15 Eylül '01
Sayı: 26


  Kızıl Bayrak'tan
 "Emperyalist gericilik dizginlerinden boşalmaya hazırlanıyor

  "Tanrı Amerika'yı korusun"

  Dünya çapında devrimcilere ve halklara karşı yeni bir terör dalgası!..

  Yeni saldırılar kapıda

  Sendika ağaları işçi sınıfına ihaneti doruk noktasına ulaştırdılar
  Devletin has partisi "vurgun" yedi!
  Emperyalist borç düzeni

  Sınıf çalışmasının güncel sorunları/1

  Sınıf hareketi
  Devrimci tutsaklardan ortak açıklama...
  "Gülay Kavak ölümsüzdür!"
  ABD Balkanlar'da hakimiyetini pekiştiriyor

  Meksika'daki Volkswagen grevinin ardıdan

  Ölüm Orucu direnişçilerinden bazılarının sağlık durumu
  OSB'lerde nasıl bir perspektifle çalışılmalıdır?
  Faaliyetlerimizden...
  Mücadele Postasi

 Tüm yazilar

Bu sayinin PDF formatini download etmek için tiklayin 

Meksika'daki Volkswagen grevinin ardından

Son yıllarda taşeronluk uluslararası bir norma dönüştü. Emperyalist tekeller dünyanın geri kalmış ülkelerini adeta bir taşeronluk alanına çevirdiler. Sermaye fazla emek gücü gerektiren üretim dallarını geri kalmış ülkelere transfer ediyor.

Latin Amerika'daki taşeron ülkelerin en önemlilerinden biri Meksika. Dünyadaki en büyük otomobil tekellerinden biri olan Volkswagen (VW) aracılığı ile Alman burjuvazisi bu ülkede emek sömürüsünü doğrudan örgütlüyor. Meksika'da VW'deki işçi ücretleri toplam üretim giderlerinin sadece %3-4'ünü tutuyor; işletme '90'lı yıllarda açıldığında bu oran % 10'lardaydı.

Geçtiğimiz hafta 16 bin kişinin çalıştığı Puebla'daki VW işletmelerinde 18 gün süren bir grev yaşandı. TİS görüşmelerinin tıkanması sonucu 12 bin işçi üretimden gelen güçlerini kullanarak 18 Ağustos'ta işi bırakmışlardı. Tekel ilk başlarda 300 milyon dolar kayba uğramasına rağmen sessizliğini sürdürüyordu. Grev süresince 22.500 arabanın üretimi yapılamadı. VW Meksika'daki üretimini zaten 425 binden 400 bine düşürmeyi planlıyordu. Fazla üretim nedeniyle depolarda bekleyen stoklar bu süreçte eritilebilirdi.

Ama depolardaki stoklar tükenmiş, tüm dünya pazarları için sadece burada üretilen New Beetle, Jetta Cabrio'da sıkıntı çekilmeye başlanmıştı. Grev sürüyor, işçiler sokaklarda "grev, grev, grev!.. Daha sert, daha sert, daha sert!" sloganlarıyla yürüyorlardı. Bu nedenle işveren enflasyonun çok üzerinde bir ücret artışını kabul etmek zorunda kaldı.

Sendikanın ücret artışının kabul edildiği açıklamasının üzerinden henüz birkaç saat geçmişti ki, sermaye şantajcı ve tehditkar yüzünü hemen gösterdi. Almanya'daki VW merkezi, uzun süre önce planlanmış olan 1.5 milyar dolarlık yatırımı Meksika'ya yapmaktan vazgeçtiğini açıkladı. Bu para işyerinin modernizasyonunda kullanılacaktı. İşveren bu tutumunu "koşulların değiştiği" söylemiyle açıklıyordu.

VW tekeli bu yatırımın yapılmasını, mevcut liberal çalışma yasasının sertleştirilmesi, sermayenin çıkarlarını gözeten, kendi deyimleriyle "modern endüstri toplumunun taleplerine uyan" bir yasanın çıkarılması koşuluna bağlıyorlar. Hükümete, ya işçilerin grev hakkını sınırlarsınız, ya da bu yatırımı unutun tehditi savuruyorlar. Böylece işçi sınıfı hareketini dizginlemek istiyorlar.

Pueble'da işçiler geçen yıl da 5 gün süren bir greve gitmişlerdi. Bir yıl sonra yeniden bu kez 2.5 hafta süren grev, taleplerini kararlı bir biçimde savunan sendikalı bir işçi kitlesiydi sözkonusu olan. VW tekeline Meksika'daki işletmenin kendileri için uygun olup olmadığını düşündüren en önemli etkendi bu.

VW merkezi, Meksika'daki işletme için planlanan 1.5 milyar dolarlık yatırımın Çin'e yapılacağını, ayrıca yeni Jetta ve Golf modellerinin üretiminin de Çin'e aktarılacağını açıkladı. Çünkü Çin'de işçiler daha uzun süreli çalıştırılıyorlar ve grev yapamıyorlar.

Meksika'daki sendika VW greviyle sınavdan geçti. Yıllardır iktidar partisinin bir parçası gibi davranan CTM'nin sendika bürokratları işçi sınıfını toplusözleşme masasında her defasında satıyorlardı. Grevci işçiler, sadece işyeri sendikasından değil, birkaç yıl önce kurulan bağımsız sendika UNT'den de sürekli destek aldılar. UNT sözcüsü Meksika'nın en güçlü sendikalarından telefon tekeli sendikası Telmex'in de başkanı. Telmex işçileri grevci VW işçileriyle birlikte geçen hafta birkaç saatlik grev yapmış, kentin ana kavşaklarından birini saatlerce işgal etmişlerdi. Bununla işvereni uzlaşma masasına oturmaya zorlamışlardı.

Şimdiye değin çok az rastlanan farklı işkolunda çalışan işçilerin sınıf dayanışması, işverenler örgütünü telaşa düşürdü. Bu eylemlerin örnek olmasından korkuyorlar ve bu nedenle hükümetten grev eylemlerine karşı sert tedbirler almasını istiyorlar. Değişik işkollarında sınıf dayanışmasının örülmesi sermayenin korkularını büyütüyor.

 
§