milyon lira. Biz işçilerimizin refah seviyesini arttıracak bir rakam istiyoruz. Ancak fabrika yönetiminin teklif ettiğini yüzde 15’lik oranı kabul etmemiz mümkün değil. Bu nedenle de 5 Temmuz tarihinde greve çıkma kararı alındı” denildi. KARDEMİR yönetimi, işçilere ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için ise enflasyon oranında zam önermişti.

BES üyelerinden İşkur’un özelleştirilmesine karşı tepki

BES üyesi emekçiler Ankara İŞKUR Genel Müdürlüğü önünde toplanarak bir basın açıklaması gerçekleştirdiler. Açıklama yapan BES Genel Başkanı Bülent Kaya, 24 Haziran’da çıkarılan İŞKUR Yasası’yla oluşturulan özel istihdam bürolarının kabul edilemez olduğunu belirtti. İki yıl boyunca yasasız çalışan İŞKUR emekçilerinin BES önderliğinde, İŞKUR’un yasaya kavuşturulması için mücadele ettiklerini belirten Kaya, özel istihdam bürolarıyla iş bulma kurumunun özelleştirilmek istendiğini belirtti. BES Ankara 1 No’lu Şube pankartının açıldığı eylemde “Hak verilmez alınır, zafer sokakta kazanılır!”, “Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız!” sloganları atıldı.