09 Şubat '02
Sayı: 06 (46)


  Kızıl Bayrak'tan
  ABD'nin Ortadoğu macerası, Türk devleti ve Kürt liberalleri
  Emperyalizme kölelik ve düzenin çözümsüzlüğü
  Kamu işçisinin direnişi örme sorumluluğu
  Yıkıntıların altından kapitalist düzenin vahşi yüzü çıktı!
  Demokratikleşme yalanı ve burjuva ikiyüzlülüğü
  "Sendika yönetiminin ihanetine uğradık"
  Her düzeyde parasız eğitim!
  Emperyalizmin çıkarları için kardeş halkların kanı akıtılmak isteniyor
  KESK genel kurulları sürüyor...
  "Başka bir dünya mümkün" ve zorunlu!..
  Hükümet vizesi için uşaklık sınavı
  Üniversite-sermaye işbirliği üzerine
  Almanya: Faşist NPD'nin kapatılması davası...
  Emperyalist savaşın yeni halkalarından biri: Filipinler
  Teslimiyet, ihanet ve tasfiyecilik çizgisi...
   "Anadilde eğitim" kampanyası ve TC!..
   F tipi sağlığa zararlıdır!
   Tecrit ve tredmana bağlı olarak Sincan F Tipi Cezaevi'nde yaşananlar

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Eşit-parasız-bilimsel-anadilde eğitim mücadelemizi sürdürüyoruz!..

Her düzeyde parasız eğitim!

Bizler liseli ve dersaneli öğrencileriz, demokratik ve parasız eğitim için mücadele veriyoruz. Ve bugün bu mücadeleyi, düzenin işçi ve emekçilere yönelik tüm saldırılara karşı verilen mücadelenin bir parçası olarak görüyoruz. Liseli gençliğin yasadığı sorunlara karşı bir taraf olarak çıkarken, platform olarak, daha güçlü-militan-birleşik bir mücadele hattı örme hedefimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

Dönem boyunca paralı eğitim sorununa karşı “Paralı eğitime hayır!- Her düzeyde parasız eğitim!” şiarını liseli gençliğe taşımaya çalıştık. Bulunduğumuz liselerde birimleşmek, birimimiz olmayan liselerde ise bir örgütlülük yaratmaya çalıştık. Vakıf , katkı payı, kayıt, karne, spor paralarına, bu yıl daha da ağırlaştırılan disiplin yönetmeliklerine karşı bir duruş sergiledik.

Seviye tespit sınavlarıyla ‘verilen eğitimin kalitesini’ ölçen bunun karşılığında da trilyonları geçen bir rant elde eden düzen, işçi ve emekçi çocuklarına yönelik saldırılarını bugün daha da yoğunlaştırıyor. Liselerde katkı payı uygulaması, liselerin 3 yıldan 4 yıla çikarılması ve harçların 4-5 kat arttırılmasını içeren son YÖK yasa tasarısına karşı dur demek için bir kampanya örgütlemeye başladık.

Yaşamımızı saran düzen, anne ve babalarımızın elinde ne varsa sömürürken, bugün okulların işçi ve emekçi çocuklarına tam anlamıyla kapatılması anlamına gelen son saldırı dalgasına karşı önümüze koyduğumuz hedefleri kazanmak için yolumuza devam ediyoruz.

Çıkardığımız 700 ALGP Bülteni’ni 15 dersane ve bulunduğumuz liselerde konuşarak dağıttık. Aldığımız tepkiler bizleri çok sevindirdi. Bulunduğumuz liselerde birimler oluşturup düzenli, geniş katılımlı toplantılar yapıyoruz. Paralı eğitim kampanyamızı 2. dönem daha güçlü ve sistemli bir çalışma hattı üzerinden planlamak için hazırlanıyoruz.

Bu çerçevede genel bir ALGP toplantısını geçen hafta yaptık. 7 farklı liseden 30 öğrenci arkadaşın katıldığı toplantımızda, sorunlarımıza karşı örgütlü mücadelenin önemini ortaya koyduk. Paralı eğitimin düzen için iyi bir kâr kapısı, bizler için ise geleceksizlik anlamına geldiği üzerinde birleştik. Şiirler -türküler ve sohbetlerle canlı bir atmosferde tartışarak daha güçlü bir çalışmanın nasıl olması gerektiğini ortaya koyduk. Var olan birimlerin sayısını arttırarak geniş katılımlı genel toplantıları düzenli olarak yapacağız.

Ardından ise paralı eğitime karşı üniversiteli öğrencilerle ortak bir çalışma başlattık. Okul tatillerinin başladığı bir dönemde işçi ve emekçileri bu soruna duyarlı hale getirmek ve bir tutum almalarını sağlamak için sendikalarda ve emekçi semtlerinde imza toplamaya başladık. İşyerlerine gitmek, dersaneleri daha sistemli bir çalışmayla dövmek kararımızı uyguluyoruz ve yasanın her an meclisten geçebileceğini dikkate alarak faaliyetimizi daha da yoğunlaştırmış bulunuyoruz.

Okulların açıldığı dönemde ise bu kampanyayı imza toplamak, daha geniş bir gençlik kitlesini taraf olmaya yöneltmek, birimlerde düzenli ve geniş katılımlı toplantılar yapmak, merkezi toplantıları güçlendirmek, radyo programları düzenlemek, okullarımızdan doğru eğitim emekçilerine ulaşmak-desteklerini sağlamak, yoğun bildiri, afiş vb. propaganda-ajitasyon materyallerin dağıtımını düzenli-sistemli hale getirmek, dönem başında bu çerçevede bir bülten çıkarmak; tüm bunları eylemlikler-etkinliklerle birleştirmek amacındayız.

Tuzluçayır-Batıkent ALGP çalışanları