13 Nisan'02
Sayı: 14 (54)


  Kızıl Bayrak'tan
  Amerikan işbirlikçileri siyonist İsrail'den, emekçiler direnen Filistin'den yana...
  Filistin sorununu başta Filistin halkı olmak üzere Ortadoğu halkları çözecektir
  Filistinle dayanışma eylemleri ve görevler
  Filistin halkı özgürlüğü için savaşıyor!
  Zafer direnen Filistin halkının olacak!
  Filistinle dayanışma eylemlerinden...
  Kurtuluşun tek olanaklı yolu direnmektir!..
  Siyonist saldırganlık dünyanın dört bir yanında lanetleniyor
  Faşizme karşı omuz omuza!
  Birleşik eylemi yükseltme zamanı!
  Zafer direnen Filistin'in olacak!.."
  "1 Mayıs'ta üretimi durdurarak alanlara akmalıyız!"
  "Geniş emekçi kitleleriyle hareket etme kaygısı içinde olmalıyız"
   Sendika bürokrasisi barikatını 1 Mayıs alanlarında aşalım!
   KESK Genel Kurulu...
   İşçi Kültür Evi Bülteni'nden...
   1 Mayıs'ta iş bırakarak alanlara!...
   Adana Öncü İşçi Platformu Girişimi Bülteni'nden...
   İzmir İşçi Bülteni'nden...
   Mevcut birikime yaslanarak geleceği kazanmalıyız
   "Dahav'ın öbür yüzü Filistin..."
   Gökçesu maden işçileri yeni saldırılarla karşı karşıya
   Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
YTÜ’deki faşist saldırı protesto edildi...

Faşizme karşı omuz omuza!

YTÜ’de 9 Nisan’da gerçekleşen faşist saldırının ardından 10 Nisan günü basın açıklaması yapıldı. Eyleme yaklaşık 150 kişi katıldı. Yemekhanede yapılan konuşmanın ardından kapıya çıkıldı. Basın açıklaması okundu ve Tonoz Cafe’nin önünde yapılan konuşmanın ardından eylem bitirildi. Eylemde, “Faşizme karşı omuz omuza!”, “YÖK, polis, medya; bu abluka dağıtılacak!”, “Eşit, parasız, anadilde eğitim!”, “Türkeş’in itleri yıldıramaz bizleri!”, “Soruşturmalar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz!”, “Katil polis üniversiteden defol!”, “Faşizmi döktüğü kanda boğacağız!” sloganları atıldı.

Eylemde okunan “YTÜ öğrencileri” imzalı açıklamada şunlar söylendi:

“Bilimin ve özgürlüklerin merkezi olması gereken üniversitelerimiz her geçen gün daha fazla sermayenin hizmetine sokuluyor. Bunun karşısında emekten, özgürlükten ve bilimden yana üniversiteler için mücadele edenler her geçen gün artan baskı ve saldırılara maruz kalmaktadırlar.

“Dün Sivas’ta, Kızıldere’de, Beyazıt’ta devrimcilere saldıranlar; bugün soruşturmalarla, tutuklamalarla saldırılarına devam ediyorlar. Son yıllarda parasız ve anadilde eğitim mücadelesi veren binlerce öğrenciye soruşturmalar açıldı, yüzlercesi ceza aldı ve birçok arkadaşımız okuldan atıldı.

“Dün üniversitemizde yaşanan faşist saldırı, bu baskı ve yıldırma politikalarının son örneği olmuştur. Bizler her gün kimlik kontrolü bahanesiyle tartaklanırken, ellerini kollarını sallayarak okula giren, eli satırlı faşistler beş arkadaşımıza saldırmış, birisini yaralamıştır. Bunun ardından yine ellerini kollarını sallayarak birçok özel güvenlik birimi görevlisinin ve sivil polisin arasında okuldan ayrılmışlardır. Bu olay bize ÖGB’nin ve polisin kimin güvenliği için olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Biz YTÜ öğrencileri olarak bütün baskı ve saldırılara karşı mücadele edeceğimizi açıklıyoruz.”

Ekim Gençliği/YTÜSivas’ta YÖK yasa tasarısı karşıtı
eylem ve etkinlikler sürüyor

Sivas’ta YÖK yasa tasarısına karşı çalışma ve etkinlikler sürüyor. Son olarak, 9 Nisan’da, Cumhuriyet Üniversitesi Parkı’nda öğrenciler tarafından YÖK yasa tasarısını anlatan bir skeç oynandı, ardından bir dinleti verildi. Aynı günün akşamında Sivas Arkadaş Radyo’da YÖK yasa tasarısını anlatan bir program yapıldı.

Ertesi gün ise CÜ Öğrenci Platformu tarafından YÖK yasa tasarısı ve savaşa karşı basın açıklaması niteliğinde bir eylem düzenlendi. Eylem Merkezi Kafeterya’da alkışlarla başladı. Pankart ve dövizlerin açıldı eylemde kitle kafeteryanın önüne sloganlar atarak indi. “Eğitim hakkımız engellenemez” yazılı pankartın açıldığı eylemde, “YÖK yasası meclisten geri çekilsin”, “Paralı eğitime hayır”, “Savaşa değil eğitime bütçe”, “Direnen Filistin halkı kazanacak” vb. yazılı dövizler taşındı. Eylemde yoğun polis ablukası vardı.

Eylemde; “Paralı eğitime hayır!”, “F tipi üniversite istemiyoruz!”, “Hücrelere değil eğitime bütçe!”, “YÖK, polis, medya bu abluka dağıtılacak!”, “İntifada sürüyor Filistin direniyor!”, “Katil Şaron Filistin’den defol!”, “Tasarı gasptır geçit vermeyeceğiz!”, “Savaşa hayır Filistin’e özgürlük!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Polis dışarı bilim içeri!”, “Yaşasın parasız bilimsel anadilde eğitim!” vb. sloganlar coşkulu bir şekilde atıldı.

