19 Ocak '02
Sayı: 03 (43)


  Kızıl Bayrak'tan
  Boşa çıkan beklentiler
  ABD ile "stratejik ortaklık" ya da emperyalizme sınırsız uşaklık!
  Saldırı daha da derinleştirildi
  "Mezarda emeklilik" yasası basın açıklamalarıyla protesto edildi...
  Kapitalizmin kâr hırsı insan sağlığını hiçe sayıyor
  Rumsfeld'in emriyle katliam!
  Afgan savaş esirlerine karşı sınırsız vahşet ve barbarlık!
  İbretlik Amerikan ikiyüzlülüğü
  ABD emperyalizminin Avrasya hamlesi
  Teslimiyetçi platforma "samimiyet sınavı"
  Nazım Hikmet işçi sınıfının devrimin ve komünizmin şairidir!..
  Sermayenin ve liberallerin Nazım sevdası ve saldırılar
  Yazdık Nazım Nazım diye...
  Rosa Luxsemburg ve Karl Liebknecht anıldı
  Ortadoğu, Kürdistan ve Türkiye...
  Barikatları yarmak için öncülerin birliği şart
  Sefaların geleceği
   Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
“Mezarda emeklilik” yasası basın açıklamalarıyla protesto edildi...

İzmir:

Mezarda emeklilik yasa tasarısına ve sosyal güvenlik saldırılarına karşı, KESK İzmir Şubeleri tarafından saat 12:30’da Konak Sümerbank önünde bir basın açıklaması yapıldı. Yaklaşık 150 kamu emekçisi katıldı. Basın açıklamasında şunlar söylendi:

“Oynanan oyun ortadadır, senaryonun adı özelleştirmedir. Sosyal güvenliği adım adım çökertme planıyla, SSK’nın kaynaklarını sermayeye aktardılar, gelirleri sıfır faizle bankada tuttular. Pirim borçlarını affettiler. 4,5 milyon kişiyi kayıt altına almamakta direndiler. Çünkü İMF, eğitimde, sağlıkta, emeklilikte herşey ‘özel’ olsun diyor! ‘Artık yeter!’ diyoruz. Bizlere emekliliği çok gören siz hükümeti, Anayasa Mahkeme’sinin kararı ve taleplerimizi dikkate alarak, yeni bir düzenleme yapmaya davet ediyoruz. Eğer sendikaların taleplerini dikkate almazlarsa, emekçileri ‘çalışırken mezara sokma’ anlayışında direnirlerse, onları ömür boyu ‘siyasetten emekliye ayırmaya’ hazırız!”

Eylemde, “Tasarruf hakkımız, söke söke alırız!”, “Yaşasın örgütlü mücadelemiz!”, “İşçi-memur elele genel greve!”, “Mezarda emekliliğe hayır!”, “Nemalar hakkımız, söke söke alırız!”, “Mezarda emekli olmayacağız!” vb. sloganları atıldı.

(SY Kızıl Bayrak/İzmir)

Ankara:

16 Ocak günü KESK Ankara Şubeler Platformu sosyal hakların gaspedilmesine karşı Sakarya Caddesi’nde basın açıklaması gerçekleştirdi. Eyleme yaklaşık 100 emekçi katıldı.

Açıklamayı KESK dönem sözcüsü Hasan Karakaya okudu. “Emeklilik yaşının düşürülmesini talep etmekle birlikte, zorunlu emeklilik gibi kamu emekçilerinin tasfiyesini hızlandıracak bir düzenlemeye onay vermediklerini” belirterek, “Bu yasa tasarısının geri çekilmesi için eylemlerimizi başlatıyoruz. Sosyal güvenliğin adım adım tasfiye edilmesi planlarına karşı taleplerimizin dikkate alınması ve bu paralelde yeni taslağın yeniden düzenlenmesi için her türlü çabayı sürdüreceğiz” dedi.

Eylemde “Zafer direnen emekçinin olacak!”, “Emekçinin hakları gaspedilemez!”, “İMF’ye değil emekçiye bütçe!”, “Mezarda emekli olmayacağız!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” sloganları atıldı. Basın metninin okunmasının ardından eylem sona erdi.

