18 Mayıs'02
Sayı: 19 (59)


  Kızıl Bayrak'tan
  Sermayenin işçi sınıfı hareketi içindeki ajanları
  Yakıcı sorunlar karşısında yasak savma tutumu
  Göstermelik eylem işçilerin basıncı karşısında zamanından önce bitirildi
  Lastik işçisi grev hakkına sahip çıkmalıdır!
  Kamuda çalışan binlerce işçi ve emekçinin tasfiyesi gündemde
  Kamu bankalarında büyük tasfiye
  Yonca Teknik işçisi greve devam ediyor
  16. Geleneksel İTÜ Şenliği ve devrimci tavır
  Paralı Eğitim Karşıtı Öğrenci Platformu Bülteni'nden...
  Platform çalışmasının güncel sorunları
  Düzen siyasetinin açmazı ve iflası
  AB tartışmaları, yoksulluk ve demokrasi...
  Siyonizm ve uluslararası emperyalizm/2
   Hollanda parlamento seçimlerinde politik deprem
   Türkiyeleşme" politikasının içyüzü ve birleşik mücadelenin gerekleri
   Filistin kazanacak!..
   Kadın hakları için ayağa kalkın!..
   Faşizmin işkencehanelerinde ser verip sır vermedi!..
   Ezilen halklarla dayanışmayı yükseltelim!
   Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
İMF’nin özelleştirme dayatmasının gerekleri yerine getiriliyor...

Kamu bankalarında büyük tasfiye

İMF kamu bankalarının özelleştirilmesini dayatıyor. Bunun için de sözkonusu bankalar herşeyiyle özelleştirmeye hazır hale getiriliyor. Geçen yıl Şubat krizinden sonra girişilen bankaların yeniden yapılandırılması operasyonunun en önemli ayaklarından birini kamu bankalarının adım adım tasfiyesi oluşturuyor.

Ziraat Bankası’nın 675 şubesi kapatıldı

Bu bankalardan en büyüğü Ziraat Bankası. Çiftçilere kredi desteği vermek için kurulan Ziraat Bankası şimdi tarımda yıkım ve kamuda tasfiye politikaları gereğince yeniden yapılandırılıyor.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Niyazi Erdoğan’ın yaptığı açıklama, “yeniden yapılanma” adı altında yürütülen tasfiye ve kıyımın boyutlarını da ortaya koyuyor.

Geçen yıl Nisan ayı başında Ziraat Bankası’nın 1673 şubesi olduğunu, bugüne kadar bunlardan 675’inin kapatıldığını, şu an 1298 şubelerinin kaldığını söyleyen Erdoğan, nihai hedefin 1165 şube olduğunu söyledi. Yani kısa zaman içinde 133 şube daha kapatılacak. Böylelikle Ziraat Bankası’nın her 3 şubesinden biri kapatılmış olacak.

Şubelerin kapatılması buralarda çalışan emekçilerin de işten atılması anlamına geliyor elbette. Açıklandığına göre, Emlakbank’ın geçen yıl Ziraat Bankası tarafından devralınmasının ardından bankanın personel sayısı 45 bin 132 olmuştu. Fakat şubelerin kapatılmasıyla birlikte bu rakam hızla düştü. Bankada çalışanların sayısı 2001 yılı sonunda 31 bine düştü. Son 5 aydır 3 bin kadar emekçi daha işten atıldı ve Ziraat Bankası’nın şu an 27 bin 825 çalışanı var. Şubelerin kapatılmasına paralel olarak bu sayının da 21 bin civarına indirilmesi hedefleniyor. İMF’ye verilen niyet mektubunda bu tasfiye işinin 2002 sonuna kadar tamamlanacağı sözü verildiğine göre, önümüzdeki 3-4 ay içinde 6-7 bin banka çalışanı daha kapının önüne konulacak.

Halkbank’ta sözleşmeli statüye geçme dayatması

Halkbank da tasfiyesi planlanan kamu bankalarından. Bu çerçevede çalışanlara sözleşmeli statüye geçmeleri dayatılıyor. Banka yönetiminin hedefi 8 bin 500 kişilik bir sözleşmeli kadro oluşturmak ve geri kalanları sokağa atmak.

Fakat banka emekçileri şimdiye kadar yönetimin bu isteğine karşı direnme yolunu seçtiler. Sözleşmeleri imzalamadılar. Yönetimin açıklamasına göre, şimdiye kadar 12 bin kişiden sadece 6 bin 500 kişi sözleşmeli statüye geçmeyi kabul etti. Çalışanlar ise, gerçekte sözleşme imzalayanların sayısının çok daha az (3-4 bin civarında) olduğunu söylüyorlar.

Bu durumun içinden çıkamayacağını gören banka yönetimi şimdi bir genelge yayınlayarak, 20 Mayıs tarihine kadar bu sözleşmelerin imzalanması gerektiğini, sözleşmeyi imzalamayan herkesin bu tarihten itibaren işine son verilerek Devlet Personel Başkanlığı’na devredileceklerini açıkladı. Devlet Personel Başkanlığı emrine aktarılan personelin bir daha bankaya dönemeyeceği de özellikle vurgulandı.

Sonuç olarak Halk Bankası yönetimi 8 bin 500 kişilik norm kadro kapasitesi dışında kalan tüm personeli tasfiye etmeye girişmiş bulunuyor. Bu da 3-4 bin civarında çalışanın açığa alınması demek oluyor.

Bankacılık sektöründe şu ana kadar onbinlerce emekçi işini yitirdi. Ziraat ve Halk Bankası’nda yürütülen tasfiye operasyonlarıyla bu sayı daha da kabaracak. Bu tasfiyenin tamamlanmasının ardından Ziraat Bankası ve Halkbank’ın emperyalistlerin ve sermaye çevrelerinin yağmasına açılması hedefleniyor. Her alanda olduğu gibi bankacılık sektöründe de oyunun bozulması işçi ve emekçilerin emperyalist sömürüye karşı yükseltecekleri mücadeleye bağlı.