13 Nisan'02
Sayı: 14 (54)


  Kızıl Bayrak'tan
  Amerikan işbirlikçileri siyonist İsrail'den, emekçiler direnen Filistin'den yana...
  Filistin sorununu başta Filistin halkı olmak üzere Ortadoğu halkları çözecektir
  Filistinle dayanışma eylemleri ve görevler
  Filistin halkı özgürlüğü için savaşıyor!
  Zafer direnen Filistin halkının olacak!
  Filistinle dayanışma eylemlerinden...
  Kurtuluşun tek olanaklı yolu direnmektir!..
  Siyonist saldırganlık dünyanın dört bir yanında lanetleniyor
  Faşizme karşı omuz omuza!
  Birleşik eylemi yükseltme zamanı!
  Zafer direnen Filistin'in olacak!.."
  "1 Mayıs'ta üretimi durdurarak alanlara akmalıyız!"
  "Geniş emekçi kitleleriyle hareket etme kaygısı içinde olmalıyız"
   Sendika bürokrasisi barikatını 1 Mayıs alanlarında aşalım!
   KESK Genel Kurulu...
   İşçi Kültür Evi Bülteni'nden...
   1 Mayıs'ta iş bırakarak alanlara!...
   Adana Öncü İşçi Platformu Girişimi Bülteni'nden...
   İzmir İşçi Bülteni'nden...
   Mevcut birikime yaslanarak geleceği kazanmalıyız
   "Dahav'ın öbür yüzü Filistin..."
   Gökçesu maden işçileri yeni saldırılarla karşı karşıya
   Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Siyonist işgalin gerisinde ABD emperyalizmi duruyor...
İşbirlikçi Arap rejimleri ihanet batağında...

Zafer direnen Filistin halkının olacak!

Siyonist İsrail, Amerikan emperyalizminin Ortadoğu ile ilgili bölgesel planları ve kendi yayılmacı hedefleri doğrultusunda Filistin’i işgal ediyor. Filistin Özerk Yönetimi’nin merkezi Ramallah kenti Filistin halkı açısından özel bir önem taşıyor. İşgalin bu kentten başlamasının bir nedeni de bu. İsrail ordusunun tanklar, zırhlı araçlar, dozerler, helikopterler ve onbinlerce asker eşliğinde başlattığı işgal ve katliam Filistin’in diğer kentlerine yayılmış bulunuyor.

Yargısız infazlarla yüzlerce Filistinli katledilirken, binlercesi dünyanın gözleri önünde en alçakça yöntemlerle gözaltına alınıp bilinmeyen yerlere götürülüyor. Ramallah’ta ve işgal edilen diğer kentlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi, tüm resmi kurumlar, hastaneler de dahil olmak üzere kuşatılarak işgal edildi. Ağır hastaların, doğum yapacak kadınların, İsrail askerlerinin kurşunları ile yaralananların hastanelere girişleri işgalciler tarafından engelleniyor. Yaralılara yardım etmeye çalışan ambulanslara da ateş açılarak görev yapmaları engelleniyor. Radyo, TV ve basın binaları işgal edilerek, siyonist propaganda içeren yayınlar yapılıyor. Yargısız infazları, kitlesel tutuklamaları dünyaya duyurmaya çalışan basın mensupları İsrail terörüne maruz kalırken, haber akışı sağlamaları da engelleniyor. İşgalci askerlerin açtı&crren;ı ateş sonucu bir gazeteci öldü, çok sayıda gazeteci yaralandı.

Filistin’in işgali, ABD emperyalizmi-İsrail
siyonizminin ortak bir saldırısıdır

“Teröre karşı özgür dünyayı savunmak” söylemiyle yeni bir boyut kazanan emperyalist zorbalık, Afganistan’la başlattığı savaşı, İsrail’in kanlı eliyle Filistin’i işgal ederek Ortadoğu’ya taşıdı. Bu vahşi saldırı teröre karşı olmak iddiasının ne kadar ikiyüzlü, sahtekarca bir söylem olduğunu tüm dünyanın gözleri önüne serdi. Zira Filistin halkının maruz kaldığı zulüm ve terörün arkasında Amerikan emperyalizmi bulunmaktadır.