(SY Kızıl Bayrak/Ankara)

İstanbul:

İMF politikaları doğrultusunda mezarda emeklilik ve sosyal güvenliğin tasfiyesine onay veren yasanın daha da ağırlaştırılarak gündeme getirilmesi üzerine KESK, 16 Ocak’ta birçok ilde basın açıklaması yapma kararı aldı.

İstanbul’da KESK binası önünde 100 kişilik bir katılımla yasayı protesto eden emekçiler, KESK pankartı açarak yürüyüşe geçtiler. Yürüyüşte “Mezarda emeklilik yasasına hayır!”, “Zafer direnen emekçinin olacak!”, “Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız!”, “Ne İMF, ne Derviş, genel grev, genel direniş!”, “Direne direne kazanacağız!”, “Baskılar bizi yıldıramaz!”, “Mezarda emekli olmayacağız!” sloganları atıldı. Daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü binası önüne gelinerek basın açıklaması okundu.

KESK Genel Sekreteri Sevil Erol’un okuduğu açıklamada, İMF tetikçiliğiyle hareket eden siyasi iktidarın hızla yasayı geçirmeye çalışarak işçi ve emekçileri ciddi yıkım politikalarına sürüklediği söylendi. Yeni çıkacak yasayla kamu emekçilerinin tasfiyesine yasal kılıf hazırlandığı ve tüm sosyal hakların gaspına yönelik kapsamlı bir saldırı olduğu vurgulandı. Önümüzdeki günlerde yönetenler tarafından olumlu adım atılmazsa Emek Patformu’yla birlikte, ortak hareket etmezse de KESK’in taleplerinde ısrar edeceği söylendi.

(SY Kızıl Bayrak/İstanbul)Kamu emekçileriyle röportaj...

“Hareketin daha güçlü bir biçimde sokağa taşınması gerekiyor...”

Mezarda emekliliği ve sosyal güvenliğin tasfiyesini içeren yasayı püskürtmek için sizce işçi ve emekçiler olarak neler yapmak gerekiyor?

SES üyesi bir emekçi: Böyle bir basın açıklaması yeterli değil. Bu ve benzeri yasaları püskürtebilmek için daha çok kitlelere inmek ve sendikal mücadeleyi güçlendirmek gerekiyor.

Eğitim-Sen üyesi bir emekçi: Memur hareketinin daha güçlü bir biçimde sokağa taşınması, sokakta mücadelenin güçlendirilmesi gerekiyor. Bu tür zayıf tepkilerle bu yasayı püskürtmemiz mümkün değil. Emek Platformu’nun daha hızlı bir şekilde bu eylemlilikleri örgütleyerek sokağa çıkması gerekiyor. Hem sokakta, hem iş alanlarında üretimden gelen gücüyle alanları kitleyerek, bu yasanın geri püskürtülmesi için her türlü mücadeleyi önüne hedef olarak koyup, bunu gerçekleştirmesi gerekiyor.

KESK üyesi bir emekçi: Bu yasayı püskürtmek için çalışan kesimin rolü çok önemli. Örgütlü bir şekilde bütün alanlarda bu yasa karşısında mücadele edilmesi gerekiyor. Alanlarda, salonlarda değil. Bu eylemin hiçbir şekilde yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bu ve benzeri yasalar sadece çalışanların değil, tüm toplumun sorunudur. Söz konusu olan insanların sadece geç emekli olması değil. Bu saldırı aynı zamanda tüm kazanılmış demokratik hakların da aşamalı bir şekilde gaspedileceğini göstermektedir. Bu saldırılar bir zincirdir.

SY Kızıl Bayrak/İstanbulSaldırılara karşı basın açıklamaları...

İzmir İHD’de tutsak yakınlarının basın açıklaması...

16 Ocak günü İHD İzmir Şubesi’nde, tutuklu ve hükümlü yakınları adına, oğlu Sincan F Tipi Cezaevi’nde bulanan Hatice Sirkeci bir basın açıklaması yaptı. Hücrelerde devrimci tutsakların maruz kaldığı saldırılara, görüşe giden ailelere yapılan keyfi baskılara değinilen açıklamada, dört baro tarafından dile getirilen “üç kapı-üç kilit” formülüne destek verilmesi istendi.

