28 Haziran'03
Sayı: 25 (115)


  Kızıl Bayrak'tan
  Temel demokratik hak ve özgürlükler için mücadeleyi yükseltelim!
  İnsanca yaşamaya yeten asgari ücret için mücadeleye!
  Herkese iş, tüm çalışanlara iş güvencesi!" talebini yükseltelim!
  Özelleştirme yağma ve talandır!
  Yolsuzluk boydan aşıyor, komisyon ancak diz boyuna ulaşmış!..
  Af isteyenler terörle susturulmaya çalışılıyor
  Diyanete değil, eğitime ve sağlığa kadro!
  Krizin faturasını kapitalistler ödesin!
  İşçi ve emekçi eylemlerinden...
  Geçmişe sırtını dönenlerin geleceği yoktur!..
  Devlet güdümlü Sivas katliamının 10. yılı...
  Türkiye ABD askeri işgaline açıldı...
  Selanik zirvesi: Yeni saldırı kararları
  Almanya: Metal işçilerinin grevi kararlılıkla sürüyor
  Direniş, ABD'nin Irak hesaplarını boşa çıkarıyor!
  Hiçbir yere çıkmayan yol
  Avrupa'da sosyal hak gasplarına karşı mücadele sertleşiyor!
  Amerika-Taliban işbirliği yeniden başlıyor
  Kanımızı emmelerine artık izin vermeyeceğiz!
  Ücretli köleliğe ve kölelik yasasına hayır!
  Ellere var...
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 

Kızıl Bayrak'tan

MGK Haziran toplantısından, AB demokrasisine “uyum” adımlarına firen kararı çıktı. Demokratik hiçbir ilerlemeyi ifade etmeyen, tersine, pek çok demokratik hakkın ortadan kaldırılmasında kılıf işlevi gören AB uyum yasalarına bile böyle yaklaşan ordunun, aþağıdan, sınıf ve kitle mücadelesinin gücüyle sağlanacak bir demokratik geliþim karþısında nasıl davranacağı da böylece ortaya konmuş oldu. Gerçi bu bilinmiyor değildi, ama, unutulmuş olma riskine karşı hatırlatılmış olmalı.

Bu ülke tarihi, her devrimci-demokratik yükselişin önünü kanlı bir darbeyle kesen, krallık rejimini yıktım diye diye kendi krallığını ilan eden ordunun tarihidir aynı zamanda. AB’den MGK’nin yapısı ve işlevi uyarıları geliyor ya, ordunun krallığına yönelik bir tehdit olarak algılanıyor bu uyarılar. Onun için hükümet, AB karşısındaki yükümlülüklerin “cumhuriyetimizin niteliklerine uygun bir anlayışla” yerine getirmesi konusunda uyarılıyor. Bu niteliklerin başında ise militarizm geliyor. Asker millet-asker devlet...

Yoksa AB’nin hiçbir üye ya da adayını en geniş demokratik hakların uygulanması yönünde değil zorlamak, teşvik etmeye bile niyeti ve ihtiyacı bulunmuyor. Selanik’te yapılan son zirve, demokratik hakları genişletme değil, kısıtlama kararlarıyla noktalandı.İkide bir “kriter” dayatmalarından yakınan Türkiye’den, en son yeni iş yasasıyla tırpanlanan ekonomik-sosyal-demokratik haklar meselesi sorulmadı bile. Yani, hak gaspları konusunda AB ile Türkiye’nin esastan bir uzlaşmazlığı bulunmuyor. Görüntüde bir demokrasi her iki tarafı da tatmin etmeye yetiyor. Sadece, AB MGK’nin görüntüyü bozduğunu düşünüyor. Ordu ise MGK giderse krallığının tehlikeye gireceğini düşünüyor.

* * *

Kanlı Sivas katliamı, Ankara’da 2 Temmuz’da yapılacak bir mitingle bir kez daha lanetlenecek. Toplumsal hafızanın korunmasında böyle yıldönümü etkinliklerinin önemi gözönüne alınmalı ve eyleme katılım için gereken hassasiyet gösterilmelidir.

* * *

Ekim Gençliği’nin 61. sayısı çıktı. Tüm Yay-Sat bayileri ve kitapçılardan temin edilebilir.

* * *

İşçi Kültür Evleri Bülteni’nin 4. (Temmuz-Ağustos) sayısı çıktı. Kitapçılardan,İşçi Kültür Evi bürolarından ve Eksen Yayıncılık’tan temin edilebilir.