İşgalin başlamasından sonra yaptığı açıklamalarla ABD emperyalizmi İsrail’e tam destek verdi. Tam bir küstahlık ve arsızlıkla, kuşatılmış Arafat’tan İsrail’e karşı yapılan intihar saldırılarını durdurmasını istedi. ABD Başkanı Bush ve Dışişleri Bakanı Povell’ın açıklamaları, işgalin ortak planlandığını ve bu konuda kapsamlı bir ön hazırlık yapıldığını gösteriyor. Bush “İsrail’in teröre karşı kendini koruma hakkı” olduğunu savunarak işgali fiilen savundu. Powell ise Filistin yönetimini teröre karşı önlem almaya çağırdı ve İsrail’in teröre karşı kendini savunma hakkı vardır söylemlerini yineledi. Ancak bu yönde “önlem” alırken ölçülü davranmalı, sivillerin gördüğü zararı da asgariye indirmeliymiş! Powell, Arafat’a zarar verilmeyeceğine, esir alınmayacağına dair İsrail’den söz aldıkarını da açıkladı. Bunlar saldırının ortak planlandığının itirafıdır.

Filistin halkına yönelik vahşet, emperyalist savaş tehditinin nasıl tüm dünya halkları açısından güncel bir olgu haline geldiğini gösteriyor. Amerikan emperyalizminin çıkarlarına ters düşen tüm ülkeler pervasızca vurulacaktır. Artık dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir halkın başına her an füzeler yağabilir. Genelde emperyalizme, özelde Amerikan emperyalizmine karşı direnen halklar, ilerici-devrimci örgüt ve partiler Filistin halkıyla aynı kaderi paylaşabilir. İsrail saldırısından kısa bir süre önce ABD yönetiminin Filistin’de siyonist işgale karşı direnen tüm örgütleri “terörist örgütler listesi”ne alması bir rastlantı değildir. Bu sayede Şaron gibi dünyada katliamcılığıyla tanınan bir katil çıkıp, “özgür dünya” adına teröre karşı savaşmaktan bahsedebilmektedir.

Arap Birliği Zirvesi: İşbirlikçi Arap rejimleri ihanet batağında

Siyonist işgalin hemen öncesinde Arap Birliği Zirvesi Beyrut’ta toplandı. Zirvede ülkelerin devlet başkanları düzeyinde temsil edilmesi bekleniyordu. Ancak birkaç ülke dışında katılım dışişleri bakanları düzeyinde kaldı. İsrail tanklarının kuşatması altında bulunan Arafat’ın uydu aracılığıyla zirveye seslenmesi engellendi. Bunu protesto eden Filistin heyeti toplantıyı terketti. Güya zirve Filistin sorununa çözüm bulunmasına katkı sunmak amacıyla toplanmıştı. Oysa sorunu yaşayan Filistinliler’in kendilerini ifade etmeleri bile engellendi.

Suudi prensinin zirvede açıkladığı plana göre, İsrail’in 1967’den beri işgal ettiği bölgelerden çekilmesi isteniyor. 3.5 milyon mültecinin yurda dönmesi veya onlara tazminat ödenmesi karşılığında, Arap ülkeleri İsrail’le ilişkilerini normalleştirecekler. Filistin halkının iradesini dikkate almayan barış planı iddiadan yoksun bir tarzda gündeme getirildi. Geri bir içeriğe sahip olmasına rağmen, planı hayata geçirmek için bile çaba harcamıyorlar. Filistin’deki işgalin son bulması için ABD’ye çağrı çıkarmakla yetiniyorlar.

İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) ve Arap Birliği ülkeleri şimdiye kadar defalarca İsrail karşıtı kararlar aldılar. Ama alınan kararları hayata geçirmek için parmaklarını bile kıpırdatmadılar. Bu iki yüzlü tutumlarının gerisinde, emperyalizmin uşağı işbirlikçi rejimler olmaları gerçeği var. Şimdi İsrail’in işgal ve saldırıları karşısında da aynı tutumu sürdürüyor; İsrail’i kınamanın, işgal ettiği bölgelerden derhal çekilmesini talep etmenin ötesinde ciddi bir tepki vermiyorlar. Son saldırı karşısında aldıkları pasif tutumdan dolayı kendi halkları nezdinde teşhir olmanın telaşını yaşıyorlar. Bundan dolayı olsa gerek, Kahire’de acil toplanma kararı aldılar.

Gerici yönetimlerin asıl kaygısı, Filistin direnişinin kendi ülkelerine sıçramasını önlemektir. Ürdün’de siyonist işgal ve katliamlara karşı eylem yapan binlerce kişiye karşı gaz bombaları kullanıldı. Birçok Arap ülkesinde onbinlerce insan sokakları doldurup işgal ve katliamı protesto ediyor. Yüzbinlerce Filistinli’nin yaşadığı Ürdün’de en kitlesel, en militan eylemler gerçekleştiriliyor. İsrail’le güçlü ilişkileri olan Ürdün, topraklarında yaşayan Filistinliler’in tepkisi ile İsrail siyonizmi arasında sıkışıp kaldı. Birçok Arap ülkesinde kitlesel protestolar devam ettiği halde işgale karşı somut bir tepki ortaya konulmuyor.

Zafer direnen Filistin halkının olacak!

İnsani duyarlılığını koruyan herkesi çileden çıkaracak boyuta ulaşan işgal ve katliam Filistin halkına ağır bir bedel ödetmeyi hedefliyor. Direnişi ezmeyi başaramayan siyonist katiller topyekûn bir saldırı ile mücadeleye önderlik edenleri etkisizleştirmeye ve imha etmeye yönelmiş bulunuyorlar. Yargısız infazlar, 15-65 yaş arasındaki erkekleri toplama kamplarına hapsetmek bu kirli planın bir gereği.

Ama elli yılı aşan bir direniş geleneğine sahip bir halkın bu saldırıya da boyun eğmeyeceği aşikardır. Onursuzluğu reddeden bir halkı, en vahşi ve zalim güçler bile teslim alamaz. Ya özgür bir vatanda yaşamayı ya da direnerek ölmeyi şiar edinen bir halkın karşısında zorbalar acz içinde kalacaklardır. Zafer direnen Filistin halkının olacaktır.

Filistin halkıyla dayanışmayı yükseltelim!

Yiğit Filistin halkıyla eylemli dayanışma içinde olmak acil bir önem taşıyor. Emperyalist saldırganlığı dizginlemek, vahşeti durdurmak ve ödenen bedelleri en aza indirmek buna bağlıdır. Bu konuda oluşmuş bulunan duyarlılığı en geniş bir şekilde eylem alanlarına akıtmak dayanışmayı büyütmenin temel araçlarından biridir. Bu sorumluluk, özellikle İsrail ile işbirliği içinde olan bir ülkede yaşayan bizler için ertelenemez önemdedir.

Filistin halkının ödemekte olduğu bedel, gerçekte dünya halklarının ödediği bir bedeldir. Bu saldırı Filistin halkı şahsında dünya halklarına yöneltilmiştir. Saldırıya bu bilinçle karşı durmak gerekmektedir. Bu savaşta Filistin halkı kaybederse, dünya halkları da kaybedecektir. Filistin direnişinin başarısı ise dünya işçi sınıfı ve emekçilerinin hanesine yazılacaktır.

Katil İsrail Filistin’den defol!
Yaşasın Filistin halkının onurlu direnişi!