(SY Kızıl Bayrak/İzmir)

Ankara İHD’den kart atma eylemi...

İHD Ankara Şubesi 5 Ocak tarihinden itibaren, her cumartesi saat 12:30’da Kızılay Postanesi önünde toplanarak, Adalet Bakanı’na kart gönderme eylemi gerçekleştireceğini açıkladı. 12 Ocak Cumartesi günü ikincisi gerçekleştirilen eyleme 100 kişi katıldı. “Daha kaç insan ölecek ya da sakat kalacak!”, “Artık yeter!”, “Tecridi kaldırın!”, “Yaşam hakkına saygı!”, “Kapılar açılsın, ölümler dursun!” yazılı kartlar her hafta Adalet Bakanı’na gönderilecek.

(SY Kızıl Bayrak/Ankara)

Kayseri’de keyfi gözaltılar protesto edildi...

Kayseri’de 13 Ocak’ta devrimci basına yönelik saldırılar nedeniyle bir basın açıklaması yapıldı. Eyleme 50 kişi katıldı. Açıklamayı gözaltına alınan SY Kızıl Bayrak ve Devrimci Demokrasi temsilcileri yaptılar. Devrimci Demokrasi temsilcisini misafir ettiği için gözaltına alınan Ali Yeşil’in bu nedenle işten atıldığı belirtilen basın açıklamasında şunlar söylendi:

“Sosyalizm Yolunda Kızıl Bayrak ve Devrimci Demokrasi gazetesi çalışanları Halil Akçadağ ve Nihal Gül hiçbir gerekçe gösterilmeden 29 Aralık günü gözaltına alınmış ve 30 Aralık 2001’de serbest bırakılmıştır. Baskı ve sindirmeyi alışkanlık haline getiren sermaye düzeni hak arayan işçi ve emekçileri, YÖK’ü potesto eden öğrencileri, tüm toplumsal muhalefetin gözü olan devrimci-sosyalist büro ve matbaaları, çalışan ve okurları baskılarla yıldırıp, devrimci muhalefeti bastırmaya çalışmaktadır. Bu baskıların emniyet tarafından yapıldığı yetmiyormuş gibi, sahibinin sesi yerel basın (Kayseri ana haber) vb., basın ahlakına uygun davranmayarak, gerekçesiz ve asılsız olarak insanları hedef gösteriyor. Bu tür keyfi gözaltıların, keyfi baskıların sona erdirilmesini istiyor ve tüm işçi-emekçileri ve kamuoyunu bu konuda duyarlı omaya çağırıyoruz.”

(SY Kızıl Bayrak/Kayseri)

İskenderun İHD: “Anadilde eğitim hakkı”nı destekliyoruz...

10 Ocak’ta İskenderun İHD’de anadilde eğitim hakkı ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Yaklaşık 80 kişinin katıldığı basın açıklaması sırasında faşist kolluk güçleri İHD binasını abluka altına aldılar. Açıklamada şunlar söylendi:

“Geçtiğimiz günlerde 1982 Anayasası’nda yapılan değişiklikle anadilde eğitim hakkı meşru olarak parlamentoda kabul edilerek yasallaşmıştır. Aslında dil çeşitliliği ülke açısından kültür zenginliğidir. Onun ötesinde insanlığı tehdit eden ırkçı yapıyı mahkum etmektir. Yine son günlerde Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde öğrencilerin anadilde öğretim isteme teziyle üniversite hocalarına vermiş oldukları dilekçe nedeniyle gözaltına alınmaları bir hukuk ihlalidir. Anti-demokratik bir uygulamadır. Biz İskenderun İHD olarak, anadilde eğitim hakkını sonuna kadar destekliyoruz. Uluslararası Helsinki sözleşmesince kabul edilen bu insanlık anlaşmasına herkesin saygılı olmasını istiyoruz.”

(SY Kızıl Bayrak/Antakya)