20 Ekim '01
Sayı: 31


  Kızıl Bayrak'tan
 Savaşa karşı kitle hareketi

  Hükümete savaş yetkisi bölge halklarına düşmanlığın belgesidir

  Krizin ve savaşın faturasını ödemeyi reddelim!

  Sendika ağaları yeni saldırıların zeminini döşemeye başladılar

  Savaşta yığınların manipülasyonu
  Dünyanın dört bir yanında yüzbinler alanlara çıktı
  Belediye işçileriyle savaş ve saldırganlık üzerine konuştuk
  Savaş karşıtı eylemlerden

  Bir türküdür direniş, boy verir zindanlarda

  Dört RAF militanı hücrelerde katledildi
  Büyük zindan direnişi 1.yılında!
  Göstermelik yargılama devam ediyor!
  İslam Konferansı Örgütü hanet batağında...

  Almanya'da terör paketleri ard arda açıklanıyor!

  Mamak İşçi Kültür Evi 21 Ekim'de açılıyor
  Emperyalizme ve savaşa karşı devrimci mücadelede başarının bazı temel ölçüleri
  Hükümet ABD'nin çıkarları için savaş yetkisi aldı
  Mücadele Postasi

 Tüm yazilar

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın
 

Savaş karşıtı eylemlerden...

Sümerbank işçileri: "ABD ülkeden defol!"

16 Ekim günü Bakırköy Sümerbank fabrikası işçileri Afganistan'a yönelik başlatılan saldırıyı ve Türkiye'nin buna destek olmasını protesto ettiler. İşçiler saat 12:00'de Bakırköy Özgürlük Meydanı'na yürümek istediler, ancak devletin kolluk güçleri barikat kurarak engelledi. Bunun üzerine işçiler "Emekçiye değil, çetelere barikat!" sloganını attılar. Fabrika bahçesi dışına çıkamayan işçiler, "ABD ülkeden defol!", "Taliban bahane, petrol şahane!", "Katil Amerika, Asya'dan defol!", "Tazminata uzanan eller kırılsın!" sloganlarını attılar. Ayrıca "Kore'de babalarımızı verdik, Afganistan'da çocuklarımızı vermeyeceğiz!" yazılı dövizler taşındı.

Ambar ve Aktif Dağıtım işçileri Sümerbank fabrikasına geldiği sırada ise, "Yaşasın sınıf dayanışması!" sloganı atıldı. TEKSİF Sendikası Bakırköy Şube Başkanı Çetin Yelken yaptığı konuşmada, "On yıl sonra savaşın getirdiği fakirliği hayatımızda hissederken, şimdi de ABD'nin yayılma ve daha fazla sömürme politikasına alet olmaktayız" dedi.

Ankara'da emperyalist savaş karşıtı protestolar...

* Ankara'da 14 Ekim günü emperyalist savaşa karşı düzenlenmek istenen miting valilik tarafından yasaklandı. Bunun üzerine 13 Ekim Cumartesi günü, ÖDP binası önünde bir basın açıklaması düzenlenerek, yasak protesto edildi ve savaşa karşı açıklama yapıldı. 100'e yakın bir katılımın olduğu basın açıklamasında; "Savaşa hayır!", "Yaşasın halkların kardeşliği!", "Kahrolsun emperyalizm!", "Terörist ABD Ortadoğu'dan defol" sloganları atıldı.

* BES 1 No'lu Ankara Şubesi tarafından 12 Ekim günü gerçekleştirilen basın açıklamasına 25 kişi katıldı ve BES pankartı açıldı. Emekçiler sık sık, "Kahrolsun emperyalizm!", "Yaşasın halkların kardeşliği!", "Zafer direnen emekçinin olacak!", "Savaşa değil emekçiye bütçe!" sloganlarını attılar.

Ankara Tabip Odası: "Savaşa hayır!"

Ankara Tabip Odası'nda 16 Ekim'de bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısıyla gerçekleşen basın toplantısında başlatılan bu kirli savaşın bir an önce durdurulması gerektiği vurgulandı.

TTB bölge temsilcileri adına basın açıklamasını okuyan TTB ikinci başkanı Metin Bakkalcı; "Afganistan 22 milyon nüfuslu açlık ve sefalet içinde bir ülkedir ve ABD böyle bir ülkeye teröre karşı savaş bahanesiyle saldırmıştır. Bu gerekçeye kimsenin inanması beklenmemelidir." dedi. Bakkalcı Türkiye'nin 3 milyar dolar borcundan dolayı Türkiye çocuklarının kanının istendiğini belirtti ve "Bugün Türkiye'de ÔBenim çocuklarım 3 milyar dolardan daha değerlidir' diyecek anne, babalara, insanlara ihtiyaç vardır. Bugün Türkiye'de kendi maaşlarını artırmaya çalışıp Türkiye gençlerini savaşa sürebilecek duyarsızlıkta Ôvekillere' seslenecek ve dur diyecek insanlara ihtiyaç vardır. Bugün Türkiye'de savaşın en çok öldüren, en çok sakat bırakan bir tablo olduğunu söyleyen ve karşı çıkan hekimlere ihtiyaç vardır" dedi.

Anadolu Üniversitesi:
Savaş karşıtı eylem 500 kişi katıldı

18 Ekim günü Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde savaş karşıtı bir eylem gerçekleştirildi. Eylemden bir önceki hafta, fakültelerde emperyalist savaşı teşhir eden konuşmalar yapılmış, kokartlar dağıtılmıştı. İletişim Fakültesi'nde masa açılmış ve kantinde her gün alkışlı eylemler yapılmıştı.

Bu çalışmalar 18 Ekim'de her fakültenin kendi kantininden çıkarak yürüyüşe geçilmesi, rektörlük önünde toplu basın açıklaması yapılmasıyla sonuçlandırıldı. Eylem ve yürüyüş boyunca, "Savaşa hayır!", "Kahrolsun Amerikan emperyalizmi!" "NATO askeri olmayacağız!", "Yaşasın halkların kardeşliği!", "Savaşa değil eğitime bütçe!'", "İçerde dışarda hücreleri parçala!" vb. sloganlar gür bir şekilde atıldı.

Coşkulu bir havada geçen eyleme 500'e yakın öğrenci katıldı. Bu eylemle, ABD emperyalizmine ve savaşa karşı Eskişehir'den güçlü bir ses yükseltilmiş oldu.