Yaklaşık 350 kişinin katıldığı eylem, basın açıklaması okunduktan sonra sloganlar atılarak bitirildi.

SY Kızıl Bayrak okurları/SivasAnkara’da Filistin halkıyla
dayanışma eylemleri...

Ziya Gökalp

Kanlı İsrail işgaline karşı Filistin halkını desteklemek için 4 Nisan günü çeşitli DKÖ, siyasi parti ve gençlik grupları ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdiler. Ziya Gökalp caddesinde gerçekleştirilen eyleme 2 bine yakın insan katıldı. Eylemciler emperyalist savaş karşıtı ve Filistin halkının direnişini selamlayan sloganlar attı.

AÜ Cebeci Kampüsü

Filistin halkının şanlı direnişine üniversitelerden de destekler geliyor. AÜ Cebeci Kampüsü’nde 3 Nisan Çarşamba günü bir eylem gerçekleştirildi. Eylem öncesinde kampüsü ablukaya alan polis, girişleri engelledi, boykot masasına saldırmakla tehdit etti. Buna rağmen Siyasal Bilgiler Fakültesi önünden başlayan eyleme katılan 200’e yakın öğrenci son derece coşkuluydu. “Hepimiz Birer Filistinliyiz!” pankartıyla bütün kampüs dolaşıldı ve İletişim Fakültesi önünde basın açıklaması okundu. İsrail ve ABD bayrakları yakılarak eylem bitirildi.

DTCF

DTCF’de 4 Nisan Perşembe günü yaptığımız forum ile Siyonist İsrail ve ABD emperyalizmini lanetledik. Forumdan sonra Kızılay’daki kitlesel basın açıklamasına katılmak için okuldan ayrıldık. Sınav haftasına denk gelmesi, havanın son derece kötü olması ve güçlü bir kitle çalışması yapılamaması sonucu katılım sınırlı oldu. Buna rağmen eyleme katılanlar son derece coşkuluydu.

ODTÜ

Siyonist İsrail’in Filistin’de estirdiği terör ODTÜ’de de protesto edildi. 5 Nisan Cuma günü Hazırlık bölümünde toplanan öğrenciler, yemekhane önüne doğru yürüyüşe geçtiler. “Katil İsrail Filistin’den Defol” pankartı arkasında yürüyen 150 kadar öğrenci, Filistin’e destek sloganları attılar. ABD emperyalizminin de protesto edildiği eylemde İsrail bayrağı parçalandı.

“Yaşasın devrim ve sosyalizm!” sloganının da sıklıkla atıldığı eylem, yemekhane önünde yapılan basın açıklamasıyla devam etti. Ekim Gençliği, Özgür Gençlik, TKP’li öğrenciler, Emek Gençliği, Öğrenci İnisiyatifi ve DPG tarafından örgütlenen eylem kütüphane önüne yürünerek burada yapılan açıklamalarla sona erdirildi.

Ekim Gençliği/AnkaraBeytepe’de paralı eğitim karşıtı eylem...

Eğitimin paralı hale getirilmesi sürecinin bir ürünü olan yeni YÖK yasa tasarısına karşı Ankara Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde çalışmalar sürüyor. Yaklaşık bir ay önce, YÖK yasa tasarısı karşıtı öğrenciler olarak ilan edilen platformun önüne koyduğu hedefler arasında bulunan düzenli eylemlilikler pratikte etkisini göstermeye başladı.

10 Nisan günü kütüphane önünde yapılan oturma eylemine 60 kişi katıldı. Eylemde “Eğitim hakkı engellenemez!”, “Sermaye defol, üniversiteler bizimdir!”, “Bu yasa meclisten geçmeyecek!”, “İMF tipi üniversite istemiyoruz!” sloganlarının yazılı olduğu dövizler ve giyilen önlüklerle kütüphane merdivenlerinde oturuldu.

Bir arkadaşımızın okuduğu metin katılımcılar tarafından tekrarlandı. Ayrıca İsrail’in Filistin’deki işgali protesto edildi. Yapılan konuşmada Filistin halkının yalnız olmadığı vurgulandı. Son olarak 13 Nisan Cumartesi günü yapılacak olan tecrit karşıtı eylemin ve 11 Nisan günü yapılacak olan platform toplantısının çağrısıyla eylem bitirildi.

Ekim Gençliği/Hacettepe ÜniversitesiİTÜ’de Filistin’e özgürlük yürüyüşü...

10 Nisan günü İTÜ Maslak Kampüsü’nde Filistin’e özgürlük yürüyüşü yapıldı. Elektrik-Elektronik Fakültesi’nden sloganlar ve alkışlarla başlayan yürüyüş Fen-Edebiyat ve İnşaat Fakültesi’nde devam etti. Ardından yemekhane önünde toplanıldı ve “Kahrolsun emperyalizm, İsrail işgaline son” yazılı pankart açıldı. Yaklaşık 200 kişiyle kapıya doğru sloganlar eşliğinde yüründü.

Eylemde “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “Kahrolsun İsrail siyonizmi!”, “Heryer Filistin hepimiz Filisitinli’yiz!”, “Ramallah direniyor, Cenin direniyor, Beytüllahim direniyor, Tulkarim direniyor, yaşasın Filistin direnişi!”, “Filistin halkı yalnız değildir!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Biji biratiye gelan!” sloganları atıldı. Kapı önünde basın metni okunduktan sonra tekrar yemekhaneye dönüldü ve yapılan saygı duruşundan sonra eylem bitirildi.

Ekim Gençliği/İTÜ